Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 44
Друк
Постанова від 04.11.2009 р. № 1167

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Постанова від 04.11.2009 р. № 1167

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини (додається).

2. Державному комітетові ветеринарної медицини затвердити до 1 січня 2010 р. Порядок розрахунку цін на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 р. № 1167

Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини

 

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету (далі — ветеринарні послуги).

2. Ветеринарні послуги, на які формуються тарифи, включають:

1) здійснення протиепізоотичних заходів, а саме:

проведення:

— лікувально-діагностичних робіт;

— забору крові для діагностичних досліджень;

— діагностичних досліджень;

— профілактичних щеплень;

— дезінфекції, дезінсекції, дератизації;

— кремації, евтаназії;

— лабораторних досліджень, необхідних для видачі супровідних ветеринарних документів на підконтрольні вантажі;

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю:

— під час забою тварин, переробки, зберігання, транспортування продуктів тваринного походження та кормів;

— уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної медицини на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях);

2) оформлення та видачу на платній основі ветеринарних документів;

3) лабораторну діагностику та ветеринарно-санітарну експертизу, а саме проведення таких досліджень:

органолептичних;

фізико-хімічних і біохімічних;

бактеріологічних;

хіміко-токсикологічних;

радіологічних;

імунологічних;

патоморфологічних;

гістологічних;

паразитологічних;

вірусологічних;

серологічних;

гематологічних;

іонометричних;

мікологічних;

радіоімунних.

3. На підставі тарифів на ветеринарні послуги розраховуються ціни на зазначені послуги, плата за які передбачена Законом України «Про ветеринарну медицину». Порядок такого розрахунку затверджується наказом Держкомветмедицини.

4. Під час формування тарифів та розрахунку цін на ветеринарні послуги враховується середня вартість предметів та матеріалів за минулий рік, установлена Державною інспекцією з контролю за цінами. Визначальною базою формування тарифів на ветеринарні послуги є їх собівартість, складові якої розраховані на підставі норм і нормативів трудових та матеріальних витрат.

5. Витрати з оновлення основних засобів бюджетних установ ветеринарної медицини, які використовуються для організації та надання ветеринарних послуг, нараховуються у розмірі 10 відсотків собівартості послуг.

6. На суму вартості ветеринарних послуг нараховується податок на додану вартість у порядку і розмірах, що визначені Законом України «Про податок на додану вартість».

7. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про ветеринарну медицину» і «Про безпечність та якість харчових продуктів».

 

Формування тарифів на ветеринарні послуги зі здійснення протиепізоотичних заходів

8. Тарифи на ветеринарні послуги зі здійснення протиепізоотичних заходів формуються з урахуванням:

вартості предметів та матеріалів, зокрема медикаментів, біопрепаратів, діагностикумів, дезінфекційних засобів та інших матеріалів і реактивів;

нарахувань на заробітну плату;

накладних витрат, що виникають за умови надання платних послуг;

витрат з оновлення основних засобів.

9. До тарифів на ветеринарні послуги можуть бути включені накладні витрати, які складаються з:

1) придбання предметів та матеріалів (у тому числі канцелярського приладдя, обладнання, інвентарю та інших малоцінних швидкозношувальних предметів), що використовуються для надання послуг;

2) забезпечення спецхарчуванням, спецодягом;

3) надання:

транспортних послуг (утримання та залучення транспортних засобів, придбання паливно-мастильних матеріалів, страхування транспортних засобів та водіїв, збір за забруднення навколишнього природного середовища);

послуг зв’язку (мобільний та фіксований телефонний зв’язок, радіоточки; факсимільний зв’язок, доступ до Інтернету; оплата послуг з установки телефонів; поштові послуги);

банківських послуг;

послуг з охорони;

послуг за отримання ліцензій та акредитацію в установлених законом випадках;

послуг із страхування власних та орендованих приміщень;

інформаційно-обчислювальних послуг;

4) оренди приміщень і обладнання;

5) поточного ремонту будівель, приміщень і обладнання та їх технічного обслуговування;

6) повірки вимірювального лабораторного обладнання;

7) сплати податків, зборів, державного мита та інших видів платежів до бюджету відповідно до законодавства;

8) проведення поліграфічних робіт;

9) оплати відряджень;

10) оплати комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інших комунальних послуг; оплата природного газу, електроенергії тощо);

11) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату обслуговуючого персоналу, який утримується за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

Накладні витрати розраховуються за фактичною вартістю кожної складової, що існує на момент надання відповідної послуги.

Накладні витрати розподіляються пропорційно розміру заробітної плати спеціалістів ветеринарної медицини, що надають ветеринарні послуги.

10. Тарифи на ветеринарні послуги із здійснення протиепізоотичних заходів (Тпз) визначаються за формулою

Тпз = Спз + По,

де Спз — собівартість ветеринарних послуг із здійснення протиепізоотичних заходів;

По — витрати з оновлення основних засобів, нараховані згідно з пунктом 5 цього Порядку.

Собівартість ветеринарних послуг із здійснення протиепізоотичних заходів визначається за формулою

Спз = Пом + Пзп + Пнз + Пнв,

де Пом — матеріальні витрати;

Пзп — заробітна плата;

Пнз — нарахування на заробітну плату;

Пнв — накладні витрати.

 

Формування тарифів на ветеринарні послуги з оформлення та видачі ветеринарних документів

11. Формування тарифів на ветеринарні послуги з оформлення та видачі на платній основі ветеринарних документів здійснюється з урахуванням:

1) вартості бланків ветеринарних свідоцтв, довідок, паспортів, сертифікатів та інших ветеринарних документів;

2) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату спеціалістів ветеринарної медицини, а також уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини, які утримуються за рахунок коштів, одержаних за надані послуги;

3) накладних витрат із:

заробітної плати та нарахувань на заробітну плату обслуговуючого персоналу;

оплати послуг зв’язку, пов’язаних з видачею ветеринарних документів.

12. У разі оформлення та видачі ветеринарних документів уповноваженими (офіційними) лікарями, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль на підприємствах, тариф на оформлення та видачу ветеринарних документів не може перевищувати 20 відсотків вартості бланка.

13. Тарифи на оформлення та видачу ветеринарних документів визначаються за формулою

Твд = Пом + Пзп + Пнз + Пнв.

 

Формування тарифів на ветеринарні послуги з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

14. Формування тарифів на ветеринарні послуги з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи здійснюється з урахуванням:

вартості предметів та матеріалів, зокрема біопрепаратів, діагностикумів, поживних середовищ, реактивів та інших матеріалів, необхідних для проведення лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи;

додаткових виплат до заробітної плати з нарахуваннями, які здійснюються за рахунок коштів, одержаних за надані послуги;

накладних витрат, що виникають за умови надання платних послуг; витрат з оновлення основних засобів.

15. До накладних витрат з надання ветеринарних послуг з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи включаються накладні витрати, зазначені у пункту 9 цього Порядку.

16. Тарифи на ветеринарні послуги з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи визначаються за формулою

Тлд = Слд + По,

де Слд — собівартість ветеринарних послуг лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, яка визначається за формулою

Слд = Пом + Пдз + Пнз + Пнв,

де Пдз — додаткові виплати до заробітної плати.

 

Коригування тарифів на роботи та послуги

17. У разі зміни ставок податків, зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси запроваджується коригування тарифів.

18. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування тарифів.

19. Індекс зміни вартості індивідуальної складової витрат визначається за формулою

Із = Вен : Вс,

де Вен — нова вартість одиниці складової;

Вс — вартість одиниці складової, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.

20. Скоригована вартість складової визначається за формулою

Пс = П х Із,

де П — вартість будь-якої складової, що зазнає змін.

21. Скоригований тариф на послугу визначається шляхом додавання вартості змінених і незмінених складових.

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ

Відповідно до

п. 1 ст. 99 Закону України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.92 р. № 2498-XII оплата проведення заходів щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин (крім випадків, передбачених у ст. 98 цього Закону), процедур контролю, інспектування та ухвалення, надання інформації, лікування тварин, які страждають на хвороби та недуги, лабораторних досліджень, ветеринарно-санітарної експертизи товарів, видача відповідних ветеринарних документів, послуг при експортно-імпортних операціях та транспортуванні територією України об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється за рахунок їх власників (операторів потужностей) згідно з тарифами.

Постановою

, що коментується, затверджено порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини. Крім того, цією постановою визначено перелік послуг, на які формуються тарифи.

У

постанові наведено детальний порядок формування тарифів на ветеринарні послуги:

— із здійснення протиепізоотичних заходів;

— з оформлення та видачі ветеринарних документів;

— з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Розглянемо основні аспекти формування тарифів, які слід ураховувати щодо всього переліку послуг, на які формуються тарифи:

1) при формуванні тарифу слід ураховувати

середню вартість предметів та матеріалів за минулий рік, установлену Державною інспекцією з контролю за цінами;

2) базою формування тарифів на ветеринарні послуги є їх

собівартість, складові якої розраховані на підставі норм і нормативів трудових та матеріальних витрат;

3) витрати з оновлення основних засобів бюджетних установ ветеринарної медицини, які використовуються для організації та надання ветеринарних послуг, нараховуються у розмірі

10 % собівартості послуг;

4) на суму вартості ветеринарних послуг нараховується

податок на додану вартість у порядку і розмірах, що визначені Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (далі — Закон № 168).

Нагадаємо, що згідно з

п.п. 2.3.1 Закону № 168 у разі коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом № 168 , нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку.

Крім того, слід мати на увазі, що у разі зміни ставок податків, зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси запроваджується

коригування тарифів.

На підставі тарифів на ветеринарні послуги розраховуються ціни на послуги. Нагадаємо, що виходячи зі

ст. 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII на всі види продукції, товарів і послуг ціну встановлює сама установа (за винятком таких, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів).

Порядок розрахунку цін на ветеринарні послуги

до 1 січня 2010 року повинен затвердити Державний комітет ветмедицини.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі