Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Справив діло — гуляй сміло, або Відпустки посадових осіб ОМС

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Оплата труда Июнь, 2020/№ 12/1
Печать
Літо — бажана пора для відпусток. У цій статті ми поговоримо про те, які види відпусток можуть бути надані посадовим особам органів місцевого самоврядування, а також про порядок надання відпусток.

Щорічна основна відпустка

Тривалість. Основна відпустка — це відпустка, право на яку мають усі працівники. Це головна її відмінність від інших видів відпусток, для отримання яких потрібні спеціальні юридичні факти і підстави. При наданні щорічної основної відпустки до уваги береться лише факт перебування працівника в трудових відносинах з органом місцевого самоврядування (далі — ОМС).

Посадовим особам ОМС відповідно до ст. 21 Закону № 2493* надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів.

* Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

«Оздоровчі». При наданні будь-якої частини щорічної відпустки посадовим особам ОМС наказано обов’язково виплачувати допомогу на оздоровлення один раз протягом календарного року**.

** Детальніше про надання матеріальної допомоги читайте в статтях «Оздоровчі» працівникам органів місцевого самоврядування» і «Матдопомога у розмірі середньомісячної зарплати» // ОП, 2020, № 11.

Зверніть увагу: про «оздоровчу» допомогу йдеться відразу у двох нормативних документах — ст. 21 Закону № 2493 і п.п. 3 п. 2 постанови № 268***. Так, у Законі № 2493 сказано, що допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі посадового окладу. Водночас постанова № 268 передбачає право керівників ОМС у межах затвердженого фонду оплати праці виплачувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячну зарплату працівника. Ця норма означає, що за наявності коштів керівник може прийняти рішення про виплату такої допомоги в розмірі середньомісячної зарплати. При цьому конкретний порядок надання матеріальної допомоги має бути встановлений у Положенні про надання працівникам матеріальної допомоги, яке є додатком до колективного договору (див. листи Мінсоцполітики від 11.09.2013 р. № 10212/0/14-13/13, від 19.07.2010 р. № 671/13-84-10, від 16.10.2009 р. № 620/13/84-09).

*** Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Зверніть увагу: у п.п. 3 п. 2 постанови № 268 сказано, що матдопомога на оздоровлення виплачується працівникам ОМС. А це означає, що на неї можуть розраховувати в тому числі й службовці. Проте, на відміну від посадових осіб, для службовців «оздоровча» допомога не є обов’язковою виплатою. Її виплачують за рішенням керівника в розмірі середньомісячної зарплати, а якщо коштів недостатньо — у меншому розмірі виходячи з фінансових можливостей ОМС.

Що стосується обслуговуючого персоналу ОМС, то для них виплата матдопомоги в розмірі середньомісячної зарплати передбачена п.п. «з» п. 2 наказу № 77****. Майте на увазі: це не обов’язкова виплата і її здійснюють за рішенням керівника за наявності коштів. Ну а оскільки вид матдопомоги не конкретизований, вона може бути будь-якою, у тому числі й на оздоровлення до відпустки.

**** Наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

Важливо! «Обслуговуючий» працівник може отримати тільки одну матдопомогу протягом календарного року (див. лист Мінсоцполітики від 15.03.2016 р. № 272/13/84-16).

Нагадаємо основні правила розрахунку «оздоровчої» матдопомоги для посадових осіб ОМС. Вони залежать від того, в якому розмірі виплачується така допомога.

Так, якщо допомога на оздоровлення виплачується в розмірі окладу, то слід враховувати оклад на момент надання відпустки. Наприклад, за ситуації, коли посадова особа ОМС іде в щорічну основну відпустку 15.06.2020 р., оклад беремо станом саме на цю дату — 15.06.2020 р.

Якщо ж оздоровчі надають у розмірі середньомісячної зарплати, то їх суму визначають згідно з Порядком № 100. Детальніше читайте в статті «Матдопомога у розмірі середньомісячної зарплати» // ОП, 2020, № 11.

У загальному випадку розрахунок здійснюють виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці, що передують виходу у відпустку. Тобто якщо працівник іде у відпустку з 15.06.2020 р., розрахунковим періодом буде квітень — травень 2020 року.

Цікавий момент. У листі від 7 жовтня 2016 року № 1382/13/84-16 Мінсоцполітики розглянуло ситуацію, коли працівник оформив відпустку, отримав відпускні та матдопомогу на оздоровлення, але замість відпустки пішов на лікарняний, після якого відразу звільнився, так і не використавши відпустку.

Питання з відпускними вирішується досить легко. Оскільки працівник не використав відпустку, він повинен повернути нараховані йому відпускні. Але у зв’язку зі звільненням йому нарахують компенсацію за всі невикористані дні відпустки.

А ось як бути з виплаченими «оздоровчими»? Чи потрібно їх повертати?

На думку міністерства, повернення «оздоровчої» допомоги в разі невикористання відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і подальшого звільнення законодавством не передбачене. Тому в розглянутому випадку, незважаючи на те що щорічна основна відпустка не використана, матдопомогу на оздоровлення працівник повертати не зобов’язаний.

Додаткова відпустка за стаж

Тривалість. Розпочнемо із законодавчої норми (ст. 21 Закону № 2493): посадовим особам, які мають стаж служби в ОМС більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

Конкретний механізм визначення тривалості цього виду відпустки визначений постановою № 250*****. Так, у п. 1 цієї постанови сказано: посадовим особам МС, які мають стаж служби в цих органах більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

***** Постанова КМУ «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 р. № 250.

Для наочності наведемо тривалість додаткової відпустки за стаж роботи в ОМС у табл. 1.

Таблиця 1. Тривалість додаткової відпустки за стаж служби в ОМС

Стаж служби в ОМС

Тривалість додаткової відпустки за стаж служби в ОМС

Більше 10 років

5 календарних днів

Більше 11 років

7 календарних днів

Більше 12 років

9 календарних днів

Більше 13 років

11 календарних днів

Більше 14 років

13 календарних днів

Більше 15 років і далі

15 календарних днів

Визначаємо стаж для додаткової відпустки. Як бачимо, у посадових осіб МС настання права на додаткову відпустку за стаж і визначення її тривалості залежить лише від наявного відповідного стажу роботи в ОМС. У ст. 22 Закону № 2493 зазначено: до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу держслужби (наприклад, час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання).

Нюанси, які слід враховувати при визначенні права на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2. Нюанси визначення права на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС

Що врахувати

Коментарі й уточнення

Додаткову відпустку відповідної тривалості надають при досягненні стажу служби в ОМС більше 10, більше 11, більше 12, більше 13, більше 14, більше 15 років тощо

Відповідно до ст. 21 Закону № 2493 і п. 1 постанови № 250 додаткову відпустку надають за наявності стажу в ОМС саме більше 10 років і далі. Наприклад, посадовою особою ОМС складено Присягу 20.05.2009 р. Згідно з правилами обчислення строків зі ст. 2411 КЗпП така особа досягла 10-річного стажу в ОМС 19.05.2019 р. А ось право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС більше 10 років тривалістю 5 календарних днів виникло в цієї посадової особи з 20.05.2019 р. Відповідно за стаж в ОМС більше 11 років право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів виникло з 20.05.2020 р.

Надання додаткової відпустки не прив’язане до відпрацьованого часу в робочому році

При визначенні тривалості додаткової відпустки за стаж ураховують тільки наявний стаж служби в ОМС і в жодному разі не застосовують розрахунковий підхід (пропорційно відпрацьованому часу в робочому році). Наприклад, посадова особа має стаж служби в ОМС 12 років станом на 12.06.2020 р. У цьому випадку право на додаткову відпустку за стаж служби в ОМС виникає з 13.06.2020 р. Саме із цієї дати працююча посадова особа МС може взяти додаткову відпустку тривалістю 9 календарних днів. Для цього їй не потрібно відпрацьовувати весь наступний рік (13.06.2020 р. — 12.06.2021 р.)

Тривалість додаткової відпустки залежить від сумарного стажу служби в ОМС

Наприклад, посадова особа МС звільнилася з такого органу і знову прийнята як посадова особа на службу в ОМС. У цьому випадку для цілей визначення права на додаткову відпустку і її тривалість ураховують увесь стаж служби в ОМС — до звільнення і після повторного прийняття на службу в ОМС

Періоди соцвідпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років зараховують до стажу для цілей надання додаткової відпустки

Ці періоди зараховують до стажу служби в ОМС, а відповідно, й до стажу для цілей надання додаткової відпустки за стаж. Проте на підставі пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки за час перебування у відпустках для догляду за дитиною посадовій особі МС не належить додаткова відпустка за стаж служби в ОМС

Додаткова відпустка за стаж може бути надана одночасно зі щорічною основною відпусткою

Згідно з абз. 3 п. 1 постанови № 250 додаткові оплачувані відпустки посадовим особам МС надаються одночасно зі щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за погодженням сторін окремо від неї

Посадові особи МС не мають права на «шкідливі» й «особливі» відпустки

У посадових осіб МС немає права на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці і щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (у тому числі за роботу з комп’ютером, за ненормований робочий день).

Вважається, що в продовженій тривалості щорічної відпустки (30 календарних днів) уже закладена компенсація за специфічні умови праці (за роботу з комп’ютером, в умовах ненормованого робочого дня). Плюс посадовим особам МС надають додаткову відпустку за стаж служби в цих органах як своєрідний привілей за роботу в зазначеній сфері

Додаткова відпустка за стаж служби в ОМС належить до щорічних відпусток

Як наслідок, при наданні додаткової відпустки за стаж служби в ОМС керуються правилами надання щорічних відпусток. Так, при визначенні тривалості додаткової відпустки не враховують святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП).

Так само, як і щорічну основну відпустку, додаткову відпустку за стаж можна, зокрема:

• поділити на частини (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки);

• перенести або продовжити при настанні обставин, зазначених у ст. 11 Закону про відпустки;

• замінити грошовою компенсацією при виконанні умов, установлених ч. 4 ст. 24 Закону про відпустки.

Додаткову відпустку за стаж надають згідно з графіком відпусток з обов’язковим повідомленням працівника про дату її початку не пізніше ніж за 2 тижні (ч. 10 і 11 ст. 10 Закону про відпустки).

Також щодо додаткової відпустки діє ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки, де перелічені працівники, яким щорічну відпустку надають у зручний для них час.

При звільненні працівникові виплачують компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки (основної та додаткової за стаж служби в ОМС) (ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки)

Відпустка в перший рік роботи

Право на щорічну основну відпустку повної тривалості (30 календарних днів) у перший рік служби в ОМС виникає в посадової особи після закінчення 6 місяців безперервної служби в даному ОМС (ч. 5 і 6 ст. 10 Закону про відпустки). До відпрацювання 6-місячного строку посадова особа МС може скористатися щорічною основною відпусткою тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу на момент її надання.

Що стосується додаткової відпустки за стаж (за наявності відповідного стажу не менше 10 років), то в перший рік роботи право на неї в посадової особи МС також виникає після закінчення 6 місяців служби в даному ОМС.

Підкреслимо: оскільки тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж служби в ОМС не визначається розрахунковим шляхом, цю відпустку надають виключно повної тривалості після досягнення відповідного стажу і відпрацювання в перший рік роботи в даному ОМС більше 6 місяців.

Пам’ятайте: у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки наведено категорії працівників, яким щорічну відпустку повної тривалості за їх бажанням надають до закінчення зазначеного 6-місячного строку. Це правило працює при наданні як щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів, так і щорічної додаткової відпустки за стаж служби в ОМС.

Інші види відпусток

Посадовим особам ОМС можуть надаватися всі інші види відпусток, передбачені Законом про відпустки (звичайно, за наявності права на відповідний вид відпустки): навчальна відпустка, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі в змаганнях, соціальні відпустки, відпустки без збереження зарплати, додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни.

Крім того, їм можуть надаватися інші відпустки, передбачені спеціальним законодавством (наприклад, «чорнобильська» відпустка).

До речі, зазначені відпустки не враховують при підрахунку максимально допустимої тривалості щорічної відпустки в 59 календарних днів.

Річ у тому, що в ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки йдеться про обмеження тривалості саме щорічної відпустки.

Для посадових осіб ОМС — це щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів і додаткова відпустка за стаж служби в ОМС.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше