Нормативний акт Господарський кодекс України

Розділ VIII. Спеціальні режими господарювання (ст. 401–418)

Глава 39. Спеціальні (вільні) економічні зони. Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони Глава 40. Концесії. Стаття 406. Концесія Стаття 407 Стаття 408 Стаття 409 Стаття 410 Глава 41. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності. Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях економіки Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor