Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Індексація грошових доходів за жовтень 2009 року

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2009/№ 37
Друк
Стаття

ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ ЗА ЖОВТЕНЬ 2009 РОКУ

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Основні засади проведення індексації, установлені

Законом про індексацію та Порядком № 1078, такі:

1. Індексацію заробітної плати проводять

усі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам.

2. Індексувати заробітну плату необхідно

в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. Згідно із Законом № 835 на 2009 рік величину прожиткового мінімуму на одну працездатну особу встановлено в розмірі 669 грн. Отже, у жовтні 2009 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 669 грн.

Наприклад

. Зарплата працівника — 668 грн., отже, індексувати потрібно всю суму заробітної плати (тобто 668 грн.). Якщо ж заробітна плата дорівнює або перевищує 669 грн., то проіндексувати необхідно тільки 669 грн.

3.

У базовому місяці індексація не проводиться. Базовим для проведення індексації вважається місяць:

а) прийняття працівника на роботу;

б) підвищення заробітної плати (окладу, тарифної ставки), не пов’язаного з підвищенням мінімальної заробітної плати. При цьому підвищення повинне відбуватися за рахунок збільшення постійних складових зарплати;

в) підвищення мінімальної заробітної плати (якщо таке підвищення мінімальної заробітної плати супроводжується зростанням заробітної плати працівника).

4. Місяць підвищення зарплати (мінімальної заробітної плати) вважається базовим

тільки у випадку, якщо сума підвищення більше суми індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці.

З 1 жовтня 2009 року

згідно із Законом № 835 збільшився розмір мінімальної заробітної плати та становив 650 грн. Сума підвищення дорівнює 20 грн. (650 грн. - 630 грн.). Розглянемо особливості індексації заробітної плати у зв’язку з підвищенням мінзарплати.

 

Особливості проведення індексації у зв’язку з підвищенням мінзарплати

Згідно з

постановою № 1117 на рівні мінімальної заробітної плати має бути встановлено посадові оклади працівників бюджетної сфери, які визначаються на основі Єдиної тарифної сітки, якщо вони менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто з 1 жовтня 2009 року на рівні мінімальної заробітної плати (650 грн.) має бути встановлено посадові оклади працівників

1, 2, а також 3-го тарифних розрядів.

При цьому базовим місяцем для проведення індексації в жовтні 2009 року, як і раніше, є:

для працівників 1, 2-го тарифних розрядів — грудень 2008 року. Річ у тім, що при підвищенні посадових окладів у жовтні 2009 року склалася така ж ситуація, як і в інших місяцях року (квітні та липні), коли підвищувалися посадові оклади працівників 1 і 2-го тарифних розрядів. Зокрема, сума підвищення заробітної плати у жовтні 2009 року (20 грн.) не перекрила суму індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці, — 54,18 грн. (630 грн. х 8,6 %). Тому підвищення посадових окладів у жовтні 2009 року також не вплинуло на порядок її індексації — базовим місяцем залишився грудень 2008 року. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в жовтні 2009 року становить 8,6 % ;

для працівників 3-го тарифного розряду — жовтень 2008 року. Тут ситуація подібна до розглянутої вище. Останнім базовим місяцем (місяцем підвищення посадових окладів) для проведення індексації заробітної плати працівників 3-го тарифного розряду є жовтень 2008 року. Сума, на яку підвищено посадовий оклад у жовтні 2009 року, дорівнює 7 грн. (650 грн. - 643 грн.), що менше суми індексації, яку було б нараховано за цей місяць, — 80,38 грн. (643 грн. х 12,5 %). Тому підвищення посадових окладів у жовтні 2009 року також не вплинуло на порядок індексації — базовим місяцем для працівників 3-го тарифного розряду залишився жовтень 2008 року. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в жовтні 2009 року становить 12,5 %.

Для решти працівників (з 4-го по 25-й тарифні розряди) посадові оклади у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати

не змінюються. Для них останнім базовим місяцем є жовтень 2008 року (місяць останнього підвищення заробітної плати). У зв’язку з цим у жовтні 2009 року заробітна плата таких працівників продовжує індексуватися в загальному порядку. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в жовтні становить 12,5 %.

Крім того, у жовтні 2009 року на рівні мінімальної заробітної плати має бути встановлено посадові оклади:

— держслужбовців та службовців, якщо їх оклади менше мінімальної заробітної плати (згідно з

постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 482);

— робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, якщо їх оклади менше мінімальної заробітної плати (згідно з

наказом Мінпраці від 06.04.2009 р. № 129).

При цьому жовтень 2009 року вважатиметься базовим тільки в тому випадку, якщо підвищення заробітної плати зазначеним працівникам у зв’язку з установленням посадових окладів на рівні мінзарплати перекриє суму індексації, яку могло бути нараховано їм у цьому місяці.

5. Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (

п. 7 Порядку № 1078). Дохід за сумісництвом індексується в розмірі, який з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи.

Далі в таблиці наведено індекси споживчих цін

для проведення індексації заробітної плати, що нараховується за жовтень 2009 року.

 

Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати або прийняття на роботу)

Місяць проведення індексації — жовтень 2009 року

індекс інфляції, %

величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 669 грн.

2008 рік

Січень

102,9

29,1

194,68

Лютий

102,7

25,7

171,93

Березень

103,8

21,1

141,16

Квітень

103,1

17,4

116,41

Травень

101,3

15,9

106,37

Червень

100,8

15,0

100,35

Липень

99,5

15,6

104,36

Серпень

99,9

15,7

105,03

Вересень

101,1

14,4

96,34

Жовтень

101,7

12,5

83,63

Листопад

101,5

10,8

72,25

Грудень

102,1

8,6

57,53

2009 рік

Січень

102,9

5,5

36,80

Лютий

101,5

4,0

26,76

Березень

101,4

2,5

16,73

Квітень

100,9

1,6

10,7

Травень

100,5

1,1

7,36

Червень

101,1

Не індексується

Липень

99,9

Не індексується

Серпень

99,8*

Не індексується

Вересень

Не індексується

Жовтень

Не індексується

 

* Оскільки індекс споживчих цін у липні та серпні 2009 року за даними Держкомстату не перевищив поріг індексації (101 %), то індексація проводиться на такий самий індекс, як і в серпні та вересні 2009 року.

 

Користуватися цією таблицею дуже просто. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за жовтень 2009 року, у

колонці 2 таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника (тобто рік і місяць прийняття на роботу або останнього підвищення заробітної плати). Наприклад, працівника прийнято на роботу в березні 2008 року і його заробітна плата відтоді не підвищувалася, отже, березень 2008 року для нього є базовим місяцем.

Далі в

колонці 4 зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються для індексації доходів у жовтні 2009 року. Якщо базовим місяцем для працівника є березень 2008 року, відсоток, на який проводиться індексація жовтневої зарплати, становить 21,1 % (у таблиці виділено жирним шрифтом).

Крім того, у

колонці 5 зазначено суму індексації зарплати, яка дорівнює або перевищує 669 грн. Так, якщо базовим місяцем працівника є березень 2008 року (відсоток індексації — 21,1 %) і при цьому його зарплата дорівнює або перевищує 669 грн., то сума індексації становитиме — 141,16 грн.

Приклад 1.

Останнім базовим місяцем для проведення індексації заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду Кононенка С. Ф. є грудень 2008 року. Отже, заробітна плата, нарахована йому в жовтні 2009 року, індексується на 8,6 % у межах прожиткового мінімуму (669 грн.).

Приклад 2.

Заробітна плата працівника 12-го тарифного розряду Жиженка К. Л. востаннє підвищувалася в жовтні 2008 року. Жовтень визнано базовим місяцем. Заробітна плата, нарахована Жиженку К. Л. за жовтень 2009 року, індексується на 12,5 % у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (669 грн.).

Приклад 3.

Заробітна плата держслужбовця Симоненка Є. К. востаннє підвищувалася в лютому 2008 року. Цей місяць прийнято як базовий. Заробітна плата працівника за жовтень 2009 року індексується на 25,7 % у межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (669 грн.).

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про індексацію

— Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII (у редакції Закону від 06.02.2003 р. № 491-IV).

Закон № 835

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 1117 — постанова КМУ «Про внесення змін до постанов КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 та від 25.10.2008 р. № 939» від 20.12.2008 р. № 1117.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі