Темы статей
Выбрать темы

Приймаємо на роботу чоловіка: який військовий документ вимагати?

Кравченко Дарья, эксперт по оплате труда
Незважаючи на мирний чи воєнний час, при прийнятті на роботу чоловіків роботодавець зобов’язаний вимагати від таких осіб документ про військовий облік. Який саме документ мається на увазі і чи є ситуації, в яких можна обійтися без нього? Про це розкажемо далі.

Військово-обліковий документ: увага на вік

Обов’язок роботодавця. Перед тим, як вступити в трудові відносини, сторони (роботодавець та кандидат у працівники) обов’язково обговорюють суттєві умови праці, дату початку роботи, термін дії трудового договору тощо.

Якщо сторони доходять згоди і готові працювати разом, настає другий етап — майбутній працівник готує та надає роботодавцю документи. А саме:

1) заяву про прийняття на роботу;

2) інші документи, перелічені у ст. 24 КЗпП. Це, зокрема:

— паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— трудова книжка (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

— а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Нагадаємо, що на підприємства, установи, організації покладається обов’язок вести персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх роботи, у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди) строком більш як три місяці. Такі вимоги передбачені ч. 5 ст. 34 Закону № 2232* та п. 36 Порядку № 921**.

* Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 № 2232-XII.

** Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 № 921.

З метою ведення такого військового обліку під час прийняття на роботу роботодавці перевіряють у громадян наявність військово-облікових документів.

Ба більше, п. 37 Порядку № 921 дозволяє приймати на роботу призовників і військовозобов’язаних тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Попереджаємо, прийняття на роботу військовозобов’язаних і працівників, які всупереч вимогам законодавства не перебувають на військовому обліку, тягне за собою адмінвідповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 грн (ст. 2113 КпАП). За повторне порушення протягом року — від 51 до 119 грн.

Військово-облікові документи. До військово-облікових документів відносять (п. 16 Порядку № 921):

— для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— для військовозобов’язаних — військовий квиток (оформлений відповідно до наказу Міноборони від 10.04.2017 № 206, Положення № 582 та Положення про військовий квиток офіцера запасу*) або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (форма затверджена наказом Міноборони від 21.11.2017 № 610).

* Затверджені Указом Президента України від 30.12.2016 № 582/2016.

Нагадаємо, що під призовниками слід розуміти чоловіків віком від 17 до 27 років, які придатні до служби за станом здоров’я та не мають звільнень чи відстрочок.

До військовозобов’язаних відносять осіб, які перебувають у запасі. Зауважимо, що граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі визначено у ст. 28 Закону № 2232.

Наведемо його у таблиці нижче.

Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі

Склад, до якого відноситься військове звання(1)

Розряд обліку (за віком)

1 розряд

2 розряд

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі:

Рядовий склад

до 35 років

до 60 років

Сержантський і старшинський склад

Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі:

Молодший офіцерський склад

до 45 років

до 60 років

Старший офіцерський склад:

— майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

— полковник (капітан 1 рангу)

до 50 років

до 55 років

Вищий офіцерський склад

до 60 років

до 65 років

(1) Військові звання відповідно до складу (рядового, сержантського і старшинського та офіцерського) наведені у ст. 5 Закону № 2232.

А отже, як бачите, роботодавцю доведеться перевіряти наявність приписного посвідчення чи військового квитка (тимчасового посвідчення), приймаючи на роботу чоловіків віком від 17 до 65 років.

А чи трапляються винятки? Давайте з’ясуємо.

Знятий з військового обліку

Підприємство приймає на роботу працівника, якого у 2013 році зняли з військового обліку у зв’язку з досягненням граничного віку перебування у запасі (на той час 40 років). Чи потрібно йому знову ставати на військовий облік (ставити відмітку про взяття на облік)?

Ні, не потрібно. Пояснимо чому.

До 1 квітня 2014 року для військовозобов’язаних, які мають звання рядового складу другого розряду, граничний вік перебування у запасі становив до 40 років. Тому не дивно, що вашого майбутнього працівника в такому віці було знято з військового обліку (як того вимагає п. 4 ч. 6 ст. 37 Закону № 2232).

Проте 1 квітня 2014 року набув чинності Закон України від 27.03.2014 № 1169-VII, яким було збільшено граничний вік перебування військовозобов’язаних на військовому обліку. Зокрема, для військовозобов’язаних, які мають звання рядового складу другого розряду, — до 60 років.

Проте це не означає, що після 01.04.2014:

— чоловік (наш кандидат у працівники) зобов’язаний знов стати на військовий облік;

— його можуть призвати на військову службу.

Нагадаємо, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ст. 58 Конституції України).

Тому якщо вашого майбутнього працівника зняли з військового обліку, він вже не є військовозобов’язаним. Змусити його повторно стати на облік не можна. Він може звернутися з цією метою до ТЦКСП тільки за власним бажанням (тобто добровільно).

Проте у його військово-обліковому документі (військовому квитку / тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного) повинна стояти відмітка ТЦКСП про виключення чоловіка з військового обліку.

На підставі такої відмітки в особовій картці працівника роблять запис «Виключений з військового обліку за віком» (п. 43 Порядку № 921).

Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.

Військовий квиток вилучено

Підприємство хоче прийняти на роботу працівника. Проте в нього відсутній військово-обліковий документ. Як стверджує чоловік, військовий квиток у нього вилучено співробітниками ТЦКСП. Чи це можливо?

Так, можливо. Але у виняткових випадках.

Перш за все зауважимо, що військовозобов’язаний може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка (п. 13 Положення № 582, п. 13 Положення про військовий квиток офіцера запасу).

Тому якщо такий квиток дійсно був вилучений співробітниками ТЦКСП, у чоловіка на руках має бути відповідна розписка.

До речі, вилучати військові квитки військовозобов’язаних можуть тільки у декількох випадках (п. 12 Положення № 582, п. 11 Положення про військовий квиток офіцера запасу):

— в разі засудження до позбавлення волі;

— в разі обмеження волі або арешту.

Крім того, здати військовий квиток до штабу ТЦКСП військовозобов’язаний повинен в разі:

— виїзду за кордон на строк більш як три місяці;

— припинення громадянства України;

— його смерті.

Ваш випадок сюди не входить. Адже кандидат в працівники прийшов отримати роботу. В такому разі йому доведеться потурбуватися про отримання військово-облікового документа.

Наприклад, якщо з’ясується, що чоловік просто загубив військовий квиток або не проходив військову службу та не має військово-облікової спеціальності, йому видадуть тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (п. 3 Порядку № 610*).

* Порядок виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, затверджений наказом Міноборони від 21.11.2017 № 610.

За наявності такого документа чоловіка можна прийняти на роботу.


Є лише обліково-послужна картка

Підприємство хоче прийняти на роботу чоловіка. Проте у нього замість військового квитка є лише обліково-послужна картка. Чи вимагати у нього військовий квиток, чи достатньо буде для прийняття на роботу обліково-послужної картки?

Ні. Без військово-облікового документа приймати чоловіка на роботу не можна. Пояснимо.

Обліково-послужна картка на сержантів і солдатів призначена для організації персонального обліку та вивчення військовослужбовців строкової військової служби (примітка 1 додатку 13 до Інструкції № 73*).

* Інструкція з організації обліку особового складу Національної гвардії України, затверджена наказом МВС від 30.01.2017 № 73.

Такий документ зберігається:

— у кадрових органах військових частин — у період проходження військовослужбовцем строкової військової служби;

— на руках у військовозобов’язаного — у період перебування такої особи у запасі Збройних Сил (під час призову в запас).

Цікаво, що обліково-послужна картка містить відомості про проходження військової служби, зокрема:

— про призначення по службі військовослужбовця;

— його участь у бойових діях, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки;

— присвоєння йому військових звань і класності за спеціальністю тощо.

Проте вона є лише додатком до військового квитка. А отже, виходить, що такий документ не може:

— ані замінити військовий кви○○ток (не може вважатися військово-обліковим документом);

— ані бути оформленим без наявності військового квитка;

— використовуватися окремо без військового квитка.

Отже, якщо у чоловіка (вашого кандидата в працівники) на руках лише обліково-послужна картка (без військового квитка), йому слід звернутися до ТЦКСП щодо оформлення військово-облікового документа. На час, поки буде оформлюватись військовий квиток, йому мають видати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Тільки тоді (за наявності такого військово-облікового документа) чоловіка можна прийняти на роботу.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше