Темы статей
Выбрать темы

Резиденти Дія Сіті: як оплачувати лікарняні та декретні

Кравченко Дарья, эксперт по оплате труда
Ще у 2021 році з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні запроваджено новий правовий режим — Дія Сіті. А вже з 01.01.2022 завдяки Закону України від 14.12.2021 № 1946-ІХ для його резидентів введено особливий режим оподаткування та прописані спеціальні норми щодо розміру лікарняних та декретних. Про останні й поговоримо далі.

Нюанси оподаткування

Нагадаємо, що особливий режим оподаткування, встановлений Законом № 1946, дозволяє резидентам Дія Сіті:

оподатковувати ПДФО за ставкою 5 % доходи у вигляді зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховують (виплачують, надають) працівникам у зв’язку з трудовими відносинами, та винагороду гіг-спеціалістів за гіг-контрактами (п.п. 170.141.2 ПКУ);

нараховувати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої кожному працівнику заробітної плати та на суму винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами (ч. 141 ст. 8 Закону про ЄСВ*).

* Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

Увага! Такий внесок резиденти Дія Сіті визначають як добуток розміру МЗП і ставки ЄСВ 22 %. Навіть для працівників — осіб з інвалідністю (категорія 201.04.01 ЗІР).

Нагадаємо, що у вересні 2022 року мінімальний страховий внесок становить 1430 грн (6500 грн × 22 %).

Звісно, для того, щоб отримати право на застосування такого режиму оподаткування, резидент Дія Сіті має виконати умови, передбачені пп. 2 та 3 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667** (дотримати відповідний розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, середньооблікову кількість працівників та гіг-спеціалістів тощо).

** Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX.

А як щодо оплати днів тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами спеціалістам резидента Дія Сіті?

Лікарняні/декретні

Застраховані особи резидентів Дія Сіті. До спеціалістів резидента Дія Сіті відносять:

— гіг-спеціалістів, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту;

— працівників, які перебувають із резидентом Дія Сіті в трудових відносинах.

Всі вони є застрахованими особами відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ. А отже, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 19 Закону про соцстрахування***, ст. 22 Закону № 1667).

*** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV.

Однак призначення та виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах таким спеціалістам мають свої нюанси.

Розмір лікарняних/декретних. Гіг-спеціалістам та працівникам резидентів Дія Сіті:

— допомога по тимчасовій непрацездатності надається у розмірі заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески (навіть у випадку хвороби на коронавірус). Тобто незалежно від страхового стажу застрахованої особи (п. 6 ч. 1 та ч. 2 ст. 24 Закону про соцстрахування);

— допомога по вагітності та пологах — у розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачувалися страхові внески (ч. 2 ст. 26 Закону про соцстрахування). А не як у загальному порядку — у розмірі 100 % середньої зарплати.

Як бачите, в наведених нормах не згадується такий показник, як середня заробітна плата. Натомість йдеться про заробітну плату, з якої сплачені страхові внески.

Крім того ч. 3 ст. 24 Закону про соцстрахування встановлює обмеження щодо суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті. Розмір такої допомоги в розрахунку на місяць не має перевищувати розміру заробітної плати (доходу), з якого фактично сплачувалися страхові внески.

Як же визначити розмір лікарняних / декретних спеціалістам резидентів Дія Сіті в розрахунку на один день хвороби? Чи потрібно розраховувати середньоденну зарплату?

Розрахунок лікарняних/декретних. Проблема в тому, що ані Порядок № 1266****, ані Закон про соцстрахування, ані Закон № 1667 не пояснюють як саме розрахувати лікарняні та декретні спеціалістам резидента Дія Сіті.

**** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Проте нещодавно спеціалісти ФСС у своєму листі від 22.08.2022 № 1076-11-1 || «Податки & бухоблік», 2022, № 69 заявили:

— середньоденну зарплату та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах працівникам резидента Дія Сіті в розрахунку на місяць треба обчислювати як для звичайних найманих працівників;

— середньоденний дохід та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах гіг-спеціалістам в розрахунку на місяць — як для осіб, які надають послуги/виконують роботи за ЦПД.

Ба більше, при визначені розміру та суми матеріального забезпечення працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті вони радять враховувати наступне.

1. Період дії гіг-контракту.

Так, у разі виплати гіг-спеціалісту винагороди за період виконання робіт та/або надання послуг, який збігається з періодом його тимчасової непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається, оскільки не відбувається втрати доходу, а відтак підстави для компенсації втраченого доходу відсутні.

Оскільки ст. 22 Закону № 1667 гіг-спеціалістам передбачено надання замість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами перерви у роботі за цією причиною сумарною тривалістю 126 (180) календарних днів на умовах гіг-контракту, допомога по вагітності та пологах має компенсувати втрачений дохід за увесь період такої перерви у роботі або до дня припинення гіг-контракту у разі завершення строку його дії раніше тривалості перерви.

2. Страховий стаж працівника та гіг-спеціаліста за останні 12 місяців.

У разі наявності у працівника та гіг-спеціаліста резидента Дія Сіті страхового стажу менше шести місяців за 12-місячний період перед настанням страхового випадку сума матеріального забезпечення у розрахунку на місяць визначається із урахуванням обмежень, встановлених ч. 4 ст. 19 Закону про соцстрахування.

3. Наявність відповідного статусу у резидента Дія Сіті.

При розрахунку виплати матеріального забезпечення слід врахувати норми Закону № 1667, щодо втрати роботодавцем статусу резидента Дія Сіті, який у випадку трудового контракту не призводить до припинення трудових відносин з працівником, натомість є підставою до припинення гіг-контракту з гіг-спеціалістом.

Звісно, для того, щоб такі роз’яснення дійсно запрацювали, потрібно вносити зміни як до Закону про соцстрахування, так і до Порядку № 1266. Тому доведеться трохи почекати.

Проте, на нашу думку, застосовувати Порядок № 1266 для розрахунку лікарняних та декретних спеціалістам резидента Дія Сіті зовсім не доречно. Адже цей документ визначає механізм обчислення середньої заробітної плати. А для оплати днів тимчасової непрацездатності та відпустки по вагтності та пологам спеціалістів резидента Дія Сіті такий показник визначати не потрібно. Тут орієнтир — сума зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески.

Крім того, слід врахувати обмеження щодо суми допомоги по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на місяць, передбачене ч. 3 ст. 24 Закону про соцстрахування.

Тому щоб виконати ці вимоги, вважаємо, що при розрахунку денної виплати для оплати днів тимчасової непрацездатності / відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами спеціалістів Дія Сіті потрібно застосовувати трохи інший алгоритм.

А саме: визначати денну виплату шляхом ділення суми МЗП (суми зарплати/винагороди, з якої сплачується ЄСВ, якщо вона більша за мінзарплату), встановленої у місяці, що передує місяцю, в якому стався страховий випадок, на кількість календарних днів, що припадає на такий місяць.

Приклад. Працівник — спеціаліст Дія Сіті хворів з 2 по 9 вересня 2022 року. Сума його зарплати, з якої нараховуються страхові внески, дорівнює МЗП.

Денна виплата становить:

6500 : 31 = 209,68 грн,

де 6500 — розмір мінзарплати у серпні 2022 року;

31 — кількість календарних днів у серпні 2022 року.

Розрахуємо суму лікарняних:

209,68 × 8 = 1677,44 грн,

де 8 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівника (02.09 — 09.09.2022).

Сума лікарняних не перевищила розмір зарплати (доходу), з якого фактично сплачувалися страхові внески (1677,44 < 6500). Тому допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачуємо в повному обсязі.

Хоча тут є один нюанс. Резидент Дія Сіті може оплачувати матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги чи інші додаткові блага для гіг-спеціаліста на власний розсуд або якщо це передбачено гіг-контрактом (ч. 7 ст. 22 Закону № 1667).

Тому резидент Дія Сіті за власний рахунок може виплачувати гіг-спеціалісту певні суми поряд із лікарняними/декретними. Такі виплати можуть установлюватися у фіксованому вигляді.

Призначення лікарняних/декретних. Застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) чи гіг-контракту у резидента Дія Сіті, лікарняні/декретні призначаються та надаються (ч. 1 ст. 30 Закону про соцстрахування):

за основним місцем роботи (діяльності);

— у загальному порядку.

Виняток зроблено лише для гіг-спеціалістів. Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах таким виконавцям не потрібно проводити засідання комісії (уповноваженого) із соцстрахування. Такі повноваження можна покласти й на виконавчий орган резидента Дія Сіті (ч. 4 ст. 22 Закону № 1667).

Підстава для призначення виплат. Щодо працівників, які перебувають із резидентом Дія Сіті в трудових відносинах, тут питань не виникає. Адже в цьому випадку підставою для призначення лікарняних/декретних є звичайний лікарняний лист (в електронному чи паперовому вигляді).

А от щодо гіг-спеціалістів… Якщо посилатися тільки на ст. 22 Закону № 1667, то підставою для надання такому виконавцю перерви в роботі є медвисновок (його формує лікар після огляду пацієнта). А чи буде сформований е-лікарняний?

Для того, щоб в Реєстрі листків непрацездатності сформувався е-лікарняний, потрібно, щоб непрацездатну особу було ідентифіковано як застраховану. Крім того, повинна враховуватися інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Нагадаємо, що спеціалісти Дія Сіті (зокрема й гіг-спеціалісти) є застрахованими особами.

Ба більше, резиденти Дія Сіті зобов’язані повідомляти податківців про укладення гіг-контракту до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом (ч. 1 ст. 23 Закону № 1667). Тобто подавати Повідомлення про прийняття на роботу /укладення гіг-контракту.

Виходить, що всі вимоги виконуються. Тому й е-лікарняний (як підстава для призначення лікарняних/декретних) може бути сформований і на гіг-спеціаліста у кабінеті страхувальника — резидента Дія Сіті.

Оподаткування виплат

ПДФО та ВЗ. Завжди вважалося, що для цілей оподаткування ПДФО лікарняні відносяться до зарплати. Такий висновок випливає:

— як із п.п. 169.4.1 ПКУ;

— так і з роз’яснень самих податківців (див. лист МГУ ДФСУ від 11.02.2016 № 2975/10/28-10-06-11).

Відповідно лікарняні/декретні, нараховані працівникам резидента Дія Сіті, повинні підпадати під оподаткування пільговою ставкою 5 %, як того вимагає п.п. 170.141.2 ПКУ.

Водночас податківці вважають інакше. У цілях оподаткування ПДФО вони вирішили орієнтуватися не на норми ПКУ, а на норми Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР та Інструкцію № 5*****.

***** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.

А відповідно до цих документів допомога по тимчасовій непрацездатності / по вагітності та пологах відноситься до інших виплат, що НЕ належать до фонду оплати праці (п. 3.2 розд. III Інструкції № 5).

Отже, фіскали роблять висновок — оподаткування лікарняних/декретних здійснюється за ставкою ПДФО 18 % (категорія 103.03 ЗІР).

Щодо гіг-спеціалістів, то виплати, нараховані їм за дні тимчасової непрацездатності / відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, не є винагородою за гіг-контрактом, а отже, вони мають оподатковуватися ПДФО за ставкою 18 %.

ЄСВ. Лікарняні/декретні входять до бази нарахування ЄСВ (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). А отже, на такі виплати слід нараховувати ЄСВ.

Але за якою ставкою? На це питання знаходимо відповідь у п. 1 розд. III Інструкції № 449******. Відповідно до цієї норми розміри єдиного внеску для резидента Дія Сіті визначено ч. 141 ст. 8 Закону про ЄСВ.

****** Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449.

А раз так, то на суми лікарняних/декретних звичайних працівників та гіг-спеціалістів — резидентів Дія Сіті нараховуємо ЄСВ за ставкою 22 %.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше