Про порядок оподаткування податком на прибуток коштів від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, отриманих селищною радою

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2009/№ 29
В обраному У обране
Друк
Лист від 09.07.2009 р. № 14430/7/15-0517

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ПРО ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК КОШТІВ ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОТРИМАНИХ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ

Лист від 09.07.2009 р. № 14430/7/15-0517

 

У зв’язку з надходженням запитів від платників податків та органів державної податкової служби, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток Державна податкова адміністрація України повідомляє про порядок оподаткування податком на прибуток коштів від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, отриманих селищною радою, яка є неприбутковою організацією.

Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів згідно з абз. «а» п.п. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», зі змінами та доповненнями (далі — Закон), в цілях звільнення від оподаткування окремих видів доходів включаються органами державної податкової служби на місцях до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна установа — це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Крім того, Бюджетним кодексом України встановлено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає, зокрема, здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.

Тобто бюджетними установами, які є неприбутковими, застосовуються лише казначейські рахунки.

Згідно з п.п. 7.11.2 п. 7.11 ст. 7 Закону від оподаткування звільняються доходи вищезазначених організацій, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій, як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних професійно-технічних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язаних з їх основною, статутною діяльністю;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Абзацом 2 п.п. 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 Закону передбачено, що доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці «а» п.п. 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України (абз. 5 п.п. 7.11.8).

На сьогодні установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, використовують у своїй діяльності Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 (далі — Перелік). Згідно з Переліком власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи, з яких до першої групи відноситься плата за послуги, що надаються бюджетними установами, яка включає, зокрема, підгрупу 4 — надходження бюджетних установ від реалізації майна.

До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна.

Згідно зі ст. 71 Бюджетного кодексу України надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають, зокрема, кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Водночас згідно зі ст. 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році є надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають, зокрема:

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків — до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків — до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).

Таким чином, кошти від продажу селищною радою, яка є неприбутковою організацією, земельної ділянки несільськогосподарського призначення не підлягають оподаткуванню податком на прибуток та є надходженнями до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

У зв’язку з виданням цього роз’яснення вважати таким, що втратив чинність, лист Державної податкової адміністрації України від 03.03.2009 р. № 4307/7/15-0517.

При цьому письмові роз’яснення органів державної податкової служби України, які суперечать цьому податковому роз’ясненню, не застосовуються.

 

Заступник Голови С. Чекашкін

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

КОШТИ ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

У недавньому своєму

листі від 03.03.2009 р. № 4307/7/15-0517 ДПАУ, розглядаючи питання оподаткування коштів, отриманих селищною радою від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, стверджувала, що такі кошти обкладаються податком на прибуток. І от через чотири місяці її думка докорінно змінилася.

Вивчивши нарешті чинне законодавство, у

листі, який коментується, ДПАУ дійшла висновку, що, продавши земельну ділянку несільськогосподарського призначення, селищна рада не повинна з такої операції сплачувати податок на прибуток . У зв’язку з цим лист № 4307/7/15-0517 визнано таким, що втратив чинність.

Доповнимо аргументи ДПАУ деякими положеннями

Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280/97), Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (далі — ЗКУ), Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III (далі — БКУ) та Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI (далі — Закон про держбюджет).

Так, згідно із

Законом № 280/97 селищна рада як орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи здійснюють виконавчі функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Зокрема, згідно зі

ст. 122 ЗКУ до повноважень органів місцевого самоврядування належить передача земельних ділянок у власність. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності громадянам та юридичним особам визначено у ст. 128 ЗКУ, у частині 11 якої зазначено, що кошти, отримані від продажу земельних ділянок комунальної власності, зараховуються органами місцевого самоврядування до місцевого бюджету в порядку, установленому законом. Таким законом є БКУ, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 71 якого кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, зараховуються до доходу місцевих бюджетів, зокрема, до бюджету розвитку місцевих бюджетів. У свою чергу, у ст. 48 Закону про держбюджет зазначено, що бюджет розвитку місцевих бюджетів є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів.

Таким чином, кошти від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення зараховуються до доходу відповідного місцевого бюджету, а не залишаються у розпорядженні селищної ради на її власні потреби. Отже, як цілком справедливо зазначає ДПАУ, кошти від продажу селищною радою земельної ділянки несільськогосподарського призначення не підлягають обкладенню податком на прибуток.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд