Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Звільнення з роботи: як вигідніше для працівника?

Кучерова Оксана, юрист
Оплата труда Февраль, 2020/№ 4/1
Печать
Чинний КЗпП серед підстав для припинення трудового договору на бажання працівника виділяє окремо угоду сторін (ст. 36) та розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38). У разі якщо працівник вирішив поставити крапку у відносинах із роботодавцем і бажає звільнитися, він часто стоїть перед вибором: написати заяву за власним бажанням чи все ж за угодою сторін? Як правильно вчинити і чи є якась в цьому вигода? Давайте розбиратися.

Проблема вибору відома всім і виникає щодня. Просто одні питання ми вирішуємо, не моргнувши оком, а над іншими думаємо, вагаємося і зважуємо. Якщо результат справи стосується хоча б не-значної вигоди, то тут є над чим подумати.

Наприклад, вибір підстави для звільнення.

На перший погляд здається, що неважливо, яку саме з цих підстав обрати, головне, що результат один і той же — звільнення. Але давайте подивимося на кілька кроків уперед.

Допомога по безробіттю: бути чи не бути?

Розвінчуємо міф: допомозі бути!

Незалежно від того, обрали ви угоду сторін чи звільняєтесь за власною ініціативою.

Але тут не обійтися без уточнень. Їх знаходимо у профільному Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (далі — Закон № 1533). Якщо обрати звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) або за власним бажанням, але з поважних причин* (ст. 38 КЗпП), то при нарахуванні допомоги діють загальні правила. Так, допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості, і перші 90 календарних днів буде становити 100 % визначеного розміру.

* Зокрема, це: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14 років або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також інші поважні причини.

А ось якщо обрати звільнення за власним бажанням без поважних причин (ст. 38 КЗпП), то ситуація вже зовсім інша. На що розраховувати?

На допомогу в 80-відсотковому розмірі і лише з 91 календарного дня від дня реєстрації безробітним (ч. 4 ст. 23 Закону № 1533).

Згода роботодавця: чи потрібно?

На жаль, у КЗпП поняття «звільнення за угодою сторін» не розкрите. Однак цей пропуск заповнило профільне Міністерство. Так, у листі від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14 Мінсоцполітики зазначило: «Звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк». Таким чином, відмінна риса цієї підстави припинення трудового договору випливає з самого її формулювання: потрібна наявність спільної згоди роботодавця і працівника на припинення трудового договору.

У свою чергу, звільнення з ініціативи працівника не передбачає обов’язкової наявності згоди роботодавця на таке звільнення, оскільки в цьому випадку працівник реалізовує своє право, передбачене трудовим законодавством, а роботодавець вимушений погодитися зі звільненням працівника незалежно від свого бажання.

Дата звільнення: як швидше?

У разі звільнення за угодою сторін законодавство не містить обмежень щодо строку повідомлення та наявності поважних причин для припинення трудових відносин у більш короткий строк. Таким чином, за п. 1 ст. 36 КЗпП трудовий договір може бути припинено у будь-який строк, стосовно якого досягли домовленості працівник та роботодавець. Такий строк може як бути меншим, так і перевищувати встановлений для звільнення за власним бажанням двотижневий період.

А ось перш ніж обирати звільнення за власним бажанням, слід знати, що чинне трудове законодавство містить для працівника зобов’язання попередити роботодавця про свій намір звільнитися за два тижні. Чи завжди обов’язковий двотижневий відробіток після подання заяви?

Якщо говорити про неповажні причини звільнення, то сторони можуть домовитися про будь-який строк відробітку у межах 2 тижнів або про повну його відсутність. Тобто у працівника є шанс бути звільненим навіть у день подання заяви, якщо на це погодиться роботодавець і, звісно, буде не проти працівник.

До речі, нагадаємо, що навіть якщо роботодавець погодиться скоротити строк двотижневого попередження про звільнення, то це не означає, що трудовий договір припинено за угодою сторін, якщо не було домовленості сторін про таку підставу (п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9).

Звісно, в житті трапляється різне, тому цілком можливо опинитися в ситуації, коли часу на двотижневе «відпрацювання» немає, а роботодавець ну ніяк не погоджується ані скоротити цей строк, ані звільнити за угодою сторін. Тоді можна обрати скорочену процедуру звільнення за власним бажанням. Але для цього обов’язкова передумова — наявність поважних причин, що зумовлюють неможливість продовжувати роботу (див. вище). Якщо у працівника є такі поважні причини, то саме він обирає дату звільнення. Тобто роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Чи можна звільнитися в період відпустки або на лікарняному?

За угодою сторін, а також за ініціативою працівника трудові відносини можуть бути припинені під час відпустки або в період тимчасової непрацездатності працівника.

У такі періоди діє заборона на звільнення лише за ініціативою роботодавця.

Передумав звільнятися: як бути?

У разі звільнення за власним бажанням працівник має право відкликати свою заяву в межах двотижневого строку. Тобто він може і «перехотіти» звільнятися.

У свою чергу, роботодавець повинен задовольнити прохання працівника про відкликання заяви. Виняток: адміністрація підприємства уже прийняла на це місце працівника, якому за трудовим законодавством не можна відмовити в працевлаштуванні. Це правило знаходить своє підтвердження і в судовій практиці, наприклад у постанові ВС від 07.03.2018 р. у справі № 810/2728/16 (ср. ).

Тривалий час існувала думка: на відміну від ст. 38 КЗпП (звільнення за власним бажанням), звільнення за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП) не передбачає право працівника відкликати свою заяву про звільнення. Так трактувався п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9. Саме у цьому пункті зазначено, що домовленість сторін про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін) може бути анульована тільки за взаємною згодою працівника і роботодавця. Про помилковість такого трактування заявив ВСУ в постанові від 26.10.2016 р. у справі № 6-1269цс16. Якщо працівник звернувся до роботодавця із заявою про анулювання своєї заяви про звільнення за угодою сторін, то досягнута раніше домовленість про припинення трудового договору за угодою сторін вважається анульованою, оскільки наявність такої заяви свідчить про відсутність у працівника згоди на звільнення. Таким чином, працівник може анулювати (відкликати) свою заяву про звільнення за угодою сторін.

У цьому випадку роботодавець не має права звільнити працівника за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Додаткові обов’язки для роботодавця

Тут усе просто. За умови належного дотримання процедури звільнення, як за угодою сторін, так і за ініціативою працівника, у роботодавця не виникають додаткові обов’язки перед працівником. Зокрема, роботодавець не зобов’язаний:

• попереджати працівника про звільнення у встановлений строк, як це необхідно, наприклад, при звільненні у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників;

• працевлаштовувати працівника-пільговика. Причина: ці підстави для звільнення не є звільненням з ініціативи роботодавця;

• погоджувати звільнення з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);

• виплачувати працівнику вихідну допомогу (крім випадків, коли йдеться про звільнення у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, трудового або колективного договору, або якщо це передбачено умовами колективного договору).

Для зручності читачів наведемо викладену інформацію в таблиці.

Критерії

Підстави для звільнення:

п. 1 ст. 36 КЗпП

ст. 38 КЗпП

угода сторін

за ініціативою працівника за наявності поважних причин

за ініціативою працівника БЕЗ поважних причин

Розмір допомоги по безробіттю

100 % визначеного розміру

100 % визначеного розміру

80 % визначеного розміру

Початок виплати допомоги по безробіттю

з 8-го дня після реєстрації як безробітного

з 8-го дня після реєстрації як безробітного

з 91-го дня після реєстрації як безробітного

Тривалість виплати

270 календарних днів

360 календарних днів

270 календарних днів

Дата звільнення

Визначається сторонами

Визначає працівник

Після закінчення двох тижнів із дати попередження про звільнення

Можливість відкликання заяви про звільнення

Можна

Можна

Можна

Вихідна допомога

КЗпП не передбачено (виняток: працівник звільняється за власним бажанням у зв’язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства, трудового або колективного договору)

Згода профспілки

Не потрібна

Як бачимо, найвигіднішим варіантом для працівника є звільнення за власним бажанням, але з поважних причин. До речі, ст. 38 КЗпП не містить їх вичерпного переліку. «Поважність» — це завжди оціночне поняття. І це цілком зрозуміло. Будь-які суспільні відносини складні, мінливі і різноманітні, прослідкувати за їх оновленнями досить складно, а закріпити їх у нормах права ще складніше. У таких ситуаціях законодавцю на допомогу якраз і приходять оціночні поняття, рамки яких встановлюються стосовно кожної конкретної ситуації на розсуд конкретних осіб.

Якщо ж працівник не бажає зв’язуватися з цими поважними причинами, то для нього може бути більш привабливим звільнення за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП), ніж звільнення за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). У такому випадку можна припинити трудові відносини, не відпрацьовуючи два тижні, а отримувати потім допомогу в повному розмірі.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше