Темы статей
Выбрать темы

Доплата до МЗП: усе, що потрібно знати

Кравченко Дарья, эксперт по оплате труда
Вимога законодавства про нарахування заробітної плати не нижче МЗП з’явилася ще у 2017 році. Але й досі виникають питання про те, як її застосувати на практиці. Тому сьогодні пропонуємо згадати основні особливості виконання цієї держгарантії.

Для кого гарантія

Як свідчить п. 31 Закону про оплату праці, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП.

Звідси висновок: вимогу про нарахування зарплати не нижче за МЗП слід виконувати для всіх фізичних осіб, які працюють за трудовими договорами, яким нарахована зарплата нижча від законодавчо встановленого рівня МЗП за повністю виконану місячну (годинну) норму праці.

Не варто турбуватися про виконання МЗП-вимоги лише для:

— фізосіб, що працюють за ЦПХ-договорами;

— працівників, зарплата (посадовий оклад) яких перевищує розмір МЗП;

— працівників, у яких у звітному місяці немає жодного відпрацьованого дня (години) (наприклад, перебували у відпустці, на лікарняному, у декреті, на військовій службі, на курсах підвищення кваліфікації тощо).

Увага! Будь-яких інших пільгових категорій працівників, за якими не потрібно виконувати вимогу про зарплату не нижчу за МЗП, у Законі про оплату праці не встановлено.

Тому для решти працівників (для осіб з інвалідністю, пенсіонерів, які працюють на умовах неповної зайнятості, сумісників тощо) доведеться виконувати МЗП-вимогу в загальному порядку.

Як це зробити — читайте далі.

Визначаємо МЗП-доплату

Щоб виконати МЗП-вимогу, потрібно зробити таке.

Крок 1. Розрахувати місячну зарплату працівника і визначити, чи виконав він місячну (годинну) норму праці.

Нагадаємо: норма праці* — це норма виробітку, часу, обслуговування, чисельності, встановлена для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва та праці (ст. 85 КЗпП).

* Питання нормування та оплати праці регулює колективний договір (ст. 7 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.93 № 3356-XII).

Зауважимо: нещодавно Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX було збільшено нормальну тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень. Але незалежно від того, змінив роботодавець відповідно до цього Закону норму робочого часу чи ні, якщо працівник виконав встановлену норму праці (все ще 40-годинну чи, наприклад, 60-годинну), роботодавець повинен виконати МЗП-вимогу.

Крок 2. Визначити розмір МЗП-гарантії, з яким порівнюватимемо нараховану зарплату працівника.

Тут можливі два варіанти.

Варіант 1. Працівник виконав місячну (годинну) норму праці.

У такому разі нараховану зарплату порівнюємо із законодавчо встановленим розміром МЗП.

Варіант 2. Працівник НЕ виконав місячну (годинну) норму праці.

Наприклад, він працює на умовах неповного робочого часу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), протягом місяця перебував у відпустці або на лікарняному, прогулював, був у простої або мобілізований тощо.

У такій ситуації визначаємо розмір мінімальної зарплатної гарантії пропорційно до виконаної норми праці або відпрацьованого часу (МЗПпропорц).

Таку «пропорційну» МЗП визначаємо так:

МЗПпропорц = МЗП : Нвст х Нфакт,

де: Нвст — встановлена працівнику місячна (годинна) норма праці;

Нфакт — фактично виконана місячна (годинна) норма праці.

Крок 3. Порівняти нараховану зарплату з розміром МЗП або МЗПпропорц.

Якщо фактична зарплата працівника виявиться вищою за мінімальну гарантію, то доплата працівнику не належить.

А якщо, навпаки, зарплата виявилася меншою за суму МЗП-гарантії, то додатково розраховуємо і нараховуємо працівнику доплату до МЗП.

Інакше кажучи, роботодавець повинен доплатити різницю між розміром МЗП-гарантії, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, та фактично нарахованою йому заробітною платою. Тобто здійснити доплату до МЗП.

Увага! Така доплата виплачується щомісяця одночасно з виплатою заробітної плати за відповідний місяць (навіть якщо на підприємстві застосовується погодинна оплата праці). Під час виплати авансу розмір можливої доплати до МЗП враховувати не треба.

Покажемо на прикладах, як це працює.

Приклад 1. Працівник (основне місце роботи, повна зайнятість) відпрацював у березні 2022 року всі дні згідно з графіком роботи. Посадовий оклад працівника — 4455 грн (7-й тарифний розряд за ЄТС). Крім того, йому нараховано щомісячну премію в розмірі 30 % від окладу, тобто 1336,50 грн (4455 грн х 0,3).

Фактична сума зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць становить:

4455 + 1336,50 = 5791,50 грн.

Ця сума менше розміру МЗП, встановленого в березні 2022 року (5791,50 < 6500 грн). Тобто працівникові необхідно нарахувати доплату до МЗП.

Визначимо її розмір:

6500 - 5791,50 = 708,50 грн.

Загальна сума зарплати працівника за березень 2022 року становитиме 6500 грн:

(4455оклад + 1336,50премія + 708,50доплата до МЗП).

Приклад 2. Працівник працює на умовах неповної зайнятості (на 0,25 штатної одиниці). Посадовий оклад працівника — 5699 грн (11-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок, премій немає. Працівник виконав місячну норму праці (відпрацював місяць повністю) у рамках його зайнятості.

Загальна сума зарплати працівника за березень 2022 року, розрахована з урахуванням зайнятості, дорівнює:

5699 х 0,25 = 1424,75 грн.

Оскільки працівник зайнятий на умовах неповного робочого часу, для порівняння розрахуємо «пропорційну» МЗП. Її розмір дорівнює:

6500 х 0,25 = 1625 грн.

Оскільки оклад працівника нижче пропорційної МЗП (1424,75 < 1625), розрахуємо суму «трудової» доплати:

1625 - 1424,75 = 200,25 грн.

Загальна сума зарплати працівника за березень 2022 року становитиме 1625 грн:

(1424,75оклад + 200,25доплата до МЗП).

Як бачите, щоб виконати МЗП-вимогу, роботодавцеві необхідно порівняти два показники: зарплату, нараховану працівникові в поточному місяці, і МЗП.

Давайте розберемо, що включає кожна з них, детальніше.

Зарплата для порівняння з МЗП

Про те, які виплати (оклад, доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, премії) слід включати до зарплати з метою порівняння з МЗП, у п. 31 Закону про оплату праці йдеться мало.

У цьому питанні доведеться орієнтуватися на інші документи: Інструкцію № 5, галузеві «працеоплатні» нормативні документи та роз’яснення спеціалістів Мінсоцполітики.

Весь перелік зарплатних виплат та висновки щодо необхідності їх включення до суми зарплати для розрахунку доплати до МЗП ми наводили в консультації «Основні виплати: доплата до МЗП, індексація, включення до розрахунку середньої зарплати, оподаткування» // «ОП», 2020, № 21. Сьогодні зупинимося лише на найголовніших із них.

Враховуючи те, що доплата до МЗП — це «трудова» доплата, то й для порівняння із МЗП слід брати до уваги лише ті виплати, які нараховані в поточному місяці у зв’язку з виконанням трудових функцій працівника.

Наприклад: посадові оклади, виробничі премії, надбавки та доплати, пов’язані з виконанням норми праці тощо.

Із МЗП не порівнюють:

— матдопомогу, оплату простою, відпускні, виплати виходячи із середньої зарплати за два місяці (зокрема, середню зарплату мобілізованого працівника), а також лікарняні та декретні, оплату вимушеного прогулу, тощо;

— виплати, нараховані у зв’язку з виправленням зарплатних помилок, допущених у попередні місяці (лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 № 1452/0/101-17), у тому числі й суми донарахованої індексації*.

* Подробиці у статті «Доначислили індексацію: як вплине на доплату до МЗП та «середню» // «ОП», 2021 № 11.

Адже такі виплати не пов’язані із виконанням норм праці (норм часу).

Крім того, у порівнянні з МЗП не беруть участі доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (зокрема, доплати працівникам за використання деззасобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів), за роботу в нічний та понаднормовий час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат (абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці).

Приклад 3. За березень 2022 року працівнику (основне місце роботи, повна зайнятість) нараховано:

— заробітну плату за фактично відпрацьовані 8 робочих днів — 1820 грн;

— оплату простою з 14 по 31 березня 2022 року (із розрахунку 2/3 окладу) — 2123,33 грн;

— лікарняні за лютий 2022 року — 1315,36 грн.

Посадовий оклад працівника — 5005 грн (9-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок і премій немає.

Оскільки в березні 2022 року працівник фактично відпрацював 8 робочих днів (решту днів він перебував у простої), розмір МЗП для березня 2022 року необхідно розрахувати пропорційно виконаній нормі праці:

6500 : 22 х 8 = 2363,64 грн,

де 22 — кількість днів, передбачених графіком роботи в березні 2022 року;

8 — кількість фактично відпрацьованих днів у березні 2022 року (з 14 по 31 березня — простій).

У порівнянні з розрахованою сумою МЗП братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час. Оплату днів простою в розрахунок не включаємо. Так само, як і лікарняні за лютий 2022 року.

Розмір доплати до МЗП за березень 2022 року становитиме:

2363,64 - 1820 = 543,64 грн,

де 1820 — сума зарплати за відпрацьований час у березні 2022 року.

Загальна сума доходу працівника за березень 2022 року дорівнює 5802,33 грн

(1820оклад + 1315,36лікарняні + 543,64доплата до МЗП + 2123,33простій).

Приклад 4. Посадовий оклад працівника — 4455 грн (7-й тарифний розряд за ЄТС). Доплат, надбавок і премій немає. У березні 2022 року він відпрацював 10 робочих днів, а з 16 березня — його мобілізовано.

За березень 2022 року йому нараховано:

— зарплату за фактично відпрацьовані робочі дні в розмірі 2025 грн;

— середню зарплату — 2741,52 грн.

Оскільки працівник відпрацював тільки 10 робочих днів, то рівень МЗП за цей відпрацьований час становить:

6500 : 22 х 10 = 2954,55 грн,

де 22 — число днів, передбачених графіком роботи в березні 2022 року;

10 — кількість фактично відпрацьованих днів у березні 2022 року (з 1 по 15 березня).

Зарплата, нарахована працівнику за відпрацьований їм час, дорівнює 2025 грн. Ця сума менше МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому часу (2025 < 2954,55), тому доведеться здійснити доплату до «мінімалки».

Увага! У порівнянні з МЗП «військовий» середній заробіток не враховують.

Доплата до МЗП становитиме:

2954,55 - 2025 = 929,55 грн.

Загальна сума нарахованого доходу за березень 2022 року становитиме 5696,07 грн

(2025оклад + 2741,52середня зп + 929,55доплата до МЗП).

МЗП: місячна або погодинна?

У 2022 році розмір МЗП:

— у січні — вересні: місячний — 6500 грн, погодинний — 39,26 грн;

— у жовтні — грудні: місячний — 6700 грн, погодинний — 40,46 грн.

Коли кожен із них застосовувати?

Тут усе залежатиме від того, місячна чи погодинна оплата праці встановлена працівникові.

Якщо погодинна (працівнику встановлена годинна тарифна ставка) — рівень МЗП потрібно визначати виходячи із МЗП у погодинному розмірі та норми часу, встановленої такому працівникові (лист Мінсоцполітики від 20.03.2017 № 766/0/101-17/28).

Увага! Порівнювати таку мінімалку з «місячною» МЗП не потрібно.

Якщо працівникам установлено денні тарифні ставки або місячні тарифні ставки (оклади) — орієнтуємось на «місячну» МЗП.

До речі, місячного розміру МЗП слід дотримуватись і при підсумованому обліку робочого часу у разі, якщо працівникові встановлено місячну оплату праці (оклад за місяць) (лист Мінсоцполітики від 21.02.2017 № 242/0/102-17/282).

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, при розрахунку МЗП протягом місяця теж потрібно орієнтуватися на те, місячна чи погодинна оплата праці встановлена такому працівнику.

Якщо погодинна — рівень МЗП слід визначати виходячи з МЗП у погодинному розмірі та норми часу, встановленої працівникові, який працює в умовах неповного робочого часу.

Якщо місячна — МЗП визначається кратно:

частині окладу, яку працівник заробляє в режимі неповного робочого часу (0,5; 0,75; 0,3 ставки тощо) — якщо норма праці виконана;

відпрацьованим дням (годинам) — у разі невиконання місячної (годинної) норми.

Зауважте: незважаючи на те, що Законом № 2136 було збільшено нормальну тривалість робочого часу до 60 годин на тиждень, розмір МЗП, встановлений Законом про держбюджет, залишається незмінним. Перераховувати його за новою нормою не потрібно.

Приклад 5. Працівникові встановлено погодинну оплату праці (годинна тарифна ставка — 26,90 грн). На підприємстві встановлено 40-годинний робочий тиждень (норма робочого часу не змінювалась). Премій, надбавок немає. За березень 2022 року працівник відпрацював усю норму робочого часу — 175 годин.

Зарплата працівника за березень 2022 року становить:

26,90 х 175 = 4707,50 грн.

Розрахуємо мінімальний розмір зарплати, нижче якого не може бути нарахована оплата за виконану працівником місячну норму праці:

39,26 х 175 = 6870,50 грн,

де 39,26 — розмір погодинної МЗП, встановлений у березні 2022 року.

Оскільки фактична зарплата працівника, розрахована виходячи з умов трудового договору (4707,50 грн), нижче мінімального розміру зарплати, розрахованого за відповідний місяць виходячи з виконаної норми праці (6870,50 грн), необхідно розрахувати суму доплати до МЗП.

Доплата до МЗП становить:

6870,50 - 4707,50 = 2163 грн.

Загальна сума нарахованого доходу за березень 2022 року становить 6870,50 грн

(4707,50оклад + 2163доплата до МЗП).

Це були основні моменти, що стосуються визначення доплати до МЗП. У наступній статті ми розберемо більш заплутані ситуації.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше