Теми статей
Обрати теми

Щодо порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП

Редакція ББ
Лист від 06.08.2009 р. № 05-09/

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЩОДО ПОРЯДКУ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ У ЗВІТНОСТІ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ЗА ФОРМОЮ Ф4-ФСС з ТВП

Лист від 06.08.2009 р. № 05-09/Х-162з-188

 

Відповідно до пункту 3 Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників, затвердженого постановою правління Фонду від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123), у разі, якщо страхувальник самостійно, до початку перевірки органом Фонду, виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним звітності, і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду та витрат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, то страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо виправлення винайдених помилок. Про факт та зміст помилок необхідно направити письмове повідомлення до робочого органу Фонду за місцем обліку страхувальника. У повідомленні, що складається з урахуванням пункту 4 Порядку № 123, має бути відображений зміст помилок та надано розрахунок відкоригованої суми внесків, а за необхідності, пені.

У разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих і не сплачених сум страхових внесків до Фонду страхувальник зобов’язаний не тільки донарахувати відповідні страхові внески, але також нарахувати пеню на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу, протягом п’яти робочих днів з дня виявлення помилки повідомити про це орган Фонду у письмовій формі.

Штраф за неповне перерахування страхових внесків до Фонду, передбачений статтею 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III, у такому випадку не застосовується.

Таким чином, зазначена норма Порядку № 123 регулює випадки самостійного донарахування страхових внесків.

 

Заступник директора Т. Антоненко

 

Коментар редакції

 

ПОРЯДОК ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ ЗА ФОРМОЮ Ф4-ФСС з ТВП

У

листі, що коментується, ФССТВП нагадує: в разі самостійного виявлення помилки в раніше поданій звітності за формою Ф4-ФСС з ТВП до початку перевірки органом Фонду слід вжити невідкладних заходів щодо виправлення такої помилки. Опишемо загальний порядок виправлення помилок.

Керуватися при виправленні помилки необхідно

Порядком виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників, затвердженим постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123), а також Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженою постановою ФССТВП від 26.06.2001 р. № 16 (далі — Інструкція № 16).

Про факт та зміст помилки слід

письмово повідомити робочий орган ФССТВП за місцем реєстрації. Повідомлення складається в довільній формі, але його обов’язковими реквізитами мають бути (п. 4 Порядку № 123):

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код та код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, відповідно до якого здійснюються виправлення;

— сума відкоригованих внесків;

— сума донарахованої пені;

— дата складання повідомлення.

Повідомлення необхідно скласти у двох примірниках: один призначено для робочого органу ФССТВП, де він зберігатиметься разом зі звітом за звітний квартал, в якому провадилося виправлення, другий — залишається в бухгалтерії установи. Обидва повідомлення підписуються керівником, головним бухгалтером та завіряються печаткою.

Згідно з

п. 3 Порядку № 123 та п. 5.4 Інструкції № 16 подати повідомлення можна особисто або поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів із дня виявлення помилки.

Якщо помилка

спричинила виникнення заборгованості перед ФССТВП, необхідно самостійно нарахувати та сплатити пеню, розраховану на суму недоїмки.

Зауважимо, що недоїмкою вважається несплачена в установлені строки різниця між нарахованими страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг (допомога по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога на поховання тощо). Зазначену різницю має бути сплачено одночасно з отриманням коштів на виплату заробітної плати. При виплаті авансу страхові внески перераховуються не пізніше дня, установленого для виплати зарплати за другу половину місяця.

Сума пені розраховується виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати, нарахованої на всю суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк (

п. 5 Порядку № 123). Разом із тим відповідно до п. 5.2 Інструкції № 16 моментом сплати вважається день виникнення недоїмки. Таким чином, пеня розраховується виходячи з 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення недоїмки.

Розрахунок пені провадиться за такою формулою:

П = Н х К х ОС х 120 % : 365 днів,

де

П — сума пені, нарахована на фактично погашену суму недоїмки зі сплати внесків;

Н

— повна сума недоїмки;

К

— кількість днів наявності недоїмки;

ОС

— облікова ставка НБУ, що діє на момент виникнення недоїмки.

Нарахування пені починається з

першого робочого дня, наступного за днем отримання заробітної плати (із дня виникнення недоїмки), та закінчується в день приймання банком, який обслуговує платника страхових внесків, платіжного доручення на сплату належних платежів до ФССТВП.

Пеня не нараховується

, якщо на момент виявлення помилки є заборгованість ФССТВП перед страхувальником, яка перевищує суму недоїмки. Зайво перераховану суму пені має бути повернено страхувальнику за його письмовою заявою.

Сума нарахованої пені відображається в

ряд.  3.2 «Нараховано самостійно пені» таблиці ІІІ звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Нагадаємо загальні правила виправлення помилок у звітності за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Порядок виправлення помилок

ПОМИЛКИ МИНУЛИХ РОКІВ

ПОМИЛКИ МИНУЛИХ КВАРТАЛІВ ПОТОЧНОГО РОКУ

1. Неправильне відображення бази обкладення внесками (дохід нараховано, але не включено до бази або базу завищено, унаслідок чого зобов’язання зі сплаті внесків занижено або завищено)

Донараховані (зайво нараховані) внески слід відобразити в ряд. 3.1 таблиці III зі знаком «+» або «-» відповідно. При цьому фонд оплати праці, а також сума внесків, нарахованих та утриманих у звітному періоді, не змінюються

Виплату, що не потрапила до бази минулого звітного періоду, слід відобразити у складі фонду оплати праці місяця, в якому виявлено помилку, у таблиці II, а донараховані у зв’язку з цим внески — у таблиці III.А. Відповідно якщо фонд оплати було завищено, то на суму завищення необхідно зменшити фонд оплати поточного місяця, а суму зайво нарахованих внесків відобразити в таблиці III.А

2. Неправильне застосування ставок внесків

Донараховані (зайво нараховані) внески слід відобразити в ряд. 3.1 таблиці III зі знаком «+» або «-» відповідно. При цьому фонд оплати праці, а також сума внесків, нарахованих та утриманих у звітному періоді, не змінюються

На суму виплати, з якої неправильно утримано внески, слід зменшити фонд оплати праці відповідної колонки утримань таблиці II та збільшити в іншій. Аналогічно вчиняють з внесками в таблиці III.А

3. Помилка в обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності, у тому числі по догляду за хворою дитиною або членом сім’ї, допомоги по вагітності та пологах

— страхові виплати нараховано в меншій сумі:

Коригуються відповідні показники таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків». Відповідно до п. 10 Порядку № 123 додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, оплаченими в минулих роках, відображаються в ряд. 1 таблиці IV. Кількість днів, за які нараховано допомогу, у цьому випадку не коригується

Коригуються відповідні показники таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків»

— страхові виплати зайво нараховані:

На відповідну суму необхідно донарахувати внески. Сума донарахованих внесків відображається в ряд. 3.1 таблиці ІІІ

Коригуються відповідні показники таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків»

 

Як зазначає ФССТВП у

листі, що коментується, при самостійному виправленні помилки, своєчасному повідомленні робочого органу ФССТВП про факт виявлення помилки, перерахуванні донарахованих сум страхових внесків та пені в повному обсязі (при виникненні недоплати внаслідок помилки) штрафні санкції, установлені ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III, не застосовуються.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі