Нормативний акт Кодекс адміністративного судочинства України (редакція до 15.12.2017 р.)

Глава 1. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

(положенню пункту 1 частини першої статті 17 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 01.04.2010 р. № 10-рп/2010)

2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;

(положенню пункту 2 частини третьої статті 17 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.2011 р. № 19-рп/2011)

3) про накладення адміністративних стягнень;

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції;

5) виключено.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor