Теми статей
Обрати теми

ПСП: порядок надання та розміри у 2009 році

Редакція ББ
Стаття

ПСП: ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА РОЗМІРИ У 2009 РОЦІ

 

У зв’язку зі зміною на 1 січня 2009 року розміру мінімальної заробітної плати необхідно було переглянути розміри податкових соціальних пільг (ПСП), що надаються працівникам.

У цій статті розповімо, які розміри ПСП діють у 2009 році, відповімо на запитання, що стосуються застосування ПСП, а також про порядок їх надання.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ДОХОДУ ДЛЯ НАДАННЯ ПСП У 2009 РОЦІ — 940 грн.

 

Який розмір доходу для надання ПСП діє у 2009 році?

Граничний розмір заробітної плати для надання ПСП

розраховують згідно з п.п. 6.5.1 Закону № 889 так: прожитковий мінімум, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, множать на 1,4 та округлюють до найближчих 10 грн.

Згідно із

Законом про держбюджет-2009 на 1 січня 2009 року прожитковий мінімум для працездатної особи встановлено в розмірі 669 грн. Отже, граничний розмір доходу для надання ПСП у 2009 році складає 940 грн. (669 грн. х 1,4 та округлено до найближчих 10 грн.). Протягом року він не змінюється.

Граничний розмір заробітної плати застосовують у всіх випадках надання ПСП. Виняток — пільга «на дітей», що надається працівникам, переліченим у

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, які мають дітей віком до 18 років. У цьому випадку граничний дохід одного з батьків, який має право на ПСП, збільшується кратно кількості дітей.

 

ЛІКАРНЯНІ І ПСП

 

У січні 2009 року працівнику було нараховано лише допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 800 грн. Чи можна цього місяця надати загальну ПСП?

Так, можна

. Пунктом 6.1 ст. 6 Закону № 889 передбачено: платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримується з джерел на території України від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. Це означає, що ПСП надається лише до доходів у вигляді заробітної плати. Для цілей Закону № 889 під терміном «заробітна плата» розуміються виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму. Як правило, це виплати, що входять до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5.

Водночас допомога по тимчасовій непрацездатності для цілей

Закону № 889 також прирівнюється до доходу у вигляді зарплати, незважаючи на те, що така виплата не входить до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5. Про це зазначала ДПАУ в листі від 06.07.2004 р. № 4207/ч/17-3115.

Таким чином, якщо працівник має право на ПСП, то в січні 2009 року вона надається на загальних підставах.

 

ВНУТРІШНЄ СУМІСНИЦТВО І ПСП

 

В якому порядку надається ПСП працівнику, який працює на умовах внутрішнього сумісництва? Річ у тім, що сукупно розмір його заробітної плати перевищує граничний розмір для надання ПСП, а якщо розглядати його зарплату окремо за основним місцем роботи та внутрішнім сумісництвом — ні.

Згідно з

п. 6.1 ст. 6 Закону № 889 платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що отримується з джерел на території України від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП.

Інакше кажучи, ПСП надається

за одним місцем роботи від одного роботодавця.

Внутрішнє сумісництво передбачає отримання заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (внутрішнім)

від одного роботодавця. У зв’язку з цим для визначення права такого працівника на ПСП необхідно враховувати сукупний дохід, що нараховується йому як за основною роботою, так і на роботі за внутрішнім сумісництвом. Якщо заробітна плата сукупно перевищує 940 грн., то працівник не має права на ПСП.

Приклад.

Петренко Г. І. працює в установі за основним місцем роботи та на умовах внутрішнього сумісництва. У лютому 2009 року йому нараховано зарплату в розмірі 2000 грн., у тому числі за основним місцем роботи — 1500 грн., за сумісництвом — 500 грн. Оскільки сукупний дохід перевищує граничний розмір заробітної плати для надання ПСП, то пільга йому не надається.

Якщо ж працівник працює на умовах

зовнішнього сумісництва, то він має право самостійно вибирати місце застосування ПСП. При цьому працівник-сумісник може скористатися правом на отримання ПСП або за основним місцем роботи, або за сумісництвом.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПСП

 

Які документи необхідно подати працівнику для отримання ПСП?

Згідно з

п.п. 6.3.2 ст. 6 Закону № 889 ПСП застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги.

Тому при виникненні у працівника права на ПСП він повинен подати заяву про застосування до його доходу ПСП. Форму такої заяви затверджено

наказом № 461.

Без заяви

ПСП застосовується до:

— доходу працівників, які станом на 01.01.2004 р. значилися в цій установі за основним місцем роботи;

— доходів, визначених у

пп. «а» — «д» п.п. 6.3.3 Закону № 889 (див. с. 28).

Платник податку, який змінює за самостійним рішенням місце отримання ПСП, зобов’язаний подати роботодавцю за попереднім місцем її застосування заяву про відмову від пільги за формою, затвердженою

наказом № 461. Така заява не подається, якщо платник податку припиняє трудові відносини з таким роботодавцем з будь-яких підстав.

Працівникам, які претендують на підвищену ПСП, крім заяви,

в обов’язковому порядку необхідно подати документи, що підтверджують їх право на таку пільгу. Перелік таких документів наведено в Порядку № 2035 (див. табл. 3 на с. 29).

 

РОЗМІРИ ПСП У 2009 РОЦІ

 

Які розміри ПСП діють у 2009 році?

Розміри ПСП розраховують

раз на рік виходячи із затвердженого на 1 січня звітного податкового року розміру мінімальної заробітної плати. Протягом року вони не змінюються. Розмір загальної ПСП дорівнює 50 % мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного року (п.п. 6.1.1 Закону № 889). Решта видів пільг розраховуються виходячи із загальної ПСП (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Вид пільги

Розрахунок

Розмір ПСП, грн.

Граничний розмір доходу, грн.

Код згідно з наказом № 451

Загальна (п.п. 6.1.1 Закону № 889)

605,00 грн. х 50 %

302,50

940,00

«01»

Підвищена в розмірі 150 % (п.п. 6.1.2 Закону № 889)

605,00 грн. х 50 % х 150 %

453,75

940,00

«02»

Підвищена «на дітей» до 18 років

605,00 грн. х 50 % х 150 % х кількість дітей

453,75 х кількість дітей

940,00 х кількість дітей для одного з батьків;
940,00 для іншого з батьків

«02»

Додаткова пільга «на себе» для осіб, які мають право на пільгу «на дітей»

605,00 грн. х 50 %

302,50

«04»

Підвищена в розмірі 200 % (п.п. 6.1.3 Закону № 889)

605,00 грн. х 50 % х 200 %

605,00

940,00

«03»

 

Згідно з

п.п. 6.2 Закону № 889 ПСП застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Для цього платнику податку необхідно подати заяву (за формою, затвердженою наказом № 461), де зазначити, яку пільгу він вибирає. При цьому право на отримання підвищеної пільги має бути підтверджено відповідними документами.

 

ПСП «НА ДІТЕЙ»

 

У якому порядку надається ПСП «на дітей»?

Згідно з

п.п. 6.1.2 Закону № 889 ПСП у розмірі 150 % від загальної (у 2009 році — 453,75 грн.) надається таким категоріям платників податку, які мають дітей до 18 років:

 

Таблиця 2

Категорії платників податку

Примітка

Самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник) — п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889

Для цілей п.п. 6.1.2 Закону № 889 самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом*

* Слід зазначити, що вдови або вдівці, які утримують дитину (дітей) віком до 18 років, також вважаються самотніми особами. Якщо вони скористалися правом на застосування ПСП згідно з п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, то вони не матимуть права на ПСП на підставі п.п. «г» п.п. 6.1.2 Закону № 889 (як вдова або вдівець), оскільки згідно з п. 6.2 Закону № 889 ПСП застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір. У цьому випадку найбільшою є ПСП, що надається згідно з п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, яка складатиметься з суми ПСП «на дітей» у розрахунку на кожну дитину та ПСП «на себе». Крім того, зауважимо, що згідно із СКУ (для цілей надання ПСП) «утриманням дитини» слід вважати насамперед її спільне проживання з одним із батьків.

Особи, які утримують дитину-інваліда, — п.п. «б» п.п. 6.1.2 Закону № 889

Пільга надається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від групи інвалідності

Особи, які мають трьох чи більше дітей віком до 18 років, — п.п. «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889

Не має значення, розлучені батьки чи ні, проживають вони спільно чи ні. Важливий лише факт наявності трьох дітей, про що свідчить копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дітей або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства. Тобто має бути підтверджено факт батьківства відносно дітей, щодо яких планується отримання ПСП*

* Наприклад, в установі працює чоловік та дружина. У працівниці троє дітей віком до 18 років, з яких перша дитина від попереднього шлюбу, а двоє інших — від другого шлюбу, в якому вона зараз перебуває. Така працівниця має право на ПСП на трьох дітей і на себе, якщо вона подала заяву на застосування ПСП і відповідні документи. Щодо працівника (чоловіка цієї працівниці), то він має право на ПСП на трьох дітей лише в разі, якщо дитину його дружини від першого шлюбу буде ним усиновлено. Інакше такий працівник права на ПСП на дітей не матиме.

 

Зверніть увагу: пільга «на дітей» надається

на кожну дитину віком до 18 років.

Граничний розмір доходу для отримання права на ПСП

одному з батьків для таких осіб визначається як добуток граничної величини зарплати, до якої застосовується ПСП, у 2009 році — 940 грн., і відповідної кількості дітей (п.п. 6.5.1 Закону № 889).

Приклад

. За наявності трьох дітей віком до 18 років для отримання ПСП «на дітей» у 2009 році дохід одного з батьків не повинен перевищувати 2820,00 грн. (940 грн. х 3).

Крім того, на них

не поширюється дія п.п. 6.2 Закону № 889: отримуючи ПСП «на дітей» (з однієї підстави), вони мають право на отримання звичайної ПСП «на себе» (з іншої підстави) за умови дотримання встановлених обмежень щодо розміру заробітної плати.

Так,

обоє з працюючих батьків, які підпадають під визначення «платники податку» та зазначені в пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, у 2009 році мають право на ПСП у розмірі 453,75 грн. на кожну дитину, а також на ПСП «на себе» в розмірі 302,50 грн.

При цьому граничний розмір зарплати, до якої застосовуються ПСП для одного з них, визначається як добуток 940 грн. та відповідної кількості дітей, а для іншого граничний розмір зарплати складає 940 грн.

Підставою для застосування ПСП «на дітей» є заява та документи, що свідчать про право на отримання такої пільги (див. табл. 3 на с. 29). У заяві в обов’язковому порядку повинно бути зазначено, що чоловік (дружина) платника податку при отриманні ПСП за місцем своєї роботи

не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей (лист ДПАУ від 28.02.2005 р. № 3625/7/17-3117).

Приклад.

Батьки трьох дітей отримують зарплату в таких розмірах:

— чоловік — 2500,00 грн. (за своїм місцем роботи він подав заяву на застосування ПСП, відповідні документи та зазначив у заяві, що його дружина за своїм місцем роботи не користується правом на збільшення граничного розміру кратно кількості дітей

) ;

— дружина — 700,00 грн.

(подала заяву на застосування ПСП та відповідні документи).

Обоє з батьків мають право на пільгу «на дітей», оскільки:

— граничний розмір доходу

чоловіка для визначення права на отримання ПСП «на дітей» не перевищує 2820,00 грн. (940 грн. х 3) і є відповідні документи;

— граничний розмір доходу

дружини для визначення права на застосування пільги «на дітей» не перевищує 940 грн. і є відповідні документи.

Також обоє з батьків мають право на ПСП «на себе» в розмірі звичайної ПСП.

Розмір ПСП, що надаються

(як чоловіку, так і дружині), визначається так: пільга «на дітей» х кількість дітей + пільга «на себе», тобто 453,75 грн. х 3 + 302,50 грн.= 1663,75 грн.

 

ПСП «на дітей»

надається до кінця року, в якому дитині виповнилося 18 років (у разі смерті дитини — до кінця року, на який припадає така смерть). ПСП «на дітей» не надається з податкового місяця, на який припадає:

— позбавлення платника податку батьківських прав;

— відмова від дитини або передача дитини на державне утримання (у тому числі до будинку дитини, інтернату, дитячого будинку родинного типу), незалежно від того, береться плата за таке утримання чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах повного утримання.

 

ІНВАЛІДИ III ГРУПИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПІДВИЩЕНУ ПСП

 

В установі працює інвалід війни III групи. Чи має такий працівник пільги з податку з доходів з урахуванням того, що Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII установлено пільги щодо оподаткування доходів, що отримуються такими особами?

Згідно з

п.п. 6.1.2 Закону № 889 на ПСП у розмірі 150 % від звичайної пільги мають право такі платники податку:

а) самотня мати або самотній батько (опікун, піклувальник);

б) особи, які утримують дитину-інваліда;

в) особи, які мають трьох чи більше дітей віком до 18 років;

г) вдівець або вдова;

д) чорнобильці І або ІІ категорії, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

е) учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти;

є) інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства

;

ж) особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, враховуючи журналістів.

Таким чином, працюючі

інваліди І і ІІ групи, у тому числі з дитинства, відповідно до п.п. «є» п.п. 6.1.2 Закону № 889 мають право на підвищений розмір ПСП (у 2009 році — 453,75 грн.), якщо їх заробітна плата не перевищує 940 грн. на місяць.

Інвалідів III групи

, у тому числі з дитинства, не зазначено в Законі № 889 як окрему пільгову категорію, тому вони не мають права на підвищену пільгу в розмірі 453,75 грн. (див. лист ДПАУ від 06.02.2007 р. № 513/Х/17-0715).

При дотриманні встановленого рівня нарахованої заробітної плати для надання ПСП

інваліди війни III групи мають право лише на загальну ПСП (у 2009 році — 302,50 грн.).

Дійсно,

Закон № 3551 передбачає пільги щодо оподаткування доходів, що отримуються ветеранами війни (учасниками бойових дій, інвалідами війни, учасниками війни). Зокрема, п. 23 ч. 1 ст. 13 Закону № 3551 звільняє інвалідів війни від сплати податків.

З іншого боку, спеціальним

законом з оподаткування доходів громадян є Закон № 889. Згідно із Законом № 889 особи, які є інвалідами війни, пільг зі сплати податку з доходів не мають.

Статтею 1 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII

установлено: пільги щодо оподаткування не можуть установлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

У преамбулі

Закону № 3551 зазначено, що цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Тобто цей Закон не є законом про оподаткування і не може встановлювати пільги щодо оподаткування.

Крім того, згідно з

п. 22.2 ст. 22 Закону № 889 у разі, якщо норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми Закону № 889.

Додатково зазначимо, що

ст. 22.11 Закону № 889 передбачено привести положення Закону № 3551 у відповідність до норм Закону № 889. Оскільки на сьогодні відповідні зміни не внесено, керуватися при оподаткуванні доходів інвалідів війни необхідно виключно положеннями Закону № 889.

 

ДО ДОХОДУ, ОТРИМАНОГО ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ, ПСП НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

 

Чи має право працівник на ПСП, якщо йому нараховано заробітну плату в розмірі 900 грн. та виплачено дохід за цивільно-правовим договором у розмірі 1500 грн.?

Так, має

. Однак необхідно мати на увазі, що згідно з п.п. 6.5.1 Закону № 889 ПСП надається лише до доходів у вигляді заробітної плати, якщо вона не перевищує встановлену межу (у 2009 році — 940 грн.). До доходів, відмінних від заробітної плати, ПСП не застосовується.

Крім того, згідно з

п.п. 6.3.3 Закону № 889 ПСП не може застосовуватися до інших доходів платника податків, якщо протягом звітного податкового місяця він одночасно отримав такі доходи, як:

а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;

б) стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад’юнктами, військовослужбовцями строкової служби, що виплачуються з бюджету;

в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

г) заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

е)

доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності. При цьому ПСП не застосовується незалежно від того, отримує така особа доходи від підприємницької діяльності чи ні (див. лист ДПАУ від 24.09.2004 р. № 8461/6/17-311).

З місяця

, в якому працівник отримував доходи, зазначені в пп. «а» — «е» п.п. 6.3.3 Закону № 889, пільга не надається.

Оскільки в цьому випадку винагорода за цивільно-правовим договором виплачується працівнику установи, якого

не зареєстровано суб’єктом підприємницької діяльності, до заробітної плати в розмірі 900 грн. може застосовуватися ПСП.

До його доходу, отриманого за цивільно-правовим договором, ПСП не надається.

 

У МІСЯЦІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПСП НЕ НАДАЄТЬСЯ

 

Чи надається ПСП у місяці звільнення працівника?

ПСП припиняють застосовувати в тому місяці, коли:

— перевищено граничний розмір заробітної плати для застосування ПСП (автоматично без подання заяви);

— подано працівником заяву про відмову від ПСП (працівник планує застосовувати ПСП за іншим місцем роботи);

— працівника звільнено. При цьому не має значення кількість відпрацьованих ним у цьому місяці днів та розмір отриманого в цьому місяці доходу.

Приклад.

Працівник звільнився 30 січня 2009 року. Права на застосування ПСП до січневої зарплати в нього немає.

У

листі від 11.10.2006 р. № 18974/7/17-0717 ДПАУ роз’яснює: у разі прийняття на роботу та звільнення працівника впродовж одного місяця ПСП до нарахованої заробітної плати також не застосовується.

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПСП У ФОРМІ № 1ДФ

 

Як відображається ПСП у формі № 1ДФ?

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ для відображення ПСП передбачено

графу 8 «Ознака податкової соціальної пільги». У ній зазначають ознаку пільги згідно з Довідником ознак ПСП, наведеним у додатку до наказу № 451.

При цьому, якщо у звітному кварталі ПСП:

— не надавалася, то в графі 8 ставиться прокреслення;

— надавалася лише в одному з місяців, то у графі 8 зазначається код наданої ПСП.

При застосуванні до заробітної плати працівника пільги «на дітей» та пільги «на себе» заповнюються два рядки:

у першому рядку (з ознакою пільги «02») заповнюються всі графи;

у другому рядку (з ознакою пільги «04») — тільки графи 1, 2, графа 5, в якій зазначається ознака доходу «01», та графа 8, в якій зазначається ознака додаткової пільги для осіб, що одержують пільгу на дітей, «04», у решті граф ставляться прокреслення.

 

Документи, що надаються для застосування ПСП

Таблиця 3

Категорії платників

Розмір ПСП у 2009 році, грн.

Документи, які необхідно подати (Порядок № 2035)

1

2

3

Будь-який платник податку (п.п. 6.1.1 Закону № 889), заробітна плата якого не перевищує 940 грн.

302,50

Заява про застосування ПСП за формою, наведеною в наказі № 461.

Примітка: ПСП надається без заяви:

— особам, для яких на 01.01.2004 р. це місце роботи було основним;

— до доходів, визначених у пп. «а» — «д» п.п. 6.3.3 Закону № 889.

Решта платників податку до перелічених документів додають заяву про застосування ПСП

Платник податку, який (п.п. 6.1.2 Закону № 889):

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Примітка: для цілей цього підпункту самотньою матір’ю або батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, маючи дитину віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом

453,75 (пільга «на дітей», надається на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ про підстави запису про батька дитини до Книги реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Паспорт та свідоцтво про народження заявника.

4. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу та копія паспорта з відміткою про розірвання шлюбу.

5. Документ, що підтверджує спільне проживання з дитиною (утримання дитини).

Таким документом може бути довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків з утримання дитини (про необхідність подання цих документів зазначено в листі ДПАУ від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117)

б) утримує дитину-інваліда — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Примітка: пільга надається на кожну дитину незалежно від групи інвалідності

453,75 (пільга «на дітей», надається на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

3. Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.

4. Медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більше ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда до 16-річного віку)

в) має трьох чи більше дітей віком до 18 років — у розрахунку на кожну таку дитину.

Примітка: граничний розмір доходу, що дає право на пільгу, визначається пропорційно кількості дітей

453,75 (пільга «на дітей», надається на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність або вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.

2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

г) є вдівцем або вдовою

453,75

1. Паспорт.

2. Свідоцтво про одруження.

3. Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини)

д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2-ї категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

453,75

 

1. Посвідчення (дублікат посвідчення) установленого зразка:

— громадянина (громадянки), який (яка) постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого(ї) у 1986 році із зони відчуження категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 року № 224) категорії 2 серії Б.

2. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Документ, що засвідчує особу

е) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом

453,75

Довідка з навчального закладу про те, що заявник проходить там навчання і за умовами його навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету (лист ДПАУ від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117)

є) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства

453,75

Пенсійне посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, враховуючи журналістів

453,75

Копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

Платник податку, який є (п.п. 6.1.3 Закону № 889):

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави

605,00

Орденська книжка Героя України або Героя Радянського Союзу, або орденські книжки кавалерів ордена Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка в той час працювала в тилу, на яку поширюється дія Закону № 3551

605,00

1. Посвідчення учасника бойових дій за зразком, установленим постановою КМУ від 12.05.94 р. № 302, видане відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни, або довідки, видані органами Міноборони, МВС, СБУ, Управлінням державної охорони, МЗС.

2. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни та наявність відповідних державних відзнак

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою

605,00

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

605,00

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильницького вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

605,00

Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

СКУ —

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 3551 —

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантію їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Порядок № 2035

— Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035.

Наказ № 461

— наказ ДПАУ «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку» від 30.09.2003 р. № 461.

Наказ № 451

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 29.09.2003 р. № 451.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі