Нормативний акт Бюджетний кодекс України

Розділ I. Бюджетна система України та основи бюджетного процесу (ст. 1–28)

Глава 1. Загальні положення. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України Стаття 2. Визначення основних термінів Стаття 3. Бюджетний період Стаття 4. Склад бюджетного законодавства Глава 2. Бюджетна система України та її принципи. Стаття 5. Структура бюджетної системи України Стаття 6. Зведений бюджет Стаття 7. Принципи бюджетної системи України Стаття 8. Бюджетна класифікація Стаття 9. Класифікація доходів бюджету Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету Стаття 12. Класифікація боргу Стаття 13. Складові частини бюджету Глава 3. Фінансування бюджету (дефіцит, профіцит) та державний (місцевий) борг. Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів Стаття 15. Джерела фінансування бюджету Стаття 15-1. Управління державним боргом та гарантованим державою боргом Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом Стаття 17. Державні та місцеві гарантії Стаття 18. Граничні обсяги державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Глава 4. Бюджетний процес та його учасники. Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі Стаття 21 Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування Стаття 24. Резервний фонд бюджету Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку Стаття 24-2. Державний дорожній фонд Стаття 24-3. Державний фонд поводження з радіоактивними відходами Стаття 24-4. Державний фонд розвитку водного господарства Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor