Теми статей
Обрати теми

Умови виконання педагогічної роботи за межами основної посади

Редакція ББ
Стаття

УМОВИ ВИКОНАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЗА МЕЖАМИ ОСНОВНОЇ ПОСАДИ

 

У зв’язку з браком кваліфікованих кадрів установи освіти залучають до педагогічної роботи працівників з числа адміністративно-господарського персоналу, а також осіб на умовах внутрішнього або зовнішнього сумісництва, установлюють педпрацівникам у тій самій установі обсяг роботи понад норму годин. Залежно від того, на яких умовах виконується додаткова педагогічна робота, вона вважатиметься сумісництвом чи не буде таким.

У цій статті розглянемо особливості виконання такої роботи та порядок її оплати.

 

Світлана МЕРЕНКОВА, провідний контролер-ревізор КРВ у м. Харкові

 

У статті розглядатимуться особливості виконання додаткової педагогічної роботи для працівників, оплата праці яких регулюється

Інструкцією № 102.

Основною особливістю здійснення додаткової педагогічної роботи за місцем основної роботи або в інших організаціях є те, що частину робіт віднесено за своїм характером до роботи за сумісництвом, а частина робіт сумісництвом не вважається.

У чому відмінність роботи за сумісництвом від виконання робіт, які не вважаються сумісництвом? Річ у тім, що робота за сумісництвом виконується на основі іншого трудового договору і тільки у вільний від основної роботи час. Тоді як виконання робіт, які не вважаються сумісництвом, не потребує укладення трудового договору, а виконання частини з них допускається в основний робочий час з дозволу роботодавця.

Від того, на яких умовах виконується додаткова педагогічна робота, залежить обсяг виконуваної роботи, час її виконання (у межах робочого часу за основною посадою чи за його межами), а також порядок оплати.

 

Додаткова робота
педагогічних працівників

Чинне законодавство дозволяє педагогічним працівникам одночасно виконувати додаткову навчальну (педагогічну) роботу як за основним місцем роботи, так і в іншому навчальному закладі. Розглянемо, в яких випадках така робота вважатиметься сумісництвом, що потребує укладення окремого трудового договору, а в яких таким не вважатиметься.

Робота, що не є сумісництвом

1.

Робота понад норму.

Як відомо, заробітна плата педагогічним працівникам виплачується за норму годин педагогічної роботи, яку визначено

Інструкцією № 102.

Згідно з

абз. 3 п. 63 Інструкції № 102 обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Тому педагогічний працівник може виконувати навчальну (педагогічну) роботу за основним місцем роботи понад установлену норму годин на ставку заробітної плати без обмежень.

При цьому робота вчителів та викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних установ у цьому самому навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження

не є сумісництвом (абз. 2 п. 8 Переліку № 43).

Наведемо приклади роботи, що не є сумісництвом

.

1. Учитель школи виконує педагогічну роботу в обсязі 27 годин на тиждень, тобто понад установлену 18-годинну норму педагогічної роботи на тиждень, за яку виплачується ставка заробітної плати.

2. Викладач коледжу веде викладацьку роботу в обсязі 1000 годин на рік, тобто в обсязі, що перевищує встановлену річну норму, що становить 720 годин педагогічної роботи на рік.

3. Вихователь дошкільної освітньої установи, норма годин якого за ставку заробітної плати становить 30 годин на тиждень, виконує педагогічну роботу на цій посаді в обсязі 45 годин на тиждень.

Згідно з

п. 64 Інструкції № 102 за години педагогічної роботи, виконаної понад установлену норму, здійснюється додаткова оплата відповідно до ставки заробітної плати, що отримується, в одинарному розмірі.

 

2

. Керівництво гуртком.

Згідно з

абз. 2 п. 8 Переліку № 43 педагогічна робота та керівництво гуртками в цьому самому навчальному закладі не є сумісництвом.

Приклад.

Учитель історії загальноосвітньої середньої школи є керівником шкільного гуртка «Бібліограф» у 10 — 11 класах (2 години на тиждень). Така робота не є сумісництвом.

Згідно з

п. 90 Інструкції № 102 керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм роботи гуртка) у школах, вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102.

Нагадаємо: згідно з

п. 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

 

3

. Не вважається сумісництвом робота без обіймання штатної посади в цій самій установі.

Наприклад, класне керівництво, керівництво предметною, цикловою та методичною комісією, відділеннями, завідування навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, виконання обов’язків майстра навчальної майстерні, проведення позакласної роботи з фізичного виховання. За зазначені види робіт установлюються доплати в порядку та розмірах, установлених розділами «Б» і «В»

Інструкції № 102.

Крім того, не є сумісництвом керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів (

п. 8 Переліку № 43).

Виконання зазначених робіт здійснюється залежно від характеру роботи як в основний робочий час, так і за його межами

(п. 12 Переліку № 43).

 

Робота, що є сумісництвом

Педагогічні працівники мають право виконувати регулярну оплачувану роботу, у тому числі й за аналогічною посадою, на умовах іншого трудового договору у вільний від основної роботи час у цьому самому чи іншому навчальному закладі.

Законодавчі підстави для укладення працівниками разом з основним трудовим договором трудових договорів на роботу за сумісництвом дає

ст. 21 КЗпП.

Сумісництвом

вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від роботи час у тій смій (внутрішнє сумісництво) чи іншій установі, організації (зовнішнє сумісництво).

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день та повний робочий день у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половину місячної норми робочого часу

(п. 2 постанови № 245).

Працівники, які працюють за сумісництвом, отримують заробітну плату за фактично виконаний обсяг робіт та відповідно до прийнятої в установі системи оплати праці. Це передбачено

ст. 1021 КЗпП. Нарахування заробітної плати внутрішнім сумісникам здійснюється окремо за основною посадою і за сумісництвом.

Наведемо

приклади роботи, що є сумісництвом.

1

. Майстер виробничого навчання професійно-технічного швацького училища виконує викладацьку роботу в обсязі 72 години на місяць. Водночас він може працювати на умовах зовнішнього сумісництва на швацькій фабриці чи інших підприємствах за вибором в обсязі не більше 20 годин на тиждень.

2. Вихователь дошкільної установи виконує роботу помічника вихователя в тій самій установі в обсязі не більше 20 годин на тиждень (внутрішнє сумісництво).

3. Викладач бухгалтерського обліку та аудиту вищого навчального закладу I — II рівнів акредитації працює бухгалтером за сумісництвом у тому самому навчальному закладі (внутрішнє сумісництво) або на іншому підприємстві (зовнішнє сумісництво) в обсязі не більше 20 годин на тиждень (0,5 ставки).

Звернемо увагу на такий момент. Якщо основним місцем роботи педагогічного працівника є приватний навчальний заклад, то обмеження щодо тривалості робочого часу за сумісництвом

не застосовуються.

Таким чином, педагогічний працівник одночасно може виконувати навчальну (педагогічну) роботу:

— за основним місцем роботи понад установлену норму годин за ставку заробітної плати без обмежень (робота не є сумісництвом);

— у тому самому навчальному закладі на іншій посаді в обсязі половини місячної норми робочого часу за сумісництвом (робота є внутрішнім сумісництвом);

— в іншій установі в обсязі половини місячної норми робочого часу за сумісництвом (робота є сумісництвом).

 

Додаткова педагогічна робота адміністративно-господарського персоналу

Керівні працівники, а також інші працівники з числа адміністративно-господарського персоналу навчального закладу за умови наявності в них відповідної освіти також можуть виконувати педагогічну роботу в тому самому закладі. Однак кількість годин педагогічної роботи обмежено

п. 91 Інструкції № 102 (див. таблицю).

 

Категорія працівників

Обсяг годин

отримують за основною посадою повний посадовий оклад (ставку)

отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки)

Керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки для ведення викладацької роботи або занять з гуртками (абз. 1 п. 91 Інструкції № 102)

Не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік)

У середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1 — 4 класах — до 20 годин на тиждень

Керівні працівники дитячих дошкільних закладів для виконання роботи вихователів (абз. 1 п. 91 Інструкції № 102)

Не більше 18 годин на тиждень

У сільській місцевості директори та їх заступники за відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів для ведення викладацької роботи (абз. 2 п. 91 Інструкції № 102)

Не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти

Директори, їх заступники з навчальної роботи в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти для ведення викладацької роботи (абз. 3 п. 91 Інструкції № 102)

У середньому не більше 12 годин на тиждень

Інші працівники з числа адміністративно-господарського персоналу для ведення викладацької роботи або занять з гуртківцями (абз. 4 п. 91 Інструкції № 102)

У середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік)

 

Особливості виконання педагогічної роботи керівними працівниками

Згідно

п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Міністерства праці, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції України від 28.06.93 р. № 43, педагогічна робота керівних працівників навчальних закладів не є сумісництвом.

Згідно з

абз. 6 п. 91 Інструкції № 102 за норму годин, визначену в абз. 1 п. 91 Інструкції № 102, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставки) в порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів і керівників гуртків (за тарифікацією).

Іншими словами, оплата педагогічної роботи керівних працівників у тому самому навчальному закладі повинна здійснюватися

згідно з тарифікацією виходячи з кваліфікаційної категорії працівника, його тарифного розряду, посади, встановленої ставки зарплати, тижневого навантаження, підвищень, доплат і надбавок.

Крім того, відзначимо, що

як виняток (у зв’язку з виробничою необхідністю) керівні працівники можуть виконувати викладацьку роботу понад зазначену норму. За виконання такої роботи здійснюється погодинна оплата за фактично відпрацьовану кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Викладацька робота керівних працівників установ освіти, що виконується в розмірі більше 240 годин на рік понад установлену норму (9 і 12 годин на тиждень відповідно), здійснюватися й оплачуватися не повинна. Виконання такої роботи та її оплата є порушенням

п. 91 Інструкції № 102.

Особливості виконання педагогічної роботи працівниками з числа адміністративно-господарського персоналу

Згідно з

абз. 6 п. 91 Інструкції № 102 за норму годин, визначену в абз. 4 п. 91 Інструкції № 102, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

Відповідно до

пп. 8, 12 Переліку № 43 педагогічна робота в цій самій установі не є сумісництвом і здійснюється залежно від характеру роботи як в основний робочий час, так і за його межами.

Крім того,

як виняток (у зв’язку з виробничою необхідністю) працівники можуть виконувати викладацьку роботу понад зазначену норму. За виконання такої роботи здійснюється погодинна оплата за фактично відпрацьовану кількість годин, але не більше 240 годин на рік (абз. 7 п. 91 Інструкції № 102). Виконання такої роботи допускається в робочий час з дозволу керівника установи, організації без утримання заробітної плати (п. 12 Переліку № 43).

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Інструкція № 102

— Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Перелік № 43

— Перелік робіт, які не є сумісництвом, затверджений спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мін’юсту України від 28.06.93 р. № 43.

Постанова № 245

— постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 03.04.93 р. № 245.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі