Теми статей
Обрати теми

Щодо оплати праці, тривалості робочого тижня та відпустки практичних психологів закладів охорони здоров’я

Редакція ББ
Лист від 19.05.2009 р. № 10.03.67/956

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ, ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ТИЖНЯ ТА ВІДПУСТКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Лист від 19.05.2009 р. № 10.03.67/956

(витяг)

 

<...>

У зв’язку з численними запитами стосовно оплати праці, тривалості робочого тижня та відпустки практичних психологів закладів охорони здоров’я Міністерство охорони здоров’я повідомляє.

З метою приведення штатних нормативів у відповідність до чинних нормативних актів з питань фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я та Державного класифікатора України (ДК-003-2005) Міністерством охорони здоров’я затверджено наказ від 12.03.2008 р. № 122 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33», у якому зазначено, що працівники, які мають педагогічну освіту та обіймають посаду психолога, повинні бути переведені на посаду «практичний психолог» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами).

Оплата праці педагогічних працівників проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (зі змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Розміри посадових окладів психологів, які мають педагогічну освіту та переведені на посади практичних психологів, визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються відповідно до додатка до наказу № 557 за наявності:

— вищої кваліфікаційної категорії — 12-й тарифний розряд;

— першої кваліфікаційної категорії — 11-й тарифний розряд;

— другої кваліфікаційної категорії — 10-й тарифний розряд;

— без категорії — 8 — 9-й тарифний розряд.

З 1 липня 2008 року для них застосовуються розміри підвищень та доплат, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 11.06.2007 р. № 471 «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», та поширюється право на виплату надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»; частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», а також поширюється дія статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» щодо права на пенсію за вислугу років та встановлення відпусток.

Міносвіти листом від 18.05.2001 р. № 1/9-193 надало роз’яснення щодо зарахування часу роботи на посаді психолога до стажу педагогічної роботи практичних психологів, у зв’язку з тим, що посадові обов’язки, психолога та практичного психолога не змінювалися, а запис у трудовій книжці «психолог» є підставою для зарахування до стажу педагогічної роботи практичного психолога.

Проте зазначеними нормативними актами норма робочого часу для практичних психологів закладів охорони здоров’я не встановлена.

Також у постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» у розділі VII «Інші заклади та установи» не визначена тривалість щорічної основної відпустки для практичних психологів закладів охорони здоров’я.

У зв’язку з необхідністю врегулювання питання встановлення норми робочого часу та надання практичним психологам закладів охорони здоров’я щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів МОЗ були розроблені проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ від 25.05.2006 р. № 319» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346», які на даний час знаходяться на погодженні із заінтересованими органами.

До затвердження вказаних нормативних актів норма робочого часу та тривалість відпустки практичних психологів закладів охорони здоров’я зберігається на рівні раніше встановлених норми робочого часу та загальної тривалості щорічної основної та додаткової відпусток психологів.

 

Коментар редакції

 

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 ПІСЛЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ НАКАЗОМ МОЗ ВІД 12.03.2008 р. № 122

Питання, відповіді на які фахівці МОЗ підготували в

листі, що коментується, уже порушувалися на сторінках нашого видання (див. консультацію фахівця КРУ //«Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 1 — 2, с. 30). Лист, що коментується, повністю підтверджує зазначене раніше.

Коротко нагадаємо проблему. З 1 липня 2008 року набув чинності

наказ МОЗ від 12.03.2008 р. № 122, яким було внесено зміни до наказу МОЗ «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 р. № 33 (далі — наказ № 33). У числі інших змін було встановлено: замінити в усіх додатках до наказу № 33 назву посади «психолог» на посаду «лікар-психолог» або «практичний психолог» залежно від профілю закладу та його функцій. Так, посади працівників, які мають педагогічну освіту, мало бути перейменовано на посаду «практичний психолог».

Значною мірою таку зміну було направлено на приведення

наказу № 33 у відповідність до чинного законодавства та конкретизації назви посад. Наприклад, Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963), посаду «психолог» не віднесено до педагогічних працівників, а от посада «практичний психолог» належить до посад педагогічних працівників.

У зв’язку з такою заміною посад виникли запитання щодо оплати праці таких працівників та визначення тривалості їх відпустки.

Справа в тому, що

Нормами робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2005 р. № 319, конкретну тривалість робочого тижня практичного психолога в закладах охорони здоров’я не встановлено. На це також звертають увагу фахівці МОЗ у листі, що коментується.

Щодо

тривалості щорічної основної відпустки практичного психолога, який є штатним працівником закладу охорони здоров’я, то її не визначено Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковцям, затвердженим постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Як зазначено в

листі , що коментується, з метою врегулювання встановлення норми робочого часу та тривалості щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів практичним психологам підготовлено відповідні документи, що на сьогодні перебувають на стадії погодження із зацікавленими органами.

До прийняття таких документів тривалість робочого тижня та щорічної основної й додаткової відпусток зберігається на рівні встановлених раніше норм.

Це означає, що для практичних психологів установлюється:

1. Щорічна основна відпустка тривалістю

24 календарних дні.

2. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю

до 11 календарних днів на підставі ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР і Списку виробництв, робіт, професій та посад працівників, робота на яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

3. Скорочена тривалість робочого тижня у розмірі 36 годин на тиждень

на підставі результатів атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджено постановою КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 р. № 442.

Також у

листі, що коментується, МОЗ зазначив, що з 1 липня 2008 року для практичних психологів:

— застосовуються розміри підвищень та доплат, установлені

Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти України від 15.04.93 р. № 102;

— виплачується надбавка за вислугу років згідно з

постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78.

Також такі працівники мають право на пенсію за вислугу років згідно зі

ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII.

Час роботи на посаді психолога

зараховується до стажу педагогічної роботи практичних психологів (лист Міносвіти від 18.05.2001 р. № 1/9-193).

Посадові оклади практичних психологів визначаються згідно з додатком 6 до наказу Міносвіти України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників начальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі