Нормативний акт Кодекс законів про працю України

Глава IX. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації (ст. 130–138)

Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників Стаття 131. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування Стаття 138. Обов’язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor