Теми статей
Обрати теми

Про застосування КЕКВ

Редакція ББ
Лист від 17.11.2008 р. № 15-04/2553-19641

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ КЕКВ

Лист від 17.11.2008 р. № 15-04/2553-19641

 

За яким КЕКВ здійснюють видатки розпорядники бюджетних коштів, які є виконавцями програм та заходів?

Видатки на виконання окремих заходів, не віднесених до заходів розвитку, що включають в себе оплату різноманітних послуг, наданих згідно з укладеними угодами сторонніми установами та організаціями, відповідно до Роз’яснень щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету, затвердженими наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 року № 194 (в редакції наказу від 08.12.2006 р. № 330), здійснюються за КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

У випадку якщо розпорядник бюджетних коштів є безпосереднім виконавцем програм та заходів, то витрати здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації залежно від сутності платежу. <...>

За якими КЕКВ придбавають воду для приготування їжі?

<...>

Застосування кодів економічної класифікації видатків залежить від виду витрат та економічної сутності платежу.

Застосування КЕКВ врегульовано наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194 (у редакції наказу від 08.12.2006 р. № 330) «Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету».

Таким чином, придбання води може здійснюватися за такими кодами:

1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (вода, що придбається для бюджетних установ, які не мають їдальні та в них не передбачено видатків на продукти харчування);

1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» (лікувальна вода для лікувальних заходів, що використовують бюджетні установи — лікарні та поліклініки);

1133 «Продукти харчування» (вода для їдалень бюджетних установ, що мають відповідні повноваження щодо забезпечення харчуванням певних категорій населення). <...>

За яким КЕКВ виплачують винагороду за цивільно-правовими угодами та нараховують внески до Пенсійного фонду?

<...>

Оплата послуг чи робіт фізичних осіб згідно з укладеними цивільно-правовими угодами здійснюється за відповідними кодами економічної класифікації видатків залежно від виду витрат та економічної сутності платежу.

При цьому сплата податку з доходів фізичних осіб та відповідних внесків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами (в межах суми договору, укладеного з фізичною особою), відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким здійснювалася оплата робіт. <...>

За яким КЕКВ оплачують послуги з комплектації, доставки та зберігання підручників, якщо в договорі вони вказані загальною сумою?

<...> Щодо оплати послуг за договором по комплектуванню, зберіганню та доставці підручників (якщо договором передбачено оплату цих послуг у розмірі 10 % від вартості товару), то за своєю економічною сутністю такі видатки відносяться до видатків на надання послуг і здійснюються за КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки». <...>

Які видатки можна проводити за рахунок коштів, призначених для утримання служби замовника?

<...>

Відповідно до п. 1.2 наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» Державне казначейство України уповноважене надавати роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Надавати роз’яснення щодо застосування функціональної класифікації видатків бюджету та відносно напрямів використання коштів, отриманих на утримання служби замовника, то це питання не належить до повноважень Державного казначейства України.

 

Заступник Голови О. Чечуліна

 

Коментар редакції

 

ЗАСТОСУВАННЯ КЕКВ

Відповіді на запитання, висвітлені в

листі Держказначейства, що коментується, були розглянуті на сторінках нашої газети в консультації «Питання застосування КЕКВ» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 45, с. 17).

Нарешті відома думка Держказначейства стосовно цих питань.

1.

Застосування КЕКВ під час виконання окремих програм.

З цього приводу Держказначейство підтримує нашу точку зору відносно того, що видатки на реалізацію окремих регіональних програм повинні здійснюватися за

КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Цей КЕКВ застосовується, коли виконавцями програм є сторонні організації.

А ось якщо

розпорядник бюджетних коштів є водночас і виконавцем програм, видатки на їх виконання повинні здійснюватися за відповідними КЕКВ залежно від сутності платежу.

2.

Придбання води для приготування їжі.

Ми у своїй відповіді на це запитання зазначали, що у випадку використання водопровідної води для приготування їжі видатки здійснюються за

КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення». У разі придбання води, мінеральної води за відсутності їдальні в установі, крім мінеральної води для лікувальних цілей, видатки здійснюються за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Держказначейство зазначає, що лікувальна вода для лікувальних заходів, яка використовується бюджетними установами (лікарнями та поліклініками), може придбаватися також за

КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали».

Крім того, незважаючи на те, що в

Роз’ясненнях щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194 (у редакції наказу Державного казначейства України від 08.12.2006 р. № 330), придбання води за КЕКВ 1133 «Продукти харчування» не передбачено, Держказначейство в листі, що коментується, зазначає, що вода для їдалень бюджетних установ, які мають відповідні повноваження із забезпечення харчуванням певних категорій населення, може придбаватися за КЕКВ 1133 «Продукти харчування».

3.

Проведення видатків за цивільно-правовими договорами.

Як ми зазначали в консультації «Застосування КЕКВ під час оплати цивільно-правових договорів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 37), у випадку укладання

цивільно-правового договору видатки на винагороду найманих працівників, податки та збори, що згідно із законодавством перераховуються відповідно до укладених цивільно-правових договорів (угод), сплачуються за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким здійснюється основний платіж. Держказначейство в листі, що коментується, підтримало нашу думку.

4.

Застосування КЕКВ при оплаті послуг з комплектації, доставки та зберігання підручників.

У

Роз’ясненнях № 194 саме такі послуги не вказані, але у своїй консультації ми зазначили: якщо вартість цієї послуги не визначена у складі загальної вартості підручників, а розраховується як відсоток загальної вартості, то такі видатки необхідно проводити за КЕКВ 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки». З цим повністю погодилося Держказначейство.

5.

Проведення видатків за рахунок коштів, призначених для утримання служби замовника.

З цього приводу Держказначейство у своєму

листі зазначило, що надавати роз’яснення щодо напрямів використання коштів не належить до його повноважень.

Зі свого боку зазначимо, що такі видатки можуть передбачатися відповідно до

п.п. 2.8.13 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (у редакції наказу Держбуду України від 17.06.2003 р. № 85), та листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010.

Використання коштів, передбачених на утримання служби замовника, здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.

При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від етапів здійснення будівництва усереднено

розподіляються на:

— підготовчо-організаційний етап (вибір майданчика для будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) —

15 %;

— здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об’єктів будівництва матеріалами та устаткуванням поставки замовника тощо) —

75 %;

— уведення об’єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об’єкта; участь у роботі робочої та приймальної комісії з приймання завершеного будівництвом об’єкта тощо) —

10 %.

До речі, у Роз’ясненнях № 194 зазначено, що у випадку, коли за дорученням розпорядника бюджетних коштів функції замовника по будівництву, капітальному ремонту, реконструкції та реставрації будов і об’єктів за рахунок бюджетних коштів виконують госпрозрахункові установи та організації (одержувачі бюджетних коштів) та після закінчення будівництва і здачі будов та об’єктів в експлуатацію зазначені будови, об’єкти обліковуються як основні засоби у складі необоротних активів бюджетних установ, то ці видатки на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію мають бути

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі