Темы статей
Выбрать темы

Донори: зберігаємо гарантії, оформлюємо кадрові документи

Долгая Ирина, эксперт по оплате труда
Під час війни кожен українець допомагає наближувати перемогу своєї держави. Дехто боронить нашу землю на передовій. В них вірить і за них молиться вся країна. І кожен другий мешканець України вважає своїм обов’язком здати кров задля лікування поранених бійців і постраждалих внаслідок бойових дій. А роботодавці, чиїми працівниками є донори, зобов’язані зберігати за ними певні «донорські» гарантії. У цій статті нагадаємо про такі гарантії та їх оформлення у роботодавця.

Гарантії для донорів

Гарантії для осіб, які залучилися до донорства крові чи її компонентів, установлені Законом № 931* та КЗпП.

* Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 № 931-ІХ.

Під час дії воєнного стану змін щодо гарантій і механізму їх застосування не відбулося. Дії роботодавця в цьому випадку залишилися такі самі, як і в мирний час.

У таблиці нижче наведемо загальні гарантії працівникам-донорам від роботодавця, а також розглянемо поширені нюанси, які виникають при наданні таких гарантій.

Гарантії працівникам-донорам від роботодавця

Гарантії та ситуації

Примітка

1. Звільнення

від роботи

зі збереженням

середнього

заробітку

Працівник, який виявив бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, увільняється від роботи із збереженням за ним середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця:

у день донації (абз. 1 ч. 2 ст. 20 Закону № 931);

у дні медичного обстеження та донації (ст. 124 КЗпП).

Якщо день медобстеження для залучення до донації і безпосередньо донація припадають на різні дні, то працівника увільнять від роботи в кожний з таких днів. Якщо ж і медобстеження, і донація проводяться одним днем, то працівника увільняють від роботи на 1 день.

У разі якщо день донації/медобстеження припадає на вихідний чи святковий день, донор не може бути звільненим від роботи в цей день, оскільки він уже є неробочим.

Зазначена гарантія діє, тільки якщо донація (медобстеження) відбувалася в робочий (за графіком роботи працівника) день. Якщо ж ця процедура проходила у вихідний день працівника, то увільняти його від роботи не треба та, відповідно, і не треба зберігати середній заробіток (лист Мінекономіки від 28.12.2021 № 4712-06/61078-09)

2. Працівник працює

в день донації —

надаємо інший

день відпочинку

У разі якщо за погодженням із роботодавцем в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку (абз. 3 ч. 2 ст. 20 Закону № 931). Надання іншого дня відпочинку замість дня донації у разі, якщо таку заміну не було погоджено з керівництвом, законодавством не передбачено (див. лист Мінекономіки від 23.03.2022 № 4712-06/11070-07)*

3. Додатковий день

відпочинку

Безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові працівнику:

— або надається день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку за рахунок коштів роботодавця. Але тільки якщо цей (який настає за днем донації) день є для нього робочим згідно з графіком роботи. Якщо донація відбулася напередодні вихідного дня, то додатковий день відпочинку не надається (лист Мінсоцполітики від 04.05.2021 № 4712-05/26179-07);

— або цей день приєднується до щорічної відпустки за бажанням працівника (абз. 2 ч. 2 ст. 20 Закону № 931). Приєднання додаткового дня відпочинку донора до щорічної відпустки застосовуються лише у випадку, коли день після донації припадає на робочий день працівника згідно з його графіком роботи

4. Донація у щорічній

відпустці

У разі донації крові та/або компонентів крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день (абз. 3 ч. 2 ст. 20 Закону № 931)**

5. Донація в інших

відпустках

Якщо день донації та/або компонентів крові припав на період іншої відпустки (без збереження зарплати, навчальної чи соціальної відпустки), то такі відпустки не подовжуються

6. Донація під час

простою

Незалежно від запровадження простою з оплатою як з розрахунку 2/3 окладу, так і в інших більших розмірах, за середнім заробітком слід оплачувати день донації крові та день відпочинку після донації крові працівникам-донорам. На це звертає увагу Мінекономіки у листі від 21.05.2020 № 3511-06/32103-09, а також Держпраці у роз’ясненні від 06.05.2022.

Розрахунок середньої зарплати здійснюється згідно з п. 2 Порядком № 100*** виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують донації

7. Розмір допомоги

по тимчасовій

непрацездатності —

100 % середньої зарплати

незалежно від страхового

стажу

Протягом року після здійснення донації донори мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням у розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи (п. 4 ст. 20 Закону № 931 та п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону про соцстрахування****). Така пільга надається донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію:

— крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам;

— або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу;

— або тромбоцитів у двох разових донаціях методом аферезу

* Як діяти роботодавцю, якщо в день донації працівник працював, ми писали у статті «Донор працює в день донації: що говорить Мінекономіки про відпочинок?» // «Оплата праці», 2022, № 7.

** Нюанси продовження щорічної відпустки у зв’язку із донацією ми розглядали у статті «Донорський день: приєднуємо до відпустки» // «Оплата праці», 2022, № 3.

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 № 100.

**** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV.

Як оформлюється увільнення працівника-донора в день донації, надання додаткового дня відпочинку або приєднання його до щорічної відпустки, розкажемо далі.

Заява

Працівник зобов’язаний попереджати роботодавця про свій намір здати кров. Для цього він повинен подати роботодавцеві письмову заяву. Інакше у роботодавця не буде підстав для того, щоб надати працівникові «донорські» пільги.

Так, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону № 931 працівник, який виявив бажання здати кров, повинен попередити про це роботодавця у заяві, поданій керівництву не пізніш як за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові.

Форма такої заяви не встановлена, тому працівник має її написати в довільній формі. На рис. 1 наведемо її приклад.

img 1

Рис. 1. Приклад заяви про увільнення від роботи і надання додаткового дня відпочинку

У наведеній для прикладу заяві працівниця використовує додатковий день відпочинку відразу. Але за бажанням вона могла приєднати його до щорічної відпустки. Тоді в заяві мала зазначити цей спосіб використання додаткового донорського дня. Наприклад так: «Додатковий день відпочинку прошу приєднати до щорічної відпустки».

Отримавши заяву на донорство від працівника, роботодавець не має права відмовити йому в наданні можливості пройти медобстеження або здати кров. Крім випадків, коли відсутність донора на його робочому місці в ці дні може призвести:

— до загрози життю або здоров’ю людей;

— до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави і громадського порядку;

— до значного матеріального збитку або інших тяжких наслідків.

Зверніть увагу, в заяві, наведеній на рис. 1, працівниця зазначила, що зобов’язується надати довідку. Для чого? Ось дивіться.

Підставою для звільнення від роботи, навчання або служби донора є довідка, видана останньому за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові (абз. 4 п. 2 ст. 20 Закону № 931).

Це довідка за формою № 435/о «Довідка про надання донорам пільг». Її форма затверджена наказом МОЗ від 07.07.2003 № 301.

Її назва говорить сама за себе. Довідка № 435/о є підставою для надання «донорських» пільг, зазначених у таблиці (див. вище).

Але може статися, що працівник, який виявив бажання здати безоплатно кров, після медобстеження або внаслідок технічних чи фізіологічних причин не зміг її здати. Наприклад, за результатами медобстеження отримав протипоказання щодо донорства і донація не відбулася. У такому разі працівнику нададуть довідку № 436/о «Довідка щодо обстеження донора» (п. 9 розд. ІІ Порядку № 385*).

* Порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затверджений наказом МОЗ від 01.08.2005 № 385.

Така довідка є підставою для увільнення працівника від роботи у день медобстеження зі збереженням йому середнього заробітку. Але «донорські» пільги при цьому вже не спрацьовують (немає додаткового вихідного дня та ін.).

Але повернемося до наступного кроку роботодавця після отримання заяви від працівника — майбутнього донора. Отже, маючи таку заяву, роботодавець має видати відповідний наказ.

Наказ

У наказі роботодавець зазначає день увільнення працівника від роботи у зв’язку із донацією, день надання додаткового вихідного дня (наступного за днем донації) із збереженням середнього заробітку в кожному з цих днів (див. рис. 2).

img 2

Рис. 2. Наказ на увільнення від роботи у зв’язку з медобстеженням і донацією крові та надання дня відпочинку

Зверніть увагу, підставою для видання цього наказу є заява працівниці. Але відповідно до абз. 4 п. 2 ст. 20 Закону № 931 підставою для увільнення від роботи у зв’язку із донацією є довідка за формою № 435/о, а також, відповідно, і для надання «донорських» пільг. Але на момент видання наказу такої довідки не може бути і посилатися на неї, видаючи наказ, роботодавець не може. Залишається тільки здійснити контроль за наданням працівником-донором довідки про донацію.

Про правила приєднання додаткового донорського дня до щорічної відпустки ви можете прочитати у статті «Донорський день: приєднуємо до відпустки» // «Оплата праці», 2022, № 3.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше