Темы статей
Выбрать темы

Статзвітність з праці — 2017: коли і як подавати

Бочкарьова Тетяна, заступник директора департаменту — начальник відділу статистики оплати праці Державної служби статистики України
Оплата труда Январь, 2017/№ 2/1
Печать
Стартував новий етап із подання статистичної звітності з праці. Концепція подання таких статистичних звітів у цілому уже стала доброю знайомою для кадровиків. Проте і тут без новацій не обходиться: зсунення граничних дат із подання статистичних звітів з праці, оновлення їх форм… Зацікавило? Підготуватися до подання статистичної звітності з праці у 2017 році допоможе ця стаття.

Статзвітність з праці: вивчаємо форми

Форми статзвітів з праці. При поданні статистичної звітності з праці за 2017 рік застосовують форми таких звітів у новій редакції. Зауважимо: на 2017 рік припадає граничний строк подання, зокрема, форми № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» на підставі показників за 2016 рік. При звітуванні за цією формою також застосовують її новий бланк. Альбом форм державних статистичних спостережень на 2017 рік наведемо у таблиці нижче.

Назва звіту

Реквізити нормативно-правого акта, яким затверджено бланк форми

Використання форми у 2017 році

Керівництво по заповненню*

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 р. № 90

При поданні звіту за січень — грудень 2017 року

Інструкція № 403, роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р. № 17.4-12/4

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Затверджена наказом Держстату від 10.06.2016 р. № 90

При поданні звіту за I — IV квартали 2017 року

Інструкція № 404, роз’яснення Держстату від 13.07.2016 р. № 17.4-12/5

Форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Затверджена наказом Держстату від 25.08.2016 р. № 152

При поданні звіту за 2016 рік

Роз’яснення Держстату від 25.08.2016 р. № 17.4-12/20

* Уважно поставтеся до інструкцій, наведених тут як керівництво по заповненню статистичної звітності з праці. Річ у тім, що вони розроблялися під бланки звітів, які зараз не використовують. Разом із тим ці інструкції можуть бути використані як допоміжні матеріали при заповненні окремих рядків статистичних звітів з праці. Також з метою уникнення помилок при заповненні форм державних статистичних спостережень зі статистики праці користуйтесь:

Інструкцією № 286;

Інструкцією № 5.

Увага! З 01.01.2017 р. скасовано подання форми № 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» до органів державної статистики.

На виконання такого рішення Держстатом прийнято наказ від 30.12.2016 р. № 265, згідно з яким втратив чинність наказ Держстату від 13.01.2016 р. № 3, де власне йшлося про затвердження форми № 9-ДС (річна). При цьому передбачається, що збір відомостей, які раніше відображалися у формі № 9-ДС (річна), здійснюватиме Нацдержслужба. Тож очікуємо реакцію цього відомства на ситуацію, що склалася*.

* Пам’ятайте: до органів Нацдержслужби слід подавати форму звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» у редакції наказу Нацдержслужби від 21.10.2016 р. № 223. Про оновлений вигляд цієї форми ми розповідали у спецвипуску «ОП», 2016, № 24/1, с. 3. — Прим. ред.

Місце подання. За загальним правилом форми статистичної звітності з праці подають органам державної статистики за місцем здійснення діяльності. Слід уточнити порядок подання такої звітності за умови, коли установа має відокремлений або структурний підрозділ. Для цього знадобиться п. 1.2 Інструкції № 286. Установа, яка розміщена на одній адміністративній території зі своїм відокремленим підрозділом, подає звіт за своїм місцезнаходженням з урахуванням даних цього підрозділу. Головна установа подає звітність за місцезнаходженням несамостійного підрозділу, якщо такий відокремлений підрозділ не веде первинний облік робочого часу та не здійснює нарахування зарплати. Якщо ж установа та самостійний підрозділ розташовані на різних адмінтериторіях, тоді такий відокремлений підрозділ самостійно складає та подає звіти зі статистики за місцезнаходженням.

Якщо установа має структурні підрозділи, які розташовані на іншій адмінтериторії або займаються іншими видами діяльності, за умови, що в цих підрозділах працюють не менше 30 % від загальної кількості працівників, головна установа подає звітність з праці щодо кожного такого структурного підрозділу за своїм місцезнаходженням із зазначенням території його розташування та виду економічної діяльності.

Окремо відзначимо: для респондентів Донецької та Луганської областей передбачена можливість подання статистичної звітності до будь-якого територіального органу державної статистики або безпосередньо до Держстату у зручний для них спосіб — в електронному вигляді, факсом, поштовим відправленням, нарочним (наказ Держстату від 09.07.2014 р. № 209).

Способи подання. Статистичну звітність з праці можна подати у паперовій формі. Звіт, складений на папері, направляють до відомства поштою рекомендованим листом.

Проте оптимальніше подавати статистичні звіти з праці в електронній формі. Цей спосіб значною мірою спрощує для респондента процес звітування до органів державної статистики, оскільки здійснюється автоматично у зручний для складача час у будь-якій поширеній бухгалтерській програмі. При цьому респондент, який подав звіт в електронному вигляді з дотриманням усіх встановлених умов + отримав квитанції про надходження та приймання звіту до опрацювання, має право не подавати відповідні форми статистичної звітності на папері. Звіти в електронному вигляді подаються у терміни, встановлені законодавством для подання відповідних звітів у паперовій формі (з приводу строків звітування див. наступний розділ «Граничні строки подання статзвітів з праці»).

Граничні строки подання статзвітів з праці

Статистичні звіти подаються у строки, вказані на бланках форм. Проте майте на увазі: якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то цей строк переноситься на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня.

Для зручності наведемо граничні строки подання статистичних звітів з праці (з урахуванням особливостей при перенесеннях) у таблиці на с. 18.

Зміни у заповненні статформ з праці: вивчаємо разом

Раніше уже наголошувалося, що статистичні звіти з праці за 2017 рік подаються за оновленими формами. Наскільки вони змінилися порівняно з їх попередниками? На що звернути увагу при заповненні форми № 7-ПВ (один раз на чотири роки), яка складається на підставі даних за 2016 рік? Відповімо на ці запитання далі.

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці». У цій формі у розділі І «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці» вилучено графу 2 «За період з початку року». Так, починаючи зі звіту за січень 2017 року відомості надаються за звітний місяць. При цьому розділ ІІ цієї форми залишено без змін.

Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». У цій формі найсуттєвішою зміною є те, що форма не лише за назвою, а й за змістом стала «квартальною», що зрозуміло з підзаголовка. Пояснимо: у попередньому бланку форми № 1-ПВ (квартальна) відображалися відомості за період із початку року по останній місяць відповідного кварталу, а саме: за січень — березень, січень — червень, січень — вересень і січень — грудень.

Тоді як у Звіті за І квартал 2017 року (подається за новою формою) відомості повинні подаватися на дискретній основі:

— показники розділів І, ІІ, ІІІ, V заповнюються за звітний квартал: січень — березень, квітень — червень, липень — вересень, жовтень — грудень;

— у розділі ІV (як і раніше) дані надаються за останній місяць кварталу: березень, червень, вересень, грудень;

— у розділі VІ дані наводяться станом на 31 грудня 2017 року (заповнюються у звіті за ІV квартал 2017 року), що, по суті, передбачалося і попередньою формою цього Звіту;

— у Звіті за І квартал 2017 року респонденти заповнюють розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці». Показники в цьому розділі вказують за 2016 рік. Такий підхід застосовувався і у попередній формі цього Звіту.

Кім того, в розділі І «Кількість штатних працівників» вилучено показник «Кількість прийнятих штатних працівників на новостворені робочі місця» (ряд. 3030). Водночас додано показники стосовно окремих категорій облікової кількості штатних працівників, які заповнюються раз на рік станом на 31 грудня звітного року. Тобто показники у графах 3080, 3090, 3100 мають бути заповнені у Звіті за ІV квартал 2017 року. Для показників нових рядків передбачається також виділення кількості жінок.

У розділі IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» збільшено кількість рядків для розподілу кількості штатних працівників за розмірами заробітної плати та змінено межі розподілу. Звертаємо увагу: ці межі будуть переглянуті з урахуванням того, що з 01.01.2017 р. розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 грн.

Форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників». Зміни до цієї форми внесені з метою вдосконалення дизайну бланка. Крім того, у розділі ІІІ «Відомості щодо відібраних працівників» введено показник стосовно громадянства (ряд. 7131) та норми тривалості робочого часу на тиждень (ряд. 7171), які відповідають нормам європейського законодавства про проведення відповідного статистичного спостереження.

Відповідальність за неподання статзвітів з праці

Така відповідальність передбачена ст. 1863 КпАП. Так, неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладення штрафу: на громадян — від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.), на посадових осіб — від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

Повторне вчинення тих самих дій (перелічених у ч. 1 ст. 1863КпАП) протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу: на громадян — від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.), на посадових осіб — від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.).

Вказані штрафи мають право накладати уповноважені особи органу держстату ( ст. 2443 КпАП).

Висновки:

— За загальним правилом форма № 1-ПВ (місячна) та форма № 1-ПВ (квартальна) подаються не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо гранична дата подання цих звітів припадає на вихідний або святковий (неробочий) день, то цей строк переноситься на найближчий робочий день після вихідного або святкового (неробочого) дня.

— У 2017 році подається форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки), гранична дата звітування за якою припадає на 31.03.2017 р.

— Форми статистичних звітів з праці змінено — будьте уважні при їх заповненні у 2017 році.

Використані документи і скорочення

КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 286Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 403Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 403.

Інструкція № 404Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. № 404.

нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше