Нормативний акт Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31

Друк
Автор : Міністерство фінансів України

Приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів

Актив

Приклад

Кваліфікаційні активи

Незавершене виробництво продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом

Вино, коньяк, що потребує кілька років (місяців) технологічної витримки

Незавершені капітальні інвестиції

Будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, виготовлення і монтаж устаткування, розробка (створення) програмного продукту та інших нематеріальних активів, які тривають. Вирощування багаторічних насаджень

Інвестиційна нерухомість

Будівля, яка потребує добудови, реконструкції, реставрації та іншого поліпшення

Некваліфікаційні активи

Фінансові інвестиції

Інвестиції в боргові цінні папери або інструменти власного капіталу

Незавершене виробництво продукції з коротким (несуттєвим) операційним циклом

Незавершені вироби

Активи, які готові для використання із запланованою метою або продажу

Активи придбані для продажу Готова продукція (взуття, меблі, одяг тощо). Сировина, матеріали, конструкції тощо, придбані для використання у виробництві продукції (робіт, послуг) та в іншій операційній діяльності

 

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor