Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2009/№ 18
Друк
Наказ від 10.02.1998 р. № 43

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43*

НОРМИ ВИТРАТ ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

 

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі — підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1 Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

базова лінійна норма на пробіг автомобіля — на 100 км;

норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) — на 100 тонно-кілометрів (т·км);

норма на одну тонну спорядженої маси Hg (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов’язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) — на одну їздку;

норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи — на 100 км;

норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, — на годину або на виконану операцію;

норма на роботу незалежного обігрівача — на одну годину роботи незалежного обігрівача.

1.2

Базова лінійна норма Hs встановлюється:

— для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) — у спорядженому стані;

— для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів — з половиною навантаження;

— для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) — з повним навантаженням (повною масою);

— для вантажопасажирських автомобілів — у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв’язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі, тощо), новорозроблені та переглянуті у 1997 році базові лінійні норми наведені в окремих таблицях з зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

— для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, — у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

— для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, — в нормальних кубічних метрах на 100 км (м3/100 км);

— для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м3/100 км, а дизельного палива — поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом «д», поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу — індексом «знг», стисненого природного газу — «спг». Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) — на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми — згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. № 179.

1.3

Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Граничнодопустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw залежно від виду палива становлять:

— бензин — 2,0 л/100 т·км;

— дизельне паливо — 1,3 л/100 т·км;

— зріджений нафтовий газ — 2,5 л/100 т·км;

— стиснений природний газ — 2,0 м3/100 т·км;

— при газодизельному живленні двигуна — природного газу 1,2 м3/100 т·км і дизельного палива 0,25 л/100 т·км.

Примітка.

Для автопоїздів, повна маса та максимальна швидкість яких дорівнює або перевищує відповідно 40 тонн і 100 км/год. (за даними заводу-виробника), граничнодопустима норма на транспортну роботу становить 1,0 л дизельного палива на 100 т·км.

Рекомендовано при магістральних перевезеннях сучасними вантажними автомобілями застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,6... 0,8 л дизельного палива на 100 т·км.

Фактична витрата палива на виконання транспортної роботи залежить від кількості зупинок, фаз розгону-вибігу на одиницю шляху та від рельєфу місцевості.

Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4

Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа) застосовується при розрахунках лінійної норми витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля відносно спорядженої маси базового автомобіля, при розрахунках лінійної норми автопоїздів тощо. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) залежно від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з п. 1.3.

1.5

Норма на їздку з вантажем Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов’язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження на кожну їздку з вантажем. Hz установлено у такому розмірі:

— 0,25 л рідкого палива (0,25 м3 природного газу) на кожну одиницю самоскидного рухомого складу;

— 0,2 м3 природного газу і 0,1 л дизельного палива при газодизельному живленні двигуна.

Для великовантажних автомобілів-самоскидів БелАЗ установлено Hz = 1,0 л на їздку.

1.6

Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені в таблиці Б.1 додатка Б. 

1.7

Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hsc застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8

Норма на роботу незалежного обігрівача Нон застосовується для автомобілів, обладнаних незалежними обігрівачами. У додатку Г наведені норми витрат палива незалежними обігрівачами автомобілів на одну годину роботи обігрівача.

Користування обігрівачами допускається при температурі навколишнього середовища від 0 до + 10° С — до 50 % тривалості роботи автомобіля на лінії, при температурі нижче 0° С — від 50 до 100 % тривалості роботи автомобіля. Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з п. 4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу незалежного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт 3.1.13.

1.9

Нормативна витрата палива Qн — це обсяг палива, виражений у об’ємних одиницях (л, м3), який має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної або спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації. Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля розраховуються за наведеними в розділі 3 формулами залежно від типу автомобіля (легковий, автобус, вантажний бортовий, спеціальний тощо) з застосуванням зазначених вище норм витрат палива і коефіцієнтів їх коригування, наведених в розділі 2.

1.10

Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м3 СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

— нормативи витрат олив — в л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн;

— нормативи витрат мастил — в кг/100 літрів (кг/100 м3 СПГ)

Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50 % для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

* Зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 17.12.2002 р. № 893,  від 16.02.2004 р. № 99, від 05.08.2008 р. № 973.

Нормативи збільшуються до 20 % для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.

2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1 Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей, але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива визначається за формулою:

H’s = Hs +

Gсп х Hg,                (1) 

де:

H’sтимчасова лінійна норма, л/100 км (м3/100 км),

Hs

— лінійна норма для базового автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Gсп

різниця споряджених мас, т,

Hg

норма на одну тонну спорядженої маси (згідно з п. 1.4), л/100 т·км (м3/100 км).

2.1.3 Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, лінійні норми витрат палива на пробіг (без виконання спеціальної роботи) установлюються виходячи з лінійних норм витрат палива, розроблених для базових моделей автомобілів з врахуванням зміни спорядженої маси спецавтомобіля за формулою (1).

2.1.4 Тимчасові лінійні норми витрат палива для газобалонних (газодизельних) модифікацій автомобілів, які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

— лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується за формулою (1) з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

— лінійна норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива з застосуванням переводних коефіцієнтів:

бензин — стиснений природний газ — 1 : 1;

бензин — зріджений нафтовий газ — 1 : 1,25;

дизпаливо (дизель) — спг + дизпаливо (газодизель) — 1 : (0,92 + 0,19).

2.1.5 Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, встановлюються тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива, які розробляються головним інститутом Міністерства транспорту України ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств — власників автомобілів на договірних засадах (форма заявки на розроблення — згідно з додатком Е).

2.2

Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1 Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу — виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоящої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2 Якщо в технічній документації заводу — виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справних автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, в протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10° С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час — снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л) на годину роботи обладнання (л/год.) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування, як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3 Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДІпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3 Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

— для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

моторна олива — до 2,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн

трансмісійна олива — до 0,4 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн

спеціальні оливи — до 0,1 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн;

пластичні (консистентні) мастила — до 0,3 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ)

Qн

— для решти автомобілів і автобусів:

моторна олива — до 1,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн

трансмісійна олива — до 0,15 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн

спеціальні оливи — до 0,05 л/100 л (л/100 м3 СПГ)

Qн

пластичні (консистентні) мастила — до 0,1 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ)

Qн;

Примітка.

Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп. 2.1 — 2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива

Урахування дорожніх, кліматичних і інших експлуатаційних факторів проводиться за допомогою ряду поправочних коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватись всі наведені у цьому розділі коригуючі коефіцієнти.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватись наведені коригуючі коефіцієнти за винятком 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватись тільки коригуючі коефіцієнти 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу.

Право встановлення конкретних величин коефіцієнтів у регламентованих межах та термін їх дії надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

3.1 Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1 Робота в зимових умовах — залежно від фактичної температури повітря:

від 0° С до -10° С — до 5 %;

від -10° С до -20° С — від 5 % до 10 %;

від -20° С і нижче — від 10 % до 15 %.

Примітка 1.

Надбавка запроваджується після встановлення протягом не менш як трьох днів на восьму годину ранку температури в межах певного діапазону (за зведенням територіального підрозділу державної служби гідрометеорології або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих) з першого дня встановлення температури або за рішенням керівництва підприємства може переглядатися кожен день.

Примітка 2.

При здійсненні перевезень в інші кліматичні зони, у т. ч. за межі України, поправочний коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за необхідності і проміжних) пунктів слідування.

3.1.2 Робота в гірській місцевості при висоті над рівнем моря:

від 500 до 1500 метрів — до 5 %;

від 1501 до 2000 метрів — до 10 %.

3.1.3 Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п’яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) — до 10 %. Цей коефіцієнт не застосовується під час роботи в умовах міста.

3.1.4 Робота в умовах міста:

з населенням до 0,5 млн чол. — до 5 %;

з населенням від 0,5 до 1,0 млн чол. — до 10 %;

з населенням більше 1,0 млн чол. — до 15 %.

3.1.5. Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов’язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування інвалідів, хворих, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах у центральних частинах міст та поїздки на короткі відстані (до п’яти км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) — до 10 %. Цей коефіцієнт застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

3.1.6. Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення крупногабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких і т. п. вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах у час «пік» у центральних частинах міст) — 10 %. Цей коефіцієнт застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

3.1.7 Робота в важких шляхових умовах (в кар’єрах, їзда по полях, на лісових чи степових ділянках, по пересіченій місцевості тощо) — до 20 %.

3.1.8 Робота в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, паводках та ін. стихійних лихах — до 35 %.

Примітка.

Коригуючі коефіцієнти 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 застосовувати одночасно заборонено.

3.1.9 При пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями і тими, що вийшли з капітального ремонту — до 10 %.

3.1.10 Для автомобілів, що експлуатуються більше 8 років — до 5 %.

3.1.11 Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів — до 10 %.

3.1.12 При учбовій їзді — до 15 %.

3.1.13. У разі використання систем обігріву чи охолодження повітря в салоні автомобіля:

3.1.13.1. У разі використання кондиціонера залежно від фактичної температури повітря:

до +25 град. C — до 5 %;

вище ніж +25 град. C — від 5 до 10 %.

3.1.13.2. У разі використання установки «клімат-контроль» залежно від фактичної температури повітря:

від 0 град. C до +25 град. C — до 5 %;

нижче ніж 0 град. C або вище ніж +25 град. C — від 5 до 10 %.

3.1.13.3. У разі використання автономних систем обігріву (за умови відсутності норм на роботу зазначеного обладнання в додатку Г) залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року:

від 0 град. C до +10 град. C — до 5 %;

нижче ніж 0 град. C — від 5 до 10 %.

Примітка.

Порядок застосування коефіцієнта 3.1.13 ідентичний порядку, викладеному в примітках 1 і 2 до п. 3.1.1.

3.1.14 Для автомобілів-фургонів та при обладнанні бортових автомобілів чи автопоїздів тентами — до 5 % при їзді за межами приміської зони.

Примітка.

Приміською зоною вважається зона за межами міста з чисельністю більше 2,5 млн чол. — до 50 км від межі міста, для міст з населенням від 0,5 до 2,5 млн чол. — до 15 км від межі міста і з населенням менше 0,5 млн чол. — до 5 км.

3.1.15. Для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов’язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих правил дорожнього руху згідно з розділом 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 р. № 1306:

— в умовах міста — до 10 %;

— за межами міста — до 20 %.

Ці коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії автомобілів і тільки на пробіг у разі виконання невідкладних службових завдань із підвищеною швидкістю руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

3.2 Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1 Робота за межами приміської зони на дорогах із цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки — до -15 %.

3.2.2 Робота за межами приміської зони на дорогах із бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню (гравію) — до -5 %.

3.2.3 Експлуатація міських автобусів (помічених в таблицях А.3, А.4 знаком (*)) в режимі «на замовлення» або з іншою метою, але не на постійних маршрутах — до -10 %.

Примітка.

Якщо автомобіль експлуатується в приміській зоні, поправочні коефіцієнти 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 не застосовуються.

3.3 Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від’ємними):

KΣ = K1 + K2 + ... + Кn

               (2)  

3.4 Додаткове споживання палива.

Крім нормативних витрат палива, дозволяється додаткове його споживання в таких обсягах:

— на внутрішньогаражні роз’їзди і технічні потреби (технічні огляди, регулювальні роботи, приробіток деталей двигунів і автомобілів після ремонту тощо) — не більше 1 % від загальної кількості палива, спожитого підприємством;

— не більше 10 л рідкого палива на місяць на один газобалонний (газодизельний) автомобіль для його запуску в холодну пору року (температура навколишнього середовища нижча 0° С). При експлуатації газобалонних (газодизельних) автомобілів на рідкому паливі зазначена надбавка не застосовується;

— при тривалих простоях автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено виключати двигун (нафтобази, спеціальні склади тощо), а також при тривалих простоях автомобілів в зимову і холодну пору року з працюючим двигуном (очікування інвалідів, хворих, клієнтів тощо) або при перевезенні спеціальних вантажів, які потребують постійного обігрівання салону (кузова) автомобіля, дозволяється додаткове споживання палива з розрахунку: одна година простою відповідає витраті палива за лінійною нормою на 5 км пробігу автомобіля.

4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х KΣ)

,
                     (3) 

де:

Qн — нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs

базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км),

S

— пробіг автомобіля, км,

KΣ

сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2 У випадку використання на легкових автомобілях чи автобусах в зимовий період незалежних обігрівачів витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива таким чином:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х KΣ) +  Нон х Тон

,             (4) 

де:

Ноннорма витрати палива на роботу незалежного обігрівача (додаток Г), л/год.,

Тон

тривалість роботи обігрівача (розраховується згідно з п. 1.8 залежно від тривалості роботи автомобіля на лінії та температури навколишнього середовища), год.

4.3 При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4). 

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа.

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х (Нsan х S + Hw х W) х (1 + 0,01 х KΣ)

,
                (5)

де:

Нsan — лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

Нsan = Hs + Hg х Gnp

, л/100 км (м3/100 км),

де

Hsбазова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Hg

— норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp

споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw

норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

W

обсяг транспортної роботи, т·км (W = Gван х Sван, де Gван маса вантажу, Sван — пробіг з вантажем).

Примітка.

При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються, як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

Qн = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х KΣ) + Hz х Z

,
          (6) 

де:

Hsanc — лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км),

Hsanc = Hs + Hw х (Gnp + 0,5 х g)

,

де

Hs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км),

Hw

норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp

споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

g

вантажність причепа, т;

Hz

норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3);

Z

— кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі — це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі — це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі — спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

— автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки тощо);

— автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 х Нs х S х (1 + 0,01 х KΣ) + Ноб х Тоб х (1 + 0,01 х K

Σс), (7) 

де:

Нsбазова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Ноб

норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни тощо);

Тоб

час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

KΣ

— сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

K

Σссумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 х (Hs х S + Hw х W) х  (1 + 0,01 х KΣ) + Ноб х Тоб х (1 + 0,01 х K

Σс),                   (8) 

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі K

å коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 х (Hs х S + Hsc х Sc) х (1 + 0,01 х KΣ) + Hn х N

,
                 (9) 

де:

Hs — базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S

— пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc

норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Sc

— пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn

норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно з таблицею Б.2, л;

N

кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.

 

 

Додаток А 

 

Базові лінійні норми витрат палива для автомобілів загального призначення

 

Таблиця А.1

Легкові автомобілі

Модель (модифікація) автомобіля 

Базова лінійна норма Hs, л/100 км 

1

2

ВАЗ-2121, -21211 

12,0 

ВАЗ-2121 «Niva» D 

8,2 д 

ВАЗ-21213 «Тайга» 

12,4 

ВАЗ-21213 

11,5 

ВАЗ-21213Б 

12,1 

ВАЗ-21218 

11,9 

ВАЗ-212182 

12,3 

ГАЗ-13 

20,0 

ГАЗ-14 

22,0 

ГАЗ-24 

13,0 

ГАЗ-24-01 

13,5 

ГАЗ-24-02 

14,0 

ГАЗ-24-03 

13,5 

ГАЗ-24-04 

14,0 

ГАЗ-24-07 

16,5 знг 

ГАЗ-24-10 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) 

13,0 

ГАЗ-24-10, -24-11(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) 

13,5 

ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) 

13,8 

ГАЗ-24-12, -24-13 (з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) 

14,7 

ГАЗ-24-14 

13,5 

ГАЗ-24-17, ГАЗ-24-25 

16,5 знг 

ГАЗ-24-60 

13,0 

ГАЗ-24Т 

13,5 

ГАЗ-31029 (з ДВЗ Rover Т16МПІ) 

11,5 

ГАЗ-3105 

13,0 

ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р 

7,0 

ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР 

8,0 

ЗАЗ-968Н 

7,5 

ЗАЗ-969 

8,0 

ЗАЗ-970, -970В, -970Г 

8,0 

ЗІЛ-114 

24,0 

ЗІЛ-117 

23,0 

ЗІЛ-4104 

26,0 

ЗІЛ-41047 

26,5 

ІЖ-2125, -21251 

10,0 

Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю 

10,0 

Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю 

10.0 

Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э 

10,0 

Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю 

10,0 

Москвич-426, -426ИЭ, -426Т 

10,0 

Москвич-427, -427ИЭ 

10,0 

Москвич-2136,-2137, -2138, -21381 

10,0 

Москвич-2140, -21401, -21403, -21406 

10,0 

Москвич-2141, -21412 

10,0 

Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3317) 

9,3 

Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3320) 

9,6 

ЛуАЗ-969А, -969М 

12,0 

ЛуАЗ-1302 

11,0 

ЛуАЗ-13021 

11,5 

УАЗ-469, -469А, -469Б 

16,0 

УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 

16,0 

УАЗ-31512 

15,5 

УАЗ-31514 

16,7 

УАЗ-31517 (з ДВЗ HR 492 НТА фірми «VW») 

11,0 д 

 

 

Таблиця А.2 

 

Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля

Робочий об’єм двигуна, Vp, см 

Максимальна потужність двигуна, Ne, кВт 

Тип коробки передач (КП)* 

Конструктивні особливості

Hs, л/100 км

1

2

3

4

5

6

ВАЗ-1111

649

21,5

 

6,5

ВАЗ-2101, -21013

1198

44,1

 

8,9

ВАЗ-21011

1294

47,7

 

9,1

ВАЗ-21016

1294

47,7

 

9,1

ВАЗ-2102

1198

44,1

 

8,8

ВАЗ-21021

1294

47,7

 

8,9

ВАЗ-21023

1451

52,5

 

8,8

ВАЗ-2103

1451

52,5

 

9,2

ВАЗ-21033

1294

47,7

 

8,7

ВАЗ-21035

1198

44,1

 

8,6

ВАЗ-2104

1294

47,7

 

9,2

ВАЗ-2104

1294

47,7

 

8,9

ВАЗ-21043

1451

52,5

 

9,1

ВАЗ-21043

1451

52,5

 

8,8

ВАЗ-21044

1690

62,0

система впорскування бензину

8,4

ВАЗ-2105

1294

47,7

 

8,9

ВАЗ-2105

1294

47,7

 

8,6

ВАЗ-21051

1198

44,1

 

9,2

ВАЗ-21053

1451

52,5

 

9,0

ВАЗ-21053

1451

52,5

 

8,7

ВАЗ-2106

1568

54,8

 

9,4

 

 

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

Модель (модифікація) автомобіля 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

ВАЗ-21061 

1451 

52,5 

4М 

 

9,1 

ВАЗ-21063 

1294 

47,7 

4М 

 

9,2 

ВАЗ-21065 

1568 

54,8 

4М 

 

9,4 

ВАЗ-2107 

1451 

52,5 

4М 

 

9,0 

ВАЗ-2107 

1451 

52,5 

5М 

 

8,8 

ВАЗ-21072 

1294 

47,7 

4М 

 

9,2 

ВАЗ-21072 

1294 

47,7 

5М 

 

8,9 

ВАЗ-21073 

1690 

62,0 

4М 

система впорскування бензину 

8,4 

ВАЗ-21074 

1568 

54,8 

4М 

 

9,4 

ВАЗ-21074 

1568 

54,8 

5М 

 

9,1 

ВАЗ-2108 

1294 

47,7 

4М 

 

8,1 

ВАЗ-2108 

1294 

47,7 

5М 

 

7,8 

ВАЗ-21081 

1099 

39,9 

4М 

 

7,3 

ВАЗ-21083 

1499 

51,5 

5М 

 

8,3 

ВАЗ-21080-20 

1499 

51,5 

5М 

система впорскування бензину 

8,0 

ВАЗ-21081-20 

1099 

42,5 

4М 

система впорскування бензину 

6,8 

ВАЗ-21083-20 

1288 

49,5 

4М 

система впорскування бензину 

7,7 

ВАЗ-2109 

1294 

47,7 

5М 

 

7,8 

ВАЗ-21091 

1099 

39,9 

4М 

 

7,3 

ВАЗ-21093, -21099 

1499 

51,5 

5М 

 

8,3 

ВАЗ-210991 

1099 

39,9 

4М 

 

7,3 

ВАЗ-210993 

1294 

47,7 

4М 

 

8,1 

ВАЗ-2109-20 

1499 

51,5 

5М 

система впорскування бензину 

8,0 

ВАЗ-21091-20 

1099 

42,5 

4М 

система впорскування бензину 

7,0 

ВАЗ-21093-20, -21099-20 

1288 

49,5 

4М 

система впорскування бензину 

7,7 

ВАЗ-210993-20 

1499 

51,5 

5М 

система впорскування бензину 

8,0 

ВАЗ-2110 

1499 

51,5 

5М 

система впорскування бензину 

7,6 

ГАЗ-3102 

2445 

75,0 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4022.10 

13,0 

ГАЗ-3102, -3102-12 

2300 

110,3 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 

12,5 

ГАЗ-3102, -3102-12 

2300 

110,3 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 

11,9 

ГАЗ-31022, -31023 

2445 

73,5 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-402 

12,9 

ГАЗ-31029 

2445 

73,5 

 

з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10 

13,0 

ГАЗ-31029 

2445 

66,2 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10 

13,9 

ГАЗ-3110 

2445 

73,5 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-402.10 

12,9 

ГАЗ-3110 

2445 

66,2 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 

13,9 

ГАЗ-3110 

2300 

110,3 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 

12,4 

ГАЗ-3110 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-402.10 

12,2 

ГАЗ-3110 

2445 

66,2 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 

13,1 

ГАЗ-3110 

2300 

110,3 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 

11,8 

ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029 

1091 

37,5 

5М 

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 

6,6 

ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029 

1091 

33,4 

5М 

з ДВЗ МЕМЗ-245-04 

6,7 

ЗАЗ-1103, -1105 

1091 

37,5 

5М 

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 

7,1 

ЗАЗ-1122 

1288 

46,6 

4М 

з ДВЗ ВАЗ-2108 

7,5 

ЗАЗ-1125 

1288 

46,6 

4М 

з ДВЗ ВАЗ-2108 

7,8 

ЗАЗ-1132 

1091 

34,6 

5М 

з ДВЗ МЕМЗ-2451 

7,0 

ЗАЗ-1132 

1091 

33,4 

5М 

з ДВЗ МЕМЗ-2451-04 

7,2 

ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19 

903 

30,0 

5М 

З ДВЗ 100 GL 

6,8 

Москвич-2141-01 

1570 

56,3 

5М 

з ДВЗ ВАЗ-2106, передавальне число головної передачі — 4,22 

9,5 

Москвич-21412-01 

1480 

52,9 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-331, передавальне число ГП — 4,22 

9,5 

Москвич-214122 

1702 

62,5 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3317, передавальне число ГП — 4,22 

9,6 

Москвич-214123 

1816 

66,0 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3318, передавальне число ГП — 4,22 

10,1 

Москвич-2901 

1702 

62,5 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3317, медичний, передавальне число ГП — 4,55 

10,8 

Audi 80 2.0Е 

1984 

85 

5М 

 

10,2 

Audi 100 2.0Е 

1994 

85 

5М 

 

10,5 

Audi А6 2.0 

1984 

85 

5М 

 

10,5 

Audi А8 2.8 

2771 

142 

5М 

 

11,7 

BMW 518i 

1754 

77 

5М 

система впорскування бензину 

9,4 

BMW 520i 

1977 

95 

5М 

система впорскування бензину 

11,0 

BMW 730i 

2997 

160 

5М 

система впорскування 

13,5 

Chevrolet Blaser 4.3i 

4300 

142 

5М 

система впорскування бензину, повноприводна 

15,3 

Chevrolet Cavalier 2.2i 

2200 

70 

5М 

система впорскування бензину 

10,2 

Chrysler Jeep Cherokee 2.5i 

2464 

89 

5М 

система впорскування бензину, повноприводна 

14,2 

Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i 

5216 

156 

4А 

система впорскування бензину, повноприводна 

18,1 

Citroen ZX 1.9TD 

1905 

67 

5М 

дизель з турбонаддувом 

6,6 д 

Daewoo Nexia 1.5i 

1498 

55 

5М 

система впорскування бензину 

8,2 

Daewoo Espero 1.5i 

1498 

66 

5М 

система впорскування бензину 

9,5 

Ford Escort 1.3i 

1297 

44 

5М 

система впорскування бензину 

8,0 

Ford Sierra 1.6 

1597 

52 

5М 

 

9,5 

Ford Scorpio 2.0i 

1998 

88 

5М 

система впорскування бензину 

9,2 

Hyndai Sonata 1.8i 

1795 

72 

5М 

система впорскування бензину 

8,3 

Mazda 323 1.5i 

1489 

66 

5М 

система впорскування бензину 

8,3 

Mazda 323 1.3i 

1324 

54 

5М 

система впорскування бензину, кузов — седан 

8,1 

Mazda 626 2.0i 

1998 

66 

5М 

система впорскування бензину, кузов-купе 

9,8 

Mazda Xedos 6 2.0i 

1995 

108 

5М 

 

10,5 

Mazda Xedos 9 2.0i 

1995 

105 

5М 

 

11,0 

Mersedes-Benz 190 

1997 

75 

4 — 5 М 

 

10,0 

Mersedes-Benz 300D 

2996 

80 

5М 

 

9,0 д 

Mersedes-Benz S320 

3199 

170 

4А 

 

14,1 

Mersedes-Benz S320 

3199 

170 

5А 

 

13,9 

Mersedes-Benz S500 

4973 

235 

4А 

 

16,0 

Nissan Maxima 

1995 

103 

5М 

 

10,6 

Opel Omega 2.0i 

1998 

85 

5М 

система впорскування бензину 

10,8 

Opel Vectra 1.6i 

1598 

52 

5М 

система впорскування бензину 

7,9 

Peugeot 405 1.6i 

1580 

65 

5М 

система впорскування бензину 

9,3 

Peugeot 605 2.0 

1998 

84 

5М 

 

9,9 

Renault 19 1.4 

1390 

43 

5М 

кузов-седан 

8,1 

Renault 25 TS 

1995 

74 

5М 

 

9,5 

Skoda Felicia 1.3i 

1289 

50 

5М 

система впорскування бензину 

7,8 

Toyota Corolla 1.3i 

1332 

55 

5М 

система впорскування бензину, кузов-седан 

7,6 

Toyota Carina E 1,6i 

1587 

85 

5М 

система впорскування бензину 

8,4 

Volkswagen Golf 1.6 

1595 

51 

5М 

 

8,9 

Volkswagen Jetta 1.3 

1272 

40 

4М 

 

8,1 

Volkswagen Passat 1.6 

1595 

53 

5М 

 

9,0 

Volkswagen Vento 1.9D 

1896 

47 

5М 

 

6,9 д 

Volvo 440 1.6i 

1596 

61 

5М 

система впорскування бензину 

9,0 

Volvo 460 1.9TD 

1870 

66 

5М 

дизель з турбонаддувом 

6,8 д 

Volvo 850 2.0i 

1984 

93 

5М 

система впорскування бензину 

10,8 

 

* М — механічна коробка передач;

А — автоматична коробка передач;

5 — кількість передач.

 

Таблиця А. 2.1

 

Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі Daewoo Lanos,
Nubira, Leganza виробництва СП ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу»


з/п

Назва 

Модель

Тип кузова 

Маса споряджена, кг* 

Модель двигуна

Робочий об’єм, см3 

Максимальна потужність, 
кВт

Тип КП**

Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної
передачі*** 

Шини (тип)

Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lanos 

TA086 

Хетчбек 3-дверний

1067 

A16DMS 

1598 

75,9 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

Lanos 

TA086 

Хетчбек 3-дверний

1067 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,3 

Lanos 

TA086 

Хетчбек 3-дверний

1067 

A16DMS 

1598 

74,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,4 

Lanos 

TF086 

Хетчбек 3-дверний

1031 

A16DMS 

1598 

75,9 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

Lanos 

TF086 

Хетчбек 3-дверний

1031 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,2 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

Lanos 

TF086 

Хетчбек 3-дверний

1031 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,0 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

Lanos 

TA486 

Хетчбек 5-дверний

1077 

A16DMS 

1598 

75,9 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

Lanos 

TA486 

Хетчбек 5-дверний

1077 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,3 

Lanos 

TA486 

Хетчбек 5-дверний

1077 

A16DMS 

1598 

74,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,4 

10 

Lanos 

TF486 

Хетчбек 5-дверний

1041 

A16DMS 

1598 

75,9 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

11 

Lanos 

TF486 

Хетчбек 5-дверний

1041 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,2 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

12 

Lanos 

TF486 

Хетчбек 5-дверний

1041 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,0 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

13 

Lanos 

TA696 

Нотчбек 4-дверний

1092 

A16DMS 

1598 

75,9 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

14 

Lanos 

TA696 

Нотчбек 4-дверний

1092 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,3 

15 

Lanos 

TA696 

Нотчбек 4-дверний

1092 

A16DMS 

1598 

74,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,4 

16 

Lanos 

TF696 

Нотчбек 4-дверний

1056 

A16DMS 

1598 

75,9 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

17 

Lanos 

TF696 

Нотчбек 4-дверний

1056 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,2 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

18 

Lanos 

TF696 

Нотчбек 4-дверний

1056 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176

185/60R14 

9,0 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

19 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,6 

20 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,4 

21 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,2 

22 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

23 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,3 

24 

Lanos 

TA08Y 

Хетчбек 3-дверний

1047 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,1 

25 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,5 

26 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,3 

27 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,1 

28 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,4 

29 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,2 

30 

Lanos 

TF08Y 

Хетчбек 3-дверний

1011 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,0 

31 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,6 

32 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,4 

33 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,2 

34 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

35 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,3 

36 

Lanos 

TA48Y 

Хетчбек 5-дверний

1057 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,1 

37 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,5 

38 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,3 

39 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,1 

40 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,4 

41 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971, 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,2 

42 

Lanos 

TF48Y 

Хетчбек 5-дверний

1021 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,0 

43 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,6 

44 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,4 

45 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

61,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,2 

46 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/60R14 

9,5 

47 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

175/70R13 

9,3 

48 

Lanos 

TA69Y 

Нотчбек 4-дверний

1072 

A15SMS 

1498 

63,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

155/80R13 

9,2 

49 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,5 

50 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,3 

51 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

61,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,1 

52 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

185/60R14 

9,4 

53 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

175/70R13 

9,2 

54 

Lanos 

TF69Y 

Нотчбек 4-дверний

1036 

A15SMS 

1498 

63,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 

155/80R13 

9,0 

55 

Nubira 

JA356 

Універсал 4-дверний

1249 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

10,3 

56 

Nubira 

JA356 

Універсал 4-дверний

1249 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

10,5 

57 

Nubira 

JA356 

Універсал 4-дверний

1249 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

9,4 

58 

Nubira 

JA356 

Універсал 4-дверний

1249 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

9,6 

59 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14 

9,2 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

60 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15 

9,4 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

61 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

 

 

62 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

63 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14 

8,9 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

64 

Nubira 

JF356 

Універсал 4-дверний

1213 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

65 

Nubira 

JA486 

Хетчбек 5-дверний

1180 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

10,3 

66 

Nubira 

JA486 

Хетчбек 5-дверний

1180 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

10,5 

67 

Nubira 

JA486 

Хетчбек 5-дверний

1180 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

9,6 

68 

Nubira 

JA486 

Хетчбек 5-дверний

1180 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

9,8 

69 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14 

9,3 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

70 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15 

9,5 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

71 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

185/65R14 

8,8 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

72 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722

195/55R15 

9,0 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

73 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

185/65R14 

8,9 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

74 

Nubira 

JF486 

Хетчбек 5-дверний

1144 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

195/55R15 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

75 

Nubira 

JA696 

Нотчбек 4-дверний

1189 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

10,3 

76 

Nubira 

JA696 

Нотчбек 4-дверний

1189 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

10,5 

77 

Nubira 

JA696 

Нотчбек 4-дверний

1189 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

9,6 

78 

Nubira 

JA696 

Нотчбек 4-дверний

1189 

A16DMS 

1598 

77,8 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

9,8 

79 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

185/65R14 

9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

 

 

80 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

195/55R15 

9,5 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

81 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

185/65R14 

8,8 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

82 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

77,8 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

195/55R15 

9,0 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

83 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

185/65R14 

8,9 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

84 

Nubira 

JF696 

Нотчбек 4-дверний

1153 

A16DMS 

1598 

74,0 

5М 

3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 

195/55R15 

9,1 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

85 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

12,0 

86 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

12,2 

87 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,5 

88 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,7 

89 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,5 

90 

Nubira 

JA35Z 

Універсал 4-дверний

1258 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,7 

91 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

11,5 

92 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

11,7 

93 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,6 

94 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,8 

95 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,3 

96 

Nubira 

JF35Z 

Універсал 4-дверний

1222 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,5 

97 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,8 

98 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

12,0 

99 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,3 

100 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,5 

101 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,2 

102 

Nubira 

JA48Z 

Хетчбек 5-дверний

1191 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,4 

103 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

11,3 

104 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

11,5 

105 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,4 

106 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,6 

107 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478, 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,1 

108 

Nubira 

JF48Z 

Хетчбек 5-дверний

1155 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,3 

109 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,8 

110 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

C20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

12,0 

111 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,3 

112 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,5 

113 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

185/65R14 

11,2 

114 

Nubira 

JA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1200 

X20SED 

1998 

89,0 

4А 

2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 

195/55R15 

11,4 

115 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

11,3 

116 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

C20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

11,5 

117 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,4 

118 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,6 

119 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

185/65R14 

10,1 

120 

Nubira 

JF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1164 

X20SED 

1998 

89,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 

195/55R15 

10,3 

121 

Leganza 

VA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1336 

C20SED 

1998 

94,6 

4А 

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 

205/60R15 

11,4 

122 

Leganza 

VA69Z 

Нотчбек 4-дверний

1336 

X20SED 

1998 

98,0 

4А 

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 

205/60R15 

10,8 

123 

Leganza 

VA69W 

Нотчбек 4-дверний

1304 

C20NED 

1998 

78,0 

4А 

2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 4,225 

205/60R15 

12,7 

124 

Leganza 

VA692 

Нотчбек 4-дверний

1389 

T22SED 

2198 

99,8 

4А 

3,900; 2,228; 1,477; 1,062 // 2,654 

205/60R15 

11,9 

125 

Leganza 

VF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1336 

C20SED 

1998 

94,6 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

205/60R15 

10,5 

126 

Leganza 

WF69Z 

Нотчбек 4-дверний

1336 

X20SED 

1998 

98,0 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 

205/60R15 

10,0 

127 

Leganza 

VF69W 

Нотчбек 4-дверний

1304 

C20NED 

1998 

78,0 

5М 

3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 3,944 

205/60R15 

11,3 

128 

Leganza 

VF692 

Нотчбек 4-дверний

1389 

T22SED 

2198 

99,8 

5М 

3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,550 

205/60R15 

10,9 

 

Примітки:

* Під «спорядженою масою» мається на увазі маса транспортного засобу без екіпажа, пасажирів і навантаження, але з повним паливним баком, звичайним комплектом інструментів і запасним колесом, якщо вони передбачені (маса водія приймається рівною 75 кг).

** А — автоматична; М — механічна коробка передач.

*** Дані мають інформаційний характер.

 

 

Таблиця А2.2 

 

ПОСТІЙНІ БАЗОВІ ЛІНІЙНІ НОРМИ ВИТРАТ

палива на автомобілі ЗАЗ (доповнення) та ЗАЗ-Daewoo виробника СП ЗАТ «Авто ЗАЗ-Деу» (ЗАТ «ЗАЗ»*)


з/п 

Назва 

Модель (модифікація) 

Тип кузова 

Маса споряджена, кг 

Модель двигуна 

Робочий об’єм, кв. см 

Максимальна потужність, кВт 

Тип КП** 

Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі 

Шини (тип) 

Базова лінійна норма витрати палива, л/100 км 

ЗАЗ 

110207 

Хетчбек 3-дверний 

745 

МеМЗ-2457 

1197 

42,5 

5М 

3,454, 2,056; 1,333;
0,969; 0,828
// 3,875 

155/80R13 

6,4 

110217 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110277 

Хетчбек 3-дверний 

745 

110287 

Хетчбек 3-дверний 

745 

110297 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110247 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110267 

Фургон 3-дверний

745 

ЗАЗ 

110307
110377
110387 

Нотчбек 5-дверний

790 

МеМЗ-2457 

1197 

42,5 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828 // 3,875 

155/80R13 

6,6 

ЗАЗ 

110557 

Пікап 2-дверний

760 

МеМЗ-2457 

1197 

42,5 

5М 

3,454; 2,056; 1,333; 0,969
0,828 // 3,875 

155/80R13 

6,7 

ЗАЗ 

110208 

Хетчбек 3-дверний 

745 

МеМЗ-3011 

1299 

46,3 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828 // 3,875 

155/80R13 

6,9 

110218 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110278 

Хетчбек 3-дверний 

745 

110288 

Хетчбек 3-дверний 

745 

110298 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110248 

Хетчбек 3-дверний 

760 

110268 

Фургон 3-дверний

745 

ЗАЗ 

110308 

Нотчбек 5-дверний

790 

МеМЗ-3011 

1299 

46,3 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828
// 3,875 

155/80R13 

7,0 

ЗАЗ 

110558 

Пікап 2-дверний

760 

МеМЗ-3011 

1299 

46,3 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828 // 3,875 

155/80R13 

7,2 

ЗАЗ-Deowoо 

Т13010 

Нотчбек 4-дверний

1010 

МеМЗ-301 

1299 

46,3 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828 // 4,133 

175/70R13 

7,7 

ЗАЗ-Deowoо 

Т13110 

Нотчбек 4-дверний

1010 

МеМЗ-307 

1299 

51,5 

5М 

3,454; 2,056; 1,333;
0,969; 0,828
// 4,133 

175/70R13 

7,5 

 

Базова лінійна норма витрати палива автомобіля ЗАЗ-11024 (таблиця А.2) поширюється також на автомобіль ЗАЗ-110260 у зв’язку зі зміною в маркуванні автомобіля (лист СП ЗАТ «АвтоЗАЗ-Деу» № 1172/ОКР від 24.07.2001 р.).

Примітки:

* З 01.01.2003 р. — ЗАТ «ЗАЗ».

** (М — механічна коробка передач).

 

Таблиця А.3 

 

Автобуси

Модель (модифікація) автобуса 

Базова лінійна норма Hs, л/100 км,
(СПГ — м3/100 км) 

КАвЗ-651,-651А 

26,0 

КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю 

30,0 

КАвЗ-3270, -327001, -3271 

30,0 

*ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н 

41,0 

*ЛАЗ-695НГ 

43,0 спг
(41,0) 

*ЛАЗ-695П 

51,0 знг 

*ЛАЗ-695 (з ДВЗ ЗІЛ-375), -695Н (з ДВЗ ЗІЛ-375.01) 

44,0 

ЛАЗ-697 (з ДВЗ ЗІЛ-375) 

43,0 

ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р 

40,0 

ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р 

43,0 

*ЛАЗ-4202 

35,0 д 

*ЛАЗ-42021 

33,0 д 

ЛАЗ-4207 

33,0 д 

ЛАЗ-42071 

34,0 д 

ЛАЗ-52073 

24,5 д 

*ЛАЗ-52523 (Renault MIDR 06.02.26) 

33,0 д 

*ЛАЗ-6205 (з ДВЗ Renault) 

47,5 д 

ЛіАЗ-158, -158В, -158ВА 

41,0 

*ЛіАЗ-677, -677А, -677Б, -677В 

54,0 

*ЛіАЗ-677Г 

67,0 знг 

*ЛіАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П 

54,0 

*ЛіАЗ-5256, -52564 

46,0 д 

*ЛіАЗ-52567 

37,4 д 

*ЛіАЗ-525616 

32,5 д 

*ЛіАЗ-5256М 

22,5 д 

*ЛіАЗ-5256НП 

35,0 д 

 

На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

Модель (модифікація) автобуса 

Hs, л/100 км 

1

2

*ЛіАЗ-5256-ЯАЗ 

35,5 д 

*ЛіАЗ-525617 

30,5 д 

*ЛіА352565-БК БАРЗ 

27,0 д 

ЛіАЗ-5267 

35,5 д 

ПАЗ-651А 

26,0 

ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю 

34,0 

ПАЗ-3201, -3201С, -320101 

36,0 

РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К 

15,8 

РАФ-2203, -220301 

15,8 

РАФ-220302 

19,0 знг 

РАФ-22031, -22031-01 

15,8 

РАФ-22032 

15,8 

РАФ-22035-01 

15,8 

РАФ-22038-02 

15,3 

РАФ-22039 

15,3 

РАФ-2925 

15,3 

РАФ-2927 

15,8 

САРЗ-3976 

30,0 

ТАМ 260А 119Т 

30,0 д 

УАЗ-452А, -452АС, -452В 

17,8 

УАЗ-220601 

17,8 

УАЗ-220602 

22,9 знг 

УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 

18,3 

УАЗ-3962 

18,3 

УАЗ-396201 

17,8 

*ЯАЗ-6211 

50,6 д 

Ikarus-55 

28,0 д 

*Ikarus-556 

38,0 д 

*Ikarus-180 

41,0 д 

Ikarus-250 

31,0 д 

Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 

34,0 д 

Ikarus-255 

31,0 д 

Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 

34,0 д 

*Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 

40,0 д 

*Ikarus-263 

40,0 д 

*Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 

43,0 д 

*Ikarus-283.00 

46,0 д 

Ikarus-350.00 

37,0 д 

Ikarus-365.10, -365.11 

34,0 д 

*Ikarus-415.08 

39,0 д 

*Ikarus-435.01 

46,0 д 

Ikarus-543.26 

27,0 д 

Mersedes-Benz 030AKA-15 RHD «Витязь» 

28,3 д 

Mersedes-Benz 030AKA-15 RHS «Лідер» 

30,2 д 

Mersedes-Benz 030AKA-15 KHP/A «Стайєр» 

25,4 д 

Mersedes-Benz 0302 C V-8 

32,0 д 

Nissan-Urvan E-24 

10,0 д 

Nissan-Urvan Transporter 

14,0 

Nusa-501М 

15,8 

Nusa-521М 

15,8 

Nusa-522М, -522-03 

15,8 

 

Таблиця А.4 

Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса 

Робочий об’єм двигуна, Vp,
куб. см 

Максимальна потужність двигуна, Ne, кВт 

Тип коробки передач, (КП)** 

Загальна пасажиромісткість (ПМ), чол. 

Конструктивні особливості 

Базова лінійна норма Hs,
л/100 км 

*АКА-5225 

11970 

183,8 

4М 

 

з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha 

44,4 д 

*АКА-6226 

11970 

183,8 

4М 

 

з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha 

57,4 д 

 

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями. На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*), поширюється коефіцієнт 3.2.3.

Модель (модифікація) автобуса 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

ПМ 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

ГАЗ-221400 «Газель» 

2445 

73,5 

4М 

8 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

19,8 

ГАЗ-221400 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

8 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

19,2 

ГАЗ-3221 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 

17,3 

ГАЗ-3221 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 

19,0 

ГАЗ-3221 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

18,6 

ГАЗ-32212 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

6 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 

17,0 

ГАЗ-32212 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

6 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 

18,8 

ГАЗ-32212 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

6 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

18,4 

ГАЗ-32213 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

12 + 1 

з ДВЗ Sofim 8140.27 

13,2 д 

ГАЗ-32213 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

12 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 

17,8 

ГАЗ-32213 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

12 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 

19,4 

ГАЗ-32213 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

12 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

19,1 

ГАЗ-32214(1) «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

20,8 

ГАЗ-32214 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 

21,0 

ГАЗ-32214 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 

19,4 

ГАЗ-32214 «Газель» 

2300 

110,3 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину 

18,4 

 

(1)

Усі наведені модифікації ГАЗ-32214 — автобуси спеціалізовані медичні.

 

Модель (модифікація) автобуса 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

ПМ 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

ГАЗ-32214 «Газель» 

2890 

77,2 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 

22,6 

ГАЗ-32214 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

 

з ДВЗ Sofim 8140.27 

14,4 д 

ГАЗ-32215(2) «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

20,0 

ГАЗ-32215 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 

20,2 

ГАЗ-32215 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 

18,6 

ГАЗ-32215 «Газель» 

2300 

110,3 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину 

17,6 

ГАЗ-32215 «Газель» 

2890 

77,2 

5М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 

21,8 

ГАЗ-32215 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

 

з ДВЗ Sofim 8140.27 

13,9 д 

КАвЗ-3976 

4250 

92,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4030 кг 

30,0 

КАвЗ-39765 

4250 

92,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Mcn = 4740 кг 

32,5 

Кубань ГАЗ-3232 

2445 

73,5 

5М 

13 + 1 

з ДВЗ 4026.10 

18,3 

Кубань ГАЗ-3232 

2445 

73,5 

5М 

8 + 1 

з ДВЗ 4026.10 

17,6 

Кубань ГАЗ-3232 

2300 

73,5 

5М 

13 + 1 

з ДВЗ 4061.10 

18,6 

Кубань ГАЗ-3232 

2300 

73,5 

5М 

8 + 1 

з ДВЗ 4061.10 

17,8 

Кубань ГАЗ-3232 

2300 

80,9 

5М 

13 + 1 

з ДВЗ 4063.10 

16,8 

 

(2)

Усі наведені модифікації ГАЗ-32215 — автобуси спеціалізовані МВС.

 

Модель (модифікація) автобуса 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

ПМ 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

7

Кубань ГАЗ-3232 

2300 

80,9 

5М 

8 + 1 

з ДВЗ 4063.10 

16,5 

*ЛАЗ-52523 

 

166,2 

6М 

 

з ДВЗ Renault MIDR 06.02.26 

33,0 д 

*ЛіАЗ-5256.10 

6600 

169,1 

5А 

 

з ДВЗ MAN 0826 OH 7 

36,1 д 

*ЛіАЗ-5256.10 

6600 

169,1 

6А 

 

з ДВЗ MAN 0826 OH 7 

35,0 д 

*ЛіАЗ-6240 СВАРЗ 

 

141,2 

6М 

 

з ДВЗ Д 463-10 

45,5 д 

ПАЗ-3205 

4250 

88,3 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 672-11 

33,0 

ПАЗ-3205 

4250 

95,6 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 

31,1 

ПАЗ-3205 

4670 

96,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 

32,0 

ПАЗ-32051 

4250 

88,3 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 672-11 

32,6 

ПАЗ-3205-70 

2000 

80,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-406Д 

20,9 д 

ПАЗ-32051 

4250 

95,6 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 

30,7 

ПАЗ-32051 

4670 

96,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 

31,6 

ПАЗ-3206 

4250 

95,6 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5112.10, повноприводний 

32,1 

ПАЗ-3206 

4670 

96,0 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ 5234.10, повноприводний 

33,0 

Псковавто-221400 

2445 

73,5 

4М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм 

19,5 

Псковавто-221400 

2445 

73.5 

4М 

13 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм 

19,7 

Псковавто-221400 

2445 

73,5 

5М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм 

19,0 

Псковавто-221400 

2445 

73,5 

5М 

13 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2120 мм 

19,2 

Псковавто-22140А 

2445 

73,5 

4М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм 

19,6 

Псковавто-22140А 

2445 

73,5 

4М 

13 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм 

19,8 

Псковавто-22140А 

2445 

73,5 

5М 

9 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм 

19,2 

Псковавто-22140А 

2445 

73,5 

5М 

13 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2290 мм 

19,4 

Псковавто-221410 

2445 

73,5 

5М 

11 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, спеціалізований МВС 

19,1 

Псковавто-221420 

2445 

73,5 

5М 

5 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2252 мм, спеціалізований медичний 

19,5 

Псковавто-22142Р 

2445 

73,5 

5М 

5 + 1 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(1) = 2422 мм, спеціалізований медичний 

19,7 

РАФ-2915-02 

2445 

73,5 

4М 

 

з ДВЗ ЗМЗ-402610, спеціалізований медичний 

16,3 

УАЗ-3303201 

2445 

67,6 

4М 

 

з ДВЗ УМЗ-4178.10 

10,4 

Turbo Daily А40Е10 

2800 

76,0 

5М 

16 + 1 

з ДВЗ Sofim 8140.23 

13,1 д 

Volkswagen TRANSPORTER 1.7D 

1700 

42,0 

5М 

 

з ДВЗ KY 

10,4 д 

 

(1)

Габаритна висота автобуса, мм.

 

Таблиця А.4.1

 

Автобуси виробництва ЗАТ «ЗАЗ» та ЗАТ «БАЗ» (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса 

Клас автобуса 

Модель двигуна 

Модель КП 

Передатне число головної передачі 

Маса споряджена, кг 

Маса
повна, кг 

Колісна база, мм 

Шини (тип) 

Кількість місць для сидіння (без місця для водія)/ПМ 

Hs,
л/100 км 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗАЗ А07А на шасі LPТ613/38 

Автобус міський
1 класу 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

4615 

7700 

3800 

215/75R17.5 

23/41 

19,1 

ЗАЗ А07А1 на шасі LPТ613/38 

Автобус міжміський 2 класу 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

4820 

7700 

3800 

215/75R17.5 

26/39 

13,0 

ЗАЗ А07А2 на шасі LPТ613/38 

Автобус міжміський 2 класу 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

4850 

7700 

3800 

215/75R17.5 

28/28 

13,2 

БАЗ-А079.25 

Автобус міжміський 3 класу 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

5540 

7740 

4550 

215/75R17.5 

29/29 

13,2 

 

Таблиця А.5 

 

Вантажні бортові автомобілі

Модель (модифікація) автомобіля 

Hs, л/100 км (СПГ— м3/100 км) 

1

2

ГАЗ-3307 

24,5 

ГАЗ-3309 

17,0 д 

ГАЗ-4301, -4306 

18,0 д 

ГАЗ-51, -51А, -51В 

21,5 

ГАЗ-51Ж 

33,0 знг 

ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю 

21,5 

ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05 

22,0 

ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 

30,0 знг 

ГАЗ-52-27, -52-28 

21,0 спг (22,0) 

ГАЗ-52-54, -52-74 

22,0 

ГАЗ-53, -53А 

25,0 

ГАЗ-53-07 

37,0 знг 

ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А 

25,0 

ГАЗ-53-19 

37,0 знг 

ГАЗ-53-27 

25,5 спг (25,0) 

ГАЗ-53-50, -53-70 

25,0 

ГАЗ-66, -66А, -66АЗ, -663, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 

28,0 

ЗІЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 

31,0 

ЗІЛ-131, -131А 

41,0 

ЗІЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ 

38,0 

ЗІЛ-133ГЯ 

25,0 д 

ЗІЛ-138 

42,0 знг 

ЗІЛ-138А, -138АГ 

32,0 спг (31,0) 

ЗІЛ-166А, -166В 

41,0 

ЗІЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -1570, -157КЮ, -157Э, -157Ю 

39,0 

ЗІЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516 

31,0 

ЗІЛ-431610 

32,0 спг (31,0) 

ЗІЛ-431810 

42,0 знг 

ЗІЛ-431917 

31,0 

ЗІЛ-4331 

25,0 д 

ЗІЛ-43317 (з ДВЗ КамАЗ-740) 

27,0 д 

КамАЗ-4310, -43105 

31,0 д 

КамАЗ-5320 (з передаточним числом головної передачі — 6,53) 

25,0 д 

КамАЗ-53202, -53212, -53213 (з передаточним числом ГП — 6,53) 

25,5 д 

КамАЗ-53208 

22,5 спг + 6,5 д (26,0 д) 

КамАЗ-53217 

21,5 спг + 6,5 д (26,0 д) 

КамАЗ-53218 

23,0 спг + 6,5 д (26,0 д) 

КамАЗ-53219 

22,0 спг + 6,5 д (26,0 д) 

КрАЗ-255Б, -255Б1 

42,0 д 

КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С 

38,0 д 

КрАЗ-260, -260Б1, -260М 

42,5 д 

МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В 

23,0 д 

МАЗ-514

25,0 д 

МАЗ-516, -516Б

26,0 д 

МАЗ-5334, -5335, -533501

23,0 д 

МАЗ-53352

24,0 д 

МАЗ-53366

31,7 д 

МАЗ-5337, -53371

23,0 д 

МАЗ-543

98,0 д 

МАЗ-7310, -7313

98,0 д 

Урал-355, -355М, -355МС

30,0 

Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю

50,0 

Урал-377, -377Н

44,0 

Урал-4320, -43202

32,0 д 

УАЗ-451ДМ, -451М

14,0 

УАЗ-452, -452Д, -452ДМ

16,0 

УАЗ-3303

16,5 

УАЗ-330301

16,0 

УАЗ-33032, -33032-01

21,5 

УАЗ-374101

16,0 

Avia А-20Н

11,0 д 

Avіа А-21К, -21N

11,0 д 

Avia А-30N

13,0 д 

Avia А-31L, -31N, -31Р

13,0 д 

IFA W50L

20,0 д 

Magirus 232 D 19L

24,0 д 

Magirus 290 D 26L

34,0 д 

Tatra 111R

33,0 д 

 

 

Таблиця А.6 

 

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

ГАЗ-3302, -33021 «Газель» 

2445 

66,2 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4025.10 

16,4 

ГАЗ-3302, -33021 «Газель» 

2445 

73.5 

4М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

16,2 

ГАЗ-3302, -33021 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

15,8 

ГАЗ-33021 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

З ДВЗ Sofim 8140.27 

11,0 д 

ГАЗ-33027 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний 

19,0 

ГАЗ-33027 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний 

18,5 

ЗІЛ-5301АО 

4750 

78,7 

5М 

з ДВЗ ММЗ Д-245 

20,2 д 

ЗІЛ-5301ТО 

4750 

78,7 

5М 

з ДВЗ ММЗ Д-245 

22,6 д 

МАЗ-53362 

14860 

242,0 

 

з ДВЗ ЯМЗ-238Д 

26,6 д 

Turbo Daily 35Е10V 

2800 

76,0 

5М 

з ДВЗ Sofim 8140.23 

11,7 д 

Turbo Daily 49Е10V 

2800 

76,0 

5М 

з ДВЗ Sofim 8140.23 

13,0 д 

 

 

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.

 

Таблиця А.6.1

 

Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Vp, куб. см 

Ne, кВт 

Тип КП 

Маса споряджена, кг 

Hs,
л/100 км 

DAF AE4510C 

CB107 

5883 

110 

5M 

5000 

14,9 

DAF FA95.380.XF 

XF 280 M 

12580 

283 

8M 

10300 

22,3 

MAN 26.414 

D2866LF31 

11967 

301 

16M 

12100 

25,6 

MAN F2000 

D2866LF25 

11967 

301 

8M 

9550 

21,1 

Mercedes Benz 2433 

OM441.960 

10964 

249 

8A 

8890 

20,1 

Renault Premium 300 

MIDR 062045D41 

9800 

249 

16M 

9100 

22,0 

Scania R124 LB6x2LA 420 

DC12 03 

11700 

309 

8M 

10190 

20,2 

Volvo FH12.400 

TD122 FS 

12130 

294 

10M 

8500 

23,0 

 

 

Таблиця А.6.2

 

Вантажні бортові автомобілі виробництва ЗАТ «ЗАЗ» (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Модель КП 

Передатне число головної передачі 

Маса споряджена, кг 

Маса повна, кг 

Колісна база, мм 

Шини (тип) 

Hs,
л/100 км 

ТАТА LPT613/38 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

3570 

7250 

3800 

7.5R16-14PR 

12,6 

 

 

Таблиця А.7 

Тягачі

Модель (модифікація) автомобіля 

Hs, л/100 км (СПГ — м3/100 км) 

1

2

БелАЗ-537Л 

100,0 д 

БелАЗ-6411 

95,0 д 

БелАЗ-7421 

100,0 д 

ГАЗ-51П 

21,0 

ГАЗ-52-06 

22,0 

ГАЗ-63Д, -63П 

26,0 

ЗІЛ-120Н 

31,0 

ЗІЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 

31,0 

ЗІЛ-131В, -131НВ 

41,0 

ЗІЛ-131НВ (з ДВЗ ЗІЛ-375) 

43,5 

ЗІЛ-137, -137ДТ 

42,0 

ЗІЛ-138В1 

41,0 знг 

ЗІЛ-157В, -157КВ, -157КДВ 

38,5 

ЗІЛ-441510, -441516 

31,0 

ЗІЛ-441510 (з ДВЗ ЗІЛ-375) 

42,0 

ЗІЛ-441610 

41,0 знг 

ЗІЛ-433360 (з ДВЗ об’ємом 6000 куб. см, потужністю 110,3 кВт) 

31,0 

ЗІЛ-ММЗ-4413 

31,0 

КАЗ-120ТЗ 

31,0 

КАЗ-606, -606А 

31,0 

КАЗ-608, -608В, -608В2 

31,0 

КАЗ-608В1 (з ДВЗ ЗІЛ-375) 

45,0 

КамАЗ-5410, -54101, -54112 (з передаточним числом ГП — 6,53) 

25,0 д 

КамАЗ-5410, -54112 (з ДВЗ ЯМЗ-238) 

26,0 д 

КамАЗ-54118 

23,5 спг + 6,5 д (26,0 д) 

КрАЗ-255В, -255В1 

40,0 д 

КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС 

41,5 д 

 КрАЗ-258, -258Б1 

37,0 д 

КрАЗ-260В 

40,0 д 

КрАЗ-6443 

40,0 д 

КрАЗ-6444 

37,0 д 

КрАЗ-643701 

41,5 д 

КЗКТ-537Л 

100,0 д 

КЗКТ-7427, -7428 

140,0 д 

ЛуАЗ-2403 

10,0 

МАЗ-504, -504А, -504Б, -504Г 

23,0 д 

МАЗ-504В 

31,0 д 

МАЗ-509, -509А 

36,5 д 

МАЗ-537, -537Т 

100,0 д 

МАЗ-5429, -5430 

23,0 д 

МАЗ-5432 

26,0 д 

МАЗ-54321 

25,0 д 

МАЗ-54322, -543221 

27,0 д 

МАЗ-54323, -54324 

28,0 д 

МАЗ-54326 

25,0д 

МАЗ-5433, -54331 

23,0 д 

МАЗ-6422 

35,0 д 

МАЗ-642201 

33,5 д 

МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229 

35,0 д 

МАЗ-7310, -73101, -7313 

98,0 д 

МАЗ-7916 

138,0 д 

Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН 

49,0 

Урал-377С, -377СК, -377СН 

44,0 

Урал-4420, -44202 

31,0 д 

Avstro-Fiat CDN-130 

26,0 д 

Chepel D-450 

22,0 д 

Chepel D-450.86 

25,0 д 

COF-9600, 6 х 4, «International» (США) 

27,1 д 

Faun H-36-40/45 

85,0 д 

Faun H-46-40/49 

90,0 д 

Iveco-190.33 

25,0 д 

Iveco -190.36 Turbo Star 

16,0 д 

Iveco -190.42 

27,0 д 

KNVF-12Т Camacu-Nissan 

45,0 д 

LIAZ 110421 

27,0 д 

Mersedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 

23,0 д 

Mersedes-Benz-1735 LS 

18,7 д 

Mersedes-Benz-2232S 

27,0 д 

Mersedes-Benz-2235, -2236 

28,0 д 

Mersedes-Benz-2628 

42,0 д 

Mersedes-Benz-2632 

34,0 д 

Praga ST2-W 

23,0 д 

Shoda-LIAS-100.42, -100.45 

24,0 д 

Shoda-706PTTN 

25,0 д 

Tatra-815ТР 

48,0 д 

Volvo F123-42Т 

27,0 д 

Volvo F-8932 

24,0 д 

Volvo-1033 

22,0 д 

 

 

Таблиця А.7.1

 

Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Vp, куб. см 

Ne, кВт 

Тип КП 

Маса споряджена, кг 

Hs, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

7

КамАЗ-54115 

КамАЗ-740.11-240 

10850 

176 

10M 

7080 

22,0 

МАЗ 544008 

ЯМЗ-7511.10 

14860 

294 

9M 

8000 

17,8 

DAF FT 85.340 

XF 250 M 

12580 

250 

16M 

6780 

18,0 

DAF FT 85.380 

XF 280 M 

12580 

280 

16M 

6800 

18,1 

DAF FT95.360 

WS 268 M 

11600 

295 

16M 

7100 

18,8 

DAF FT95.360 ATI 

WS268 

11600 

268 

16M 

7000 

18,7 

DAF FT95.400 

WS295 

11600 

295 

16M 

7290 

18,8 

DAF FT 95 430 

WS315 

11600 

315 

16M 

7850 

17,1 

DAF FT 95.380 XF 

XE280 C 

12580 

280 

16M 

6970 

16,3 

DAF FT 95.380 

XF280M 

12580 

280 

16M 

7120 

17,6 

DAF FT 95XF 430 

XE315C 

12580 

315 

16M 

7315 

16,5 

DAF FT95.430.XF 

XF315M 

12580 

315 

16M 

7960 

17,2 

DAF FT 95 XF 430 

XF315 

12580 

315 

12M 

7261 

17,5 

Iveco EuroTech 440E34 

8460.41K.410 

9500 

254 

4M 

7100 

19,4 

Iveco MP440E42 

8210.42L 

13793 

309 

16M 

6600 

17,5 

Iveco Stralis AT440S43 T 

F3AE0681D 

10300 

316 

16M 

7546 

19,8 

Iveco 440E43 t/p 

F3AE0681D 

10300 

316 

16M 

6500 

20,0 

MAN 18.410 FLS 

D2866LF25 

11967 

301 

16M 

8000 

18,7 

MAN 19.372 FLS 

D2866LF21 

11967 

272 

12M 

7200 

21,4 

MAN 19.403 

D2866LF20 

11967 

294 

8M 

7030 

18,2 

MAN 19.403 

D2866LF25 

11967 

301 

8M 

7500 

18,6 

MAN 19.414 

D2866LF31 

11967 

301 

16M 

7240 

19,3 

MAN 19.422 FTL 

D2866LF22 

11967 

309 

12M 

7200 

21,2 

MAN 19.463 

D2876LF02 

12816 

338 

16M 

7200 

16,2 

Mercedes Benz 1733 

OM441.960 

10964 

249 

8M 

7300 

17,4 

Mercedes Benz 1838 

OM442LA 

14618 

280 

16M 

7100 

21,3 

Mercedes Benz 1838 

OM442LA 

14618 

280 

16HA* 

7140 

23,1 

Mercedes Benz 1838 

OM402LA 

12763 

280 

16M 

6650 

21,0 

Mercedes Benz 1840 LS 

OM501LA.II/3 

11946 

290 

16HA 

7560 

21,9 

Mercedes Benz Actros 1841 LS 

OM501LA.III/5 

11946 

290 

16HA 

7250 

21,4 

Mercedes-Benz Actros 1843 

OM501LA 

11946 

315 

16HA 

7400 

22,3 

Mercedes Benz 1844 

OM442LA 

14618 

324 

8A 

7500 

25,0 

Mercedes Benz 1844 

OM422LA.I/1 

14618 

324 

12M 

7600 

23,8 

Mercedes Benz 1844 LS 

OM442 LA.I/10 

14618 

320 

8M 

7840 

19,3 

Mercedes Benz 1938 LS 

OM402LA 

12763 

280 

8M 

6700 

21,3 

Renault AE390.19T3 

MIDR 062465A42 

11900 

287 

8M 

7900 

19,7 

Renault AE420 Ti 

MIDR 063540 

12000 

305 

16M 

7700 

20,5 

Renault Magnum AE430 

MIDR 062465 

11900 

314 

8M 

7000 

20,4 

Renault Magnum AE560 

EE9-560 

16400 

412 

18M 

8127 

22,3 

Renault Manager G300 

MIDR 062045D41 

10000 

222 

16M 

6570 

18,5 

Renault Premium 340 

MIDR 062045E41 

9800 

249 

16M 

7500 

19,0 

Renault Premium 385.19T 

MIDR 062356 A41 

11116 

280 

16M 

7100 

19,3 

Renault Premium 400.19T 

MIDR 062356 B41 

11116 

288 

16M 

7100 

19,3 

Renault R385 Major 

MIDR 063540 N3 

12024 

283 

18M 

7200 

19,5 

Scania 113M 

DSC11 18 

11021 

265 

12M 

7500 

22,0 

Scania 114 

DSC11 79 

11021 

250 

8M 

6200 

21,6 

Scania P114 LA4x2LA 380 

DC11 04 

10640 

280 

12M 

7100 

18,2 

Scania R114 GA4x2NA 380 

DC11 04 

10640 

280 

12M 

7500 

18,2 

Scania R114 LA4x2EB 380 

DC11 04 

10640 

280 

12M 

7500 

18,2 

Scania R124 GA4x2NA 

DC12 01 

11705 

309 

12M 

7500 

16,2 

Scania R124 LA4x2NA400 

DSC12 01 

11705 

294 

12M 

6940 

16,6 

Scania 143M 

DSC12 02 

11705 

265 

8M 

7100 

16,3 

Scania R143HA4x2L 

DSC14 08 

14190 

309 

12M 

6500 

19,0 

Scania R144GA4x2NA460 

DSC14 15 

14190 

338 

12M 

6500 

18,7 

Scania R94DB 4x2 

DC9 11 

8970 

162 

8M 

7100 

17,7 

Volvo F12 

TD122 FH 

12000 

262 

12M 

6700 

18,6 

Volvo F12.400 

TD122 FS 

12000 

294 

12M 

7600 

22,1 

Volvo FH 

D13A EC06B 

12800 

324 

12M 

7600 

21,7 

Volvo FH12 

D12D EC01 

12100 

308 

14M 

7320 

16,5 

Volvo FH12 

D12A EC96 

12130 

279 

12M 

7100 

19,4 

Volvo FH12 

D12C EC99 

12130 

309 

12M 

7390 

19,0 

Volvo FH12 

D12C EC01 

12130 

308 

14M 

7320 

17,9 

Volvo FM12 

D12D EC01 

12100 

308 

14M 

6940 

16,2 

 

* НА — напівавтоматична коробка передач.

 

 

Таблиця А.8 

Самоскиди

Модель (модифікація) автомобіля 

Hs, л/100 км (СПГ — м3/100 км) 

1

2

БелАЗ-540, -540А 

135,0 д 

БелАЗ-548А 

160,0 д 

БелАЗ-548ГД 

200,0 знг 

БелАЗ-549, -7509 

270,0 д 

БелАЗ-7510, -7522 

135,0 д 

БелАЗ-7523, -7525 

160,0 д 

БелАЗ-7526 

135,0 д 

БелАЗ-7527 

160,0 д 

БелАЗ-75401 

150,0 д 

БелАЗ-7548 

160,0 д 

ГАЗ-САЗ-4509 (з ДВЗ ГАЗ-542, 6230 куб. см) 

20,7 д 

ГАЗ-САЗ-53Б 

28,0 

ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В 

23,0 

ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 

28,0 

ГАЗ-САЗ-3509 

27,0 спг (28,0) 

ГАЗ-САЗ-35101 

28,0 

ЗІЛ-ММЗ-554, -55413, -554М 

37,0 

ЗІЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 

37,0 

ЗІЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022 

37,0 

ЗІЛ-ММЗ-45023 

50,0 знг 

ЗІЛ-ММЗ-4505 

37,0 

ЗІЛ-ММЗ-45054 

37,5 спг (37,0) 

ЗІЛ-ММЗ-138АБ 

37,5 спг (37,0) 

КАЗ-4540 

28,0 д 

КамАЗ-55102 

32,0 д 

КамАЗ-55102 (з ДВЗ ЯМЗ-238) 

35,0 д 

КамАЗ-5511 

34,0 д 

КамАЗ-55111 (з передаточним числом ГП — 6,53) 

36,5 д 

КамАЗ-55118 

31,0 спг + 9,0 д (35,0 д) 

КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С 

48,0 д 

КрАЗ-6505 

50,0 д 

КрАЗ-6510 

48,0 д 

МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г 

28,0 д 

МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г 

28,0 д 

МАЗ-511, -512 

28,0 д 

МАЗ-513, -513А 

28,0 д 

МАЗ-5549, -5551 

28,0 д 

МоАЗ-75051 

85,0 д 

САЗ-3502 

28,0 

САЗ-3503, -3504 

26,0 

Урал-5557 

34,0 д 

Урал-55571 (з ДВЗ ЯМЗ-236) 

34,5 д 

Avia A-30KS 

15,0 д 

IFA-W50/A 

19,0 д 

IFA-W50L/K 

24,0 д 

Magirus-232D19R 

30,0 д 

Magirus -290D26R 

44,0 д 

Tarta-138S1, -138S3 

36,0 д 

Tarta-148S1М, -148S3 

36,0 д 

Tarta-Т815С1, -Т815С1А, -Т815С3 

42,0 д 

 

 

Таблиця А.9 

 

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі

 

1

2

Модель (модифікація) автомобіля 

Hs, л/100 км (СПГ— м3/100 км) 

1

2

БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01) 

24,0 

БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01, з бортопідйомником) 

24,7 

БАФ-1 (на базі ГАЗ-53А) 

27,0 

ВАЗ-2302 «Бізон» 

11,5 

ГАЗ-2705 «Газель» 

15,0 

ГЗСА-731 

29,0 

ГЗСА-890А 

34,0 знг 

ГЗСА-891 

23,0 

ГЗСА-891Б 

33,0 знг 

ГЗСА-891В 

24,0 спг (23,0) 

ГЗСА-892 

23,0 

ГЗСА-893А 

23,0 

ГЗСА-893АБ 

34,0 знг 

ГЗСА-893Б 

24,0 спг (23,0) 

ГЗСА-947 

29,0 

ГЗСА-949 

27,0 

ГЗСА-950 

27,0 

ГЗСА-950А 

39,0 знг 

ГЗСА-3702 

23,0 

ГЗСА-37021 

34,0 знг 

ГЗСА-37022 

24,0 спг (23,0) 

ГЗСА-3704 

23,0 

ГЗСА-37041 

34,0 знг 

ГЗСА-37042 

24,0 спг (23,0) 

ГЗСА (КМЗ)-3705 

27,0 

ГЗСА-3706 

27,0 

ГЗСА (КМЗ)-3711 

27,0 

ГЗСА (КМЗ)-37111, -37112, -37121 

27,0 

ГЗСА (КМЗ)-3712 

23,0 

ГЗСА (КМЗ)-37122 

24,0 спг (23,0) 

ГЗСА-3713,-3714 

29,0 

ГЗСА (КМЗ)-3716 

28,0 

ГЗСА (КозМЗ)-3718 

29,0 

ГЗСА (КозМЗ)-3719 

29,0 

ГЗСА (КМЗ)-3721 

27,0 

ГЗСА (КМЗ)-37231 

27,0 

ГЗСА (КМЗ)-3726 

27,0 

ГЗСА-3944 

27,0 

ГЗСА-3742, -37421 

29,0 

ГЗСА-376820 

27,0 

ЄрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В 

14,0 

ЄрАЗ-37111 

28,0 

ЄрАЗ-37121 

24,0 

ЄрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305 

15,0 

ЗІЛ-431410 

35,3 

ЗІЛ-5301ЛО 

19,4 д 

ЗІЛ-5301ЕО 

17,9 д 

ЗІЛ-5301УО 

19,4 д 

ЗІЛ-5302ВО 

24,9 д 

ЗСА-270710 «Газель» 

17,5 

ІЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 

11,0 

ІЖ-2715011 

15,0 знг 

К-51 А (на базі ГАЗ-52-01)

23,0 

КАвЗ-664

29,0 

КАвЗ-49471

53,0 

Кубань-Г1А1

28,0 

Кубань-Г1А2 

30,0 

Кубанец-У1А

18,0 

ЛуМЗ-890, -890Б

34,0 

ЛуМЗ-945

10,0 

ЛуМЗ-946

15,0 

ЛуМЗ-948

10,0 

ЛуМЗ-949

15,0 

Мод. (КМЗ)-35101

27,0 

Мод. (КМЗ)-3716

27,0 

Мод. (КозМЗ)-3718

29,0 

Мод. (КМЗ)-37211

27,0 

Мод. (КМЗ)-37231

27,0 

Мод. (КМЗ)-3726

27,0 

Мод. (ГЗСА)-3767

28,0 спг (27,0) 

Мод. (КМЗ)-39011

24,0 

Мод. (КозМЗ)-39021

29,0 

Мод. (КозМЗ)-39031

29,0 

Мод. (КозМЗ)-3944

27,0 

Мод. (КМЗ)-53423

28,0 д 

Мод. (КозМЗ)-5703

28,0 д 

Москвич-2733, -2734

11,0 

НЗАС-3964

29,0 

НЗАС-4208

35,0 д 

НЗАС-4947

53,0 

НЗАС-4951

34,0 д 

ПАЗ-3742

29,0 

ПАЗ-37421

28,0 

РАФ-22031-01

15,0 

РАФ-22035, -22035-01

15,0 

ТА-1А4

24,0 

ТА-943А, -943Н

22,5 

ТА-949А 

24,0 

УАЗ-450А 

17,0 

УАЗ-451А 

17,0 

УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон» 

17,6 

УАЗ-374101 

17,0 

УАЗ-3909, -39099 

17,0 

УАЗ-3962 

17,5 

УАЗ-396201 

17,0 

Урал-49472 

53,0 

Avia A-20F 

11,0 д 

Avia A-30F, -30KSU, -31KSU 

13,0 д 

Guk A-03, A-06, A-07М 

14,0 

Guk A-11, A-13, A-13М 

14,0 

IFA-Robur LD 3000КF/STKo 

17,0 д 

Mersedes-Benz LP 809/36 

17,0 д 

Nusa C-502-1 

14,0 

Nusa C-521С 

14,0 

Nusa C-522С 

14,0 

 

 

 

Таблиця А.10 

 

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі

(з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автобуса 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

з ДВЗ Sofim 8140.27 

11,9 д 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10,
(mсп = 2000 кг,
mван = 1350 кг + 2 чол.)(1) 

16,8 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2000 кг,
mван = 1350 кг + 2 чол.) 

15,0 

 

 

Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними
технічними даними та конструктивними особливостями

Модель (модифікація) автомобіля 

Vp, см3 

Ne, кВт 

КП 

Конструктивні особливості 

Hs, л/100 км 

1

2

3

4

5

6

ГАЗ-2705 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2000 кг,
mван = 1350 кг + 2 чол.) 

16,7 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10
(mсп = 2000 кг,
mван = 960 кг + 2 чол.) 

17,2 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2090 кг,
mван = 960 кг + 2 чол.) 

15,3 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2090 кг,
mван = 960 кг + 2 чол.) 

17,1 

ГАЗ-2705 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2220 кг,
mван = 830 кг + 6 чол.) 

18,1 

ГАЗ-27057 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний,
(mсп = 2220 кг,
mван = 1130 кг + 2 чол.) 

18,2 

ГАЗ-27057 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний,
(mсп = 2220 кг,
mван = 1130 кг + 2 чол.) 

16,7 

ГАЗ-27057 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний,
(mсп = 2310 кг,
mван = 740 кг + 6 чол.) 

19,1 

ГАЗ-27057 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний,
(mсп = 2310 кг,
mван = 740 кг + 6 чол.) 

17,6 

ГАЗ-27057 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний,
(mсп = 2310 кг,
mван = 740 кг + 6 чол.) 

18,9 

ГАЗ-3302 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10
(mван = 1500 кг + 2 чол.) 

16,0 

ГАЗ-33022 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 

16,2 

ГАЗ-33023 «Газель» 

2499 

76,0 

5М 

з ДВЗ Sofim 8140.27
(mван = 1000 кг + 6 чол.) 

12,4 д 

ГАЗ-33023 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10
(mсп = 2050 кг,
mван = 1000 кг + 6 чол.) 

18,2 

ГАЗ-33023 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2050 кг,
mван = 1000 кг + 6 чол.) 

16,6 

ГАЗ-33023 «Газель» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2050 кг,
mван = 1000 кг + 6 чол.) 

17,9 

ГАЗ-33027 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2100 кг,
mван = 1250 кг + 2 чол.) 

16,5 

ГАЗ-330273 «Газель» 

2300 

73,5 

5М 

повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4061.10
(mсп = 2300 кг,
mван = 760 кг + 6 чол.) 

18,8 

ГАЗ-330273 «Газель» 

2300 

80,9 

5М 

повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2300 кг,
mван = 760 кг + 6 чол.) 

17,3 

ЗАЗ-11024-08 

1091 

37,5 

5М 

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246
(mван = 290 кг + 1 чол.) 

6,6 

ЗАЗ-11024-08 

1091 

33,4 

5М 

з ДВЗ МЕМЗ-245-04
(mван = 290 кг + 1 чол.) 

6,7 

ЗАЗ-110550 

1091 

37,5 

4М 

з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246, пікап,
(mван = 260 кг + 1 чол.) 

7,0 

Кубань-23023 «Фермер» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2060 кг,
mван = 1090 кг + 5 чол.) 

17,7 

Кубань-23023 «Фермер» 

2300 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4061.10
(mсп = 2060 кг,
mван = 1090 кг + 5 чол.) 

18,1 

Кубань-23023 «Фермер» 

2300 

80,9 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4063.10
(mсп = 2060 кг,
mван = 1090 кг + 5 чол.) 

16,3 

Москвич-2335 

1699 

62,5 

5М 

з ДВЗ ВАЗ-2106, пікап, передавальне число ГП — 4,55 

10,0 

Москвич-2335 

1702 

62,5 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап 

10,2 

Москвич-23352 

1480 

52,9 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-331, пікап, передавальне число ГП — 4,55 

10,0 

Москвич-233522 

1702 

62,5 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап, передавальне число ГП — 4,55 

10,2 

Москвич-233523 

1816 

66,0 

5М 

з ДВЗ УЗАМ-3318, пікап, передавальне число ГП — 4,55 

11,0 

Москвич-2335-135 

1753 

44,0 

5М 

з ДВЗ Ford-XLD-418, пікап 

8,0 д 

Псковавто-2214Ф1 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2050 кг,
mван = 1300 кг + 2 чол.)

16,5 

Псковавто-2943 «Фермер» 

2445 

73,5 

5М 

з ДВЗ ЗМЗ-4026.10
(mсп = 2220 кг,
mван = 865 кг + 6 чол.) 

18,4 

Citroen Jumper 31 

2446 

63,0 

5М 

з ДВЗ DJ5 

12,3 д 

Citroen Jumper 35 

2446 

63,0 

5М 

з ДВЗ DJ5 

12,3 д 

Citroen C-15D 

1769 

43,5 

5М 

вантажністю 600 кг 

7,2 д 

Citroen C-15D 

1769 

43,5 

5М 

вантажністю 765 кг 

7,3 д 

Turbo Daily 35Е10С 

2800 

76,0 

5М 

з ДВЗ Sofim 8140.23 

12,1 д 

 

(1)

mсп — споряджена маса автомобіля;

mван — вантажність автомобіля.

 

 

Таблиця А.10.1

 

Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі
(з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Vp, куб. см 

Ne, кВт 

Тип КП 

Маса споряджена,
кг 

Hs, л/100 км 

DAF FA 85.330 

WS 242 M 

11600 

243 

16M 

9400 

20,8 

Iveco Turbo Daily 60C15 

8140.43N 

2798 

107 

6M 

2920 

13,9 

MAN 23403 

D2866LF20 

12000 

294 

16M 

11500 

25,0 

Mercedes Benz 110D 

OM601 D23LA 

2293 

78 

5M 

1705 

9,3 

Mercedes-Benz 208D 

OM601.940 

2299 

58 

5M 

1700 

9,1 

Mercedes Benz Sprinter 313 CDI 

OM611 De22LA 

2148 

95 

5M 

2050 

10,1 

Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA 

OM611 De22LA 

2148 

95 

5M 

2343 

10,2 

Mercedes Benz Sprinter 416 CDI 

OM612 DELA 

2685 

115 

6M 

2360 

11,6 

Mercedes Benz 814D 

OM364 LA 

3944 

100 

5M 

3960 

14,1 

Mercedes Benz 2538 L 

OM 442 LA.VI/1 

14618 

280 

8M 

10970 

23,4 

 

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Vp, куб. см 

Ne, кВт 

Тип КП 

Маса споряджена, кг 

Hs, л/100 км 

Mercedes Benz 2543 LS 

OM 501 LA.II/4 

11946 

315 

8M 

11750 

23,8 

Mercedes Benz 2544 L 

OM 442 LA.I/7 

14618 

320 

8M 

11360 

23,9 

Renault Kangoo 

F8Q 

1870 

48 

5M 

1095 

6,0 

Volkswagen Caddy 

AYQ 

1896 

47 

5M 

1100 

5,9 

Volkswagen LT-35A 

ANJ 

2461 

80 

5M 

2030 

9,2 

Volvo FL6 

D6A180 

5480 

132 

6M 

5500 

14,8 

 

 

Таблиця А.10.2

 

Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ «ЗАЗ» (з наведенням ідентифікаційних даних)

Модель (модифікація) автомобіля 

Модель двигуна 

Модель КП 

Передатне число головної передачі 

Маса споряджена, кг 

Маса
повна, кг 

Колісна база, мм 

Шини (тип) 

Hs,
л/100 км 

ТАТА LPT613/58 

ТАТА 697 TC55L 

GBS-40 

3,111 

4420 

7250 

3800 

7.5R16-16PR 

14,9 

 

 

Додаток Б 

 

Норми витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів

 

Таблиця Б.1 

 

Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки

Модель спецавтомобіля 

Базова модель 

Лінійна норма Hs,
л/100 км 

Норма на роботу обладнання Ноб, л/год. 

1

2

3

4

Автовибухопункти 

СПВ-6 

ГАЗ-66-01 

32,0 

4,0 

Автопересувні невибухові джерела 

ГСК-6М 

Урал-43203 

32,0 

5,3 

С4800/12УХЛ1 

КрАЗ-255Б 

49,5 

9,5 

СВ-5-150 

Урал-4320 

32,0 

5,3 

СВ 10/100 

КрАЗ-255Б 

49,5 

9,5 

СВ 10/180 

КрАЗ-255Б 

49,5 

9,5 

Агрегати для поверхневої обробки асфальтобетонних покриттів 

УК-18А 

ГАЗ-53А 

33,0 

9,0 

Асфальторозігрівачі 

АР-53 

ГАЗ-53А 

33,0 

4,5 

Асфальтоукладальники 

ЕД-1МБ 

ГАЗ-53А 

27,5 

6,0 

Бурильні установки 

АВБ-2М 

ГАЗ-66 

31,0 

8,0(1) 

БКГМ-63АН 

ГАЗ-53 

31,0 

7,5 

БКМА-1/3,5 

ЗІЛ-130 

37,0 

12,0 

БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2) 

ГАЗ-66А 

31,0 

8,0 

БМ-302А, -302 (БКГМ-66-3) 

ГАЗ-66 

31,0 

8,0 

БМ-802С 

КрАЗ-257 

54,5 

8,0 

ЛБУ-50 

ЗІЛ-157К 

44,5 

8,0 

МРК-1А 

ЗІЛ-157 

46,0 

8,0 

МРК-3А 

ЗІЛ-131 

46,0 

8,0 

МРКА-690А 

ЗІЛ-130 

42,0 

12,0 

ОБУДМ-150 343 

ЗІЛ-157 

48,0 

8,0 

ОБУЕ-150 ЗІВ 

ЗІЛ-157К 

44,5 

8,0 

УРБ-2А 

ЗІЛ-157К 

47,5 

8,0 

УРБ-2А-2 

ЗІЛ-131А 

48,0 

11,0 

УРБ-2А-2 

ЗІЛ-131НА 

48,0 

11,0 

УРБ-2,5А 

ЗІЛ-131А 

48,0 

11,0 

УРБ-2,5А 

КамАЗ-4310 

30,0 

7,5 

УРБ-16 

ЗІЛ-157К 

45,5 

8,0 

УРБ-50М 

ГАЗ-66 

32,0 

8,0 

(1)

Норми для роботи спеціального обладнання зазначені для буріння гірських порід V категорії. При бурінні порід вищих категорій норма витрат палива збільшується в 1,27 при переході від категорії до категорії на один рівень. 

Вишки телескопічні 

АГ-60 

ГАЗ-51 

26,5 

3,0 

АГП-12 

ГАЗ-52 

28,5 

3,0 

АГП-12 

ГАЗ-53 

31,0 

3,5 

АГП-12 

ЗІЛ-130 

37,5 

6,8 

АГП-12А 

ГАЗ-53А 

30,5 

3,5 

АГП-12А 

ГАЗ-63 

31,0 

3,3 

АГП-12Б 

ЗІЛ-164 

35,0 

3,5 

АГП-18 

ГАЗ-53А 

33,0 

5,2 

АГП-18 

ЗІЛ-157М 

47,0 

4,8 

АГП-22 

ЗІЛ-130 

41,0 

8,2 

АГП-22 

ЗІЛ-157К 

49,0 

5,0 

АГП-28 

ЗІЛ-133Г1 

48,0 

6,9 

АП-10 

УАЗ-3303 

18,5 

*) 

АП-17 

ГАЗ-53А 

32,0 

5,2 

АП-22 

ЗІЛ-433102 

33,0 д 

6,8 

АПК-30 

Урал-375 

66,0 

5,0 

АТ-53Г 

ГАЗ-53А 

27,5 

3,5 

ВІ-23 

ЗІЛ-130 

35,0 

4,0 

ВС-18 МС 

ГАЗ-52-03 

27,5 

3,0 

ВС-22 МС 

ЗІЛ-130 

38,5 

4,0 

ВС-26 МС 

ЗІЛ-130 

39,5 

4,0 

ГВГ 

ГАЗ-51 

26,5 

3,0 

МР-20-2 

Шкода-706 

35,0 д 

4,5 

МШТС-2А 

ЗІЛ-157, ЗІЛ-1571С 

50,0 

3,5 

МШТС-ЗА 

ЗІЛ-130 

41,4 

4,0 

СПО-15, -15М 

Урал-375 

77,5 

5,0 

ТВ-1 

ГАЗ-51 

26,5 

3,0 

ТВ-1 

ГАЗ-52 

25,0 

3,0 

ТВ-1 

ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф 

30,5 

3,0 

ТВ-2 

ГАЗ-52-03 

26,0 

3,0 

ТВ-23 

ЗІЛ-131 

46,0 

4,0 

ТВ-26Е 

ЗІЛ-131 

47,0 

*) 

ТВГ-15, -15Н 

ГАЗ-51А 

27,0 

3,0 

 

ГАЗ-52 

26,0 

 

 

ГАЗ-52-27 

26,0 (спг) 

4,2 

 

ГАЗ-53А 

29,0 

4,9 

Дезінфекційні установки 

ДУК-1 

ГАЗ-51 

23,0 

6,4 

ДУК-1 

ГАЗ-63 

27,0 

6,4 

ДУК-2 

ГАЗ-51 

23,0 

16,0 

ОВТ-1 

ГАЗ-51 

23,0 

8,0 

Електророзвідувальні станції 

СГЕ-72 

УАЗ-469Б 

16,0 

4,0 

СГЕ-72 

УАЗ-31512 

16,0 

4,0 

Змотувальні машини 

СМ-66, -66М 

ГАЗ-66-01 

32,0 

6,0 

СМ-66М 

ГАЗ-66-12 

32,0 

6,0 

 

 

Модель спецавтомобіля 

Базова модель 

Лінійна норма Hs, л/100км 

Норма на заповнення чи злив 1 цистерни(1) Ноб, л 

Мулосмоктальні установки 

ІЛ-980, -980А 

ЗІЛ-130 

35,0 

7,6 


(1) Норма не використовується при заповненні чи зливі самопротоком. 

 

Модель спецавтомобіля 

Базова модель 

Лінійна норма Hs, л/100 км 

Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. 

1

2

3

4

Кабелеукладальники 

КМ-2М 

ГАЗ-63 

30,0 

7,0 

П-3229 

ЗІЛ-130 

37,0 

10,0 

Каротажні станції 

СК-1-74 

ЗІЛ-131А 

45,5 

18,0 

СК-1-74-02 

ЗІЛ-131А 

45,5 

18,0 

ЛКС-7АУ1-03 

ЗІЛ-131А 

45,5 

18,0 

Кінопересувні автомобілі 

Автокінопередвижка АФВ-51-2 

ГАЗ-51А 

24,0 

5,5 

Автокінопередвижка АМ-2 

УАЗ-452 

18,0 

4,2 

Автоклуб Г1А1 «Кубань» 

ГАЗ-52 

28,0 

1,1 

Автоклуб Г1А2 «Кубань» 

ГАЗ-53А 

30,0 

1,1 

Автоклуб ТСК-01 

ГАЗ-3307 

27,0 

*) 

Автоклуб «Уралець» 

ГАЗ-53А 

30,0 

1,1 

«Кубанець 1А» 

УАЗ-452 

18,0 

1,1 

Пересувний театр і кіно 

ГАЗ-51 

24,0 

1,1 

Пересувний театр і кіно 

ГАЗ-52 

28,0 

1,1 

Компресори 

АПКС-6 

ЗІЛ-130 

33,0 

9,0 

ПКС-5 

ЗІЛ-164 

33,0 

11,6 

Крани автомобільні 

АК-5 

ЗІЛ-130 

38,0 

5,3 

АК-75, -75В 

ЗІЛ-130, ЗІЛ-431412 

40,0 

6,1 

АК-75 

ЗІЛ-164 

39,0 

6,0 

АК-8 

Урал-375 

66,0 

11,1 

АК-8 

Урал-4320 

42,0 

8,8 

ГКМ-5 

ЗІЛ-130 

38,0 

5,3 

ГКМ-5 

ЗІЛ-164 

39,0 

6,0 

ГКМ-6,5 

МАЗ-500 

30,5 

5,6 

К-2,5-12, -2,5-13 

ГАЗ-51А 

26,5 

4,7 

К-46 

ЗІЛ-130 

38,0 

5,1 

К-51 

МАЗ-200 

34,0 

5,2 

К-51М 

МАЗ-500 

33,0 

6,4 

К-64 

МАЗ-500 

31,0 

5,6 

К-67 

МАЗ-500 

30,5 

5,6 

К-68, -69, -69А 

МАЗ-200 

34,0 

5,2 

К-104 

КрАЗ-257 

55,0 

6,2 

К-104 

КрАЗ-219 

62,0 

6,2 

К-162 (КС-4571А) 

КрАЗ-258 

52,0 

8,4 

К-162 (КС-4561), -162С 

КрАЗ-257 

59,0 

8,8 

КС-1561, -1562, -1562А 

ГАЗ-53А 

33,0 

5,1 

КС-1571 

ГАЗ-53-12 

32,0 

5,1 

КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571 

ЗІЛ-130, ЗІЛ-431412 

40,0 

6,0 

КС-2573 

Урал-43202 

38,0 

6,0 

КС-3561 

МАЗ-500 

33,0 

6,4 

КС-3561А, -3562, -3562А 

МАЗ-500А 

33,0 

6,4 

КС-35628 

МАЗ-5334 

33,0 

6,0 

КС-3574 

Урал-5557 з двигуном ЯМЗ-236 

45,0 

*) 

КС-3574 

Урал-5557 з двигуном КамАЗ-740 

46,0 

*) 

КС-3575 

ЗІЛ-133ГЯ 

35,5 

7,2 

КС-4561А, -4561АХЛ 

КрАЗ-257 

56,0 

8,8 

КС-4571 

КрАЗ-257 

52,0 

8,4 

КС-4572 

КамАЗ-53213 

31,0 

6,0 

КС-4576 

КрАЗ-250 

57,0 

*) 

КС-5573 

МАЗ-7310 

125,0 

18,0 

ЛАЗ-690

ЗІЛ-130, ЗІЛ-164

37,0

5,5

МКА-10Г

МАЗ-500

33,0

5,0

МКА-10М

МАЗ-200

38,0

5,5

МКА-10М

МАЗ-500

34,0

6,0

МКА-16

КрАЗ-257

57,0

8,8

МСК-87

ЗІЛ-130

44,0

*) 

СМК-7

МАЗ-200

34,0

5,2

СМК-10

МАЗ-500

34,0

6,4

СМК-101

МАЗ-5334

34,0

4,5

Лабораторії на автомобілях 

АВП-39231

ГАЗ-66-11

32,0

КСП-2001

ГАЗ-66-11

32,0

КСП-2002

ГАЗ-66-11

32,5

ЛКДП-39521

ГАЗ-66-11

32,5

Мод. 39121

УАЗ-3151201

17,0

Мод. 3914

УАЗ-220601

18,0

ОМС-2

ГАЗ-51

25,5

3,4

ППЗК-3924

ГАЗ-66-11

32,0

ППЗК-3928

ПАЗ-672М

39,0

ЕТЛ-10

ГАЗ-51

25,5

5,7

ЕТЛ-10

ГАЗ-63

30,0

5,7

ЕТЛ-35-01

ГАЗ-51

25,0

4,5

ЕТЛ-35-01

ГАЗ-63

29,0

4,5

Лебідки на шасі автомобілів 

 

ГАЗ-63

3,2

 

ГАЗ-53

4,2

 

ЗІЛ-131

5,0

 

ЗІЛ-157К

4,0

 

КамАЗ-5320

3,0

 

КрАЗ-257

5,0

 

МАЗ-200

3,0

 

МАЗ-500

3,0

 

САЗ-3502

4,0

 

Урал-375

6,0

 

Урал-4320

3,0

Майстерні на автомобілях 

АВМ-1

ГАЗ-51

25,0 

4,1 

АТ-53

ГАЗ-53А

26,0 

3,8 

АТУ-А

ГАЗ-51

25,0 

4,3 

АТУ-А

ГАЗ-63

27,0 

4,3 

ГОСНІТІ-2

ГАЗ-51

25,0 

4,1 

ГОСНІТІ-2

ГАЗ-63

29,5 

4,1 

ЛВ-8А (Т-142Б)

ЗІЛ-131

52,0 

4,0 

Мод. 39011

ГАЗ-52-01

25,0 

3,5 

Мод. 39021

ГАЗ-66-11

30,0 

4,0 

Мод. 39031

ГАЗ-66-11

31,0 

4,0 

МТП «Алтай»

ГАЗ-52

25,0 

3,5 

Машини для ремонту тріщин дорожніх покриттів 

ЕД-10А

ГАЗ-53А

32,0 

6,0 

Навантажувачі 

4000М

 

27,5 

5,0 

4001

 

38,0 

5,0 

4003, 4006

 

40,0 

6,0 

4008

 

54,0 

6,0 

4008М

двигун ЗІЛ-120

46,5 

6,0 

4008М

двигун ЗІЛ-130

54,5 

6,0 

4009

 

54,0 

6,0 

4013

 

27,5 

5,0 

4014

 

40,0 

5,0 

4016

 

43,0 

5,0 

4018

 

33,0 

5,0 

4020

 

12,0 

2,5 

4022-01

 

18,0 

3,0 

4028

 

53,5 

6,0 

4043, 4043М

 

28,0 

5,0 

4045, 4045М, 4046

 

40,0 

6,0 

4049

 

45,0 

5,0 

4055М

 

31,0 

5,5 

4063

 

28,0 

5,0 

4065

 

29,0 

5,0 

4070

 

54,5 

6,0 

4081

 

29,5 

5,0 

4091

 

13,0 

2,5 

40912

 

18,0 

2,0 

4092

 

20,0 

3,0 

4312-01

 

33,0 

6,0 

7806

 

73,5 

6,0 

7806

двигун ЯМЗ-238

110,0 

6,0 

ВК-10

 

30,0 

5,5 

УП-66

 

33,0 

5,5 

Підйомники каротажні 

ПК-2

ЗІЛ-131

48,0 

12,0 

ПКС-3,5

ЗІЛ-131А

48,0 

12,0 

ПК-4

Урал-375А

60,0 

14,0 

ПКС-5

Урал-4320

32,0 

8,5 

ПКС-5

Урал-43203

32,0 

8,5 

ПКС-5Г

КамАЗ-43105

36,0 

8,5 

ПКС-7

КрАЗ-255Б1

52,0 

14,0 

Пластовипробувачі 

СПЛ1

ЗІЛ-131А

55,0 

8,0 

Пожежні автомобілі

АКТ-0,5/0,5-207

ГАЗ-66

33,0 

16,0 

АНР-40-127А

ЗІЛ-130

39,0 

18,0 

АР-2-133

ЗІЛ-131

50,0 

21,0 

АР-2-215

КамАЗ-43105

36,0 

16,0 

АЦ-30-106Б

ГАЗ-53А

32,5 

16,0 

АЦ-30-146, -30-184

ГАЗ-66

34,0 

16,0 

АЦ-40-41А

Урал-375Н

64,5 

23,0 

АЦ-40-63А, -40-638

ЗІЛ-130

41,0 

18,0 

АЦ-40-137, -40-153

ЗІЛ-131

51,5 

21,0 

АЦ-40-181

ЗІЛ-133Г1

54,0 

21,0 

АЦЛ-3-147-1

ГАЗ-66-01

33,0 

16,0 

ПМ-30

ГАЗ-53А

28,0 

16,0 

ПМ-404-40

ЗІЛ-157

47,0 

17,0 

ПМ-404-40

ЗІЛ-130

41,0 

17,0 

ПМГ-19

ГАЗ-63

31,0 

12,0 

ПМГ-21

ГАЗ-51

25,5 

12,0 

ПМЗ-27, -27А, -27С

ЗІЛ-157К

47,0 

17,0 

ПНС-100

ЗІЛ-157К

47,0 

21,0 

ПНС-110

ЗІЛ-131

49,0 

21,0 

Снігонавантажувачі автомобілі 

КО-203

ГАЗ-52-01

24,0 

6,0 

КО-309

ГАЗ-53А

29,5 

7,0 

Шурфокопачі

ШКГ-07/800

ЗІЛ-131

46,0 

8,0 

 

 

Модель спецавтомобіля

Базова модель

Лінійна норма Hs, л/100 км 

Норма на наповнення або злив 1 цистерни
Hоб, л 

Автомобілі асенізаційні 

АНМ-53, -53А, -53Э

ГАЗ-53А

25,5 

0,65 

АНІ-355М

Урал-355М

31,0 

0,8 

АСМ-3

ГАЗ-51А

22,0 

1,0 

АСМ-3

ЗІЛ-164

32,0 

1,4 

АСМ-51

ГАЗ-51

22,0 

0,6 

АСМ-53, -53А, -53Э

ГАЗ-53А

25,5 

0,75 

АСМ-53

ГАЗ-53Ф

22,0 

0,7 

КО-502

ЗІЛ-130

35,0 

0,8 

КО-503А

ГАЗ-53

26,0 

0,6 

КО-503Б1

ГАЗ-53А

25,5 

0,75 

КО-503В

ГАЗ-53А

27,0 

0,7 

КО-503В

ГАЗ-3307

28,5 

1,0 

КО-503В-2

ГАЗ-3309

20,0 

0,75 

КО-505, -505А

КамАЗ-53213

29,5 

1,9 

 

 

Модель спецавтомобіля

Базова модель

Лінійна норма Hs, л/100 км 

Норма на роботу обладнання Hоб, л/год. 

бітумного насоса 

підігрівача цистерни 

Автомобілі бітумовози 

Д-642

ЗІЛ-13081

37,5 

8,0 

3,0 

ДС-10 (Д-351)

КрАЗ-258

51,0 

10,0 

3,8 

ДС-39А (Д-640А)

ЗІЛ-130

34,5 

8,0 

3,0 

ДС-41А (Д-642А)

ЗІЛ-130В1

38,0 

8,0 

3,0 

ДС-53А (Д-722А)

ЗІЛ-130В1

41,0 

8,0 

3,0 

ДС-96

ЗІЛ-130В1