Нормативний акт Земельний кодекс України

Розділ VII. Управління в галузі використання і охорони земель (ст. 173–209)

Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць. Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць Стаття 176 Глава 30. Планування використання земель. Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель Стаття 180. Зонування земель Глава 31. Землеустрій. Стаття 181. Поняття землеустрою Стаття 182. Мета землеустрою Стаття 183. Завдання землеустрою Стаття 184. Зміст землеустрою Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель. Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель Глава 33. Моніторинг земель. Стаття 191. Призначення моніторингу земель Стаття 192. Завдання моніторингу земель Глава 34. Державний земельний кадастр. Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру Стаття 197. Кадастрове зонування Стаття 198. Кадастрові зйомки Стаття 199. Бонітування ґрунтів Стаття 200. Економічна оцінка земель Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок Стаття 203. Облік кількості та якості земель Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру Глава 35. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель Стаття 206. Плата за землю Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor