Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оплата праці акушерки сільського фельдшерсько-акушерського пункту

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2009/№ 11
Друк
Відповідь на запитання

Оплата праці акушерки сільського фельдшерсько-акушерського пункту

 

Анатолій КОЛОС, консультант

 

Працюю на 0,5 ставки акушеркою вищої кваліфікаційної категорії сільського фельдшерсько-акушерського пункту, який обслуговує два села (чисельність населення складає 850 осіб). Чи можна мене перевести на цілу ставку? Якою має бути моя зарплата, чи передбачена доплата за використання дезінфікуючих засобів, надурочну та нічну роботу? Як оплачується службове відрядження до районної лікарні?

(Кіровоградська обл.)

 

Штатний персонал сільського фельдшерсько-акушерського пункту (далі — ФАП) формується згідно з

розділом III додатка 28 до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33 залежно від чисельності населення, що обслуговується цим закладом охорони здоров’я.

Так,

у разі обслуговування населення від 300 до 900 жителів вводиться 0,5 ставки акушерки, а повна ставка вводиться за наявності від 900 до 1200 жителів. Тобто якщо чисельність населення становить 850 осіб, то до штатного розпису ціла ставка не може бути введена.

При визначенні умов оплати праці медичних працівників слід керуватися спільним

наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови).

Відповідно до

п. 1 п.п. 2.2.8 Умов акушерці вищої кваліфікаційної категорії сільського ФАП встановлюється 10-й тарифний розряд, що з 1 січня 2009 року відповідає посадовому окладу в розмірі 992 грн.* або 496 грн. при роботі на 0,5 ставки.

* Розмір посадового окладу розраховано виходячи з 545 грн. відповідно до постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 20.12.2008 р. № 1117 та за тарифними коефіцієнтами ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки.

Згідно з

п.п. 3.4.7 Умов працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % посадового окладу (тарифної ставки).

Ця доплата має встановлюватися відповідно до

переліку посад, передбачених колективним договором.

У випадку коли

до функціональних обов’язків акушерки сільського ФАП входить обов’язкове використання в роботі дезінфікуючих засобів та вона їх дійсно використовує, то вона має бути включена до зазначеного переліку посад і адміністрацією закладу охорони здоров’я їй має бути встановлена вказана доплата.

При цьому слід зазначити, що встановлення доплати за використання в роботі дезінфікуючих засобів здійснюється незалежно від інших доплат, підвищень і надбавок.

Робота понад установлену тривалість робочого часу є надурочною

і повинна оплачуватися в порядку, передбаченому ст. 106 КЗпПУ. При цьому необхідно враховувати положення ст. 52, 53, 61, 62 КЗпПУ.

Відповідно до

ст. 72 КЗпПУ робота у святковий і неробочий день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або додатковою оплатою за правилами, встановленими ст. 107 КЗпПУ. Зокрема, працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота виконувалася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота виконувалася понад місячну норму. У зазначених розмірах оплачуються години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. За бажанням працівника, який працював у святковий чи неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. У цьому випадку оплата за роботу у святковий день провадиться в одинарному розмірі.

Згідно з

п.п. 3.2.1 Умов працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним вважається час з 22:00 до 6:00.

Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення у такому самому порядку.

Також відповідно до

п. 4.4 Умов акушерам можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за:

— високі досягнення у праці;

— виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

— складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

Працівникам надбавки установлюються керівником закладу, установи в межах фонду оплати праці.

Також відповідно до чинних умов оплати праці акушери мають право на отримання

премії.

Преміювання працівників проводиться

в межах фонду оплати праці (п. 5.11 Умов).

Керівники закладів охорони здоров’я за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників.

Розмір премії акушера залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу і граничними розмірами не обмежується.

Також керівники закладів охорони здоров’я мають право надавати акушерам

матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Службовим відрядженням

вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Працівнику, направленому у службове відрядження, компенсуються витрати відповідно до

постанови КМУ «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99 р. № 663 (далі — постанова № 663) та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59 (далі — Інструкція № 59).

Відповідно до загальних положень зазначеної

Інструкції добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження — день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24:00 включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 00:00 і пізніше — наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються.

Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні розраховується відповідно до

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язано відповідну виплату.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться множенням середньоденного заробітку на число робочих днів, які має бути оплачено за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період (

п. 8 Порядку).

Відповідно до

п. 1.5 Інструкції № 59 за кожний день (включаючи день від’їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою № 663 (в межах України — 30 грн.).

Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.

При відрядженні працівника строком

на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

Якщо відсутні відмітки в посвідченні про відрядження, то добові не виплачуються.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі