Теми статей
Обрати теми

Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів

Редакція ББ
Лист від 19.06.2001 р. № 1/9-234

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ IЗ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ШТАТIВ ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДIВ

Лист від 19.06.2001 р. № 1/9-234, зі змінами та доповненнями

(витяг)

 

Розроблені Методичні рекомендації передбачають формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів в межах затвердженого фонду оплати праці та залучених коштів з врахуванням типу навчального закладу, контингентів учнів, кількості класів, режиму роботи навчального закладу, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

Ці Методичні рекомендації поширюються на денні загальноосвітні школи всіх типів, ліцеїв, гімназій та інші середні навчально-виховні заклади нового типу.

Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затвердженого відповідними органами державного управління фонду заробітної плати, дотримуючись номенклатури посад, передбачених цими рекомендаціями.

 

1. Директор школи

Посада директора вводиться у школах I ступеня за наявності 50 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них.

 

2. Заступник директора з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи

Посада заступника директора з навчальної, навчально-виховної роботи вводиться в школах I — II та I — III ступенів виходячи з таких нормативів: за наявності:

— 8 — 10 класів — 0,5 посади;

— 11 — 24 класів — 1 посада;

— 25 — 37 класів — 1,5 посади;

— 38 і більше класів — 2 посади.

Посада заступника з виховної роботи вводиться обов’язково за наявності 25 класів і більше.

Крім того, у спеціалізованих середніх школах I — III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та інших закладах нового типу вводиться додатково посада заступника директора. У школах I — III ступенів, які мають один — чотири 10 — 11 класів, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 одиниці, 5 і більше 10 — 11 класів — на 1 одиницю.

 

3. Заступник директора з господарської роботи

Посада заступника директора з господарської роботи вводиться в усіх міських та селищних школах з кількістю учнів понад 600 та в сільських — з кількістю учнів понад 400 чоловік.

Далі — школи I, I — II, I — III ступенів.

 

4. Завідуючий господарством

Посада завідуючого господарством вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та сільських школах з кількістю учнів від 80 до 400 чоловік за наявності 8 і більше класів. У школах I ступеня така посада вводиться за наявності 6 і більше класів.

 

5. Бухгалтер

Посада бухгалтера вводиться у школах I — II та I — III ступенів, які ведуть самостійно бухгалтерський облік.

 

6. Педагог-організатор (або старший вожатий)

Посада педагога-організатора (або старшого вожатого) вводиться у школах залежно від кількості 1 — 9 класів виходячи з таких нормативів: за наявності: 8 — 37 класів — 1 посада; 38 і більше класів — 2 посади.

 

7. Секретар-друкарка

Посада секретаря-друкарки вводиться у школах за наявності 10 і більше класів та кількості учнів у них не менше 300.

 

8. Завідуючий бібліотекою

Посада завідуючого бібліотекою вводиться у школах, що мають 14 і більше класів.

 

9. Бібліотекар

У школах, що мають 8 — 13 класів або 30 — 37 класів, вводиться 0,5 посади бібліотекаря, а у школах з кількістю класів 38 і більше — одна посада бібліотекаря.

 

10. Лаборант

Посада лаборанта вводиться за наявності обладнаних кабінетів фізики та хімії з розрахунку: 0,5 посади на п’ять 7 — 11 класів, але не більше, ніж 2,5 посади на школу. У школах з кількістю менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться.

 

11. Гардеробник

Посада гардеробника вводиться за наявності обладнаного гардероба з розрахунку 1 посада на 200 окремих місць. За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку одна посада на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі.

 

12. Робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання (слюсар-сантехнік, електромонтер, столяр та ін.)

Посада робітника з обслуговування вводиться виходячи з таких нормативів: за наявності:

— 8 — 20 класів — 1 посада;

— 21 — 37 класів — 1,5 посади;

— 38 і більше класів — 2 посади.

У школах, що мають санітарно-очисні споруди типу КУ чи БIО-25, посада робітника з обслуговування і поточного ремонту споруд і обладнання вводиться з розрахунку одна одиниця в зміну з урахуванням посад робітників, передбачених цим пунктом.

 

13. Кочегар (опалювач)

Посада кочегара вводиться в школах, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства виходячи з таких умов:

— за наявності центрального опалення — 1 посада кочегара на зміну в кожній котельні, а в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м — 2 посади кочегара в кожній зміні;

— з газовим опаленням — 1 посада кочегара в зміну, а в котельнях, які не мають автоматики безпеки, — 2 посади кочегара в зміну;

— з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ) у загальноосвітніх школах, що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться посада робітника з обслуговування і ремонту будівель, споруд і обладнання, а за наявності бойлерів, насосів — 1 посада такого робітника в зміну;

— за наявності пічного опалення — 0,5 одиниці посади опалювача на кожні 5 печей, але не менше 0,5 одиниці на школу.

Посади кочегарів, опалювачів і робітників з обслуговування і поточного ремонту, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Iз загальної кількості вказаних посад кочегарів і робітників, передбачених цим пунктом, вводиться одна посада (0,5 посади опалювача) на рік.

 

14. Вихователь групи продовженого дня

У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень.

 

15. Медична сестра*

* Рішенням Колегій Міносвіти і науки, МОЗ та Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту «Про реформування фізичного виховання учнів та студентської молоді в навчальних закладах України» від 11.11.2008 р. № 13/1-2, № 10, № 11/1 унесено зміни до наказу МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33, що передбачають посаду

медичної сестри (фельдшера) з розрахунку 1 посада на 400 учнів, але не менше 0,25 посади, і лікаря-педіатра з розрахунку 1 посада на 1000 учнів загальноосвітнього навчального закладу.

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від форми власності вводиться посада медичної сестри, якщо медичне обслуговування навчального закладу не передбачене установами охорони здоров’я.

Посада медичної сестри не вводиться, якщо для обслуговування учнів виділяється медичний персонал установами охорони здоров’я.

 

16. Кухар

Посада кухаря вводиться у школах, які організують харчування учнів 1 — 4 класів та учнів груп продовженого дня самостійно з розрахунку одна посада за наявності не менше 90 учнів, що харчуються, та дві посади — за наявності понад 250 учнів, що харчуються.

 

17. Підсобний робітник

У школах, які організовують харчування учнів самостійно, вводиться одна посада підсобного робітника.

 

18. Комірник

У школах, які організовують харчування учнів самостійно, вводиться одна посада комірника.

 

19. Двірник (садівник)

Посада двірника вводиться у школах відповідно до норм площі, що прибирається, затвердженими місцевими органами влади. У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, замість двірника може вводитися посада садівника.

 

20. Сторож

Посада сторожа вводиться у школах, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони.

 

21. Майстер виробничого навчання

У школах I — III ступеня, де організовано виробниче навчання водінню транспортних засобів, роботі на сільськогосподарських машинах, роботі на друкарських машинках та іншій організаційній техніці, вводиться посада майстра виробничого навчання з такого розрахунку:

— майстер виробничого навчання водінню транспортних засобів — 1 посада на групу 35 учнів; за кількістю учнів менше 35 — пропорційно кількості учнів;

— майстер виробничого навчання на сільськогосподарських машинах — 1 посада на групу 35 учнів.

Учні в групі для практичного навчання роботі на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох сусідніх шкіл.

Майстер виробничого навчання роботі на друкарських машинках та іншій організаційній техніці вводиться з розрахунку 1 посада на чотири групи.

 

22. Керівник гуртка

Посада керівника гуртка вводиться в усіх школах з такого розрахунку:

— за наявності: від 5 до 15 класів — 0,5 посади;

— від 16 до 30 класів — 1 посада;

— 31 і більше класів — 1,5 посади.

Крім того, в школах I — III ступеня на гурткову роботу допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка.

 

23. Прибиральник приміщень

Посада прибиральника приміщень вводиться з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу.

У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться посада з розрахунку 0,5 посади на 250 кв. м площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа класних кімнат (кабінетів) 8 — 11 класів, а також інша площа, що прибирається учнями цих класів, а також площа стін, вікон, панелей.

 

24. Практичний психолог*

* До вартості 35,04 грн., окрім безпосереднього виготовлення диплома, включено і накладні видатки (оформлення, транспортування тощо).

<...>

Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі