Нормативний акт Господарський процесуальний кодекс України (редакція з 15.12.2017 р.)

Розділ I. Загальні положення (ст. 1–146)

Глава 1. Основні положення. Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства Стаття 3. Законодавство про господарське судочинство Стаття 4. Право на звернення до господарського суду Стаття 5. Способи судового захисту Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система Стаття 7. Рівність перед законом і судом Стаття 8. Гласність судового процесу Стаття 9. Відкритість інформації щодо справи Стаття 10. Мова господарського судочинства Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом Стаття 12. Форми господарського судочинства Стаття 13. Змагальність сторін Стаття 14. Диспозитивність господарського судочинства Стаття 15. Пропорційність у господарському судочинстві Стаття 16. Правнича допомога Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення Стаття 18. Обов’язковість судових рішень Стаття 19. Основні положення досудового врегулювання спору Глава 2. Юрисдикція. § 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів Стаття 21. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою вимог Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу Стаття 23. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду § 2. Інстанційна юрисдикція. Стаття 24. Суд першої інстанції Стаття 25. Суд апеляційної інстанції Стаття 26. Суд касаційної інстанції § 3. Територіальна юрисдикція (підсудність). Стаття 27. Пред’явлення позову за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя Стаття 29. Підсудність справ за вибором позивача Стаття 30. Виключна підсудність справ Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду Глава 3. Склад суду. Відводи. Стаття 32. Визначення складу господарського суду Стаття 33. Одноособовий або колегіальний розгляд Стаття 34. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді Стаття 36. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи Стаття 37. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача Стаття 38. Заяви про самовідводи та відводи Стаття 39. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу Стаття 40. Наслідки відводу суду (судді) Глава 4. Учасники судового процесу. § 1. Учасники справи. Стаття 41. Склад учасників справи Стаття 42. Права та обов’язки учасників справи Стаття 43. Неприпустимість зловживання процесуальними правами Стаття 44. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність Стаття 45. Сторони в судовому процесі Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін Стаття 47. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів Стаття 48. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача Стаття 49. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору Стаття 50. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору Стаття 51. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Стаття 52. Процесуальне правонаступництво Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб Стаття 54. Особливості участі у судовому процесі осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою Стаття 55. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб § 2. Представники. Стаття 56. Участь у справі представника Стаття 57. Законні представники Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками Стаття 59. Особи, які не можуть бути представниками Стаття 60. Документи, що підтверджують повноваження представників Стаття 61. Повноваження представника в суді § 3. Інші учасники судового процесу. Стаття 62. Склад інших учасників судового процесу Стаття 63. Помічник судді Стаття 64. Секретар судового засідання Стаття 65. Судовий розпорядник Стаття 66. Свідок Стаття 67. Особи, які не можуть бути допитані як свідки Стаття 68. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду Стаття 69. Експерт Стаття 70. Експерт з питань права Стаття 71. Спеціаліст Стаття 72. Перекладач Глава 5. Докази та доказування. § 1. Основні положення про докази. Стаття 73. Докази Стаття 74. Обов’язок доказування і подання доказів Стаття 75. Підстави звільнення від доказування Стаття 76. Належність доказів Стаття 77. Допустимість доказів Стаття 78. Достовірність доказів Стаття 79. Вірогідність доказів Стаття 80. Подання доказів Стаття 81. Витребування доказів Стаття 82. Огляд доказів за їх місцезнаходженням Стаття 83. Огляд речових доказів, що швидко псуються Стаття 84. Судові доручення щодо збирання доказів Стаття 85. Виконання судових доручень щодо збирання доказів Стаття 86. Оцінка доказів § 2. Показання свідків. Стаття 87. Показання свідка Стаття 88. Заява свідка Стаття 89. Виклик свідка Стаття 90. Письмове опитування учасників справи як свідків § 3. Письмові докази. Стаття 91. Письмові докази Стаття 92. Зберігання та повернення оригіналів письмових доказів § 4. Речові докази. Стаття 93. Речові докази Стаття 94. Зберігання речових доказів Стаття 95. Повернення речових доказів § 5. Електронні докази. Стаття 96. Електронні докази Стаття 97. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів § 6. Висновок експерта. Стаття 98. Вимоги до висновку експерта Стаття 99. Призначення експертизи судом Стаття 100. Ухвала про призначення експертизи Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи Стаття 102. Збирання матеріалів для проведення експертизи Стаття 103. Проведення експертизи Стаття 104. Оцінка висновку експерта судом Стаття 105. Комісійна експертиза Стаття 106. Комплексна експертиза Стаття 107. Додаткова або повторна експертиза § 7. Висновок експерта у галузі права. Стаття 108. Зміст висновку експерта у галузі права Стаття 109. Оцінка висновку експерта у галузі права судом § 8. Забезпечення доказів. Стаття 110. Підстави та порядок забезпечення доказів Стаття 111. Заява про забезпечення доказів Стаття 112. Розгляд заяви про забезпечення доказів Глава 6. Процесуальні строки. Стаття 113. Види процесуальних строків Стаття 114. Розумність процесуальних строків Стаття 115. Обчислення процесуальних строків Стаття 116. Початок і закінчення процесуальних строків Стаття 117. Зупинення процесуальних строків Стаття 118. Наслідки пропуску процесуальних строків Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків Глава 7. Судові виклики і повідомлення. Стаття 120. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом Стаття 121. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик Стаття 122. Офіційне оприлюднення оголошень у справах Глава 8. Судові витрати. Стаття 123. Види судових витрат Стаття 124. Попереднє визначення суми судових витрат Стаття 125. Забезпечення та попередня оплата судових витрат Стаття 126. Витрати на професійну правничу допомогу Стаття 127. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз Стаття 128. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи Стаття 129. Розподіл судових витрат Стаття 130. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду Глава 9. Заходи процесуального примусу. Стаття 131. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу Стаття 132. Види заходів процесуального примусу Стаття 133. Попередження і видалення із залу судового засідання Стаття 134. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом Стаття 135. Штраф Глава 10. Забезпечення позову. Стаття 136. Підстави для забезпечення позову Стаття 137. Заходи забезпечення позову Стаття 138. Порядок подання заяви про забезпечення позову Стаття 139. Зміст і форма заяви Стаття 140. Розгляд заяви про забезпечення позову Стаття 141. Зустрічне забезпечення Стаття 142. Скасування зустрічного забезпечення Стаття 143. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим Стаття 144. Виконання ухвали про забезпечення позову Стаття 145. Скасування заходів забезпечення позову Стаття 146. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі