Оплата праці педпрацівників, направлених до оздоровчого табору

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2009/№ 24
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ, НАПРАВЛЕНИХ ДО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ

 

Олена МОКРОУСОВА, начальник відділу контролю у сфері освіти КРУ в Харківській області

 

Ми — педагогічні працівники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з розумовими вадами. Щороку дітей-сиріт нашого інтернату направляють до оздоровчого табору. Разом з дітьми їдемо і ми. Нам оформляють відрядження та оплачують проїзд в обидва кінці. Як повинні нам оплачувати час роботи безпосередньо в оздоровчому таборі? Ми перебуваємо з дітьми цілодобово, тож чи мають нам оплачуватися вихідні та святкові дні, нічні години? За чий рахунок ми повинні харчуватися?

(Миколаївська обл.)

 

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат є загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує виховання, навчання, соціальну адаптацію та корекцію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У своїй діяльності спеціальна загальноосвітня школа-інтернат керується, зокрема,

Положенням про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах сім’ї; дітей та молоді України від 21.09.2004 р. № 747/460 (далі — Положення № 747).

Згідно з

п. 6.7 Положення № 747 адміністрація інтернатного закладу під час канікул організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. При цьому інтернатний заклад для оздоровлення дітей може мати базу відпочинку, дитячий оздоровчий заклад, розміщені в курортній зоні (п. 8.9 Положення № 747).

Згідно зі

ст. 13 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. № 375-VI (далі — Закон № 375 ) діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, оздоровлюються у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (спеціально пристосованих) у супроводі батьків або інших законних представників, соціальних працівників тощо.

Відповідно до

п. 1 постанови КМУ «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні» від 14.04.97 р. № 323 (далі — постанова № 323) міністерства, інші органи виконавчої влади, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські держадміністрації організовують відпочинок та оздоровлення дітей шляхом укладення прямих договорів з оздоровчими закладами, у тому числі на конкурсній основі. У першочерговому порядку забезпечуються відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених, багатодітних і неповних сімей, сімей військовослужбовців, які постраждали під час виконання службових обов’язків, і талановитих дітей.

Порядок оплати праці працівників інтернатних закладів, які направляються разом з дітьми до оздоровчих таборів, урегульовано

п. 3 постанови № 323.

Так,

п. 3 постанови № 323 встановлено: за місцем основної роботи за працівниками, які супроводжують дітей та відряджені для роботи з ними до місць відпочинку та оздоровлення, зберігається середня заробітна плата, виплачуються добові та компенсуються інші витрати за нормами та в порядку, установлених законодавством України.

Ураховуючи таку вимогу, поїздка педагогічних працівників разом з дітьми до оздоровчих таборів вважається службовим відрядженням та оплачується відповідно до вимог

Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). У зв’язку з цим необхідно враховувати таке.

Середня заробітна плата

. Для направлення працівників до оздоровчого табору керівник школи-інтернату видає відповідний наказ, на підставі якого дні перебування педагогічних працівників в оздоровчому таборі оплачують виходячи із середньої заробітної плати. За час відрядження в табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати на основному місці роботи проставляються позначки «к» (службове відрядження). Згідно з розділом «Загальні положення» Інструкції № 59 середня заробітна плата зберігається за:

— час відрядження, у тому числі й за час перебування в дорозі;

— усі робочі дні тижня за графіком, установленим

за місцем постійної роботи.

Таким чином, якщо за графіком роботи, установленим у школі-інтернаті,

вихідні та святкові дні є робочими, то такі дні оплачуються виходячи із середньої заробітної плати.

Виплачувати за цей час працівникам заробітну плату виходячи з тарифного розряду, посади, установленої ставки зарплати, тижневого навантаження, підвищень, доплат і надбавок установа

не має права*. Середню заробітну плату розраховують згідно з вимогами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

* Повноцінну заробітну плату педагогічні працівники можуть отримувати в оздоровчому таборі в тому випадку, якщо вони приймаються на роботу до оздоровчого закладу за трудовим договором як сезонні працівники. На цей час за основним місцем роботи (школа-інтернат) вони повинні взяти відпустку за свій рахунок або тарифну відпустку. У цьому разі згідно з п. 4 та 5 ст. 32 Закону № 375 сезонні працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи забезпечуються:

— помешканням ( безоплатно);

— харчуванням. Розмір плати за харчування встановлюється засновником (власником) закладу.

Згідно з п. 6 ст. 32 Закону № 375 умови і розмір оплати праці працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності визначаються законодавством.

Фактичний час перебування у відрядженні (в оздоровчому таборі) визначається за позначками в посвідченні про відрядження про вибуття з місця постійної роботи та прибуття до місця постійної роботи.

Добові

. Згідно з п. 1.5 розділу I Інструкції № 59 за кожен день (уключаючи дні від’їзду і приїзду) перебування працівника у відрядженні, ураховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі, працівникам виплачуються добові на підставі позначок у посвідченні про відрядження про прибуття до місця відрядження і вибуття з нього.

Добові витрати відшкодовуються в межах граничних норм, затверджених

постановою КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99 р. № 663 (далі — постанова № 663). Згідно з цією постановою розмір добових у межах України становить 30 грн. на добу. Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

Витрати на харчування та проживання

. Як зазначалося вище, організація оздоровлення дітей школи-інтернату здійснюється шляхом укладення прямих договорів з оздоровчими закладами. У зазначених договорах застерігаються, зокрема, питання забезпечення вихователів, які супроводжують дітей-інвалідів, приміщенням для проживання та харчуванням.

Пунктом 2.1 розділу I Інструкції № 59

передбачено, що витрати на харчування, вартість якого включено до рахунків на оплату вартості проживання в готелях чи проїзних документів, оплачуються відрядженим за рахунок добових.

Витрати на наймання житла відшкодовуються

за наявності підтверджуючих документів (в оригіналі) у розмірі фактичних витрат з урахуванням побутових послуг, що надаються в готелях (прання, чищення, лагодження і прасування одягу), за користування холодильником, телевізором, телефоном (крім витрат на телефонні переговори) тощо (п.п. 1.6 п. 1 розділу I Інструкції № 59).

Витрати на відрядження, зокрема витрати на проживання та харчування, відшкодовуються тільки за наявності оригіналів документів, що підтверджують вартість цих витрат. Згідно з

абз. 6 розділу «Загальні положення» Інструкції № 59 підтверджуючими документами є розрахункові документи відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР та Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

При цьому статус розрахункових документів мають чек РРО, розрахункова квитанція, квитанція прибуткового касового ордера тощо. У зв’язку з цим для підтвердження витрат на проживання та харчування потрібен саме розрахунковий документ (путівка таким документом не є).

Ще раз підкреслимо, що зазначені витрати (добові, харчування, проживання) компенсуються педагогічним працівникам, які супроводжують дітей та відряджаються для роботи з ними до місць відпочинку та оздоровлення,

за місцем основної роботи, тобто школою-інтернатом.

Після повернення з відрядження працівники зобов’язані протягом трьох робочих днів подати Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт (далі — Звіт). Форму та порядок його складання затверджено наказом

Державної податкової адміністрації України від 19.09.2003 р. № 440.

Обов’язок працівника після повернення з відрядження подавати Звіт закріплено у

п. 1.11 розділу I Інструкції № 59.

На підставі Звіту, а також підтверджуючих документів працівнику відшкодують понесені ним витрати.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд