Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2009/№ 5
Друк
Наказ від 05.12.2008 р. № 1105

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ШТАТНИХ НОРМАТИВІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ) ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО ТА (АБО) РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Наказ від 05.12.2008 р. № 1105

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2008 р. за № 1250/15941

На виконання статті 45 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та з метою упорядкування штатів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,

наказую:

1. Затвердити Типові штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі — Типові штатні нормативи), що додаються.

2. Керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

3. Зберегти в штатах спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, посади медичного персоналу, які були в наявності до затвердження цих Типових штатних нормативів.

4. Керівникам закладів привести штатні розписи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у відповідність з цим наказом. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалася на 1 листопада 2008 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П. Полянського.

 

Міністр І. Вакарчук

ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної політики України Л. Денисова
Міністр фінансів України В. Матвійчук
Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки Л. Сачков

 

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 р. № 1105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2008 р. за № 1250/15941

Типові штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

Найменування посад

Кількість штатних одиниць (максимальна) залежно від кількості груп вихованців

4 — 5

6 — 7

8 — 10

11 — 15

16 — 22

23 і більше

1

2

3

4

5

6

7

Директор

1

1

1

1

1

1

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи (крім шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей)

1

1

2

2

2

2

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи для шкіл (шкіл-інтернатів) для розумово відсталих дітей

1

1

2

2

2,5

2,5

Заступник директора з господарської роботи

1

1

1

1

Завідувач господарства

1

1

Педагог-організатор

1

1

1

1

1

1

Інструктор з фізкультури

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Керівник гуртка

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Завідувач бібліотеки

1

1

1

1

Бібліотекар

0,5

Сестра медична

0,5

0,75

0,75

1

1

1

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Комірник

1

1

1

1

1

1

Шеф-кухар

1

1

1

1

Підсобний робітник

1

1

1

1

2

2

Кастелянка

1

1

1

1

1

1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)*

1

2

2

2

3

3

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель

1

1

1

1

1,5

1,5

 

* Коли білизна здається в пральню, то на заклад вводиться одна одиниця машиніста із прання спецодягу (білизни).

 

1. Штати спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі школи-інтернати), формуються з урахуванням типу навчального закладу, кількості учнів (вихованців), класів, груп, режиму роботи, площі приміщень, будівель, споруд.

При визначенні штатів школи-інтернату дошкільні групи враховуються у загальній кількості груп.

2. Кількість вихователів у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожну групу вихованців.

У школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, кількість вихователів встановлюється з розрахунку 3,28 одиниці на кожну групу.

На оплату заміни вихователів у період їх відпусток, у вихідні та святкові дні в тих школах-інтернатах, де всі вихованці або їх частина залишаються в інтернаті у цей період, передбачаються асигнування, виходячи з режиму перебування дітей та норми роботи на ставку вихователя 25 годин. У межах цих асигнувань можуть бути введені додаткові посади вихователів.

3. У школах-інтернатах з кількістю 6 і більше груп один з вихователів призначається старшим вихователем.

4. Посада вчителя-логопеда у школах-інтернатах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, для розумово відсталих дітей, для дітей із затримкою психічного розвитку, сліпих дітей, дітей із зниженим зором вводиться:

з розрахунку 1 штатна одиниця на 25 — 30 учнів з тяжкими порушеннями мовлення;

у дошкільних групах шкіл-інтернатів — з розрахунку 1 штатна одиниця на кожні 15 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови або на кожні 12 дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

5. Посада вчителя-дефектолога вводиться:

з розрахунку 1 штатна одиниця для роботи в слуховому кабінеті у школах-інтернатах для глухих дітей;

у школах-інтернатах, що мають дошкільні групи, укомплектовані глухими та сліпими дітьми та дітьми зі зниженим слухом та зором, дітьми із затримкою психічного розвитку, а також розумово відсталими дітьми, — з розрахунку 1 штатна одиниця на кожну групу.

У школах-інтернатах для дітей із зниженим слухом вводиться посада інструктора слухового кабінету.

6. Посада музичного керівника вводиться за наявності дошкільних груп з розрахунку 0,25 штатної одиниці на кожну групу, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.

7. У школах-інтернатах вводиться посада інженера-електронника або інженера-програміста з розрахунку:

0,5 штатної одиниці — за наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6 — 10 одиниць;

1 штатна одиниця — за наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів більше 10 одиниць.

У навчальному закладі може бути введено не більше 1 штатної одиниці інженера-електронника або інженера-програміста на заклад.

У разі відсутності фахівців для укомплектування посади інженера-електронника або інженера-програміста вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування відповідної техніки, проводиться доплата за обслуговування електронно-обчислювальної техніки.

8. У школах-інтернатах для дітей глухих та зі зниженим слухом вводиться посада техніка для обслуговування слухокоригуючого обладнання індивідуального та колективного користування з розрахунку:

0,5 штатної одиниці — за наявності 3 — 8 класів;

1 штатна одиниця — за наявності 9 і більше класів.

9. У школах-інтернатах для дітей сліпих та зі зниженим зором з числом 4 — 5 груп, у яких учні (вихованці) користуються підручниками та навчальною літературою з рельєфним шрифтом, установлюється 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря.

10. Посада лаборанта вводиться за наявності обладнаних кабінетів з розрахунку:

1 штатна одиниця для 7 — 12-их класів, але не більше ніж 2 штатні одиниці на школу-інтернат;

0,5 штатної одиниці у школах-інтернатах з кількістю учнів менше 100 осіб.

11. У школах-інтернатах усіх типів посада помічника вихователя з режимом роботи з 21-ї години вечора до 7-ї години ранку вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожний спальний корпус. При розміщенні в спальному корпусі більше 100 вихованців — 2 штатні одиниці помічника вихователя на кожний поверх спального корпусу.

За наявності ізолятора, розташованого за межами спального корпусу, додатково вводиться 2 штатні одиниці посади помічника вихователя.

12. Посада кухаря у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 2 штатні одиниці на кожний навчальних заклад.

За наявності у школі-інтернаті учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів (вихованців), що перебувають у школі-інтернаті у вихідні та святкові дні додатково вводиться 0,5 штатних одиниці кухаря (за наявності не менше 25 таких дітей). Крім того, за наявності в школі-інтернаті двох і більше дошкільних груп встановлюється додатково 0,5 штатної одиниці кухаря.

13. Якщо бухгалтерський облік ведеться не централізовано, то в штати шкіл-інтернатів вводяться посади бухгалтерів, кількість яких визначається відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269.

14. У школах-інтернатах вводиться посада секретаря-друкарки з розрахунку:

0,5 штатної одиниці, якщо у закладі менше 80 учнів;

1 штатна одиниця, якщо у закладі більше 80 учнів.

15. Посада прибиральника службових приміщень у школах-інтернатах вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. м площі, що прибирається.

Крім того, додатково вводиться 0,25 штатної одиниці посади прибиральника службових приміщень на кожний підготовчий клас, а також 0,25 штатної одиниці посади прибиральника службових приміщень на кожні 1 — 4 класи.

16. У школах-інтернатах за наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться по 1 штатній одиниці водія на кожний автотранспортний засіб (автобус), але не більше 5 штатних одиниць на заклад. За наявності гужового транспорту вводиться 1 штатна одиниця конюха або возія.

17. Посада двірника вводиться в штати шкіл-інтернатів відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається. У школах-інтернатах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводитися посада садівника.

18. Кількість сторожів вводиться у школах, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони, і визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 р. № 105.

19. У школах-інтернатах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату вводиться одна посада техніка для ремонту, обслуговування ортопедичного обладнання.

20. Кількість робітників з комплексного обслуговування й ремонту будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 р. № 105.

У школах-інтернатах, що мають санітарно-очисні споруди вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом.

Якщо опалення приміщень шкіл-інтернатів не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні в зміну в кожній — в котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця оператора котельні в зміну — в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці оператора котельні в зміну — в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:

0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на школу-інтернат.

У школах-інтернатах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів — 1 штатна одиниця в зміну.

Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на рік.

21. За наявності облаштованого гардеробного приміщення на осінньо-зимовий період вводиться гардеробник на 200 окремих місць, за наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів (вихованців), які навчаються в другу зміну.

22. У школах-інтернатах, в яких виховується не менше 25 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вводиться 0,5 штатної одиниці юрисконсульта.

 

Директор Департаменту економіки та фінансування П. Куліков

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі