Нормативний акт Митний кодекс України

Розділ V. Митні режими (ст. 70–185)

Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів. Стаття 70. Види митних режимів Стаття 71. Вибір та зміна митного режиму Стаття 72. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим Стаття 73. Регулювання питань, пов'язаних із митним режимом Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу). Стаття 74. Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу) Стаття 75. Умови поміщення товарів у митний режим імпорту Стаття 76. Митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту Стаття 76-1. Авторизація на застосування процедури кінцевого використання Стаття 76-2. Передача прав та обов'язків на застосування процедури кінцевого використання Стаття 76-3. Строки використання товарів за кінцевим (цільовим) призначенням Стаття 76-4. Завершення процедури кінцевого використання Стаття 76-5. Еквівалентна компенсація Стаття 76-6. Особливості моніторингу відповідності дотримання умов процедури кінцевого використання Стаття 76-7. Розпорядження товарами, до яких застосовано процедуру кінцевого використання, у разі зупинення, скасування або анулювання авторизації на застосування процедури кінцевого використання Глава 14. Реімпорт. Стаття 77. Митний режим реімпорту Стаття 78. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту Стаття 79. Окремі положення щодо застосування митного режиму реімпорту Стаття 80. Митний статус товарів, поміщених у митний режим реімпорту Стаття 81. Повернення сум вивізного мита при реімпорті товарів Глава 15. Експорт. Стаття 82. Митний режим експорту Стаття 83. Умови поміщення товарів у митний режим експорту Стаття 84. Митний статус товарів, поміщених у режим експорту Глава 16. Реекспорт. Стаття 85. Митний режим реекспорту Стаття 86. Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту Стаття 87. Окремі положення щодо застосування митного режиму реекспорту Стаття 88. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим реекспорту Стаття 89. Повернення сум ввізного мита при реекспорті товарів Глава 17. Транзит. Стаття 90. Митний режим транзиту Стаття 91. Переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення в режимі транзиту Стаття 91-1. Транзитні спрощення Стаття 92. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту Стаття 92-1. Митна декларація та транспортні засоби комерційного призначення Стаття 93. Вимоги до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі транзиту Стаття 94. Документи, що використовуються для декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту Стаття 95. Строки транзитних перевезень Стаття 96. Застосування митного режиму транзиту при перевантаженні товарів Стаття 97. Каботажні перевезення Стаття 98. Розміщення товарів на борту морських (річкових) суден для каботажного перевезення Стаття 99. Навантаження та вивантаження товарів, що перевозяться каботажем Стаття 100. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення Стаття 101. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим транзиту Стаття 102. Завершення митного режиму транзиту Стаття 102-1. Особливості застосування процедури спільного транзиту Глава 18. Тимчасове ввезення. Стаття 103. Митний режим тимчасового ввезення Стаття 104. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення Стаття 105. Товари, транспортні засоби, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами Стаття 106. Товари, що можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами Стаття 107. Операції з транспортними засобами, поміщеними в митний режим тимчасового ввезення Стаття 108. Строки тимчасового ввезення Стаття 109. Передача права на тимчасове ввезення Стаття 110. Забезпечення дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення Стаття 111. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення Стаття 112. Завершення митного режиму тимчасового ввезення Глава 19. Тимчасове вивезення. Стаття 113. Митний режим тимчасового вивезення Стаття 114. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового вивезення Стаття 115. Операції з транспортними засобами комерційного призначення, поміщеними у митний режим тимчасового вивезення Стаття 116. Строки тимчасового вивезення Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення Стаття 118. Звільнення від оподаткування митними платежами в митному режимі тимчасового вивезення Стаття 119. Митний статус товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення Стаття 120. Завершення митного режиму тимчасового вивезення Глава 20. Митний склад. Стаття 121. Митний режим митного складу Стаття 122. Умови поміщення товарів у митний режим митного складу Стаття 123. Умови поміщення у митний режим митного складу товарів, розміщених на митних складах, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, в межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту Стаття 124. Умови розміщення товарів, що переміщуються у складі консолідованих вантажів, на митному складі та подальшого розпорядження ними Стаття 125. Строк зберігання товарів у митному режимі митного складу Стаття 126. Митний статус товарів, поміщених у митний режим митного складу Стаття 127. Операції з товарами, що зберігаються на митному складі Стаття 128. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим митного складу Стаття 129. Завершення митного режиму митного складу Глава 21. Вільна митна зона. Стаття 130. Митний режим вільної митної зони Стаття 131. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони Стаття 132. Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони Стаття 133. Строки перебування товарів у митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони Стаття 135. Переміщення товарів між територіями вільних митних зон Стаття 136. Митний статус товарів, що поміщуються в митний режим вільної митної зони Стаття 137. Завершення митного режиму вільної митної зони Стаття 138. Відходи (залишки), що утворилися в результаті здійснення операцій з товарами у вільній митній зоні Стаття 139. Розпорядження товарами, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу, в разі скасування на її території митного режиму вільної митної зони Глава 22. Безмитна торгівля. Стаття 140. Митний режим безмитної торгівлі Стаття 141. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі Стаття 142. Умови перебування товарів у митному режимі безмитної торгівлі Стаття 143. Особливості здійснення митного контролю товарів, що постачаються магазинами безмитної торгівлі на повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного призначення, які виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам цих рейсів Стаття 144. Переміщення товарів між магазинами безмитної торгівлі Стаття 145. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим безмитної торгівлі Стаття 146. Завершення митного режиму безмитної торгівлі Глава 23. Переробка на митній території. Стаття 147. Митний режим переробки на митній території Стаття 148. Забезпечення дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим Стаття 149. Дозвіл на переробку товарів на митній території України Стаття 150. Операції з переробки товарів Стаття 151. Строки переробки товарів на митній території України Стаття 152. Перевірка митними органами дотримання митного режиму переробки на митній території Стаття 153. Обсяг виходу продуктів переробки Стаття 154. Порядок митного оформлення продуктів переробки Стаття 155. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України Стаття 156. Переробка товарів для вільного обігу на митній території України Стаття 157. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів Стаття 158. Еквівалентна компенсація Стаття 159. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки на митній території Стаття 160. Завершення митного режиму переробки на митній території Стаття 161. Розпорядження товарами, що поміщені у митний режим переробки на митній території, у разі відкликання дозволу на переробку Глава 24. Переробка за межами митної території. Стаття 162. Митний режим переробки за межами митної території Стаття 163. Операції щодо переробки товарів за межами митної території Стаття 164. Забезпечення дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки за межами митної території та обмеження щодо поміщення окремих товарів у цей митний режим Стаття 165. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України Стаття 166. Строки переробки товарів за межами митної території України Стаття 167. Обсяг виходу продуктів переробки Стаття 168. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки Стаття 169. Умови реалізації продуктів переробки за межами митної території України Стаття 170. Залишки і відходи, що утворилися в результаті переробки товарів Стаття 171. Еквівалентна компенсація Стаття 172. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим переробки за межами митної території Стаття 173. Завершення режиму переробки за межами митної території Стаття 174. Розпорядження товарами, поміщеними у митний режим переробки за межами митної території, в разі відкликання дозволу на переробку Глава 25. Знищення або руйнування. Стаття 175. Митний режим знищення або руйнування Стаття 176. Умови поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування Стаття 177. Умови знищення або руйнування окремих категорій товарів Стаття 178. Витрати на знищення або руйнування товарів Стаття 179. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, та їх митний статус Стаття 180. Митний контроль товарів, що поміщуються у митний режим знищення або руйнування Стаття 181. Завершення митного режиму знищення або руйнування Стаття 182. Відповідальність осіб за недотримання митного режиму знищення або руйнування Глава 26. Відмова на користь держави. Стаття 183. Митний режим відмови на користь держави Стаття 184. Поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави Стаття 185. Завершення митного режиму відмови на користь держави
Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі