Індексуємо заробітну плату за вересень і жовтень 2015 року

Друк

Індексацію заробітної плати повинні проводити всі роботодавці. Механізм її проведення врегульовано Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ і Порядком № 1078*.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення (ст. 2 зазначеного Закону). Заробітну плату працівників індексуємо в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (ПМПО) (абзац другий п. 4 Порядку № 1078).

Коефіцієнти і суми поточної індексації вересня і жовтня

За усталеною традицією ми щомісячно наводимо інформацію, яка необхідна для індексації доходів майбутнього місяця. Індекси для проведення індексації грошових доходів за вересень 2015 року ви знайдете в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 68 — 69, с. 39.

Ураховуючи, що індекси інфляції за липень і серпень 2015 року знизилися до відміток 99,0 і 99,2 % відповідно (офіційно в нас дефляція!), то й величини приросту індексів для визначення можливої поточної індексації жовтня (коефіцієнти поточної індексації) залишаються на рівні вересня! Тобто

починаючи з липня і по жовтень 2015 року коефіцієнти для індексації не змінюються. Проте суми поточної вересневої та жовтневої індексації порівняно із серпнем зростуть

Підстава — з 01.09.2015 р. застосовуємо новий розмір ПМПО — 1378 грн. (див. с. 3).

З урахуванням нового соцстандарту наведемо інформацію для індексації заробітної плати за поточний місяць (вересень) і майбутній місяць (жовтень) для базових місяців починаючи з 2008 року.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ВЕРЕСЕНЬ і ЖОВТЕНЬ 2015 року

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Базовий місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

%

167,1

160,1

150,6

143,1

139,9

138,0

139,2

139,5

136,9

132,9

129,5

124,7

Сума

2302,64

2206,18

2075,27

1971,92

1927,82

1901,64

1918,18

1922,31

1886,48

1831,36

1784,51

1718,37

2009

%

118,4

115,2

112,2

110,3

109,3

107,0

107,2

107,6

106,0

104,1

101,9

100,2

Сума

1631,55

1587,46

1546,12

1519,93

1506,15

1474,46

1477,22

1482,73

1460,68

1434,50

1404,18

1380,76

2010

%

96,6

92,9

91,3

91,8

92,9

93,7

94,1

91,8

86,4

85,5

84,9

83,5

Сума

1331,15

1280,16

1258,11

1265,00

1280,16

1291,19

1296,70

1265,00

1190,59

1178,19

1169,92

1150,63

2011

%

81,7

80,1

77,6

75,3

73,9

73,2

75,5

76,2

76,0

76,0

75,8

75,5

Сума

1125,83

1103,78

1069,33

1037,63

1018,34

1008,70

1040,39

1050,04

1047,28

1047,28

1044,52

1040,39

2012

%

75,1

74,8

74,2

74,2

74,8

75,3

75,6

76,2

76,0

76,0

76,2

75,8

Сума

1034,88

1030,74

1022,48

1022,48

1030,74

1037,63

1041,77

1050,04

1047,28

1047,28

1050,04

1044,52

2013

%

75,5

75,6

75,6

75,6

75,5

75,5

75,6

76,8

76,8

76,2

75,8

74,9

Сума

1040,39

1041,77

1041,77

1041,77

1040,39

1040,39

1041,77

1058,30

1058,30

1050,04

1044,52

1032,12

2014

%

74,6

73,6

69,8

64,4

58,4

56,9

56,2

55,0

50,6

47,1

44,4

40,1

Сума

1027,99

1014,21

961,84

887,43

804,75

784,08

774,44

757,90

697,27

649,04

611,83

552,58

2015

%

35,9

29,1

16,5

2,2

Х

Сума

494,70

401,00

227,37

30,32

Нагадаємо, як користуватися таблицею.

Припустимо, базовим місяцем працівника є грудень 2013 року. Отже, якщо вересень або жовтень 2015 року відпрацьовано ним повністю (працівник на повній ставці, усі робочі дні/години є фактично відпрацьованими), то сума поточної індексації — 1032,12 грн. (значення на перетині рядка «2013 — Сума» з графою 12 «Грудня»). Її ми отримали як 1378 грн. х 74,9 % = 1032,12 грн.

Пам’ятайте! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу (абзац сьомий п. 4 Порядку № 1078).

Важливо! Для новоприйнятих працівників (до появи в них базового місяця!) у таблиці орієнтуйтеся на місяць, що передує місяцю прийняття працівника на роботу

Пов’язано це з тим, що таким працівникам величину приросту індексу визначаємо по-особливому: з урахуванням індексу інфляції місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Наприклад, для прийнятого на роботу у квітні 2015 року вереснева сума поточної індексації складе 227,37 грн. (1378 грн. х 16,5 %, у таблиці орієнтиром буде березень 2015 року).

Після появи базового місяця у «новачків» величину приросту індексу визначатимемо у звичному порядку: з місяця, що настає за базовим (п. 5 Порядку № 1078). Тому і в таблиці необхідну інформацію тоді шукайте навпроти базового місяця.

Місяць підвищення зарплати — базовий

Для тих працівників, яких торкнулося підвищення постійних складових зарплати (окладу, надбавки тощо) у вересні 2015 року, цей місяць стає базовим (п. 5 Порядку № 1078). Причому незалежно від суми зарплатного підвищення. Це підвищення може бути пов’язане як із законодавчим зростанням соцгарантій (установленням посадового окладу на рівні мінімальної зарплати), так і персональним (збільшення розміру окладу, постійної надбавки тощо).

Для подальшої індексації саме від такого базового місяця (вересня 2015 року) залежатиме право на поточну індексацію. Інакше кажучи, з наступного місяця (жовтня 2015 року) починають розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком.

Зверніть увагу! Не вважається базовим місяць, в якому тарифна ставка (оклад) не підвищена, а зростання зарплати досягнуте за рахунок (абзац восьмий п. 5 Порядку № 1078):

1) виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

2) установлення внутрішнього сумісництва;

3) збільшення розміру премії.

Нараховуємо індексацію в базовому місяці

Нарахування сум індексації в місяці підвищення доходу (базовому місяці) залежить від низки оплатних умов конкретного працівника. Тут уже важливі і сума зарплатного підвищення, і право на конкретний вид індексації (поточну або фіксовану або ж їх загальну суму).

Тому керуємося вже звичними нормами, викладеними в абзаці третьому п. 5 Порядку № 1078 і прикладами з додатка 4 до цього Порядку (норми діють з 21.06.2012 р.).

Як ви вже знаєте, починаючи з 21.06.2012 р. працівнику в базовому місяці могла бути визначена фіксована сума індексації. Її розраховували в разі, коли сума підвищення зарплати не перевищила суму можливої індексації. Тоді «недостатня» сума (різниця між сумою можливої індексації і сумою підвищення зарплати) фіксується і виплачується в такому розмірі до наступного підвищення зарплати, при якому збільшення перекриє індексацію.

Ураховуючи, що в кожного працівника своя особиста біографія (попередній базовий місяць, місяць прийняття на роботу, право на отримання сум індексації) «індексації», ми підготували зручну та наочну таблицю. Вона допоможе вам правильно врахувати всі чинні норми Порядку № 1078 з нарахування сум індексації в місяці підвищення доходу. У ній ви знайдете всі можливі ситуації та шляхи їх вирішення.

Підвищується зарплата: як нарахувати індексацію в базовому місяці

Право на індексацію в місяці підвищення зарплати

Порівнюємо суму підвищення зарплати та покладену індексацію

Як нарахувати індексацію в базовому місяці

1. Працівник не має права на індексацію

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Приклад 1. Працівник був прийнятий на роботу в червні 2015 року з окладом 1218 грн. У вересні 2015 року оклад працівника підвищують на 160 грн.

Право на індексацію вересневої зарплати не настає (розрахунок індексу наростаючим підсумком з червня 2015 року не перевищив порогу індексації 101 %). Зарплата працівника підвищується на 160 грн. (1378 - 1218) за рахунок збільшення посадового окладу працівника до МЗП (1378 грн.). Індексації немає. Вересень 2015 року стає базовим місяцем.

2. Працівник має право на фіксовану індексацію

Підвищення зарплати (ΔЗП) перекриває фіксовану індексацію (ΔЗП ≥ ФІ)

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває фіксовану індексацію (ΔЗП < ФІ)

Фіксовану індексацію продовжують виплачувати в тому самому розмірі
(ФІ = const);

працівник отримує підвищену зарплату

3. Працівник має право на поточну індексацію

Підвищення зарплати перекриває поточну індексацію (ΔЗП ≥ ПІ)

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває поточну індексацію (ΔЗП < ПІ)

Визначають фіксовану суму індексації ФІ = (ПІ - ΔЗП), працівник отримує підвищену зарплату

4. Працівник одночасно має право на поточну та фіксовану індексацію

Підвищення зарплати перекриває суму поточної та фіксованої індексації
(ΔЗП ≥ (ПІ + ФІ))

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває суму поточної та фіксованої індексації
(ΔЗП < (ПІ + ФІ))

Визначають нову фіксовану суму індексації = (ПІ + ФІ) - ΔЗП, працівник отримує підвищену зарплату

Важливо! У місяці підвищення доходу (базовому місяці) поточна індексація не нараховується. Це означає, що якщо місяць базовий, то в такому місяці індексація або не нараховується, або виплачується фіксована сума (у раніше встановленому розмірі або ж у новому розмірі).

Приклад 2 (є право на поточну індексацію). Базовим місяцем працівника був грудень 2013 року (востаннє йому підвищили посадовий оклад до 2000 грн.). Постійні надбавки не встановлювалися. З травня 2014 року працівнику нараховували поточну індексацію. З 1 вересня 2015 року оклад працівника встановлено в розмірі 2160 грн.

У вересні 2015 року у працівника є право на поточну індексацію від попереднього базового місяця — грудня 2013 року. Сума можливої індексації, що належить працівнику, за вересень 2015 року становить 1032,12 грн. (1378 грн. х 74,9 %).

Сума підвищення зарплати за вересень 2015 року дорівнює 160 грн. (2160 - 2000).

Оскільки зарплатне підвищення менше, ніж належна індексація, то в новому базовому місяці — вересні 2015 року необхідно визначити фіксовану суму індексації: 1032,12 грн. - 160 грн. = 872,12 грн.

Ця сума індексації зберігатиметься у працівника, починаючи з вересня 2015 року та в усіх подальших місяцях, доки чергове зарплатне підвищення не перевищить розрахований фіксований розмір.

Щоб не індексувати вересневу зарплату працівника, необхідно оклад збільшити на суму, що перевищує можливу індексацію (1032,12 грн.).

Приклад 3 (є право на фіксовану індексацію). Базовим місяцем працівника був травень 2015 року. Цього місяця йому визначили фіксовану індексацію — 310,22 грн. З 1 вересня 2015 року оклад працівника підвищують на 300 грн.

У вересні 2015 року від попереднього базового місяця — травня 2015 року у працівника є право на фіксовану індексацію в розмірі 310,22 грн. Оскільки сума підвищення зарплати (300 грн.) не перекриває належну суму індексації (310,22 грн.), то в то в новому базовому місяці — вересні 2015 року фіксована сума індексації зберігається за працівником у колишньому розмірі (310,22 грн.).

Щоб не нараховувати індексацію за вересень 2015 року, необхідно вересневий оклад працівника збільшити на суму, що перевищує 310,22 грн.

Приклад 4 (є право на поточну та фіксовану індексацію). Базовим місяцем працівника був січень 2014 року. У серпні 2015 року працівник отримував фіксовану суму індексації — 305,69 грн. і поточну суму індексації — 908,63 грн. (1218 грн. х 74,6 %). З 1 вересня 2015 року його оклад збільшується на 1000 грн.

Спочатку визначаємо можливу (планову) суму індексації за вересень 2015 року. Вона складається з:

— поточної суми індексації від базового січня 2014 року в межах нового ПМПО (1378 грн. х х 74,6 % = 1027,99 грн.);

— фіксованої суми індексації — 305,69 грн.

Отримали загальну можливу суму індексації 1333,68 грн. (1027,99 + 305,69).

Оскільки зарплата підвищується, вересень 2015 року стає новим базовим місяцем. Сума підвищення зарплати (1000 грн.) не перекриває (менше) можливу суму індексації (1333,68 грн.). Тому визначаємо нову фіксовану суму індексації: 1333,68 грн. - 1000,00 грн. = 333,68 грн. При повністю відпрацьованому вересні 2015 року йому цього місяця буде нараховано фіксовану суму індексації (333,68 грн.).

Щоб не індексувати вересневу зарплату працівника, необхідно оклад збільшити на суму, що перевищує можливу індексацію (1333,68 грн.).

Ще раз підкреслимо: суму індексації в повному розмірі (як фіксовану, так і поточну) виплачуємо тільки за умови повністю відпрацьованого місяця. Якщо ж працівник був у відпустці, хворів тощо, то за цей не повністю відпрацьований місяць суму індексації нараховуємо пропорційно відпрацьованому часу (абзац сьомий п. 4 Порядку № 1078).

Наприклад, у вересні 2015 року працівник частину місяця хворів, тому фактично відпрацював тільки 10 робочих днів з 22 — за графіком роботи. Тоді, застосувавши «пропорційний» підхід, суму індексації за вересень 2015 року визначаємо так: 333,68 грн. : 22 роб. дн. х 10 роб. дн. = 151,67 грн.

За жовтень 2015 року (при повністю відпрацьованому місяці) працівник отримає збережену за ним фіксовану суму індексації в повному розмірі — 333,68 грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі