Щодо порядку заповнення форм фінансової звітності

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2009/№ 24
В обраному У обране
Друк
Лист від 05.06.2009 р. № 15-04/1500-9163

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Лист від 05.06.2009 р. № 15-04/1500-9163

 

З метою встановлення єдиних вимог до порядку заповнення окремих довідок, які додаються до пояснювальної записки, Державне казначейство України роз’яснює наступне.

Загальні правила складання фінансової звітності у 2009 році визначені у Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.03.2009 р. № 123 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 р. за № 338/16354.

 

Довідка про депозитні операції бюджетних установ

Для відображення інформації про кошти, грошові документи та матеріальні цінності, які надходять відповідно до законодавства у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням, до пояснювальної записки квартальної фінансової звітності включена «Довідка про депозитні операції бюджетних установ».

З метою однозначності відображення інформації повідомляємо порядок заповнення граф у зазначеній Довідці.

У графах 3 та 4 відображаються депозитні операції з грошовими коштами.

Так, у графі 3 відображається сума коштів, які отримані установою у тимчасове розпорядження, а у графі 4 — нормативно-правовий документ, згідно з яким проводяться такі операції.

У графах 5 та 6 відображаються депозитні операції з грошовими документами.

Так, у графі 5 наводиться назва та кількість таких операцій, а у графі 6 — нормативно-правовий документ, згідно з яким проводяться такі операції.

У графах 7 та 8 відображаються депозитні операції з матеріальними цінностями.

Так, у графі 7 наводиться сума за такими операціями, а у графі 8 — нормативно-правовий документ, згідно з яким проводяться такі операції.

У графах 9 та 10 відображаються інші депозитні операції.

Так, у графі 9 наводиться сума, що склалася від проведення таких операцій, а у графі 10 — нормативно-правові документи, згідно з якими проводилися інші депозитні операції.

При веденні бухгалтерського обліку установи застосовують метод подвійного запису, за яким операції зарахування депозитних коштів будуть відповідно відображатися за дебетом субрахунку 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум» або 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум» та кредитом субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами». Суми залишків коштів на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства, отриманих в тимчасове розпорядження, у «Довідці про депозитні операції бюджетних установ» відображаються у рядках 010, 020, 030 та 040. У рядку 050 відображаються суми за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями.

У формі № 1 «Баланс» залишки коштів на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства, отриманих в тимчасове розпорядження, відображаються у рядку 244 «Інші поточні рахунки», 270 «Інші рахунки в казначействі» та у рядку 429 «Розрахунки за іншими операціями», а суми за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями — у рядку 428 «Розрахунки за депозитними сумами».

Сумування показників рядків 010, 040 та 050 не може проводитись, оскільки показник у графі 3 по рядку 050 не заповнюється.

Показники у рядку 050 заповнюються тільки у графах 5, 7, 9.

 

Довідка про виконання статті 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»

Відповідно до статті 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів — на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів — на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за такими зобов’язаннями коштами спеціального фонду бюджету.

Про виконання статті 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» розпорядники бюджетних коштів при складанні фінансової звітності до пояснювальної записки складають «Довідку про виконання статті 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

У цій Довідці наводиться інформація про кошти, які отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, (крім надходжень у натуральній формі) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання».

У графі 3 «Власні надходження бюджетної установи, затверджено кошторисом на рік» відображаються суми власних надходжень бюджетних установ, затверджених відповідно до розпису на поточний рік без урахування змін.

 

Заступник голови О. Чечуліна

 

Коментар редакції

 

ЯК ЗАПОВНИТИ ОКРЕМІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нагадаємо, що при складанні фінансової звітності у 2009 році установи та організації, які одержують кошти державного або місцевих бюджетів, керуються

Порядком складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 25.03.2009 р. № 123 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 13). У редакційному коментарі до цього Порядку ми звертали увагу на основні відмінності цього Порядку від торішнього.

У зв’язку з наближенням періоду складання квартальної звітності за I півріччя 2009 року Державне казначейство України в

листі, що коментується, роз’яснює порядок заповнення деяких довідок, що додаються до пояснювальної записки, зокрема Довідки про депозитні операції бюджетних установ.

Трапляються випадки, коли на адресу бюджетної установи надходять у тимчасове розпорядження кошти, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перераховуються за призначенням. Такі кошти є депозитними.

Для здійснення депозитних операцій бюджетним установам в органах Держказначейства або в установах банків відкриваються депозитні рахунки для тимчасового зберігання таких коштів без права користування ними. Такі кошти не належать установі, їх не можна вважати коштами ні загального, ні спеціального фонду.

Депозитні рахунки відкриваються бюджетним установам відповідно до вимог

Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221, у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими документами.

Для обліку депозитних коштів в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів відкривають рахунки за такими балансовими рахунками: 3731 «Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету», 3732 «Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету», 3733 «Інші депозитні рахунки», 3734 «Депозитні рахунки органів стягнення».

Можливість відкриття депозитного рахунка для бюджетної установи повинна мати законодавче обґрунтування. Наведемо деякі приклади.

 

Призначення рахунка

Нормативно-правовий документ

Для обліку сум депонованої заробітної плати і стипендій, перерахованих з реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників бюджетних коштів. Такі кошти обліковуються на депозитному рахунку до моменту їх сплати (перенесення, перерахування або списання заборгованості)

Лист Державного казначейства України від 23.12.2005 р. № 07-04/2393-11338

Для обліку коштів у національній валюті, що надходять митним органам для забезпечення виконання платниками зобов’язань зі сплати митних та інших платежів, які сплачуються до/або під час митного оформлення, а також виконання завдань, покладених на митну службу України

Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, що вносяться до/або під час митного оформлення, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Державною митною службою України від 24.01.2006 р. № 25/44

Кошти, отримані як застава від покупців для участі в аукціоні, конкурсі, що проводиться Фондом державного майна у процесі приватизації

Порядок перерахування коштів, отриманих від приватизації майна, затверджений наказом Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 19.11.2003 № 212/2057 (у редакції наказу Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 27.06.2006 р. № 170/1007)

Унесення грошової застави особами, яким відповідно до законодавства належать майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, чи їх представником під час реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності

Порядок надання застави або еквівалентної гарантії щодо відшкодування витрат, пов’язаних з діями митних органів України зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності, затверджений наказом Державної митної служби України від 20.06.2007 р. № 520

Унесення забезпечення тендерної пропозиції або забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді депозиту

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921 (у редакції постанови КМУ від 19.11.2008 р. № 1017)

Вищі навчальні заклади державної та комунальної форми власності можуть самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, отриманими від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, зберігати кошти на депозитних рахунках у банках

Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2987-III; листи Міністерства фінансів України від 25.09.2002 р. № 31-021-3-8/3070, від 01.09.2004 р. № 31-05520-3-8/7161; листи Держказначейства України від 12.10.2004 р. № 07-06/2076-8937, від 02.06.2004 р. № 19-06/291-4475, від 27.08.2008 р. № 11-06/968-14277

Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів, що обліковуються на рахунках спеціального фонду, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету і виникнення заборгованості за спеціальним фондом місцевого бюджету

Порядок розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затверджений постановою КМУ від 28.01.2009 р. № 52

 

З метою дотримання єдиного підходу до відображення інформації про кошти, грошові документи і матеріальні цінності, що надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ і при настанні певних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням, Державне казначейство в

листі, що коментується, досить докладно роз’яснило порядок заповнення Довідки про депозитні операції бюджетних установ (додаток 12 до Порядку). Як відомо, у цій Довідці бюджетні установи відображають інформацію про депозитні операції (залишки на рахунках), а також указують нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюються такі операції.

Крім того, у

листі звернено увагу на субрахунки, що застосовуються бюджетними установами при обліку операцій з депозитними коштами (субрахунки 315, 325 і 672), а також на заповнення відповідних рядків форми № 1 «Баланс» (рядки 244, 270, 428 і 429).

Нагадаємо, що інформацію про кошти, які знаходяться на депозитних рахунках, бюджетні установи

не відображають у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 14 до Порядку).

І останнє, що хотілося б відзначити. Як зазначається в

листі, показники, наведені по рядках 010, 040 і 050, підсумовувати не слід, оскільки показник у графі 3 рядка 050 не заповнюється. Однак безпосередньо з Довідки про депозитні операції бюджетних установ це не випливає, оскільки в ній на перетині графи 3 та рядка 050 не стоїть значок «Х».

У

листі також звернено увагу на особливості заповнення Довідки про виконання статті 66 Закону Україні «Про Державний бюджет Україні на 2009 рік».

У цій Довідці відображається інформація про обсяги власних надходжень бюджетних установ, отриманих у вигляді плати за послуги та від господарської діяльності (крім надходжень у натуральній формі), відповідно до

постанови КМУ від 17.05.2002 р. № 659 (графи 3 — 5). При цьому в графі 3 потрібно зазначити суму власних надходжень, затверджених кошторисом на поточний рік, без урахування змін, унесених протягом року.

У графах 6 — 12 наводиться інформація про суми надпланових власних надходжень, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості (щодо заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв), та інші заходи, необхідні для виконання основних функцій бюджетної установи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд