Нормативний акт Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

V. Амортизація нематеріальних активів

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

5.1. Нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку його корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). Об’єктом амортизації є первісна (переоцінена) вартість об’єкта нематеріальних активів за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість об’єкта нематеріальних активів прирівнюється до нуля, окрім випадків існування невідмовного зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання або якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта. Ліквідаційна вартість може не прирівнюватися до нуля, якщо підприємство очікує продати цей об’єкт нематеріальних активів до кінця строку його корисного використання.

Об’єкти нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання, а також право на використання вигод від скорочення викидів парникових газів амортизації не підлягають.

5.2. Підприємство визначає строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів або встановлює його, якщо строк до цього не визначено.

5.3. Об’єкт нематеріальних активів визнається таким, що має невизначений строк корисного використання, якщо немає передбачуваного обмеження періоду, протягом якого такий об’єкт буде забезпечувати економічні вигоди.

5.4. При визначені строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів ураховуються такі економічні і правові фактори:

5.4.1. Очікуваний спосіб використання об’єкта нематеріальних активів підприємством і спроможність управлінського персоналу ефективно управляти цим об’єктом.

5.4.2. Період життєвого циклу товару, для ідентифікації якого використовується об’єкт нематеріальних активів, та строки корисного використання подібних об’єктів нематеріальних активів.

5.4.3. Передбачуване моральне старіння об’єкта нематеріальних активів.

5.4.4. Стабільність галузі, в якій функціонує підприємство, та зміни ринкового попиту на продукти чи послуги, які є результатом експлуатації.

5.4.5. Тенденції розвитку конкуренції на ринку.

5.4.6. Рівень витрат на обслуговування, необхідний для отримання очікуваних майбутніх економічних вигод від об’єкта нематеріальних активів, та здатність і намір підприємства досягти такого рівня.

5.4.7. Період контролю об’єкта нематеріальних активів та юридичні або інші обмеження його використання.

5.4.8. Залежність строку корисного використання нематеріальних активів від строку корисного використання інших активів підприємства.

5.4.9. Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.

5.5. Економічні фактори безпосередньо впливають на визначення періоду, протягом якого можуть бути отримані економічні вигоди від об’єкта нематеріальних активів, а правовими факторами може обмежуватися період контролю підприємством цих економічних вигод. Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів встановлюється за найменшим із періодів, що визначені згідно із цими факторами.

5.6. Значні зміни технологій і програмних продуктів можуть впливати на встановлення строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів меншого, ніж строк їх можливого використання, визначений згідно із економічними і правовими факторами.

5.7. Підприємство може застосовувати такі методи нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів: прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий. Метод амортизації об’єкта нематеріальних активів обирається виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Метод амортизації обирається і послідовно застосовується в кожному періоді, окрім випадків, коли відбувається зміна умов отримання майбутніх економічних вигод, які очікувалось отримати від використання об’єкта нематеріальних активів.

5.8. Амортизація об’єкта нематеріальних активів нараховується з першого числа місяця, що настає за місяцем уведення цього об’єкта в господарський оборот. Нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення цього об’єкта в господарський оборот.

Нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем вибуття цього об’єкта.

Сума нарахованої амортизації відображається збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу.

Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об’єкта нематеріального активу у господарський оборот.

5.9. Аналітичний облік накопиченої амортизації нематеріальних активів ведеться за об’єктами нематеріальних активів.

5.10. Строк корисного використання, ліквідаційна вартість та метод амортизації нематеріального активу переглядаються на кінець звітного року, якщо в наступному звітному році очікуються зміни строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод від його використання.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання на кінець кожного року оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів.

Амортизація об’єкта нематеріальних активів нараховується виходячи з нового методу нарахування амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

5.11. Після відновлення корисності об’єкта нематеріальних активів нарахування амортизації здійснюється виходячи з нової вартості такого об’єкта і переглянутого (у разі зміни) строку його корисного використання. Балансова (залишкова) вартість об’єкта нематеріальних активів, збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повинна перевищувати балансову (залишкову) вартість такого об’єкта, визначену на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності.

5.12. Зміни методів нарахування амортизації та строку корисного використання об’єкта нематеріальних активів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 392/3685.

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі