Нормативний акт Кодекс законів про працю України

Глава XV. Індивідуальні трудові спори (ст. 221–242)

Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди Стаття 238. Задоволення грошових вимог Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах Стаття 240 Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації Стаття 241 Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом Стаття 242
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor