Темы статей
Выбрать темы

Допомога по безробіттю: ставка на новий Порядок

Ольховська Олександра, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)
Уже давно ведеться мова про затвердження нового Порядку призначення допомоги по безробіттю. Від слів до справи — і ось улітку перед нами красується новий нормативний документ з цього питання. Які причини його прийняття? Законодавчий ґрунт уже було підготовлено, але підзаконний — ні. Попередник нового Порядку потребував модернізації, зокрема, його норми не узгоджувалися з сучасними подіями, що відбуваються в країні, — наприклад, у ньому не порушувалися питання виплати допомоги по безробіттю внутрішнім переселенцям. Щоб не перекроювати «старенького», чиновники прийняли новий Порядок. Чого від нього чекати, читайте у статті.

Порядок № 613: і звичне, і нове

Ми назвали так наш розділ неспроста. Річ у тім, що Порядок № 613 (набув чинності 31.07.2015 р.) успадкував окремі розпорядження від свого попередника — Порядку № 307 (не застосовується з 31.07.2015 р.). Хоча деколи навіть відомі істини дещо завуальовані. Водночас новий механізм призначення допомоги по безробіттю містить уточнення. Першими враженнями від Порядку № 613 ми з вами поділилися — настала черга з’ясувати, наскільки відкориговані його основоположні норми.

Розмір допомоги по безробіттю (загальне правило). У такому разі претендент на отримання такої допомоги протягом 12 місяців перед реєстрацією його як безробітного повинен «напрацювати» страховий стаж 6 і більше місяців. Розберемо по кісточках зазначені періоди:

— 6 і більше місяців страхового стажу: раніше вимога до наявності страхового стажу вимірювалася тижнями — не менше 26 календарних тижнів, які в сукупності і становлять 6 календарних місяців. Тобто тут усе без змін;

— 12 місяців перед реєстрацією безробітним: розширився перелік поважних причин (п.п. 2 п. 2 розд. III Порядку № 613), на період дії яких продовжується 12-місячний строк. Основна умова для використання такого бонусу: особа зареєструвалася безробітною протягом місяця після закінчення зазначеного періоду.

Особливий механізм визначення зазначених періодів тепер прописано для призначення допомоги по безробіттю застрахованим внутрішньо переміщеним особам. Їм допомогу призначають за місяці, що передують перерві страхового стажу з поважних причин*, зазначених у п.п. 2 п. 2 розд. III Порядку № 613. Такою поважною причиною, зокрема, є період зайнятості на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО, який за даними Державного реєстру не підтверджений сплатою ЄСВ. До речі, таку причину раніше було прописано в ч. 1 ст. 22 Закону № 1533.

* Безробітним, зареєстрованим у районах проведення АТО або регіонах з надзвичайною ситуацією, при зверненні до центрів зайнятості інших територій продовжується виплата допомоги по безробіттю з урахуванням наявних даних.

При цьому сам розмір допомоги по безробіттю визначається як добуток середньої зарплати, обчисленої згідно з Порядком № 1266 (ср. ), і процентного розміру такої допомоги, що залежить від наявного в безробітного страхового стажу. Так от, така процентівка також залишилася незмінною: до 2 років страхового стажу — допомога по безробіттю становитиме 50 % від середньої зарплати, від 2 до 6 років — 55 %, від 6 до 10 років — 60 %, понад 10 років — 70 %.

Не забувайте! Розмір допомоги по безробіттю, як і раніше, залежить від тривалості його виплати: призначений розмір знижується в міру збільшення періоду виплати такої допомоги. Тобто перші 90 календарних днів — 100 % призначеного розміру, наступні 90 календарних днів — 80 %, а далі — 70 %.

Допомога по безробіттю в мінімальному розмірі. Такий розмір для 2015 року визначено в постанові Фонду від 12.04.2012 р. № 327: 544 грн. або не менше 80 % від прожиткового мінімуму для працездатної особи (зараз — 974,40 грн.), якщо розрахований за загальними правилами розмір допомоги по безробіттю менше 80 % прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Допомогу в мінімальному розмірі (544 грн.) установлюють (п. 3 розд. II Порядку № 613):

— особам, страховий стаж яких становить менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної;

— безробітним особам, звільненим з останнього місця робота за підставами, передбаченими: пп. 3 (систематичне невиконання посадових обов’язків), 4 (прогул), 7 (поява на роботі в нетверезому стані) і 8 (вчинення за місцем роботи розкрадання) ст. 40 КЗпП, ст. 41 КЗпП (крім звільнення згідно з п. 5 цієї статті — припинення повноважень посадових осіб), ст. 45 КЗпП (звільнення керівника на вимогу профспілки);

молоді, яка закінчила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах/ звільнилася зі строкової військової служби і потребує працевлаштування на перше робоче місце.

А ось особи без страхового стажу (крім молоді) не мають права на допомогу по безробіттю.

Зверніть увагу! Порядком № 613 визначено верхню і нижню межу розміру допомоги по безробіттю. Раніше обмеження за розміром такої допомоги фігурували тільки в Законі № 1533 і не згадувалися в Порядку № 307.

Допомога по безробіттюmax: не більше 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на відповідний рік (зараз не більше 4872 грн. (1218,00 грн. х 4)).

Допомога по безробіттюmin: не менше мінімального розміру, установленого Фондом (див. вище).

Тривалість виплати допомоги по безробіттю. У загальному випадку допомогу виплачують 360 календарних днів (720 календарних днів — особам передпенсійного віку) протягом двох років від дня її призначення. Як бачимо, у такому питанні все стабільно. Водночас у п. 10 розд. II Порядку № 613 зазначені правила відліку дворічного строку. Так, відлік дворічного строку стартує з 8-го календарного дня після реєстрації особи безробітною.

Важливо! Як і в епоху Порядку № 307, з 31.07.2015 р. допомогу по безробіттю призначають з 8-го календарного дня реєстрації особи як безробітної.

На жаль, зберіг Порядок № 613 традицію зі зменшення періоду виплати допомоги по безробіттю:

— відкласти виплату на строк не більше ніж на місяць — у разі звільнення особи з останнього місця роботи за підставами КЗпП, що передбачають виплату вихідної допомоги (не зазначена тільки підстава для звільнення з вихідною допомогою, прописана в п. 3 ст. 36 КЗпП);

— відкласти виплату на 6 місяців — при звільненні з виборної посади згідно із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV;

— скоротити період виплати на 90 календарних днів — при звільненні з останнього місця роботи за підставами, передбаченими п. 7 ст. 36, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 (крім звільнення згідно з п. 5 цієї статті), ст. 45 КЗпП, а також при звільненні зі служби за підставами, передбаченими п. «в» ч. 3, пп. «е», «є», «ж», «и», «і» ч. 6, пп. «е», «є», «ж», «з» ч. 7 ст. 26 Закону № 2232;

— скоротити період виплати на 90 календарних днів — у разі звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін ( п. 1 ст. 36 КЗпП) або за власним бажанням без поважних причин ( ст. 38 КЗпП).

Зазначимо про вплив на розмір допомоги по безробіттю підстави для звільнення згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП. Так, Порядок № 307 передбачав, що при звільненні за угодою сторін розмір допомоги по безробіттю виплачується з 8-го календарного дня після реєстрації як безробітного в розмірі 100 % визначеного розміру, але не більше 270 календарних днів (тривалість виплати скорочувалася «з кінця»).

За усними роз’ясненнями фахівців Центру зайнятості, такий підхід зберігається й після 31.07.2015 р. Причина: у ч. 4 ст. 23 Закону № 1533, як і раніше, йдеться про виплату допомоги по безробіттю з 91-го календарного дня особам, звільненим за власним бажанням без наявності поважних причин, і при цьому не наведено підставу для звільнення згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП.

У такій позиції насторожує, що до Порядку № 613 не перекочувала норма абз. 3 п. 2.4 Порядку № 307: особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з дня її призначення в розмірі 100 % визначеного розміру (100-процентний розмір виплати якраз припадає на перші 90 календарних днів реєстрації безробітним). Чи аргумент це, щоб при звільненні згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП виплачувати допомогу по безробіттю з 91-го календарного дня в розмірі 80 % (тобто як у разі звільнення за власним бажанням без наявності поважних причин)? Сподіваємося отримати офіційні роз’яснення.

Хороша звістка для безробітних, які розірвали трудовий договір за власним бажанням за наявності поважної причини. Таким особам допомогу по безробіттю призначать у розмірі 100 % визначеного розміру з 8-го календарного дня після реєстрації як безробітними з виплатою протягом 360 календарних днів* (тобто тут теж без змін).

Констатуємо: розмір допомоги по безробіттю і тривалість її виплати безпосередньо залежить від підстави КЗпП, за якою працівник і роботодавець припиняють трудові відносини.

* Радимо ознайомитися з консультацією «По моєму хотінню чи компромісу: як краще звільнитися» в «ОП», 2014, № 22, с. 17.

Інші зміни. На що ще звернути увагу? Загалом усі основоположні норми залишилися на місці. Але, як ми вже зазначали раніше, чимало з них відкориговані. Це стосується визначення стажу для призначення допомоги по безробіттю, випадків припинення та відновлення такої виплати.

Цікаво, що з 31.07.2015 р. для призначення допомоги безробітний повинен заповнити заяву за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 613. Раніше офіційно затвердженої форми такої заяви не існувало.

Також зазначимо, що після наведеної дати центр зайнятості вносить запис про виплату допомоги по безробіттю до трудової книжки безробітного тільки за бажанням останнього. Положення Порядку № 307 не містили посилання на наявність «волевиявлення» безробітного на здійснення такого запису.

Що потрібно знати роботодавцю

Головна новина для установ і організацій: тепер роботодавець звільнений від обов’язку визначати середню зарплату свого колишнього працівника для цілей розрахунку йому допомоги по безробіттю. Річ у тім, що фахівці центру зайнятості самостійно проводять усі розрахунки з визначенням розміру допомоги по безробіттю. Для цього вони використовують дані Державного реєстру (п. 1 розд. II Порядку № 613, п. 31 Порядку № 1266).

Увага! У загальному випадку роботодавець не надає довідку про зарплату колись пов’язаному з ним безробітному.

Але якщо фахівцям Фонду не достатньо даних Державного реєстру, то з метою отримання даних, яких не вистачає, вони безпосередньо або за допомогою застрахованої особи можуть звернутися до установи, яка раніше співпрацювала з такою особою** ( п. 33 Порядку № 1266). Як виконати роботодавцю цю вимогу? Для цього він повинен заповнити та передати органу/особі, який запитує, довідку за формою, наведеною в додатку до Порядку № 1266 (діє з 04.07.2015 р., див. форму в «ОП», 2015, № 14, с. 11). На все про все установі відведено 5 робочих днів.

** Тобто за довідкою до установи можуть звернутися звільнені працівники та громадяни, яким виплачували винагороду за цивільно-правовими договорами за виконані роботи/надані послуги.

Звертаємо вашу увагу, що з 04.07.2015 р. цю довідку використовують в усіх подібних випадках. Нагадаємо, що до зазначеної дати додатки до Порядку № 1266 містили декілька форм довідок з цієї області — їх заповнювали залежно від категорій громадян.

Як заповнити таку довідку? Її перші графи не викликають запитань — там потрібно зазначити дані про установу та особу, щодо якої й заповнюється така форма. А ось таблична частина може збити з пантелику. Щоб з вами цього не сталося — ознайомтеся зі схемою на с. 16.

Приклад. Карпенко Володимир Антонович, пропрацювавши в установі 10 років, розірвав трудовий договір за власним бажанням ( ст. 38 КЗпП) 23.07.2015 р.

Він зареєструвався як безробітний у центрі зайнятості 10.08.2015 р. Установа отримала від нього прохання (11.08.2015 р.) видати довідку про зарплату за період з липня 2014 року по червень 2015 року.

У кожному з місяців у періоді липень 2014 року — березень 2015 року йому нарахували зарплату в розмірі 2250 грн. Також йому нарахували:

— у квітні 2015 року — лікарняний у розмірі 531,50 грн. (згідно з листком непрацездатності період хвороби з 20.04.2015 р. по 24.04.2015 р.) і зарплату за відпрацьовані дні в розмірі 1714,29 грн.;

— у травні 2015 року — зарплату в розмірі 1250 грн. (перебував у відпустці без збереження зарплати з 12.05.2015 р. по 21.05.2015 р.) і одноразову премію в розмірі 200 грн.;

— у червні 2015 року — зарплату в розмірі 1350 грн. і відпускні в розмірі 761,51 грн. (період щорічної відпустки з 17.06.2015 р. по 26.06.2015 р.).

img 1

Перш ніж заповнити форму, розберемо деякі моменти. По-перше, у розрахунковому періоді (липень 2014 року — червень 2015 року) є календарні дні, невідпрацьовані за поважних причин: 5 к. дн. тимчасової непрацездатності з 20.04.2015 р. по 24.04.2015 р.) і 10 к. дн. відпустки без збереження заробітної плати (з 12.05.2015 р. по 21.05.2015 р.). Щорічна відпустка не названа серед поважних причин, а отже, календарні дні такої відпустки не виключаємо з розрахункового періоду. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 350 (365 - 5 - 10).

По-друге, в довідці показуємо суму зарплати, відпускних і разової премії (без жодних розподілів, незважаючи на не повністю відпрацьований місяць). Дані про суму лікарняних не наводимо.

Висновки:

— Норми нового Порядку надання допомоги по безробіттю багато в чому повторюють норми свого попередника. Проте «новачком» враховані нововведення в законодавчій базі для надання зазначеної допомоги.

— У загальному випадку установа більше не надає довідку про доходи безробітній особі, яка раніше працювала в установі. Якщо ж до установи надійшов такий запит, то довідку необхідно оформити за формою, наведеною в додатку до Порядку № 1266, і видати її протягом 5 робочих днів.

img 2

Використані документи І скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 1533Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Порядок № 307 — Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307.

Порядок № 613 — Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 р. № 613.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (у редакції постанови КМУ від 26.06.2015 р. № 439).

Фонд — Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Державний реєстр — Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше