Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у зв’язку із змінами законодавства

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 42
Друк
Лист від 22.10.2009 р. № 23120/7/15-0817

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРО ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНАМИ ЗАКОНОДАВСТВА

Лист від 22.10.2009 р. № 23120/7/15-0817

 

Державна податкова адміністрація України з прийняттям спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ДПА України від 22.06.2009 № 327/322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 641/16657 (набрав чинності з 31 липня 2009 року), яким внесено зміни до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та ДПА України від 19.07.99 № 162/379, зареєстрованого в Мін’юсті України 09.08.99 за № 544/3837 (далі — Інструкція № 162/379), роз’яснює особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів.

Пунктом 2.1 Інструкції № 162/379 визначено, що

платниками збору є:

— суб’єкти господарювання незалежно від форм власності;

— юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності;

— бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників;

— громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

З 31 липня 2009 року до платників збору не належать об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади.

Особливості організації роботи щодо зарахування платників податків до категорії платників окремого податку — збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів, полягають в наступному.

Вимоги щодо зарахування платників до категорії платників окремого податку — збору за забруднення навколишнього природного середовища, визначені Інструкцією № 162/379, та особливостями, встановленими підпунктами 8.4.1 і 8.4.2 пункту 8.4 Інструкції № 162/379 та розділом 9 Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Мін’юсті України 16.03.98 за № 172/2612 (в редакції наказу ДПА України від 17.11.98 № 552), із змінами.

З метою дотримання вимог чинного законодавства починаючи з 31 липня 2009 року органи ДПС

зобов’язані зараховувати підприємства (установи, організації) — юридичних осіб та інших платників, що визначені у пункті 2.1 Інструкції № 162/379, до категорії платників окремого податку — збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів:

за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, які розташовані на територіях інших, ніж відповідний платник збору, сільських, селищних або міських рад у разі здійснення викидів та скидів стаціонарними джерелами забруднення та розміщення відходів;

та/або за місцем знаходження об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору у разі здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.

Рішення про таке зарахування приймається на підставі

реєстраційної заяви або податкового розрахунку збору, поданих платником збору до відповідного органу державної податкової служби, або за результатами документальної перевірки, проведеної органами державної податкової служби.

У інших випадках, не передбачених у абзацах другому — п’ятому сторінки 2 цього листа, у порядку реєстрації та обліку платників збору в органах ДПС змін не відбувається.

При цьому податковим органам для ефективної організації роботи необхідно діяти відповідно до положень Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.2007 № 110, та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Особливості порядку нарахування податкових зобов’язань зі збору за 9 місяців 2009 року, подання (складання) звітного (нового звітного, уточнюючого) податкового розрахунку (у разі необхідності, додатка до нього) платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів за 9 місяців 2009 року та 2009 рік, полягають в наступному.

Підприємства (установи, організації) — юридичні особи та інші платники, що визначені у пункті 2.1 Інструкції № 162/379 та мають у своєму складі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, мають подавати податкові розрахунки та сплачувати збір з урахуванням викидів, скидів та розміщення відходів, здійснених такими об’єднаннями, філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.

Так, підприємства (установи, організації) — юридичні особи та інші платники, що визначені у пункті 2.1 Інструкції № 162/379, що мають у своєму складі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, повинні подавати податкові розрахунки за 9 місяців 2009 року та сплачувати збір за податковий (звітний) період — III квартал 2009 року (в т. ч. липень місяць п. р.) з урахуванням податкових зобов’язань зі збору, що виникли

у всіх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, в т. ч. за їх місцем знаходження (за місцем перебування на податковому обліку), в частині пересувних джерел забруднення або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів.

У пункті 8.5 Інструкції № 162/379 визначено, що органи ведуть оперативний облік платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, відповідно до Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Мін’юсті України 02.08.2005 за № 843/11123 (далі — Інструкція № 276).

Так, пунктом 4.2 розділу 4 Інструкції № 276 визначено порядок нарахування в картках особових рахунків, який передбачає автоматичне перенесення сум податкових зобов’язань з електронної бази податкової звітності до карток особових рахунків платників податків.

Приймання та комп’ютерна обробка податкової звітності платників податків з урахуванням різних способів надходження документів до ОДПС здійснюється відповідно до вимог наказу ДПА України від 31.12.2008 № 827 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України» (із змінами, внесеними наказом ДПА України від 06.04.2009 № 168 «Про впровадження централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України»).

Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкція щодо його складання, затверджена наказом ДПА України від 17.03.2005 № 111, зареєстрованим в Мін’юсті України 01.04.2005 за № 357/10637, із змінами і доповненнями, яка застосовується всіма платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податковий розрахунок збору складається за правилами, встановленими цією Інструкцією.

Зобов’язуємо запропонувати платникам збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів,

скласти та подати звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок за 9 місяців 2009 року та 2009 рік за формою податкового розрахунку, затвердженою наказом ДПА України № 111, та у разі необхідності додатка до нього, з урахуванням запропонованих платникам збору рекомендацій, викладених у листі ДПА України від 14.04.2009 № 7787/7/15-0817, до внесення змін до форми податкового розрахунку збору та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Разом з тим звертаємо увагу платників збору, що нова форма податкового розрахунку збору (додатка до нього) наведена у додатку до проекту наказу ДПА України «Про затвердження форм податкових розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, та внесення змін до наказу ДПА України від 17.03.2005 № 111», який розміщено 17.07.2009 року у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» на WEB-сайті ДПА України.

Слід врахувати таку особливість, що обчислення сум збору та податковий розрахунок збору складається наростаючим підсумком з початку звітного календарного року; на скиди і розміщення відходів встановлюються ліміти.

При складанні платниками збору податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року наростаючим підсумком з початку року за всі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, платники збору мають враховувати суми нарахованих податкових зобов’язань кожного свого структурного підрозділу, якими вже було подано податкову звітність за попередній звітний період за місцем знаходження структурних підрозділів (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, з метою контролю за дотриманням платниками збору річних лімітів на скиди у водні об’єкти і розміщення відходів та повнотою обчислення збору тощо.

Так, у рядках 3 (3.1, 3.2, 3.3 і т. д.), 4 (4.1, 4.2, 4.3 і т. д.) колонки 6 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року платниками збору записуються у тоннах ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об’єкти та на розміщення відходів для всіх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлені підрозділи, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, за їх місцем знаходження (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів. При цьому рядки 3 (3.1, 3.2, 3.3 і т. д.), 4 (4.1, 4.2, 4.3 і т. д.) колонки 7 та колонки 8 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року записуються за правилами, встановленими Інструкцією, та з урахуванням вимог чинного законодавства.

У рядку 6 колонки 9 податкового розрахунку збору за 9 місяців 2009 року записуються суми збору за попередній звітний період (півріччя п. р.), які зазначені у попередніх податкових розрахунках збору всіх структурних підрозділів, поданих за місцем знаходженням структурних підрозділів (за місцем перебування на податковому обліку) або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів.

При цьому з урахуванням вимог Інструкції № 276 при автоматичному перенесенні сум податкових зобов’язань з податкового розрахунку збору до картки особового рахунку платника збору імпортуються дані рядка 7 колонки 9.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим органам державної податкової служби та провести масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів, з урахуванням особливостей.

 

Заступник голови О. Любченко

 

Коментар редакції

 

ЯК ГОЛОВНОМУ ВІДЗВІТУВАТИ ЗА ЕКОЗБОРОМ ЗА СВОЇ ФІЛІЇ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДПАУ

Появу

листа, що коментується, з нетерпінням очікували ті суб’єкти господарювання, філії яких мали з початку поточного року об’єкт для обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища та розташовувалися на території іншої територіальної громади, ніж головне підприємство. Нагадаємо, що з 31 липня такі філії було позбавлено статусу самостійних платників зазначеного збору, що під час звітної кампанії за 9 місяців цього року спричинило певні проблеми в головних підприємств. Практично під кінець граничного строку складання та подання звітності за цим збором, що припадає на 9 листопада, ДПАУ надала відповідне роз’яснення для таких підприємств. Стисло зупинимося на головних тезах цього роз’яснення.

1.

Замість своїх філій звітність за екозбором за звітні періоди поточного року, що залишилися, і надалі повинні подавати головні підприємства. Для визначення місця подання такої звітності за філії головним підприємствам слід керуватися перш за все нормами постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» від 03.12.2008 р. № 1050 (далі — постанова № 1050).

Зокрема, звітність подається:

за місцем знаходження «філіальних» стаціонарних джерел забруднення — у разі здійснення філіями викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів — у разі розміщення філіями відходів.

Власне, цими самими міркуваннями при виборі місця подання звітності з початку поточного року повинні були керуватися й самі філії, тому головному підприємству над цим питанням особливо замислюватися не доведеться.

Що ж до надання звітності

за викиди пересувними джерелами забруднення, зареєстрованими за філіями, то, як уже повідомлялося, ДПАУ своїм листом від 24.09.2009 р. № 20856/7/15-0817 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 38) дещо підкоригувала вимоги постанови № 1050. Тут податківці постановили подавати звіт головному підприємству не за місцем його податкової реєстрації, а за місцем податкової реєстрації філії.

2. Головні підприємства мають стати на облік як платники окремого податку

— збору за забруднення навколишнього природного середовища за місцем знаходження:

— «філіальних» стаціонарних джерел забруднення;

— спеціально відведених філії для розміщення відходів місць чи об’єктів;

— самої філії (якщо йдеться про сплату екозбору за пересувні джерела забруднення, зареєстровані за філіями).

Зазначимо, що податківці у своїх листах уже вдруге повторюють думку про необхідність обліку платників збору за забруднення саме як платників окремих видів податків, що цілком та повністю відповідає вимогам

постанови № 1050. Водночас помилкове твердження про недопустимість такого обліку щодо платників цього збору досі наявне в п. 4.5 Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784.

На нашу думку, зазначене протиріччя не перешкодить податковим органам на місцях прийняти в головного підприємства відповідну звітність за екозбором, а згідно з тими самими

Методрекомендаціями цього буде цілком досить для його зарахування до рядів платників окремих видів податків.

3. Кожен з «філіальних» звітів за 9 місяців головне підприємство подає наростаючим підсумком

, тобто наводить у ньому відомості про податкові зобов’язання за екозбором, нараховані тією чи іншою своєю філією в піврічній звітності, а також уключає до нього збір за викиди, скиди та розміщення відходів, що вироблялися цією філією як у період з 1 по 31 липня цього року, так і за два останні місяці III кварталу.

У зв’язку з цим виникає справедливе запитання: чи не призведе такий рекомендований ДПАУ порядок заповнення поточної звітності до плутанини в особових рахунках попереднього платника збору (філії) та нового його платника (головного підприємства), а також необхідності повторної сплати податкових зобов’язань, уже сплачених філією раніше? Як випливає з

листа, що коментується, такі побоювання марні, оскільки при автоматичному перенесенні сум податкових зобов’язань з податкового розрахунку збору до картки особового рахунку платника (яким віднині виступає головне підприємство) імпортуються дані рядка 7 колонки 9 такого розрахунку, тобто тільки сума збору, нарахованого за останній звітний квартал.

Ми, у свою чергу, розділяємо зазначений підхід ДПАУ, але, щоб уникнути можливих непорозумінь, вважаємо за необхідне зауважити, що такий алгоритм спрацює тільки в разі правильного заповнення у «філіальному» розрахунку рядка 5 «Нараховано збору з початку року», на що головним підприємствам слід звернути особливу увагу.

На всяк випадок нагадаємо

головним підприємствам, що турбуються про свої філії, про необхідність подання звітності за власні викиди в атмосферу, скиди та розміщення відходів. Щодо цього (цих) звітів усе залишається, як і раніше, при цьому про консолідацію показників «філіальних» звітів шляхом їх уключення до звіту головного підприємства нічого не йдеться.

4.

При складанні звітності за екозбором за скиди та розміщення відходів, за якими передбачено встановлення щорічних лімітів, головному підприємству слід орієнтуватися на відповідні ліміти кожної зі своїх філій. Саме в розрізі філій, а не за юридичною особою в цілому, необхідно відстежувати дотримання таких лімітів, а в разі їх перевищення — сплачувати збір у підвищеному (нагадаємо, з початку року — в десятикратному!) розмірі.

5. Форма податкового розрахунку збору за забруднення поки що залишається без змін. Водночас під час її заповнення пропонується враховувати рекомендації, викладені в листі ДПАУ від 14.04.2009 р. № 7787/7/15-0817 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 34). На завершення коментарю зауважимо, що рано чи пізно форма розрахунку все одно повинна зазнати відповідних змін (проект нової форми вже давно розміщено на сайті ДПАУ), про що ми обов’язково повідомимо в наших публікаціях.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі