Теми статей
Обрати теми

Щодо Переліку відмов, які надаються органами Державного казначейства України при реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань, і Переліку відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень

Редакція ББ
Лист від 07.10.2009 р. № 15-06/2513-16907

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ВІДМОВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, І ПЕРЕЛІКУ ВІДМОВ У ПРИЙНЯТТІ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОРУЧЕНЬ

Лист від 07.10.2009 р. № 15-06/2513-16907

 

З метою забезпечення єдиного підходу при наданні відмов у реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань і відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень надсилаємо для використання в роботі Перелік відмов, які надаються органами Державного казначейства України при реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань (додаток 1 додається), і Перелік відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень (додаток 2 додається) з посиланням на положення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які порушено.

Просимо забезпечити дотримання вимог бюджетного законодавства в частині правильності оформлення відмов у реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань та платіжних доручень.

 

Перший заступник голови
Т. Грицун

 

Додаток 1

до листа Державного казначейства України

від 07.10.2009 р. № 15-06/2513-16907

 

Перелік відмов, які надаються органами Державного казначейства України при реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань з посиланням на положення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які порушено

Відмова у реєстрації

Підстави у відмові

Положення законодавчих та інших нормативно-правових актів,
які порушено

1

2

3

зобов’язань

1) відсутність документів, які підтверджують факт узяття зобов’язання

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (п. 2.2, підпункт а) пункту 2.12)

2) невідповідність напрямів витрачання бюджетних коштів зобов’язанню

Ст. 51, 78 Бюджетного кодексу України;


наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194 «Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету»;

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (підпункт а) пункту 2.12)

 

3) неподання або подання неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (підпункт а) пункту 2.12);
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921

4) недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами

Ст. 23, 51, 78 Бюджетного кодексу України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (ст. 26);
постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу»;
Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (підпункт а) пункту 2.12);
Порядок взяття бюджетних зобов’язань та проведення розпорядниками коштів державного бюджету витрат із загального фонду державного бюджету у разі невиконання показників надходжень за відповідний період, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.03.2009 р. № 455 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2009 р. за № 351/16367;
інші нормативно-правові акти, що встановлюють обмеження

5) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (підпункт а) пункту 2.12);
інші нормативно-правові акти відповідно до яких оформляються підтвердні документи

фінансових зобов’язань

1) відсутність відповідного бюджетного зобов’язання у бухгалтерському обліку виконання державного
та місцевих бюджетів

Ст. 51, 78 Бюджетного кодексу України;
Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (п. 2.4, підпункт б) пункту 2.12)

2) відсутність документів, які підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (п. 2.4, підпункт б) пункту 2.12)

3) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2004 р. за № 1068/9667 (п. 2.4, підпункт б) пункту 2.12);
інші нормативно-правові акти відповідно до яких оформляються підтвердні документи

 

Примітка

: підставою при наданні відмови при реєстрації зобов’язань та фінансових зобов’язань може бути положення одного із зазначених нормативно-правових актів.

 

Додаток 2

до листа Державного казначейства України
від 07.10.2009 р. № 15-06/2513-16907

 

Перелік видів відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень з посиланням на положення законодавчих та нормативно-правових актів, на підставі яких надається відмова

№ з/п

Вид відмови у прийнятті до виконання платіжних доручень

Положення законодавчих або інших нормативно-правових актів,
на підставі яких надається відмова

1

2

3

1

Неправильно заповнені реквізити платіжного доручення, не заповнено хоча б один з реквізитів

Пункти 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.3 та 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

2

Відсутність в обліку органів Державного казначейства відповідних зобов’язань
та фінансових зобов’язань

Статті 23, 51 та 78 Бюджетного кодексу України;
пункти 12.2, 12.3, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

3

Невідповідність платежу зареєстрованим зобов’язанням та фінансовим зобов’язанням

Статті 51, 78 та 112 Бюджетного кодексу України;
пункти 12.2, 12.3, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

4

Невідповідність зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу

Статті 51, 78 Бюджетного кодексу України;
пункти 11.4, 12.1, 12.2, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.2, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами);

 

 

наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604
«Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (зі змінами);
Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснення щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджені наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 р. № 194 (зі змінами)

5

Обмеження здійснення видатків, що встановлюється нормативно-правовими актами

Статті 23, 46, 51, 78 Бюджетного кодексу України;
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;
постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти»;
постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2008 р. № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу»;
постанова Кабінету Міністрів України 04.04.2001 р. № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»;
пункти 11.4, 11.5, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункт 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами);
інші нормативно-правові акти, що встановлюють обмеження здійснення видатків

6

Накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника

Стаття 25 Бюджетного кодексу України;
Закон України «Про виконавче провадження»;
Порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. № 609;
пункт 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункт 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

7

Надходження до органів Державного казначейства відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель та/або копії позовної заяви стосовно порушень процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника

Пункт 87 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (зі змінами);
пункт 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункт 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

8

Відсутність або недостатність невикористаних відкритих асигнувань у частині загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів (крім власних надходжень) розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та відсутність або недостатність коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ
та організацій

Статті 51 та 78 Бюджетного кодексу України;
пункти 12.3, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

9

Перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного та місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного та місцевих бюджетів), планах спеціального фонду державного та місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

Статті 23, 51 та 78 Бюджетного кодексу України;
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік;
рішення відповідної ради про місцевий бюджет;
пункт 5 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами);
пункти 12.1, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

10

Неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування

Статті 51 та 78 Бюджетного кодексу України;
пункти 12.1, 12.3, 12.7 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315 (зі змінами);
підпункти 4.8.1, 4.8.2, 4.8.7 пункту 4.8 Розділу 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 р. за № 919/7207 (зі змінами)

 

Коментар редакції

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
ОРГАНАМИ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА

З метою забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів органи Державного казначейства України в частині виконання державного та місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Відповідно до встановлених повноважень Держказначейство здійснює контроль за наявністю асигнувань для взяття зобов’язань, а також за відповідністю взятих зобов’язань асигнуванням згідно з їх економічними характеристиками.

У зв’язку з цим органи Держказначейства мають право в певних випадках відмовити розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів у реєстрації зобов’язань та в оплаті видатків. Вичерпний перелік таких випадків визначено такими документами:

при реєстрації зобов’язань Порядком обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. № 136 (далі — Порядок № 136);

при оплаті видатків Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89 (далі — Порядок № 89), і Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 р. № 205 (далі — Порядок № 205).

Наведемо в таблиці положення вказаних документів, що стосуються причин відмови органами Держказначейства в реєстрації зобов’язань і фінансових зобов’язань, а також у прийнятті платіжних доручень до виконання.

 

Причини відмови в

реєстрації

прийнятті платіжних доручень до виконання

1

2

зобов’язань:

1) неправильно заповнені реквізити платіжного доручення
або незаповнений хоча б один із реквізитів

1) відсутність документів,
що підтверджують факт узяття зобов’язання

2) невідповідність напрямків витрачання бюджетних коштів зобов’язанню

2) відсутність в обліку органу Держказначейства відповідних зобов’язань та фінансових зобов’язань

3) неподання або подання неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

3) невідповідність платежу зареєстрованим зобов’язанням
та фінансовим зобов’язанням

4) недотримання розпорядником бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, що запроваджуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами*

4) невідповідність зазначеного коду економічної класифікації видатків економічній характеристиці платежу

5) обмеження у здійсненні видатків, що установлюється нормативно-правовими актами

5) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

6) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника

фінансових зобов’язань:

7) надходження до органів Держказначейства відповідного рішення уповноваженого органу за результатами розгляду скарги щодо застосування процедури закупівель і/або копії позовної заяви стосовно порушення процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника

1) відсутність відповідного бюджетного зобов’язання в бухгалтерському обліку виконання державного
та місцевих бюджетів

2) відсутність документів,
що підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання

8) відсутність (або недостатність) невикористаних відкритих асигнувань у частини загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів (крім власних надходжень) та відсутність (або недостатність) коштів (у частині власних надходжень) на відповідних рахунках бюджетних установ
та організацій

3) недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

9) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду державного або місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного чи місцевих бюджетів), планах спеціального фонду державного або місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

10) ненадання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт та послуг з договорів, умовами яких було передбачено авансування**

*Як зазначає Держказначейство України в листі від 16.02.2009 р. № 15-04/480-2380 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 9), відмови в реєстрації зобов’язань у разі недотриманні розпорядниками бюджетних коштів повноважень та обмежень, що запроваджуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, надається в разі порушення вимог законодавчих і нормативно-правових актів, наприклад:
— рішень Уряду з припинення взяття зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів наприкінці року;
— неподання або подання розпорядником бюджетних коштів проектів інформатизації органів виконавчої влади, не погоджених з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації — центральним органом виконавчої влади, визначеним КМУ;
— інших законодавчо встановлених обмежень.

**

Якщо договором передбачено авансування або поетапну оплату фінансових зобов’язання, то такий платіж здійснюється тільки за умови надання розпорядником бюджетних коштів документів, що підтверджують факт отримання товарів, робіт і послуг. Якщо такі документи не буде надано розпорядником бюджетних коштів, то орган Держказначейства має право відмовити в оплаті.

Слід також мати на увазі, що

п. 12.10 Порядку № 89 передбачено: органи Держказначейства не приймають до оплати розрахункові документи та платіжні доручення, де замість підпису використано факсиміле, а також документи, що містять будь-які виправлення або заповнені в декілька прийомів.

Відмову в реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) та оплаті платіжних доручень органи Держказначейства оформляють таким чином.

Так, у разі відмови в реєстрації зобов’язань із зазначених причин орган Держказначейства має повідомляти про це розпоряднику бюджетних коштів у

письмовій формі із зазначенням причини відмови. Форму відмови в реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) наведено в додатку 3 до Порядку № 136. Крім того, в реєстрі зобов’язань (фінансових зобов’язань) у графі «Примітка» робиться відмітка про відмову в реєстрації (із зазначенням дати та номера відмови). Відмови в реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) органи Держказначейства реєструють у Журналі реєстрації відмов у взятті зобов’язань та/або фінансових зобов’язань (додаток 4 до Порядку № 136), в якому зазначають причину відмови та наводять посилання на нормативно-правовий акт, на підставі якого було прийнято таке рішення (на конкретний абзац, пункт, статтю).

Після усунення недоліків розпорядник бюджетних коштів разом із підтверджуючими документами повторно складає та подає реєстр зобов’язань (фінансових зобов’язань) до органу Держказначейства для реєстрації.

Платіжні доручення, не прийняті до виконання із зазначених у таблиці причин,

не пізніше наступного робочого дня повертаються розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, від яких їх було прийнято. До них додається відмова в прийнятті до виконання платіжних доручень, що оформляється у письмовій формі (додаток 46 до Порядку № 89 і додаток 26 до Порядку № 205). Цей документ підлягає реєстрації у відповідному журналі (додаток 47 до Порядку № 89 і додаток 27 до Порядку № 205), в якому зазначають причину відмови та наводять посилання на нормативно-правовий акт, на підставі якого було прийнято таке рішення (на конкретний абзац, пункт, статтю).

Цей лист Держказначейства примітний тим, що в ньому міститься вичерпна інформація про всі законодавчі та нормативно-правові акти, на підставі яких органи Держказначейства можуть відмовити розпорядникам бюджетних коштів у реєстрації зобов’язань (фінансових зобов’язань) та оплаті їх видатків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі