Теми статей
Обрати теми

Що змінилося з 1 січня 2009 року

Редакція ББ
Стаття

ЩО ЗМІНИЛОСЯ З 1 СІЧНЯ 2009 РОКУ

 

Часто дата набуття чинності більшості законодавчих нововведень припадає на 1 січня. Не став винятком і 2009 рік.

У статті проаналізуємо основні зміни, які вже набули чинності з 1 січня 2009 року.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку або піклування

Згідно із

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру допомоги на дітей, над якими встановлена опіка або піклування» від 15.04.2008 р. № 269-VI з 1 січня 2009 року змінилися умови надання та розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування.

Так, із зазначеної дати розмір допомоги становить два прожиткові мінімуми, установлені для дитини відповідного віку. У разі якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Зверніть увагу: тепер умовою для призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, є тільки відповідне

рішення про встановлення опіки або піклування. Середньомісячний розмір отримуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні півроку для призначення допомоги до уваги не беруть.

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

З 1 січня 2009 року набув чинності

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI, що визначає основні принципи державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення та діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також права, обов’язки та відповідальність усіх учасників цього процесу.

 

ВНЕСОК ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЗА ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ

У 2009 році згідно з

Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1, збільшився розмір страхового внеску до Пенсійного фонду для установ, організацій, військових частин та органів, що виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу:

— особам, які згідно із законами отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (

п.п. 2.2.14 Інструкції № 21-1);

— одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку (

п.п. 2.2.15 Інструкції № 21-1);

— особам, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України (

п.п. 2.2.16 Інструкції № 21-1).

З 1 січня 2009 року за зазначені категорії застрахованих осіб необхідно нараховувати внесок до Пенсійного фонду в розмірі 50 % мінімального страхового внеску. У свою чергу, розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленого законом на час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків, на ставку внеску, установлену для застрахованих осіб, зазначених у

пп. 2.2.14 — 2.2.16 Інструкції № 21-1.

 

ВІДПУСТКИ

Нова соціальна відпустка для осіб, які всиновили дитину

З 1 січня 2009 року згідно із

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які всиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» від 23.09.2008 р. № 573-VI (далі — Закон № 573) введено новий вид соціальної відпустки. Це відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, що надається особі, яка всиновила дитину віком старше трьох років після набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини (якщо всиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд).

Тривалість відпустки становить 56 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів.

Підставою для надання відпустки є відповідна заява працівника про надання відпустки за умови, що вона надійшла не пізніше трьох місяців із дня набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини.

Законом № 573

передбачено також виплату допомоги при всиновленні дитини, яка виплачуватиметься органами праці та соціального захисту населення в розмірі допомоги при народженні першої дитини.

Законом № 573

унесено відповідні зміни до КЗпП, Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР та Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII.

 

СТИПЕНДІЇ

З 1 січня 2009 року набув чинності

п. 2 постанови КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165. Нагадаємо: ним передбачено особливий порядок установлення стипендії студентам та курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII гарантуються пільги під час призначення стипендії (це особи, які мають статус постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС).

Передбачено, що в разі отримання такими особами за результатами семестрового контролю середнього балу успішності нижче 7-ми за 12-бальною шкалою або нижче 4-х за 5-бальною шкалою оцінювання,

в обов’язковому порядку призначається соціальна стипендія в розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації.

Нагадаємо: з 2008 року розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії не залежить від прожиткового мінімуму і визначається КМУ.

Крім того, з 1 січня 2009 року згідно з

постановою КМУ від 27.08.2008 р. № 757 збільшено розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених. Зокрема, щомісячний розмір стипендій:

— Президента, заснованих

Указом Президента України «Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України» від 22.03.94 р. № 100, установлено в сумі 900 грн. кожна;

— Кабінету Міністрів України, заснованих

постановою КМУ «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» від 16.08.94 р. № 560, установлено в сумі 810 грн. кожна.

 

ПОПОВНЕНО ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ПЕРЕДОПЛАТ

З 1 січня 2009 року поповнився перелік товарів, робіт, послуг, які можна купувати на умовах передоплати згідно з

постановою КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 та від 29 листопада 2006 р. № 1652» від 12.11.2008 р. № 1015.

Так, на строк не більше одного місяця передбачено передоплату

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб.

Цією ж

постановою викладено в новій редакції Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними й іншими засобами реабілітації та формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів, затверджений постановою КМУ від 29.11.2006 р. № 1652.

 

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

З 1 січня 2009 року діють зміни до

постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, згідно з якими:

1) у

додатках 24, 29 і 34 до постанови № 268 вилучено слова «головний державний виконавець», «старший державний виконавець» та «державний виконавець»;

2)

постанову № 268 доповнено новими додатками 242, 292 та 342, якими відповідно затверджено схеми посадових окладів:

— керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві і Севастополі;

— керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі створення) управлінь юстиції;

— керівних працівників і спеціалістів відділів державної виконавчої служби районних, районних у місті управлінь юстиції.

Зміни внесено

постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 23.07 2008 р. № 663 .

 

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Законом України «Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я» від 12.02.2008 р. № 121-VI

викладено в новій редакції п.п. «н» ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-XII, яким установлено перелік посад працівників системи охорони здоров’я, безперервна робота на яких (більше трьох років) дає право на додаткову щорічну оплачувану відпустку тривалістю три календарні дні. Згідно з новою редакцією право на відпустку мають:

— лікарі дільничних лікарень;

головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості;

— дільничні лікарі — терапевти, лікарі-педіатри;

— дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій;

— лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та

медичні сестри загальної практики — сімейної медицини (раніше не входили до переліку);

— завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік;

— керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини;

— лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації і відділень планової та екстреної консультативної допомоги.

При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку в межах існуючих норм.

 

СТАЖ РОБОТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПЕДПРАЦІВНИКАМ

З 1 січня 2009 року

п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78, доповнено абзацом шостим, згідно з яким до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам зараховується час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг.

Зміни внесено

постановою КМУ «Про доповнення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти» від 11.06.2008 р. № 535.

 

ОБЛІК БЛАНКІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ В МЕДУСТАНОВАХ

Згідно з

наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування використання бланків суворого обліку» від 07.10.2008 р. № 573 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 43, с. 6) з 1 січня 2009 року введено в дію облікові форми № 140-2/о «Відомість про використання бланків суворого обліку», № 140-3/о «Журнал реєстрації виданих бланків суворого обліку», інструкції щодо їх заповнення та інструкція про порядок обліку медичних бланків суворого обліку.

 

НОВІ ТИПОВІ ФОРМИ З ОБЛІКУ ПРАЦІ

Наказом від 05.12.2008 р. № 489

Держкомстат затвердив нові типові форми первинного обліку з питань обліку особового складу, використання робочого часу, розрахунків із заробітної плати, а саме:

форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;

— форма № П-2 «Особова картка працівника»;

— форма № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;

— форма № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;

— форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;

— форма № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;

— форма № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»

.

Нові типові форми

вводяться в дію починаючи з 1 січня 2009 року. З цієї ж дати втратять чинність накази Мінстату від 09.10.95 р. № 253 та від 22.05.96 р. № 144. Наказ Мінпраці від 27.10.95 р. № 277 втратить чинність тільки в частині затвердження типової форми № П-2 «Особова картка працівника», а форми первинного обліку № П-9, № П-10, № П-11, затверджені цим наказом, діятимуть і далі.

 

РЕЧОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановою КМУ від 20.08.2008 р. № 727 «Про речове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби в мирний час»

, що набула чинності 1 січня 2009 року, затверджено:

— опис і зразки форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців прикордонної служби;

— Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців прикордонної служби в мирний час та його норми;

— перелік місцевостей з жарким та помірним кліматом, проходження служби в яких дає право на забезпечення військовослужбовців прикордонної служби речовим майном за нормами, затвердженими для таких місцевостей.

Установлено, що забезпечення формою одягу і знаками розрізнення здійснюється в межах бюджетних коштів після закінчення строків носіння форми одягу старих зразків. Запас форми одягу в мирний час, миючих та ремонтних засобів на початок року повинен становити не менше 50 %, а форми одягу, який видається курсантам вищих військових навчальних закладів, — не менше 90 % річної витрати. В органах Державної прикордонної служби повинен зберігатися запас форми одягу в обсязі не менше 10 % річної витрати і запас миючих та ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби.

 

З 1 СІЧНЯ ЗМІНЯТЬСЯ УМОВИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТИ ЕКОЗБОРУ

З 1 січня 2009 року

постановою КМУ від 03.12.2008 р. № 1050 унесено зміни до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та справляння цього збору, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303, щодо подання звітності та сплати екозбору. Тепер подавати Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі — Розрахунок) щоквартально (протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу) наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців та рік необхідно податковим органам:

— за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

— за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць або об’єктів — у разі розміщення відходів;

— за місцем перебування платника податків на податковому обліку — у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

У такому ж порядку повинна відбуватися і

сплата екозбору.

Разом з тим, якщо в результаті таких змінених умов подання звітності виявиться, що місце подання

Розрахунку не збігатиметься з місцем перебування платника податків на обліку в податковому органі, то своєму податковому органу в той же 40-денний строк також необхідно буде подати копію Розрахунку.

Крім того, з п’ятикратного до

десятикратного буде збільшено розмір збору за понадлімітні обсяги скидів та розміщення відходів, а також у разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів (п. 8 Порядку № 303).

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ТЕХОГЛЯДУ

З 1 січня 2009 року діє новий

Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 09.07.2008 р. № 606.

Цим

Порядком передбачено такі строки проведення техогляду:

— з 15 січня по 15 грудня — для засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік;

— з 15 січня по 30 червня і з 1 липня по 15 грудня — для засобів, техогляд яких проводиться двічі на рік.

При цьому власникам засобів — юридичним особам слід подавати щорічно до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів (незалежно від того, експлуатуються вони чи ні) та запропонованої ними дати проведення техогляду.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі