Нормативний акт Кодекс законів про працю України

Глава X. Трудова дисципліна (ст. 139–152)

Стаття 139. Обов’язки працівників Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни Стаття 141. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі Стаття 144. Порядок застосування заохочень Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor