Нормативний акт Бюджетний кодекс України

Розділ II. Державний бюджет України (ст. 29–62)

Глава 5. Доходи, видатки та кредитування Державного бюджету України. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України Стаття 31. Таємні видатки Глава 6. Складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України. Стаття 32. Організаційні засади складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації Стаття 32-1. Управління фіскальними ризиками Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів Стаття 33-1. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів Стаття 35. Складання бюджетного запиту Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України Глава 7. Розгляд та затвердження Державного бюджету України. Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України Глава 8. Виконання Державного бюджету України. Стаття 42. Організація виконання державного бюджету Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів Стаття 44. Розпис Державного бюджету України Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету Глава 9. Внесення змін до закону про Державний бюджет України. Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України Стаття 55. Захищені видатки бюджету Глава 10. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України. Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor