Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку взяття бюджетних зобов’язань та проведення розпорядниками коштів державного бюджету витрат із загального фонду державного бюджету у разі невиконання показників надходжень за відповідний період

Редакція ББ
Наказ від 25.03.2009 р. № 455

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЗЯТТЯ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ВИТРАТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ВІДПОВІДНИЙ ПЕРІОД

Наказ від 25.03.2009 р. № 455

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2009 р. за № 351/16367

 

Відповідно до частини тринадцятої статті 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»

наказую:

1. Затвердити Порядок взяття бюджетних зобов’язань та проведення розпорядниками коштів державного бюджету витрат із загального фонду державного бюджету у разі невиконання показників надходжень за відповідний період (далі — Порядок), що додається.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Державному казначейству України у разі потреби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами, визначеними Порядком.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мярковського А. І.

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

 

Перший заступник Міністра І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного казначейства України Т. Слюз

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2009 р. № 455

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2009 р. за № 351/16367

Порядок взяття бюджетних зобов’язань та проведення розпорядниками коштів державного бюджету витрат із загального фонду державного бюджету у разі невиконання показників надходжень за відповідний період

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини тринадцятої статті 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

У цьому Порядку до надходжень загального фонду державного бюджету віднесено: доходи; повернення кредитів; державні запозичення за винятком тієї їх частини, що спрямовується на придбання акцій банків (часток, паїв) згідно зі статтею 79 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

2. У разі встановлення факту невиконання планових показників надходжень до загального фонду державного бюджету, визначених помісячним розписом державного бюджету, за відповідний період наростаючим підсумком з початку року: у I кварталі — більше як на 15 відсотків, у II кварталі — більше як на 10 відсотків, у III кварталі — більше як на 7 відсотків, у IV кварталі — більше як на 5 відсотків згідно з оперативною звітністю Державне казначейство України у перший робочий день місяця, наступного за звітним, письмово повідомляє про цей факт Міністерство фінансів України.

3. У разі невиконання показників надходжень до загального фонду державного бюджету Державне казначейство України відкриває асигнування за загальним фондом державного бюджету за процедурою, передбаченою Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами), з урахуванням таких положень:

3.1 протягом перших п’яти робочих днів поточного місяця головним розпорядникам бюджетних коштів асигнування відкриваються в обсягах, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на поточний місяць, з урахуванням невідкритих асигнувань за попередній період, зменшених на суму залишку невикористаних асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів та з урахуванням доручень Кабінету Міністрів України щодо невідкладного фінансового забезпечення відповідних видатків на:

оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, поточні трансферти населенню;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

витрати з обслуговування та погашення державного боргу;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

виділення коштів резервного фонду бюджету відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень;

підтримку вугле- та торфодобувної промисловості (для покриття витрат на оплату праці працівників відповідних підприємств).

Відкриття асигнувань на витрати з обслуговування та погашення державного боргу здійснюється на підставі графіків таких платежів на відповідний період, отриманих від Міністерства фінансів України;

3.2 у першочерговому порядку відкриваються асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів на інші захищені видатки, визначені статтею 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», в обсягах, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на поточний місяць, з урахуванням невідкритих асигнувань за попередній період, зменшених на суму залишку невикористаних асигнувань на рахунках розпорядників бюджетних коштів, що коригуються пропорційно відсотку отриманих надходжень загального фонду державного бюджету за поточну декаду до відповідного плану на поточний місяць, та з урахуванням доручень Кабінету Міністрів України щодо невідкладного фінансового забезпечення відповідних видатків;

3.3 за іншими видатками (крім визначених підпунктами 3.1 та 3.2 пункту 3 цього Порядку) та наданням кредитів асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів відкриваються протягом місяця в обсягах, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на поточний місяць і зменшених на суму невиконання планових показників надходжень загального фонду державного бюджету за попередній період з початку року, пропорційно помісячному розпису таких асигнувань загального фонду бюджету на відповідний місяць та з урахуванням доручень Кабінету Міністрів України щодо невідкладного фінансування тих чи інших видатків або надання кредитів.

Пропозиції Державного казначейства України щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету подаються на затвердження Міністру фінансів України разом із розрахунками, на підставі яких вони складені.

4. У разі якщо за результатами аналізу показників оперативної звітності про виконання загального фонду державного бюджету за відповідний період з початку року виявиться, що сума недовиконання помісячного розпису надходжень загального фонду державного бюджету перевищує помісячний розпис асигнувань загального фонду за видатками, зазначеними у підпунктах 3.2 та 3.3 пункту 3 цього Порядку, відкриття асигнувань за видатками, зазначеними у підпункті 3.1 пункту 3 цього Порядку, крім витрат на обслуговування та погашення державного боргу, здійснюється відповідно до механізму, визначеного в підпункті 3.2 пункту 3 цього Порядку.

Державне казначейство України письмово повідомляє про зміну процедури відкриття асигнувань Міністерство фінансів України та головних розпорядників бюджетних коштів протягом перших п’яти робочих днів поточного місяця.

5. Розпорядникам та одержувачам коштів державного бюджету здійснити організаційні заходи щодо приведення фінансових зобов’язань у відповідність із відкритими асигнуваннями за відповідними бюджетними програмами і кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

Державне казначейство України та його територіальні органи проводять видатки розпорядників і одержувачів бюджетних коштів з урахуванням зареєстрованих зобов’язань лише в межах відкритих асигнувань.

Органи Державного казначейства України про суми зареєстрованих фінансових зобов’язань понад обсяги відкритих асигнувань повідомляють відповідні органи контрольно-ревізійної служби.

6. У разі встановлення факту перевищення планових показників надходжень загального фонду державного бюджету, визначених помісячним розписом державного бюджету, тільки за відповідний місяць згідно з оперативною звітністю Державне казначейство України відкриває асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на поточний місяць та з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо здійснення витрат державного бюджету.

7. У разі встановлення факту виконання планових показників надходжень загального фонду державного бюджету, визначених помісячним розписом державного бюджету за відповідний період наростаючим підсумком з початку року згідно з оперативною звітністю, Державне казначейство України у перший робочий день місяця, наступного за звітним, письмово повідомляє про цей факт Міністерство фінансів України та відкриває асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів в обсягах, передбачених помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на відповідний період з початку року з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо здійснення витрат з державного бюджету.

8. Державне казначейство України щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним, письмово інформує Міністерство фінансів України про відкриті асигнування в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та надає відповідні розрахунки у разі застосування особливостей процедури відкриття асигнувань за загальним фондом державного бюджету, визначених пунктом 3 цього Порядку.

 

Директор Департаменту державного бюджету В. Лозицький

 

Коментар редакції

 

ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ РОЗПОРЯДНИКАМ КОШТІВ ДЕРЖБЮДЖЕТУ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖБЮДЖЕТУ ЗА ВІДПОВІДНИЙ ПЕРІОД

Наказ

, що коментується, насамперед зацікавить організації та установи, які утримуються за рахунок державного бюджету.

У

ст. 26 Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI (далі — Закон про Держбюджет), на виконання якої його видано, зазначено, що в разі невиконання показників надходжень до загального фонду державного бюджету на 2009 рік, визначених розписом Державного бюджету України, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують узяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат загального фонду державного бюджету відповідно до встановлених бюджетних асигнувань у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Мінфін своїм

наказом визначив, як повинно діяти Держказначейство України під час відкриття асигнувань розпорядникам бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету у випадку невиконання показників надходжень до загального фонду державного бюджету.

Його основні вимоги такі:

— головним розпорядникам бюджетних коштів асигнування в першочерговому порядку відкриваються за захищеними статтями видатків, визначеними

ст. 27 Закону про Держбюджет, та за видатками, визначеними за дорученнями Кабміну;

— головним розпорядникам бюджетних коштів асигнування за іншими видатками (не за захищеними статтями) відкриваються

зі зменшенням на суму невиконання планових показників надходжень до загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що відповідно до

п. 46 постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 у разі скорочення асигнувань розпорядники повинні вживати заходів щодо ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов’язань. У разі прийняття відповідного рішення про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники повинні забезпечити приведення обсягів зобов’язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.

Наказом

, що коментується, розпорядникам та одержувачам коштів державного бюджету наказано здійснити організаційні заходи щодо приведення фінансових зобов’язань у відповідність із відкритими асигнуваннями за відповідними бюджетними програмами і кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. При цьому Держказначейство повинно проводити видатки розпорядників бюджетних коштів з урахуванням зареєстрованих зобов’язань лише в межах відкритих асигнувань .

Крім того, слід звернути увагу на те, що в разі встановлення фактів реєстрації фінансових зобов’язань понад обсяги відкритих асигнувань Держказначейство повідомлятиме про це органи державної контрольно-ревізійної служби, які, у свою чергу, мають право притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності за бюджетне правопорушення за

ст. 16412 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Держказначейство здійснює обслуговування державних бюджетів відповідно до

Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89.

У зв’язку із затвердженням

наказу, що коментується, Мінфін запропонував Держказначейству в разі потреби привести свої нормативні документи у відповідність до цього наказу.

Наказ набрав чинності 27.04.2009 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі