Калькуляція платних послуг у закладах освіти

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2009/№ 21
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 

Владислав СТАНКУС, завідуючий сектором контролю установ та організацій, які фінансуються із бюджету, КРВ у м. Харкові

 

Як правильно провести калькуляцію плати за навчання та проживання в гуртожитку студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації?

(Вінницька обл.)

 

У зв’язку з обмеженим фінансуванням бюджетні організації для залучення додаткових грошових коштів надають платні послуги.

Види платних послуг, що можуть надаватись бюджетними установами, залежать від сфери діяльності цих установ. Вони

повинні відповідати перелікам дозволених платних послуг, які визначено нормативними документами для відповідних галузей.

Для закладів та установ освіти таким документом є

Перелік № 38.

Відповідно до

п.п. 1 п. 1 Переліку № 38 державні навчальні заклади у сфері навчальної діяльності можуть надавати платні послуги щодо навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та юридичними особами).

Крім того, згідно з

п.п. 4 п. 8 Переліку № 38 державні навчальні заклади мають право надавати платні послуги щодо проживання в гуртожитках навчальних закладів.

Таким чином, платні послуги, щодо яких ви бажаєте скласти калькуляцію, дозволені до надання.

Загальні принципи встановлення та застосування цін і тарифів в Україні встановлено

Законом № 507, який поширюється і на бюджетні установи та організації.

Виходячи зі

ст. 7 Закону № 507 на всі види продукції, товарів і послуг ціну встановлює сама установа (за винятком таких, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів).

Нагадаємо, що базою для визначення ціни послуги є

розрахунок валових витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням послуги. Валові витрати визначаються виходячи зі ст. 5 Закону № 334 і включають:

— витрати на оплату праці;

— внески на соціальні заходи (на державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування тощо);

— матеріальні витрати, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, оплату послуг зв’язку, засобів сигналізації, дозволів (ліцензій) для надання платних послуг тощо;

— знос основних фондів, що використовуються для надання послуг;

— інші витрати, зокрема, витрати на реалізацію послуг, тощо.

Основні вимоги щодо надання платних послуг, які надаються навчальними закладами, та можливі варіанти видатків, що можуть ураховуватись для розрахунку вартості послуг, визначені

Порядком № 383.

Відповідно до

п.п. 1.1 п. 1 Порядку № 383 підставами для надання конкретного виду платних послуг є договір (контракт) з фізичною або юридичною особою, в якому визначається порядок надання послуги, її розмір та терміни оплати за надану послугу; заява фізичної особи.

Розглянемо калькуляцію витрат на послуги навчання на умовному прикладі медичного коледжу.

Для початку розрахуємо вартість однієї педагогічної години на підставі даних бухгалтерського обліку та кошторису за попередній навчальний рік.

Для цього суму видатків на заробітну плату, відпускні та матеріальну допомогу педагогів за попередній навчальний рік ділимо на загальну кількість відпрацьованих педагогічних годин (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Розрахунок вартості 1 пед. години

Кількість пед. годин

Зарплата педагогів, грн.

Відпускні, матдопомога

Усього зарплата, грн. (гр. 2 + гр. 3)

Вартість однієї пед. години (гр. 4 : гр. 1)

1

2

3

4

5

46080

824852

172994

997846

21,65

 

Далі на підставі даних бухгалтерського обліку та кошторису визначаємо рівень накладних видатків, тобто знаходимо коефіцієнт відношення суми накладних видатків до загальної суми заробітної плати всіх працівників коледжу, яка відповідно до даних звіту з праці склала 1088086 грн. (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Розрахунок накладних видатків

КЕКВ

Найменування витрат

Сума, грн.

1111

Заробітна плата адміністративно-обслуговуючого персоналу

729700

1120

Нарахування на заробітну плату (36,4 %)

265611

1160

Оплата комунальних послуг

145548

1140

Видатки на відрядження

7249

1131

Придбання предметів та матеріалів для учбових цілей

198102

2110

Придбання предметів довгострокового призначення

48000

Усього видатків

1394210

Рівень накладних видатків (1394210 грн. : 1088086 грн.)

1,28

 

Розрахуємо планову калькуляцію вартості навчання за спеціальністю «сестринська справа» на 2009/2010 навчальний рік. При цьому, припустимо, що термін навчання становить 4 роки, число студентів — 25 осіб, кількість педагогічних годин навчання — 9244 год., заробітна плата викладачів цієї спеціальності — 200133 грн.

 

* 1,28 — рівень накладних видатків був розрахований вище.

 

Таким чином, вартість навчання одного студента за спеціальністю «сестринська справа» на 2009/2010 навчальний рік склала

5291,52 грн .

Далі наведемо приклад розрахунку калькуляцій плати за проживання студентів у гуртожитку в період навчання та під час вступних іспитів.

Зазначимо, що відповідно до

п.п. 2.5 п. 2 Порядку № 383 при обчисленні вартості конкретних видів послуг, обумовлених розділами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Переліку № 38, враховуються особливості визначення складу витрат і ціноутворення, встановлені для відповідних галузей (промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі і громадського харчування, побуту тощо) законодавчими актами.

Розрахунок проведемо за такими вхідними даними:

— кількість студентів — 70 осіб;

— термін проживання в період навчання — 10 місяців;

— термін проживання під час здачі вступних іспитів — 15 календарних днів;

— відношення загальної площі гуртожитку до загальної площі будівлі (приміщення гуртожитку і коледжу знаходяться в одній будівлі) — 9,5 %;

— витрати на прання білизни та миючі засоби — 1146,20 грн.;

— витрати на заробітну плату — 80172,62 грн.;

— нарахування на заробітну плату (36,4 %) — 29182,83 грн.;

— відношення жилої площі до загальної площі гуртожитку — 1,14;

— тариф за холодну воду (встановлюється місцевими органами влади) — 1,97 грн.;

— тариф за водовідведення (встановлюється місцевими органами влади) — 0,93 грн.;

— тариф за проживання на 1 м2 (установлюється місцевими органами влади) — 1,29 грн.;

— загальні витрати на теплопостачання — 107372,87 грн.**;

** Загальні витрати на теплопостачання, електроенергію та природний газ розраховані виходячи з показників витрачання коштів на комунальні послуги та енергоносії за відповідні 10 місяців минулого року з урахуванням тарифів на поточний рік.

— загальні витрати на електроенергію — 22723,20 грн.;

— загальні витрати на природний газ — 2784,60 грн.;

— загальні витрати на вивіз сміття та дезінфекцію — 4824,32 грн.;

— середньорічне накопичення сміття на одну особу по гуртожитку в рік — 0,6 м3;

— тариф на вивіз твердих побутових відходів — 27,66 грн. за 1 м3 (встановлюється місцевими органами влади);

— площа гуртожитку — 394,67 м2;

— норматив витрачання води на одну особу за місяць (встановлюється місцевими органами влади) — 11,1 м3.

Згідно з

п. 38 Положення № 208 витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею і окремо плата за них не стягується.

Формування тарифу здійснюється відповідно до вимог

Порядку № 560.

Розрахуємо вартість комунальних послуг

(див. табл. 3):

 

Таблиця 3

КЕКВ

Розрахунок

Сума, грн.

1161

107372,87 грн. х 9,5 %

10200,42

1162 водопостачання

1,97 грн. х 11,1 м3 х 70 осіб х 10 міс.

15306,90

1162 водовідведення

0,93 грн. х 11,1 м3 х 70 осіб х 10 міс.

7226,10

1163

22723,20 х 9,5 %

2158,70

1164

2784,60 х 9,5 %

264,54

1165 вивіз сміття та дезінфекція

4824,32 х 9,5 %

458,31

Усього 1160

 

35614,97

 

Тепер розрахуємо витрати на утримання гуртожитку (квартплата).

Відповідно до

п. 12 Положення № 208 жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6 м2 на одну особу.

Як зазначалось у вхідних даних, коефіцієнт відношення жилої площі до загальної — 1,14, тому норма з урахуванням коефіцієнта становить 6,84 м2 (6 м2 х 1,14).

Квартплата дорівнює

8,82 грн. (6,84 м2 х 1,29 грн.).

Тепер розрахуємо загальну калькуляцію.

 


 

Таким чином, вартість проживання в гуртожитку в період навчання на одного студента на місяць становить

217,56 грн.

Далі розглянемо калькуляцію плати за проживання в студентському гуртожитку на час вступних іспитів.

 


 

Таким чином, вартість плати за проживання в гуртожитку медичного коледжу на час вступних іспитів становить

99,14 грн. на одну особу.

Нагадаємо, що відповідно до

п. 2 Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затверджених постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659, плата за послуги з навчання належить до першої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ, а плата за гуртожиток — до другої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ. Витрачають такі надходження на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг з навчання, та на організацію надання послуг з проживання в гуртожитку і господарські видатки установи відповідно.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 507 —

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII.

Закон № 334 —

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Постанова № 879

— постанова КМУ «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» від 01.08.96 р. № 879.

Перелік № 38 —

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затверджений постановою КМУ від 20.01.97 р. № 38.

Порядок № 560 —

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560.

Положення № 208 —

Примірне положення про гуртожитки, затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 03.06.86 р. № 208.

Постанова № 309

— постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) «Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам» від 10.03.99 р. № 309.

Постанова № 1239

— постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» від 25.10.2008 р. № 1239.

Порядок № 383 —

Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.97 р. № 383/239/131.

Наказ № 557 — наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд