Нормативний акт Земельний кодекс України

Розділ III. Права на землю (ст. 78–115)

Глава 14. Право власності на землю. Стаття 78. Зміст права власності на землю Стаття 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності Стаття 79-1. Земельна ділянка як об’єкт цивільних прав Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю Стаття 81. Право власності на землю громадян Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад Стаття 84. Право власності на землю держави Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку Стаття 89-1. Особливості набуття і реалізація права довірчої власності на земельні ділянки Стаття 90. Права власників земельних ділянок Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок Глава 15. Право користування землею. Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою Стаття 93. Право оренди земельної ділянки Стаття 94. Право приватного партнера, зокрема концесіонера, на земельну ділянку Стаття 95. Права землекористувачів Стаття 96. Обов’язки землекористувачів Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи Стаття 97-1. Обов’язки користувачів бурштиноносними надрами, що проводять розвідувальні роботи та/або видобування бурштину Глава 16. Право земельного сервітуту. Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту Стаття 99. Види права земельного сервітуту Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів Стаття 101. Дія земельного сервітуту Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту Глава 16-1. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови. Стаття 102-1. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови Глава 17. Добросусідство. Стаття 103. Зміст добросусідства Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж Стаття 107. Відновлення меж Стаття 108. Спільне використання межових споруд Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок Глава 18. Обмеження прав на землю. Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель Стаття 112. Охоронні зони Стаття 113. Зони санітарної охорони Стаття 114. Санітарно-захисні зони Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor