Нормативний акт Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

Додаток 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

Приклади розрахунку вартості вибуття запасів за методами оцінки вибуття запасів

Приклад 1. Розрахунок за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

№ з/п

Показник (група/вид запасів)

Залишок на початок місяця

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець місяця

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

кількість

вартість за одиницю

сума

1

Запаси А

11.01

10

30

300

10

30

300

2

Усього за січень

10

300

10

300

3

Запаси А

10

30

300

10

30

300

4

Запаси Б

09.02

15

33

495

15

33

495

5

Усього за лютий

10

300

15

495

25

795

6

Запаси А

10

30

300

10.03

9

30

270

1

30

30

7

Запаси Б

15

33

495

15

33

495

8

Усього за березень

25

795

9

270

16

525

9

Запаси А

1

30

30

1

30

30

10

Запаси Б

15

33

495

15

33

495

11

Запаси В

14.04

20

39

780

20

39

780

12

Усього за квітень

16

525

20

780

36

1305

13

Запаси А

1

30

30

1

30

30

14

Запаси Б

15

33

495

10.05

15

33

495

15

Запаси В

20

39

780

10.05

15

39

585

5

39

195

16

Усього за травень

36

1305

30

1080

6

225

17

Запаси А

1

30

30

1

30

30

18

Запаси В

5

39

195

21.06

5

39

195

19

Запаси Г

19.06

45

35

1575

23.06

34

35

1190

11

35

385

20

Усього за червень

6

225

45

1575

39

1385

12

415

 

Приклад 2. Розрахунок за методом середньозваженої собівартості

№ з/п

Показник (група/вид запасів)

Залишок на початок місяця

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець місяця

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

кількість

середньозважена вартість одиниці запасів на кінець місяця

сума

1

Запаси Д

11.01

10

30

300

10

30

300

2

Усього за січень

10

30

300

10

30

300

3

Запаси Д

10

30

300

09.02

15

33

495

4

Запаси Д

25.02

10

32

320

5

Усього за лютий

10

30

300

25

815

35

31.861)

1115

6

Запаси Д

35

31,86

1115

10.03

9

31,86

286,74

7

Усього за березень

35

31,86

1115

9

31,86

286,74

26

31,86

828,26

 

У разі, якщо оцінка вибуття запасів здійснюється за середньозваженою собівартістю на кінець звітного періоду

8

Запаси Д

26

31,86

828,26

05.04

20

34,98

699,6

9

Запаси Д

14.04

20

39

780

10

Запаси Д

16.04

10

34,98

349,8

11

Запаси Д

20.04

45

35

1575

12

Запаси Д

30.04

15

34,98

524,7

13

Усього за квітень

26

31,86

828,26

65

2355

45

34,98

1574,1

46

34,982)

1609,16

 

У разі, якщо оцінка кожної операції з вибуття запасів оцінюється за середньозваженою собівартістю на дату операції

14

Запаси Д

26

31,86

828,26

05.04

20

31,86

637,2

15

Запаси Д

14.04

20

39

780

16

Запаси Д

16.04

10

37,343)

373,4

17

Запаси Д

20.04

45

35

1575

18

Запаси Д

30.04

15

35,624)

534,3

19

Усього за квітень

21

31,86

828,26

65

2355

45

1544,9

46

35,62

1638,36

 

____________

1) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець лютого

2) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на кінець квітня

3) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 16.04

4) Розрахунок середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції 30.04

 

Приклад 3. Розрахунок за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

№ з/п

Показник (група/вид запасів)

Залишок на початок місяця

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець місяця

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

кількість

вартість за одиницю

сума

1

Партія 1

11.01

10

30

300

10

30

300

2

Усього за січень

10

300

10

300

3

Партія 1

10

30

300

10

30

300

4

Партія 2

09.02

15

33

495

15

33

495

5

Усього за лютий

10

300

15

495

25

795

6

Партія 1

10

30

300

10.03

9

30

270

1

30

30

7

Партія 2

15

33

495

15

33

495

8

Усього за березень

25

795

9

270

16

525

9

Партія 1

1

30

30

1

30

30

10

Партія 2

15

33

495

15

33

495

11

Партія 3

14.04

20

39

780

20

39

780

12

Усього за квітень

16

525

20

780

36

1305

13

Партія 1

1

30

30

10.05

1

30

30

14

Партія 2

15

33

495

10.05

15

33

495

15

Партія 3

20

39

780

10.05

14

39

546

6

39

234

16

Усього за травень

36

1305

30

1071

6

234

17

Партія 3

6

39

234

21.06

6

39

234

18

Партія 4

19.06

45

35

1575

33

35

1155

12

35

420

19

Усього за червень

6

234

45

1575

39

1389

12

420

 

Приклад 4. Розрахунок за методом нормативних затрат

№ з/п

Показник (група/вид запасів)

Залишок на початок місяця

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець місяця

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

дата

кількість

вартість за одиницю

сума

кількість

вартість за одиницю

сума

1

Запаси Д

09.01

15

33

495

25

33,5

837,5

2

Запаси Д

25.01

10

33

330

3

Доведення до фактичної собівартості

25

0,5

12,5

4

Усього за січень

25

837,5

25

837,5

5

Запаси Д

25

33,5

837,5

6

Запаси Д

10.02

25

33,5

837,5

7

Доведення до фактичної собівартості

8

Усього за лютий

25

33,5

837,5

25

33,5

837,5

9

Запаси Д

14.03

30

33

990

5

32

160

10

Запаси Д

16.03

10

33

330

11

Запаси Д

20.03

15

33

495

12

Доведення до фактичної собівартості

30

(1)

(30)

25

(1)

(25)

13

Усього за березень

30

32

960

25

32

800

5

32

160

 

Нормативна вартість одиниці продукції — 33 грн.

Фактична собівартість одиниці продукції у січні становила 33,5 грн.

Фактична собівартість одиниці продукції у березні становила 32 грн.

Доведення до фактичної собівартості продукції, оціненої за методом нормативних затрат, у березні відображається:

1) за дебетом рахунку 26 «Готова продукція» та кредитом рахунку 23 «Виробництво» на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною вартістю готової продукції — (30) грн.;

2) за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» та кредитом рахунку 26 «Готова продукція» на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною вартістю готової продукції, реалізованої у звітному періоді — (25) грн.

 

Приклад 5. Розрахунок за методом ціни продажу

№ з/п

Показник (група запасів)

Залишок на початок місяця

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець місяця

кіль-
кість

продажна вартість

націнка

дата

кіль-
кість

ціна прид-
бання

собі-
вартість придбання

націнка

продажна вартість

дата

кіль-
кість

ціна

продажна вартість

націнка

собі-
вартість

кіль-
кість

продаж на вартість

націнка

собі-
вартість

1

Запаси К

02.01

10

5,0

50,0

10,0

60,0

12.01

5

6,0

30,0

5,0

30,0

2

Запаси Л

03.01

15

4,0

60,0

12,0

72,0

15.01

7

4,8

33,6

8,0

38,4

3

Запаси М

05.01

20

6,0

120,0

30,0

150,0

17.01

12

7,5

90,0

8,0

60,0

4

Усього за січень

0

0

0

45

230,0

52,0

282,0

24

153,6

28,321)

125,28

21

128,4

23,68

104,72

5

Запаси К

5

30,0

09.02

25

5,0

125,0

25,0

150,0

30

180,0

6

Запаси Л

8

38,4

09.02

10

4,0

40,0

8,0

48,0

30,02

16

4,8

76,8

2

9,6

7

Запаси М

8

60,0

10.02

11

6,0

66,0

16,5

82,5

19

142,5

8

Усього за лютий

21

128,4

23,68

46

231,0

49,5

280,5

16

76,8

13,752)

63,05

51

332,1

59,43

272,67

9

Запаси К

30

180,0

28.03

30

6,0

180.0

0

10

Запаси Л

2

9,6

28.03

2

4,8

9,6

0

11

Запаси М

19

142,5

28.03

19

7,5

142,5

0

12

Усього за березень

51

332,1

59,43

51

332,1

59,443)

272,66

0

0

0

272,66

 

____________

1) Розрахунок суми торговельної націнки на суму реалізованого товару за січень

Визначення середнього відсотка торговельної націнки:

Визначення суми торговельної націнки:

Торг. націнки = 153,6 * 18,44 % / 100 % = 28,32

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 153,6 - 28,32 = 125,28

2) Розрахунок суми торговельної націнки на суму реалізованого товару за лютий:

Визначення середнього відсотка торговельної націнки на кінець лютого:

Визначення суми торговельної націнки

Торг. націнка = 76,8 * 17,9 % / 100 % = 13,75

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 76,8 - 13,75 = 63,05

3) Розрахунок середнього відсотка торговельної націнки на кінець березня:

Визначення середнього відсотка торговельної націнки:

Визначення суми торговельної націнки:

Торг. націнка = 332,1 * 17,9 % / 100 % = 59,44

Визначення собівартості реалізованих товарів:

Собівартість товарів = 332,1 - 59,44 = 272,66

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно