Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо індексації грошових доходів

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2010/№ 29
Друк
Лист від 25.06.2010 р. № 114/10/136-10

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЩОДО ІНДЕКСАЦІЇ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Лист від 25.06.2010 р. № 114/10/136-10

 

Департамент стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України <…> щодо індексації грошових доходів повідомляє.

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами і доповнен­нями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 690, від 11.07.2007 р. № 913 та від 12.03.2008 р. № 170), передбачено, що в разі зростання грошових доходів населення, зокрема заробітної плати, місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. З наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

При підвищенні заробітної плати з січня та квітня 2010 року і проведенням у зв’язку з цим перерахунку заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій зазначені місяці слід вважати базовими при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації тим працівникам, у яких сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, нарахованої за відповідний місяць. Нараховані та виплачені суми індексації за січень, лютий, березень та квітень 2010 року підлягають перерахунку.

Отже, якщо в січні 2010 року було підвищено розмір заробітної плати і це підвищення перевищило суму індексації, нарахованої за відповідний місяць, то цей місяць вважався базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

Якщо сума підвищення доходу менша від суми індексації, подальша індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4 до Порядку, який передбачає порівняння сум підвищення заробітної плати із сумою індексації, яка вже нараховувалась у попередні місяці.

У разі якщо в період між переглядом заробітної плати не відбулося права на проведення індексації, місяць чергового підвищення заробітної плати вважається базовим

.

Враховуючи те, що в період між переглядом заробітної плати (в лютому — березні 2010 року) не відбулося права на проведення індексації, а у квітні 2010 року знову проведено підвищення заробітної плати, то цей місяць вважається базовим і грошові доходи індексації не підлягають.

 

Заступник директора Департаменту стратегії соціального розвитку Н. Підлужна

 

Коментар редакції

 

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА СІЧЕНЬ — КВІТЕНЬ 2010 РОКУ: РОЗ’ЯСНЮЄ МІНПРАЦІ

Особливості проведення індексації за період січень — квітень 2010 року, пов’язані з підвищеннями мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, уже неодноразово розглядалися на сторінках нашої газети (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 23, с. 29; № 25, с. 30; № 26, с. 41). Тому роз’яснення Мінпраці з цього питання, наведені в

листі, що коментується, не стануть новиною для наших читачів, а будуть додатковим підтвердженням зазначеного раніше.

Так, у першій частині

листа, що коментується, Мінпраці зауважило: при підвищенні заробітної плати із січня квітня 2010 року і проведенні у зв’язку з цим перерахунку заробітної плати зазначені місяці слід вважати базовими для тих працівників, у яких сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, нарахованої за відповідний місяць. Нараховані суми індексації за період січень — квітень 2010 року підлягають перерахунку. Зазначимо, що Мінпраці дослівно повторило фрагмент спільного листа Мінпраці та Мінфіну від 27.05.2010 р. № 5548/0/14-10/13, № 31-18040-03-5/12592 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 21, с. 5), присвяченого перерахунку і донарахуванню заробітної плати «заднім» числом за період січень — квітень 2010 року та пов’язаного з набуттям чинності Законом про Держбюджет на 2010 рік і підвищенням посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Інакше кажучи, місяць підвищення зарплати вважається базовим

тільки в тому випадку, якщо сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яку могло бути нараховано цього місяця. Інакше місяць підвищення не вважається базовим, і доходи індексують у загальному порядку. При цьому індексується вже сума підвищеного доходу.

Водночас з цього правила є один виняток, про який ідеться у другій частині

листа, що коментується. Так, при визначенні базового місяця слід дотримуватися такого правила: якщо в період між переглядом заробітної плати не відбулося право на її індексацію, місяць подальшого підвищення заробітної плати вважається базовим.

Нагадаємо, що вперше такий підхід до визначення базового місяця Мінпраці висловило в

листі від 04.07.2008 р. № 53/10/136-08, і, як бачимо, досі дотримується своєї позиції. Як застосовувати цю норму на практиці? Перш за все слід пам’ятати: якщо після останнього підвищення заробітної плати вона не підлягала індексації (індексація не нараховувалася), то місяць подальшого підвищення заробітної плати автоматично стає базовим. При цьому той факт, що цього місяця згідно з розрахунками заробітна плата має індексуватися і сума індексації перевищує суму підвищення заробітної плати, не впливає на порядок індексації — місяць усе одно буде базовим. Наприклад, така ситуація склалася у 2010 році для працівників, яким установлено 1 — 3-й тарифні розряди згідно з Єдиною тарифною сіткою. Для них січень, квітень і липень 2010 року є базовими.

Крім того, січень, квітень і липень 2010 року є базовими для працівників, яким установлено 4 — 5-й тарифні розряди і заробітна плата яких складається тільки з посадового окладу.

Приклад 1

. Заробітна плата працівника 4-го тарифного розряду складається тільки з посадового окладу. Із січня 2010 року посадовий оклад підвищився і склав 869 грн. Сума підвищення становить 125 грн. (869 грн. - 744 грн.). Останнім базовим місяцем був жовтень 2008 року. Отже, у січні 2010 року сума можливої індексації склала 113,83 грн. (744 грн. х 15,3 %), що менше ніж сума підвищення заробітної плати. Оскільки сума підвищення заробітної плати перекрила суму індексації, яку могло бути нараховано цього місяця, то січень 2010 року став базовим.

У квітні 2010 року знову відбулося підвищення посадових окладів до 884 грн. При розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком (базовий місяць — січень 2010 року) величина індексу споживчих цін складає 1,9 %. Водночас обчислювати суму можливої індексації та проводити порівняльні розрахунки із сумою підвищення заробітної плати

не потрібно, оскільки в період між переглядом заробітної плати не настало право на її індексацію. Квітень 2010 року став базовим. На підставі цього липень 2010 року для такої категорії працівників став базовим місяцем.

Хочемо звернути увагу на момент, пов’язаний із застосуванням прожиткового мінімуму з метою визначення суми індексації, яку могло б бути нараховано в конкретному місяці з метою порівняння її з сумою підвищення заробітної плати для визначення місяця базовим: при визначенні базового місяця розрахунки сум індексації, які могло бути нараховано у відповідних місяцях поточного року, необхідно здійснювати

з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначених Законом про Держбюджет на 2010 рік, а саме: з 1 січня — 869 грн., з 1 квітня — 884 грн., з 1 липня — 888 грн.

Однак при цьому не варто забувати, що згідно з

п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму. Якщо заробітна плата менше прожиткового мінімуму, то вона індексується виходячи з її фактично нарахованої суми, але не більше прожиткового мінімуму, тобто в січні не більше 869 грн., у квітні — 884 грн., у липні — 888 грн.

Приклад 2

. У таблиці наведемо порядок визначення базового місяця в січні 2010 року для працівників, яким установлено 4 — 7-й тарифні розряди. Зверніть увагу: у прикладі розглядається випадок, коли заробітна плата працівника складається тільки з посадового окладу.

 

Тарифний розряд

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення, грн.

Останній базовий місяць

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

до 01.01.2010 р.

з 01.01.2010 р.

4 — 5

744

869

125

Жовтень 2008 року

113,83

(744 х 15,3 %)

6

790

869

79

Жовтень 2008 року

120,87

(790 х 15,3 %)

7

839

869

30

Жовтень 2008 року

128,37

(839 х 15,3 %)

 

Оскільки в цих випадках заробітна плата

не перевищує прожитковий мінімум, який діяв у січні 2010 року (тобто 869 грн.), то для визначення суми індексації, яку могло бути нараховано, беремо фактичну заробітну плату до підвищення. Так, для працівника 6-го тарифного розряду суму індексації, яку могло б бути нараховано, визначаємо виходячи з 790 грн.

Нагадаємо, що для проведення індексації у кожному конкретному випадку необхідно враховувати нові розміри як посадових окладів, так і інших надбавок та доплат, які передбачено законодавством та мають постійний характер і включаються до загального грошового доходу, що підлягає індексації. У цьому випадку місяці слід вважати базовими для тих працівників, у яких сума підвищення грошового доходу з урахуванням усіх постійних складових перевищує суму індексації, нараховану за цей місяць.

Наприклад, заробітна плата працівника, якому встановлено 7-й тарифний розряд, складається з посадового окладу і надбавки за стаж роботи в розмірі 30 % посадового окладу. У таблиці наведено порядок визначення базового місяця

в січні 2010 року.

 

5-й тарифний розряд

Заробітна плата, грн.

Сума підвищення, грн.

Останній базовий місяць

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

до 01.01.2010 р.

з 01.01.2010 р.

Січень 2010 року

967,20

1129,70

162,50

Жовтень 2008 року

132,96

(869 х 15,3 %)

 

Оскільки в цьому випадку фактична заробітна плата працівника перевищує прожитковий мінімум, то для визначення суми індексації, яку могло б бути нараховано, використовуємо прожитковий мінімум, що діяв у січні 2010 року, тобто

869 грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі