Помилки в сумових показниках

Редакція ББ
Стаття

ПОМИЛКИ В СУМОВИХ ПОКАЗНИКАХ

 

Помилки в обчисленні внесків, пов’язані з неправильним визначенням бази для нарахування (утримання) внесків або із застосуванням неправильного розміру ставки внеску, призводять до перекручення сумових показників Звіту. У цій статті розповімо, як такі помилки слід виправляти.

Катерина ЯРОСЛАВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ПОМИЛКА В БАЗІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВНЕСКІВ І СУМАХ УТРИМАНИХ ВНЕСКІВ

(ТАБЛИЦІ 1 І 7)

Нагадаємо, що згідно зі

ст. 19 Закону № 1058 базою для обкладення внесками до Пенсійного фонду є:

— суми фактичних видатків на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, які визначаються згідно з

Інструкцією № 5 і обкладаються ПДФО;

— винагороди фізичним особам за виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, що обкладаються ПДФО;

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності.

Помилка в обчисленні внесків може мати місце, якщо

дохід було нараховано, але помилково:

не включено до бази для нарахування та утримання внесків до ПФУ, хоча він є об’єктом для обкладення;

уключено до бази обкладення внесками до ПФУ, хоча він не є об’єктом для обкладення.

Інакше кажучи, помилка буде тоді, коли в минулому періоді розмір виплати, на яку забули нарахувати внески або помилково їх нарахували, не змінюється. Змінюється тільки розмір нарахованих у такому періоді внесків. Тому випадок, коли дохід у звітному місяці було

помилково не нараховано і не включено до бази для обкладення внесками, вважати помилкою не можна. Донарахування такого доходу здійснюється в місяці виявлення такої неточності (див. детальніше консультацію на с. 43).

Порядок виправлення помилок у нарахуванні внесків роз’яснив Пенсійний фонд у

листі від 08.04.2010 р. № 5996/03-20 (опубліковано на с. 37 цього номера). Так, у цьому випадку для виправлення помилки застосовуються рядки 6 (сума, на яку збільшуються внески до ПФУ) або 7 (сума, на яку зменшуються внески до ПФУ) таблиці 1 Звіту. Якщо помилка призвела до неправильного обчислення внесків у частині утримань, то одночасно заповнюється Таблиця 7 Звіту. При цьому складається супроводжуючий Перелік таблиць звіту (у спеціальному програмному забезпеченні формується автоматично) із зазначенням у реквізиті « Звітний місяць» місяця, в якому виправляємо допущену помилку.

Крім того, у

листі від 08.04.2010 р. № 5996/03-20 Пенсійний фонд роз’яснив порядок нарахування внесків на суми виплат за минулі та майбутні періоди.

Так, при нарахуванні виплат за минулі та майбутні періоди слід застосовувати ту ставку внеску ПФУ, що діє на момент нарахування. Для порівняння з максимальною величиною, з якою стягуються страхові внески, перехідні з місяця в місяць виплати слід розкидати по місяцях, на які вони припадають.

Такий порядок діє тільки щодо виплат, за якими чинним законодавством передбачено нарахування за майбутні та минулі періоди, тобто тільки для лікарняних і відпускних. Так, за минулі періоди можуть нараховуватися лікарняні, оскільки нарахування здійснюється в місяці надання листка непрацездатності, а за майбутні періоди — відпускні, якщо роботодавець нараховує суму зарплати за час відпустки «наперед», тобто в місяці, на який припадає початок відпустки.

При донарахуванні заробітної плати за минулі періоди за будь-якими іншими підставами (нарахування індексації за минулі періоди, виправлення помилок, пов’язаних з неправильним нарахуванням доходів фізособам у минулих періодах тощо), ставка страхового внеску і максимальна величина застосовуються в

розмірах, що діють на момент такого донарахування.

Зазначимо, що помилки в нарахуванні внесків, незалежно від того, коли їх було допущено, до 2010 року чи після, виправляються однаково. Далі розглянемо порядок виправлення детальніше.

 

Порядок виправлення в Таблиці 1 Звіту

1.

Залежно від типу помилки в Таблиці 1 за місяць, в якому виправляють помилку, заповнюють рядки 6 і 7.

Якщо

внески було занижено, то заповнюється рядок 6 «Сума, на яку збільшені внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004» Розділу 1, де відображають суму рядків 6.1 і 6.2:

рядок 6.1

— сума внеску до ПФУ, що нараховується роботодавцем «згори» на дохід, який у минулий період не було включено до бази обкладення;

рядок 6.2

— сума внеску до ПФУ, утримана «знизу» з доходу, який у минулий період не було включено до бази обкладення;

рядок 6а

— дохід, який у минулий період не було включено до бази обкладення внесками до ПФУ.

Якщо в минулих періодах

завищено об’єкт для нарахування внесків до ПФУ (зайво нараховані внески), то заповнюється рядок 7 «Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004» Розділу I, де відображають суму рядків 7.1 і 7.2:

рядок 7.1

— сума внеску до ПФУ, що зайво нараховується роботодавцем «згори»;

рядок 7.2

— сума внеску до ПФУ, зайво утриманого «знизу»;

рядок 7а

— дохід, який у минулий період зайво включено до бази обкладення внесками до ПФУ.

У рядку «

Зміст помилки» зазначають місяць, в якому було допущено помилку, і вид виплати, на яку не нараховано та зайво нараховано страхові внески. За наявності декількох помилок описують кожну з них.

Зазначимо, що в

Таблиці 1 Звіту рядків для відображення пені та фінансових санкцій, установлених ст. 106 Закону № 1058, не передбачено, тому їх не вказують.

 

Порядок виправлення в Таблиці 7 Звіту

Таблиця 7

Звіту заповнюється на застраховану особу, за якою занижено внески в частині нарахувань (завищено об’єкт), і надається з типом «Початкова». При цьому слід зважати на такі особливості заповнення графи 11 Таблиці 7 Звіту:

 

Порядок заповнення графи 11

Перевірка

1. Якщо внески в минулих періодах занижено (заповнено

рядок 6 Таблиці 1)

у графі 11 проставляється код типу нарахувань (далі — КТН) — 4

Підсумок графи 14 Таблиці 7 з КТН 4 має дорівнювати

рядку 6.2 Таблиці 1;

Підсумок графи 13 Таблиці 7 з КТН 4 має дорівнювати рядку 6а Таблиці 1

2. Якщо в минулих періодах завищено об’єкт для нарахування внесків (заповнено

рядок 7 Таблиці 1)

у графі 11 проставляється КТН — 5

Підсумок графи 14 Таблиці 7 з КТН 5 має дорівнювати рядку 7.2 Таблиці 1;

Підсумок графи 13 Таблиці 7 з КТН 5 має дорівнювати рядку 7а Таблиці 1

 

У

графі 14 Таблиці 7 зазначають суму внесків, яка припадає на базу, що підлягає коригуванню (відображена у графі 13 Таблиці 7). Показник має завжди додатне значення.

У реквізиті «

Звітний місяць» зазначають місяць, в якому виправляють помилку.

У

графі 10 зазначається місяць і рік, в якому допущено помилку, у тому числі якщо помилку було допущено в періодах до 2010 року. При цьому слід додатково подати форму ІНДАНІ (додаток 13 до Інструкції № 16-6) за звітний рік, в якому було допущено помилку за процедурою виправлення помилок у персоніфікованій звітності, поданій страхувальниками до 2010 року.

 

Приклад 1. Помилка в нарахуванні внесків

У травні 2010 року виявили такі помилки:

1. У

грудні 2009 року працівнику установи Драчу Олегу Івановичу виплатили винагороду за цивільно-правовим договором на виконання робіт (сума до нарахування — 750 грн.), але суму винагороди помилково не включили до об’єкта для обкладення внесками до ПФУ. Цього місяця працівнику нарахували зарплату в сумі 2500 грн., з якої утримано внесок (2 %) у сумі 50 грн. (цю суму зарплати та утриманий внесок відображено в ІНДАНІ за 2009 рік).

2. У

березні 2010 року працівнику установи Скубачу Миколі Яковичу виплачено винагороду від надання автомобіля в оренду (сума до нарахування — 900 грн.). Цього місяця працівнику нарахували зарплату в сумі 1800 грн. Внески до ПФУ було сплачено з сукупного доходу працівника (2700,00 грн.), у тому числі помилково включили до об’єкта обкладення внесками винагороду від надання автомобіля в оренду.

Виправляємо допущені помилки так:

 

П. І. Б. працівника

Період нарахування доходу

У місяці нарахування доходу

Виправлення помилки

база для нарахування внесків

нараховано внески

база для нарахування внесків

відкориговано внески

33,2 %

2 %

всього

додатково (+), зайво (-) у місяці виправлення помилки

33,2 %

2 %

Драч О. І.(ІН — 1459863548)

грудень 2009

2500,00

830,00

50,00

3250,00 (2500,00 + 750,00)

+ 750,00

+ 249,00

+ 15,00

заповнюється:

— ряд. 6а Таблиці 1;

— гр. 12 Таблиці 7 з КТН 4

— гр. 13 Таблиці 7 з КТН 4

заповнюється ряд. 6.1 Таблиці 1

заповнюються:

— ряд. 6.2 Таблиці 1;

— гр. 14 Таблиць 7 з КТН 4

Скубач Н. Я.(ІН — 8956874521)

березень 2010

2700,00

896,40

54,00

1800,00 (2700,00 - 900,00)

- 900,00

- 298,80

- 18,00

заповнюється:

— ряд. 7а Таблиці 1;

— гр. 12 Таблиці 7 з КТН 5

— гр. 13 Таблиці 7 з КТН 5

заповнюється ряд. 7.1 Таблиці 1

заповнюється:

— ряд. 7.2 Таблиці 1;

гр. 14 Таблиці 7 з КТН 5

У Таблицях зазначають додатне значення.

 

Далі на рис. 1 — 3 покажемо, як виправити допущені помилки у грудні 2009 року і березні 2010 року у Звіті за травень 2010 року. Припустимо, за травень 2010 року працівникам нараховано зарплату в сумі 50000 грн. (дохід працівників не перевищив максимальну величину), на яку нараховано внесок 33,2 % у сумі 16600 грн. і утримано внесок 2 % у сумі 1000 грн. Таблицю 6 заповнюють у загальному порядку* (тут не наводимо).

* Порядок заповнення розглядався в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 5.

Крім того, у зв’язку з тим, що одну з помилок допущено у грудні 2009 року, тобто в періоді до 2010 року, у зв’язку з коригуванням доходу за грудень 2009 року, крім Звіту необхідно додатково подати форму ІНДАНІ (додаток 13 до Інструкції № 16-6) за 2009 рік за працівником Драчем О. І. з типом «Коригувальна», супроводивши її ярликом-розпискою.

 

img 1

Рис. 1. Перелік таблиць Звіту

 

img 2

Рис. 2. Приклад заповнення Таблиці 1 Звіту

 

img 3

Рис 3. Приклад заповнення таблиці 7 Звіту

 

ПОМИЛКА В РОЗМІРІ СТАВКИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВНЕСКІВ

Найпоширенішою помилкою в розмірі ставки для обчислення внесків є нарахування загальної ставки в розмірі 33,2 % на заробітну плату інваліда, замість зниженої в розмірі 4 %. Така помилка не спричиняє накладення фінансових санкцій на страхувальника, але її необхідно обов’язково виправити в пенсійній звітності.

Помилки, пов’язані з неправильним застосуванням ставки внесків, призводять тільки до неправильного обчислення суми внесків до ПФУ, база ж для їх нарахування у звітності показана правильно.

Виправлення помилок щодо

внеску в частині нарахувань здійснюють шляхом відображення в Таблиці 1 Звіту за період, в якому їх виправляють:

— у

рядку 6.1 — сум донарахованого внеску;

— у

рядку 7.1 — сум зайво нарахованого внеску.

При цьому заповнюють також рядок «

Зміст помилки», а рядки 6.2 (7.2) і 6а (7а) не заповнюють.

Якщо неправильно застосували ставку внеску до ПФУ

в частині утримання, то таку помилку виправляють аналогічно, тобто в Таблиці 1 Звіту за період, в якому виправляють помилку, відображають:

— у

рядку 6.2 — суму донарахованого внеску;

— у

рядку 7.2 — суму зайво нарахованого внеску.

При цьому заповнюють також рядок «

Зміст помилки», а рядки 6.1 (7.1) і 6а (7а) не заповнюють.

 

Приклад 2

. Помилка у ставці внесків

Працівник підтвердив статус інваліда (приніс копію документа, що підтверджує його інвалідність) 1 лютого 2010 року, але на його зарплату за лютий 2010 року в розмірі 2000 грн. помилково нараховано внесок у частині нарахувань — 33,2 % (664 грн.), замість 4 % (80 грн.).

Сума зайво нарахованого внеску склала 584 грн. (664,00 грн. - 80,00 грн.).

Оскільки помилка призвела тільки до надмірного нарахування внеску, то її показуємо в

рядках 6.1 і 6 Таблиці 1.

Крім того, особливістю виправлення такої помилки є те, що, складаючи

Таблиці 6 і 7 Звіту за лютий 2010 року, у графах 8 і 9 зазначали коди «1», а не «2», як для інваліда. Тому, крім Звіту за місяць, в якому виправляють таку помилку, необхідно також окремо сформувати та подати за період, в якому допущено помилки (у нашому прикладі — за лютий 2010 року):

Таблиці 6 і 7 з відміткою «Скасовуюча», переписавши заповнений рядок на працівника-інваліда з кодом «1» у графах 8 і 9;

Таблиці 6 і 7 з відміткою «Початкова», зазначивши у графах 8 і 9 код «2».

Сумові показники при цьому мають бути незмінні.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі