Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Порядку надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб

Редакція ББ
Наказ від 27.03.2009 р. № 61/482/273

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ, МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ Й ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ, НА ЗАМОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Наказ від 27.03.2009 р. № 61/482/273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 р. за № 344/16360

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.99 р. № 1379 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб» (зі змінами)

наказуємо:

1. Унести зміни до Порядку надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого спільним наказом Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.05.2001 р. № 92/243/104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2001 р. за № 466/5657, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Юридичному сектору Державного комітету України по водному господарству (Н. Вітряк) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України по водному господарству О. Романова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державного комітету України по водному господарству В. Сташук

Перший заступник Міністра фінансів України І. Уманський

Міністр економіки України Б. Данилишин

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони навколишнього природного середовища Г. Філіпчук

В. о. Міністра аграрної політики України Ю. Лузан

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. Кужель

 

 

Затверджено наказом Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.05.2001 р. № 92/243/104 (у редакції наказу Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.03.2009 р. № 61/482/273)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 р. за № 344/16360

Порядок надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб

 

1. Надання платних послуг бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, спрямовано на підвищення дієвості та ефективності водогосподарської діяльності.

2. Координацію діяльності, що пов’язана з наданням платних послуг, забезпечує керівник відповідної бюджетної установи та організації, що належать до сфери управління Держводгоспу (далі — водогосподарська організація).

3. Надання платних послуг здійснюється за заявкою згідно з договором, який укладається сторонами. Термін розгляду заявок не повинен перевищувати одного місяця з дати їх надходження.

4. Кошти, отримані за надання платних послуг, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються згідно із затвердженим кошторисом водогосподарської організації.

5. Планування надходжень і використання коштів за надані платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами) та від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» (зі змінами).

6. На всі види послуг, у тому числі пов’язаних із подачею води по/з магістральних, розподільчих каналів та каналів комплексного призначення, меліоративної системи, інших водних джерел на полив зрошуваних або зволоження осушених земель, промислові і комунальні потреби, наповнення наливних ставків і водосховищ, полив городів, садів і богарних (немеліорованих) земель — незалежно від балансової належності, застосовуються договірні ціни.

7. При розрахунку договірної ціни для поливу зрошуваних або зволоження осушуваних земель необхідно враховувати, що загальним фондом державного бюджету передбачаються видатки лише на подачу води для поливу сільгоспкультур до точок водовиділу в межах видатків, передбачених законами про Державний бюджет України на відповідний рік.

Точкою водовиділу вважати гідротехнічну споруду або насосну станцію з каналами та трубопроводами, що перебувають на балансі водогосподарської організації, з яких здійснюється подача води водокористувачам.

8. Вартість послуг із подачі води, що забирається юридичними і фізичними особами (водокористувачами) на полив зрошуваних або зволоження осушуваних земель, визначається водогосподарськими організаціями з урахуванням витрат з точки водовиділу. Вартість електроенергії, що використовується для подачі води до точки водовиділу та на яку не передбачено бюджетне фінансування, включається до розрахунку договірної ціни як видатки, що необхідні для подачі води від джерела зрошення до точки водовиділу. Обсяг видатків на зазначені цілі визначається як різниця між нормативною потребою у коштах загального фонду на подачу води до точок водовиділу та фактично передбаченими асигнуваннями на такі цілі у державному бюджеті.

9. Вартість послуг із подачі води (крім пов’язаних з поливом зрошуваних або зволоженням осушуваних земель), що забирається водокористувачами, у тому числі тими, які здійснюють подальшу перекачку води в маловодні регіони, на промислові, комунальні потреби, наповнення наливних ставків і водосховищ, полив немеліорованих земель, визначається з урахуванням розрахункових витрат на головній водозабірній споруді або насосній станції, що знаходиться на балансі водогосподарської організації, та витрат, пов’язаних із подачею води до водозабірної споруди водокористувача або ємності, з якої проводиться забір води, незалежно від її балансової належності.

10. Кількість води, поданої водокористувачам, визначається за показниками вимірювальних приладів і пристроїв. У разі відсутності вимірювальних приладів обсяги води визначаються за технологічними параметрами (тривалість роботи насосних агрегатів, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб, гідротехнічної споруди, дані гідрометричних постів, створів тощо) за атестованими методиками виконання вимірювань. Засоби і методи водообліку обумовлюються у договорах щодо надання послуг із подачі води.

11. Керівники водогосподарських організацій, які надають платні послуги юридичним і фізичним особам, забезпечують правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно із законодавством.

12. Контроль за наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування цін, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції Держводгосп та органи, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

13. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

 

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку Держводгоспу О. Андрєєв

 

Коментар редакції

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖВОДГОСПУ, ЗМІНЕНО

З метою залучення додаткових коштів бюджетні установи та організації надають платні послуги. Види платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи та організації, чітко регламентовані нормативними документами для відповідних галузей. Сфера управління Державного комітету України по водному господарству не є виключенням. Види платних послуг, які можуть надавати бюджетні організації та установи, що належать до цієї сфери, регламентовані

Переліком платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженим постановою КМУ від 29.07.99 р. № 1379 (у редакції постанови КМУ від 16.11.2002 р. № 1743).

Крім того, для установ і організацій зазначеної сфери розроблено та затверджено нормативний документ, який регламентує порядок надання платних послуг, а саме

Порядок надання платних послуг бюджетними установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету України по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затверджений наказом Державного комітету України по водному господарству, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.05.2001 р. № 92/243/104, до якого внесені зміни наказом, що коментується.

Розглянемо основні зміни:

1) усі кошти, які отримуються за надані платні послуги, повинні спрямовуватись

до спеціального фонду (як власні надходження) і використовуватися згідно із затвердженим кошторисом водогосподарської організації ;

2) на всі види послуг застосовуються

договірні ціни;

3) вартість послуг із подачі води повинна розраховуватись з урахуванням розрахункових витрат на головній водозабірній споруді або насосній станції та витрат, пов’язаних із подачею води до водозабірної споруди водокористувача або ємності;

4) щодо визначення кількості води у разі відсутності вимірювальних приладів, то така кількість води повинна визначатись за технологічними параметрами

згідно з атестованими методиками виконання вимірювань.

Ще одне доповнення, на яке б хотілось звернути увагу, — правильність застосування цін та розмірів плати за послуги повинні забезпечувати

керівники водогосподарських організацій.

Зазначені зміни набрали чинності

30.04.2009 р. («Офіційний вісник України», 2009, № 30).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі