Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 42
Друк
Постанова від 05.10.2009 р. № 1121

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Постанова від 05.10.2009 р. № 1121

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1121

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

 

1. Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності (далі — група продовженого дня).

2. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад керується Конституцією і законами України, статутом загальноосвітнього навчального закладу, наказами МОН та цим Положенням.

3. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності — за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітній навчальний заклад державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38.

5. Основними завданнями групи продовженого дня є:

організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;

організація дозвілля учнів;

формування в учнів ціннісних орієнтацій;

здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;

виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

6. Учасниками навчально-виховного процесу групи продовженого дня є керівник загальноосвітнього навчального закладу, учні, вихователь та інші педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, бібліотекар, медичний працівник закладу, а також вчителі, керівники гуртків, спеціалісти позашкільних установ і організацій, які мають педагогічну освіту.

Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу групи продовженого дня визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом загальноосвітнього навчального закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами МОН та цим Положенням.

7. Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності — за погодженням із засновником (власником).

8. Група продовженого дня утворюється за наявності:

необхідної навчально-матеріальної бази;

умов для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;

умов для організації харчування відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

9. Наповнюваність групи продовженого дня здійснюється згідно з наказами МОН.

10. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.

11. Відносини між загальноосвітнім навчальним закладом і батьками або особами, які їх замінюють, з питань організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня регулюються цим Положенням.

12. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

13. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших — четвертих класів);

харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

суспільно-корисної праці;

денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів другого класу тривалістю 45 хвилин, третього класу — одна година 10 хвилин, четвертого класу — одна година 30 хвилин, п’ятого — шостого класів — дві години 30 хвилин, для учнів сьомого класу — три години;

3) проведення:

спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого — четвертого класів — 40 хвилин, для учнів п’ятого — сьомого класів — 45 хвилин;

занять у гуртках, секціях, екскурсій.

15. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

16. Для організації денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, адміністрація загальноосвітнього навчального закладу облаштовує відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм.

17. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

18. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу.

19. Планування навчально-виховного процесу групи продовженого дня, подання статистичних звітів здійснюються відповідно до наказів МОН.

20. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства.

21. Для організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня на належному рівні керівник загальноосвітнього навчального закладу:

створює умови для охорони життя і здоров’я учнів, організації їх харчування і відпочинку;

несе відповідальність та здійснює контроль за харчуванням учнів групи продовженого дня, додержанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, медичним обслуговуванням, організацією навчально-виховного процесу групи продовженого дня;

затверджує режим роботи групи продовженого дня, план роботи вихователя, графік харчування учнів.

22. Норми та порядок організації харчування учнів групи продовженого дня встановлюються відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591, та наказів МОН.

23. Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров’я в установленому порядку.

24. Контроль за охороною здоров’я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров’я.

 

Коментар редакції

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

Згідно з

п. 11 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, у загальноосвітньому закладі можуть функціонувати групи продовженого дня.

Постановою

, що коментується, Кабмін затвердив Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (далі — Положення), що встановлює порядок створення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу та форми власності.

Зауважимо деякі особливості:

1. Згідно з

п. 3 Положення група продовженого дня функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів. Таким чином, плата за перебування дітей у групі продовженого дня стягуватися не повинна. Це підтверджується також тим, що Переліком платних послуг, що надаються державними навчальними закладами, затвердженим постановою КМУ від 20.01.97 р. № 38 (далі — Перелік № 38), не передбачено платне перебування дітей у групі продовженого дня.

2.

Пунктом 4 Положення передбачено, що навчальний заклад під час організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня може надавати платні освітні послуги на договірній основі. Такі послуги повинні входити до Переліку № 38 і надаватися згідно з Порядком надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженим спільним наказом Міносвіти, Мінфіну, Мінекономіки України від 27.10.97 р. № 383/239/131.

3. Рішення про освіту групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування (

п. 7 Положення).

4. Група продовженого дня утворюється при дотриманні умов, наведених у

п. 8 Положення.

5. Як передбачено

п. 9 Положення наповнюваність груп продовженого дня здійснюється відповідно до наказів Міносвіти. Нагадаємо, що Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах затверджені наказом Міносвіти від 20.02.2002 р. № 128. Згідно з цим документом наповнюваність групи продовженого дня не має перевищувати 30 учнів. Рішення про зменшення чисельності учнів групи продовженого дня приймає керівник загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування.

6. Групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів одного класу, декількох класів (зокрема, перших, других або третіх), декількох різних класів,

але не більше ніж чотирьох вікових груп (п. 13 Положення).

7. Оплата праці вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня проводиться відповідно до законодавства (

п. 20 Положення), тобто згідно з Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 , і наказом Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Згідно з

п. 14 Методичних рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, наведених Міносвіти в листі від 19.06.2001 р. № 1/9-234, у школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень.

Нагадаємо також, що згідно з

постановою КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 р. № 643 керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, до обов’язків яких належить керівництво групами продовженого дня, залежно від кількості таких груп посадові оклади підвищуються на 5 %.

8. Норми та порядок організації харчування учнів групи продовженого дня встановлюються відповідно до Норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 р. № 1591, і наказів Міносвіти (п. 22 Положення).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі