(066) 87-010-10 Перезвоните мне
Переводим бухгалтеров в ОНЛАЙН!
Перейти к номеру...
 • № 44
 • № 43
 • № 42
 • № 41
? С помощью этой функции вы можете перейти в номер, который вас интересует
 • В избранное
 • Печать
 • Шрифт
 • Цвет фона
 • Комментарии 0
 • В разработке
2/2
Бюджетная бухгалтерия
Бюджетная бухгалтерия
Ноябрь , 2014/№ 44/1

Як корабель ви назвете, або Окремі аспекти конкурсної документації

http://tinyurl.com/yyx3oop4
Нагадаємо, що створення конкурентного середо­вища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції — це мета Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197. Звичайно, що дотримання зазначеної мети, зокрема замовником, має бути на кожному етапі державних закупівель, у тому числі й під час складання та затвердження документації конкурсних торгів. Саме цьому питанню буде присвячена наша стаття.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ЦК  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 2289 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI .

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197.

Наказ № 916 — наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів» від 26.07.2010 р. № 916.

Наказ № 919 — наказ Міністерства економіки України «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів» від 26.07.2010 р. № 919.

Наказ № 1112 — наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актiв та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказiв щодо здійснення державних закупівель» від 16.09.2014 р. № 1112.

Типове положення — Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене наказом № 916.

 

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Держстат  Державна служба статистики України.

Мінекономрозвитку, Уповноважений орган  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 

На чому ж варто зупинити свою увагу членам комітету з конкурсних торгів замовника під час підготовки та розгляду на засіданні комітету конкурсної документації? І що ж досліджується контролюючими органами у сфері державних закупівель під час перевірок такого документа? Розглянемо більш детально окремі аспекти цих питань.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 визначено: документація конкурсних торгів — це документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.

 

ДОВІДКА

Кваліфікаційна документація — документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197).

 

ЩОДО ОБОВ’ЯЗКУ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Складання, затвердження та зберігання документації конкурсних торгів, як, до речі, й інших документів щодо державних закупівель, визначених Законом № 1197, забезпечує комітет з конкурсних торгів.

При цьому секретар комітету повинен забезпечувати відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами (п. 4 розд. IV Типового положення).

Слід зазначити, що саме секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконувача обов’язків голови) і скріплені печаткою замовника (п. 5 розд. IV Типового положення).

 

ДОВІДКА

У зв’язку з набуттям чинності 20.04.2014 р. Законом № 1197 нарешті були внесені відповідні зміни до наказу № 916. Джерелом таких змін став наказ № 1112, який набрав чинності з 04.11.2014 р. Зауважте: вимоги Типового положення щодо зберігання документів та видачі документації не зазнали змін.

 

АЗ, БУКІ, ВЕДІ…

Правильно скласти документацію, за якою мають бути проведені торги, іноді є досить нелегке завдання для замовника. А ще якщо це завдання стоїть перед новопризначеним комітетом з конкурсних торгів, члени якого жодного дня не займалися держзакупівлями, то вже на цьому етапі виникає ціла низка запитань. Або ж якщо необхідно закупити специфічний товар, чи послуги, чи роботи, або ж якщо закупівля здійснюється за новими правилами, новим законодавством, як не наразити себе на порушення?

Тож почнемо із самих азів.

Основні вимоги до складання, оприлюднення, надання замовником потенційним учасникам документації конкурсних торгів закріплено законодавцем у ст. 22 Закону № 1197.

Зупинимось на окремих положеннях, які замовник зобов’язаний включити до конкурсної документації згідно з ч. 2 ст. 22 Закону № 1197.

Так, окрім іншого, документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону № 1197, вимоги, встановлені ст. 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Перелік кваліфікаційних критеріїв установлено ст. 16 Закону № 1197. Наразі їх чотири. Розглянемо в таблиці їх перелік та документи, які замовник може передбачити для підтвердження учасниками їх відповідності кваліфікаційним критеріям.

 

Особливості щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв

Перелік критеріїв

Можливі документи для підтвердження відповідності

1

2

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Відповідними документами можуть бути:

1) довідка в довільній формі;

2) довідка в довільній формі, заповнена згідно із передбаченими замовником вимогами щодо наявності відповідної інформації;

3) довідка, заповнена за формою, визначеною замовником;

4) копія Звіту про наявність і рух основних засобів, амортизацію
(форма № 11-ОЗ (річна), затверджена наказом Держстату від 24.10.2013 р. № 321 (подається починаючи з 2013 року): http://ukrstat.org/uk/norm_doc/2013/321/321_2013.htm) тощо.

 

Наприклад, документом для підтвердження відповідності може стати довідка на фірмовому бланку учасника з переліком основних засобів, що перебувають на балансі, для надання послуг за предметом закупівлі станом на квартал проведення торгів за підписом керівника, завірена печаткою (у разі наявності). Що ж до печатки, то варто зауважити, що з 06.11.2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку вiдкриття бiзнесу» від 15.04.2014 р. № 1206-VII. Цим документом, зокрема, внесені зміни до Господарського та Цивільного кодексів України, а також до Закону № 1197. Зміни передбачають, що суб’єкт господарювання може діяти без печатки

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Відповідними документами можуть бути:

1) довідка в довільній формі;

2) довідка в довільній формі, заповнена згідно із передбаченими замовником вимогами щодо наявності відповідної інформації;

3) довідка, заповнена за формою, визначеною замовником;

4) належним чином завірені копії трудових книжок відповідних працівників;

5) копії звітів, затверджених наказом Держстату від 07.08.2013 р. № 239
(http://ukrstat.org/uk/norm_doc/2013/239/239_2013.htm):

— Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ (річна); у разі подання такої звітності подається починаючи з 2013 року;

— Звіт з праці за формою № 1-ПВ (квартальна);

— Звіт з праці за формою № 1-ПВ (місячна).

 

Примітка. Для підтвердження може вимагатися декілька документів, наприклад, довідка в довільній формі з копіями трудових договорів, дипломів (або документів, що підтверджують спеціалізацію, підвищення кваліфікації тощо).

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Відповідними документами можуть бути:

— довідка в довільній формі;

— довідка в довільній формі, заповнена згідно із передбаченими замовником вимогами щодо наявності відповідної інформації;

— довідка, заповнена за формою, визначеною замовником;

— копії договорів про надання аналогічних послуг (не менше трьох)
(або поставку аналогічних товарів, або виконання аналогічних робіт) із завіреними копіями актів наданих послуг (поставлених товарів, виконаних робіт) тощо.

 

Примітка. Для підтвердження може вимагатися декілька документів, наприклад,

довідка в довільній формі із завіреними копіями відгуків від інших замовників щодо якості надання аналогічних послуг.

Зверніть увагу, що визначення «аналогічні договори» в чинному законодавстві відсутнє.

Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)

— копія балансу за останній звітній період, що передує даті проведення торгів;

— копія звіту про фінансові результати за останній звітній період, що передує даті проведення торгів;

— копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період, що передує даті проведення торгів;

— оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про наявність відкритих рахунків та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (довідка має бути дійсною на дату розкриття).

 

Примітка. Якщо законодавством не передбачено складання відповідних документів для певних категорій учасників, то у конкурсній документації можна зазначити, щоб вони надали довідку в довільній формі з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

 

Довідково. Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). При цьому в чинному законодавстві відсутнє визначення терміна «звітна дата»

 

ДОВІДКА

Статтею 22 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. № 2614-XII передбачено, що статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов.

 

Зауважте, що встановлення замовником у документації конкурсних торгів кваліфікаційних критеріїв є його обов’язком. При цьому замовник має право встановлювати не всі передбачені ст. 16 Закону № 1197 кваліфікаційні критерії. Обов’язком замовника є визначення способу документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям, дотримуючись при цьому принципу недискримінації учасників.

Варто також зазначити: Закон № 1197 не передбачає, що замовник може встановлювати якісь інші кваліфікаційні критерії, крім тих, які передбачені у ст. 16 цього Закону.

 

ДОВІДКА

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 1197 замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, природного і нафтового газу, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

 

Документація конкурсних торгів, як ми зазначили вище, також повинна містити вимоги, встановлені ст. 17 Закону № 1197. В одному з попередніх номерів «Спецвипуску» (див. додаток до газети «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 36/1 (372)) ви вже мали можливість ознайомитися з окремими підставами для відмови учаснику в участі у торгах. Крім того, до вашого відома були доведені можливі способи документального підтвердження відсутності підстав для такої відмови. У цьому ж номері ми розглянемо інші підстави. Зробимо це за допомогою таблиці, в якій визначимо відповідний перелік та документи, які замовник може передбачити для підтвердження учасниками відсутності таких підстав.

 

Відмова в участі у процедурі закупівлі

Окремі підстави для відмови

Можливі документи для підтвердження
відсутності підстав для відмови

1

2

Фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Відповідними документами можуть бути:
— довідка уповноваженого органу;
— довідка в довільній формі.

 

Довідково. Згідно з п. 9.9 Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державним департаментом України з питань виконання покарань від 23.08.2002 р. № 823/188, передбачено, що інформацію про судимість (несудимість) за особистими зверненнями громадян надають територіальні управління (відділи) оперативної інформації за місцем останнього постійного мешкання цих громадян з урахуванням вимог ст. 5, 89, 108 Кримінального кодексу України. Довідка надається на бланку встановленого зразка за підписом керівника та засвідчується печаткою підрозділу з її обов’язковою реєстрацією

Пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

Відповідними документами можуть бути:
— установчі документи учасника, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, накази про призначення керівництва тощо;
— довідка в довільній формі або довідка, заповнена за формою, визначеною замовником

 

Необхідно вкотре акцентувати на тому, що Закон № 1197 не містить імперативної норми щодо того, який конкретний документ та від якого органу замовник має вимагати для перевірки відсутності підстав для відмови учаснику в участі у торгах. Тож замовником самостійно встановлюється спосіб документального підтвердження.

Проте варто ще раз звернути увагу, що сьогодні з цього питання існують різні позиції у представників контролюючих органів, а також фахівців у сфері держзакупівель.

Є позиція, що в разі якщо законодавством встановлена певна форма документа для підтвердження того чи іншого факту, а також визначений уповноважений орган, який надає відповідний документ, то варто було б замовнику вимагати від учасників надавати саме такий документ від уповноваженого органу.

З іншого боку, окремі учасники звертають увагу на те, що видача певних довідок є платною процедурою, що, як наслідок, здорожує вартість предмета закупівлі, оскільки витрати закладаються у цю вартість.

Разом з тим може ж статися і так, що у власній довідці, поданій у довільній формі, учасник надасть недостовірну інформацію. Звичайно, що замовник може й сам звернутися до відповідного органу з метою отримання певної інформації щодо наявності/відсутності підстав для відмови учаснику в торгах, передбачених ст. 17 Закону № 1197. Проте тут варто зважати на положення Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Крім того, не забуваємо про роз’яснення Мінекономрозвитку, надане, щоправда, ще стосовно Закону № 2289. Ідеться про роз’яснення від 27.12.2013 р. № 3302-05/46114-06, яке вже неодноразово згадувалося у попередніх номерах нашого видання. У ньому Уповноважений орган рекомендував замовникам на той випадок, якщо законодавством визначено конкретну форму документів (які можуть містити відповідну інформацію, передбачену ст. 17 Закону № 2289) та встановлено уповноважений орган на їх видачу, при підготовці документації конкурсних торгів встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Нагадуємо, що наразі (згідно з даними офіційного сайту Мінекономрозвитку) «свіжого» роз’яснення щодо переліку підстав відмови в участі у торгах, зазначеного в ст. 17 Закону № 1197, ще не надано. Разом з тим 21 жовтня цього року на офіційному сайті Мiнекономрозвитку оприлюднило роз’яснення щодо окремого питання відмови учаснику в участі в торгах, а саме у випадку, якщо він притягувався за порушення антиконкурентного законодавства (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197):

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=RoziasnenniaStosovnoZastosuvanniaZakonodavstvaUSferiDerzhavnikhZakupivel

 

ДОВІДКА

Пунктом 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розд. III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги, затвердженої наказом № 919, передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені ст. 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам із законодавством.

Зауважте, що:

1

незазначення у документації конкурсних торгів інформації про спосіб документального підтвердження учасниками відсутності підстав для відмови їм у торгах, передбачених ч. 1 ст. 17 Закону № 1197

2

відсутність у замовника відповідної інформації щодо того, чи є, чи немає таких підстав для відмови

 

призводить до неможливості об’єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі та обов’язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника
(у разі наявності таких підстав).

На зазначене звертає увагу Мінекономрозвитку у Висновках за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, зокрема: від 21.10.2013 р. № 3304-05/36383-08, від 09.07.2012 р. № 3304-04/14995-12.

 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Пунктом 3 ч. 2 ст. 22 Закону № 1197 передбачено, що документація конкурсних торгів має містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію
(у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Попри це зазначена норма Закону № 1197 не визначає, що замовник обов’язково має вимагати, а учасник подавати певний документ на підтвердження того, чи передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Разом з тим, як свідчить практика, якщо замовник встановлює у документації конкурсних торгів вимогу про надання відповідного документа щодо заходів із захисту довкілля, то цей документ має стосуватися саме предмета закупівлі. Цікаво буде ознайомитись із рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель від 10.08.2012 р. № 800-р/пк-ск, яким задоволено скаргу та зобов’язано замовника внести зміни до документації конкурсних торгів: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/87980

 

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ

Якщо замовник вимагає надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, то він має визначити у документації конкурсних торгів його розмір, вид та умови надання (п. 15 ч. 2 ст. 22 Закону № 1197).

Питання щодо забезпечення пропозиції конкурсних торгів передбачено у ст. 24 Закону № 1197. Так, у частині умов надання забезпечення у документації конкурсних торгів повинні бути зазначені, зокрема, вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику.

Учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Увага! Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % — у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.

У разі лотування розмір забезпечення конкурсної пропозиції встановлюється виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

При цьому п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 визначено, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів — це надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит.

Як бачимо, зазначений перелік не є вичерпним. Попри це, встановлюючи вимоги з надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, замовникам варто звернути увагу на таке:

1

з метою уникнення дискримінації учасників замовнику не варто вимагати надання банківської гарантії в якості забезпечення конкурсної пропозиції за встановленою у документації формою або ж надання гарантії конкретним банком

2

у разі встановлення вимоги в якості забезпечення пропозиції конкурсних торгів надання тристороннього договору поруки необхідно зважати на те, що договір, який має надати учасник у складі конкурсної пропозиції, повинен бути підписаний замовником, оскільки не підписаний ним договір вважатиметься неукладеним

 

ДОВІДКА

Відповідно до ч. 1 ст. 553 ЦК за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.

 

Частиною 1 ст. 638 ЦК передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів такого виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 

ЩОДО ОЦІНКИ

Окремої уваги потребує питання передбачення у документації конкурсних торгів переліку критеріїв та методики оцінки пропозицій конкурсних торгів. Та оскільки це питання потребує більш детального й глибокого аналізу, ми присвятимо йому увагу на шпальтах наступних номерів нашого видання.

 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Одним із принципів державних закупівель є прозорість та відкритість на всіх стадіях закупівель.

Тож і не дивно, що документація конкурсних торгів, зміни до неї мають бути обов’язково оприлюднені замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу:

документація конкурсних торгів

не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, якщо Законом № 1197 для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк

зміни до документації конкурсних торгів та роз’яснення до неї (у разі наявності)

протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

Увага! Після оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі кожна фізична/юридична особа має право безоплатно отримати документацію конкурсних торгів (ч. 1 ст. 22 Закону № 1197).

 

ДОВІДКА

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

 

Наостанок варто звернути вашу увагу на те, що наказом № 1112 внесені також зміни до Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги та Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі — двоступеневі торги, затверджених наказом № 919. Так, відтепер передбачено, що Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV. Крім іншого, внесені iншi зміни до зазначених Стандартних документацій з метою приведення їх у вiдповiднiсть до Закону № 1197.

Заинтересовал журнал?
Получайте по подписке больше статей и специальных предложений
конкурсна документація добавить теги изменить теги
Добавьте свои теги к статье
Разделяйте метки запятой. Например: бухгалтерия, форма, проценты, НДС, квартальный отчёт. Максимальное количество 10.
или Закрыть
Ваша оценка учтена! Оцените статью :
 • Хорошо
 • Нормально
 • Плохо
Поделиться:
Комментарии к статье