Нормативний акт Бюджетний кодекс України

Розділ IV. Міжбюджетні відносини (ст. 81–108)

Глава 13. Загальні положення. Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин Стаття 82. Види видатків бюджетів Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами Глава 14. Розмежування видатків між бюджетами. Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Стаття 88 Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів Стаття 92 Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Глава 15. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості Глава 16. Міжбюджетні трансферти. Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних бюджетів Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами Стаття 102 Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Стаття 103-2. Освітня субвенція Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами Стаття 103-4. Медична субвенція Стаття 103-5 Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я Стаття 104. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних проектів Стаття 106 Стаття 107 Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor