Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про трудову книжку як підтвердження страхового стажу застрахованої особи

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2009/№ 37
Друк
Лист від 28.08.2009 р. № 04-06/

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПРО ТРУДОВУ КНИЖКУ ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

Лист від 28.08.2009 р. № 04-06/К-158з-216

 

Згідно із п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Записи у трудовій книжці про трудову діяльність підтверджують трудовий стаж працівника, що не завжди відповідає його страховому стажу.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240) страховий стаж — це період (сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому законодавством. До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів. До страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до введення в дію цього Закону в порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Періоди перебування застрахованої особи у відпустках без збереження заробітної плати, передбачених Законом України «Про відпустки», до страхового стажу не зараховуються.

Ураховуючи те, що персоніфікованого обліку застрахованих осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, немає, може виникнути потреба в підтвердженні страхового стажу застрахованої особи для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Отже, підтвердженням страхового стажу застрахованої особи, крім трудової книжки, є довідки з попередніх місць роботи працівника про заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також документи (листки непрацездатності, відомості про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності та пологах із зазначенням періодів, за які надавалися страхові виплати, накази про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідки про періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо), що підтверджують періоди, впродовж яких застрахованою особою страхові внески не сплачувалися, але які відповідно до Закону № 2240 зараховуються до страхового стажу.

У деяких випадках підтвердженням страхового стажу можуть бути довідки Пенсійного фонду України про заробіток (дохід), з якого сплачувалися пенсійні внески згідно з даними системи персоніфікованого обліку індивідуальних відомостей про застраховану особу або податкових органів про заробітну плату платника податку з доходів фізичних осіб. Зазначені довідки надаються Пенсійним фондом України та податковими органами на вимогу платника пенсійних внесків та платника податків відповідно.

 

Заступник директора С. Буринський

 

Коментар редакції

 

ЯК ПІДТВЕРДИТИ СТРАХОВИЙ СТАЖ ДЛЯ ОПЛАТИ ПЕРІОДУ
ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Бухгалтерам і працівникам кадрової служби нерідко доводиться стикатися з таким поняттям, як страховий стаж для оплати лікарняних. Адже згідно зі

ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240) допомога по тимчасовій втраті працездатності виплачується залежно від страхового стажу застрахованої особи.

Лист

, що коментується, присвячено питанням визначення страхового стажу, а також його підтвердження.

Під

страховим стажем розуміється період (сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ст. 7 Закону № 2240).

Так, наприклад, час перебування працівника в щорічній відпустці включається до страхового стажу, оскільки в цей період працівник підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і за нього сплачуються страхові внески.

А от період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, як зазначають фахівці ФССТВП у

листі, що коментується, не включається до страхового стажу, оскільки в цей період застрахована особа не сплачувала (за неї не сплачувалися) страхові внески.

Зазначимо далі особливості обчислення страхового стажу, установлені чинним законодавством.

До страхового стажу також

включаються періоди (незважаючи на те що з відповідних виплат не сплачуються страхові внески):

1) тимчасової втрати працездатності;

2) відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Звертаємо увагу, що період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку до страхового стажу

не включається (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.10.2007 р. № 04-06/Х-179з-283);

4) отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів).

Крім того,

до страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до набуття чинності Законом № 2240 у порядку та на умовах, передбачених раніше чинним законодавством. Оскільки Закон № 2240 набув чинності з 28 лютого 2001 року, для обчислення страхового стажу до цієї дати необхідно керуватися Правилами обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 (далі — Правила № 1658).

Так, при обчислення страхового стажу

за період до 28.02.2001 р. ураховується період :

— роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності чи іншої роботи, упродовж якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню. При цьому робота на водному транспорті впродовж повного навігаційного періоду, а також на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до

Списку сезонних і сезонних галузей, затвердженого КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи;

— служби в Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

— перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

— перебування на службі в митних органах;

— перепідготовки та навчання новим професіям, участі в оплачуваних громадських роботах та період отримання допомоги (у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до

Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII;

— догляду за постраждалою дитиною в результаті Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків);

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

— виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також з органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони приступили до роботи або навчання після досягнення дитиною трирічного віку;

— період, упродовж якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

— навчання на курсах та в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ;

— роботи або виробничої практики на робочих місцях та посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому навчальному закладі;

— навчання в професійно-технічному навчальному закладі;

— час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу;

— час вимушеного прогулу особи, узятої під захист;

— перебування під вартою, строк відбування покарання, а також час, упродовж якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним усуненням від роботи (посади).

Згідно з

п. 5 Правил № 1658 до загального трудового стажу для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності (а отже, і до страхового стажу) не включалися:

— час участі працівника у страйку, визнаному судом незаконним;

— час навчання у вищому навчальному закладі (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання;

— час роботи засуджених у колонії-поселенні та відбування виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, обчислення страхового стажу — справа непроста, адже періоди, що включаються до страхового стажу, не завжди можна підтвердити відповідними записами в трудовій книжці. Крім того, як зазначили фахівці ФССТВП у

листі, що коментується, записи в трудовій книжці підтверджують трудовий стаж працівника, що не завжди відповідає його страховому стажу.

Якими додатковими документами можна підтвердити страховий стаж? У

листі, який коментується, ФССТВП зазначає, що, крім трудової книжки, підтвердженням страхового стажу можуть бути:

1) довідки з попередніх місць роботи працівника про заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески у ФССТВП;

2) документи, що підтверджують періоди, упродовж яких застрахованою особою страхові внески не сплачувалися, але які відповідно до

Закону № 2240 зараховуються до страхового стажу, а саме:

— листки непрацездатності;

— відомості про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності й пологах із зазначенням періодів, за які надавалися страхові виплати;

— накази про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— довідки про періоди отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо.

У деяких випадках підтвердженням страхового стажу може бути:

— довідка Пенсійного фонду України про заробіток (дохід), з якого сплачувалися пенсійні внески згідно з даними системи персоніфікованого обліку;

— довідка податкових органів про заробітну плату платника податку з доходів фізичних осіб.

Зазначені довідки надаються Пенсійним фондом України та податковими органами на вимогу платника пенсійних внесків і платника податків.

Нагадаємо, що допомога по тимчасовій втраті працездатності надається в таких розмірах:

60 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем до 5 років;

80 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100 % середньої заробітної плати — для осіб зі страховим стажем понад 8 років.

Окремим категоріям осіб допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі

100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. До таких осіб належать:

— особи, віднесені до 1 — 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно зі

ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ;

— один із батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину у віці до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантію їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII;

— особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із

Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III;

— донори, що мають право на пільгу, на підставі

ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компоненти» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР (право на таку пільгу мають донори, які протягом року безкоштовно здали кров та (або) її компоненти в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам. Пільга надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі