Перерахунки зарплати за минулі періоди

Редакція ББ
Стаття

ПЕРЕРАХУНКИ ЗАРПЛАТИ ЗА МИНУЛІ ПЕРІОДИ

 

Причини, з яких здійснюється перерахунок заробітної плати, нарахованої за минулі місяці, можуть бути різними. Наприклад, хворому працівнику наприкінці місяця за дні хвороби помилково нарахували зарплату або ж працівник, який пішов у щорічну відпустку, захворів у цей час. Як відобразити такі перерахунки в пенсійній звітності? Відповідь на це запитання знайдете у статті.

Дар’я ДАВИДЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ДОНАРАХУВАННЯ ДОХОДУ ЗА МИНУЛІ ПЕРІОДИ

Донарахування доходу в загальному випадку

. У попередній статті вже зазначалося: коли дохід у звітному місяці було помилково не нараховано та не включено до бази для обкладення внесками, то вважати це помилкою для цілей заповнення Звіту не можна. Донараховані в поточному місяці виплати за минулі періоди включають до доходу поточного місяця на підставі п.п. 1.6.2 Інструкції № 5. Внески до ПФУ на такі виплати нараховують виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (див. лист ПФУ від 08.04.2010 р. № 5996/03-20, наведений на
с. 37 цього номера). Максимальну величину доходу в такому разі застосовують сукупно до загального нарахованого доходу за місяць, в якому було донараховано дохід (звітний місяць).

У зв’язку з цим у таких випадках

коригувати дані, надані у Звіті за минулі періоди (за періоди до 2010 року — дані додатка 23 до п.п. 11.11 Інструкції № 21-1 і персоніфікованої звітності за минулі роки), не потрібно. Донарахований заробіток разом з доходом за поточний місяць відображають у Звіті за поточний місяць у загальному порядку для доходу поточного місяця.

Приклад 1.

21 червня 2010 року у держслужбовця виникло право на надбавку за вислугу років. Водночас за червень 2010 року працівнику було виплачено заробітну плату без урахування надбавки за вислугу років. Ці дані потрапили до Звіту за червень 2010 року. У липні 2010 року працівнику провели перерахунок заробітної плати та донарахували заробітну плату в розмірі 100 грн.

Донарахування заробітної плати в липні 2010 року не є помилкою для цілей заповнення Звіту. Таку суму включають до фонду оплати праці за липень 2010 року, обкладають за ставками внесків до ПФУ, що діє в липні 2010 року (33,2 % і 1 — 5 %). Максимальну величину, що діє в липні 2010 року, застосовують до сукупного доходу працівника за липень.

Коригувати дані Звіту, поданого до ПФУ в червні 2010 року, не треба. У Звіті за липень 2010 року сукупний дохід за червень і нараховані на нього внески відображають у

Таблиці 1:

— у

рядках 1.1, 2, 2.1 і 4 відображають загальний дохід;

— у

рядках 3 і 3.1 — суму нарахованого внеску 33,2 %;

— у

рядку 5 — суму утриманого внеску в розмірі 1 — 5 %.

Також у

Таблиці 6 Звіту відображають одним рядком дохід за кожним працівником, що включає зарплату за липень і донараховану зарплату за червень (100 грн.).

Донарахування доходу за січень — квітень 2010 року.

Виняткова ситуація склалася у 2010 році у зв’язку з донарахуванням заробітної плати за січень — квітень 2010 року у зв’язку з перерахунком заробітної плати, пов’язаним зі збільшенням заднім числом розміру мінімальної заробітної плати. Для відображення сум донарахованої заробітної плати за січень — квітень 2010 року Пенсійним фондом уводиться додатковий код типу нарахувань 9 «Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень — квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» у таблиці 7 Звіту. Порядок застосування цього коду детально описано в листі ПФУ від 02.06.2010 р. № 9396/05-01, наведеному на с. 38 цього номера.

Суми

донарахувань заробітку (доходу) за січень — квітень 2010 року вносяться окремо до поля відповідного місяця.

Цей код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень — квітень 2010 року як додатні, так і від’ємні значення. Суми страхових внесків із заробітку (доходу) до реквізиту 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для коду типу нарахувань

(далі — КТН) 9 не вносяться.

На підставі цього, для призначення пенсії або перерахунку застрахованій особі буде рознесено доплату помісячно і відповідно буде зараховано страховий стаж за повні місяці.

Що стосується тих страхувальників,

які вже відобразили результати донарахування зарплати за період січень — квітень 2010 року в пенсійній звітності за квітень або травень, відобразивши ці суми в Таблиці 6 у складі загальної суми зарплати за такий минулий місяць (див. приклад 2 до листа), то для того, щоб рознести ці суми за місяцями з метою персоніфікації, у поточній пенсійній звітності в Таблиці 7 сума донарахувань за минулі місяці відображається з КТН 9 зі знаком «мінус» (загальною сумою за всі місяці), і тут же наводиться з КТН 9 зі знаком «плюс» у розрізі кожного місяця окремими рядками.

 

КОРИГУВАННЯ ЗАРПЛАТИ
ЗА ДНІ ХВОРОБИ

Ситуація, коли хворому працівнику в кінці місяця за дні хвороби помилково нараховують зарплату, доволі поширена.

Зарплата, нарахована за дні хвороби, є зайво нарахованою. Тому її слід утримати та нарахувати працівнику за ці дні лікарняні. Також зайво нараховану за дні хвороби заробітну плату слід виключити з персоніфікованих даних за місяць, в якому її було нараховано.

Для цих цілей у

Таблиці 7 передбачено код типу нарахувань КТН «6», який уписують до графи 11. Цей код призначений виключно для відображення перерахунків, пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Зазначимо, що в

п. 3.6 Порядку № 26-1 сказано: графу 14 для КТН «6» не заповнюють. Проте для правильного накопичення даних у системі персоніфікованого обліку до графи 14 слід уписати суму утриманого внеску з помилково нарахованої зарплати за дні хвороби. Це пояснюється тим, що лікарняні (КТН «1» і «2») у Таблиці 7 буде відображено в місяці їх нарахування, а утриманий з них внесок — у графі 12 Таблиці 6графі 14 Таблиці 7 не показують). Крім того, незважаючи на те що в п. 3.6 Порядку № 26-1 сказано, що графу 14 для КТН 1, 2 і 3 не заповнюють, але в усних консультаціях співробітники ПФУ допускають щодо них заповнення графи 14 у разі помилкового нарахування таких видів доходу. У такому випадку показник граф 12, 13 і 14 наводять з від’ємним значенням (сторнувальні суми).

Уточнення зарплати за дні хвороби відображають у Звіті за наступний місяць, коли стало зрозуміло, що працівник у ті дні, коли було нараховано зарплату, хворів (працівник приніс листок непрацездатності).

Ураховуючи, що перехідні лікарняні відображають у Звіті в місяці їх нарахування (надання працівником листка непрацездатності), лікарняні розподіляються між місяцями, на які вони припадають, за допомогою відображення в

Таблиці 7 рядків для кожного місяця окремо.

Послідовність коригування зарплати за дні хвороби покажемо в таблиці:

 

Виправлення

Перевірка

1.

Заповнюємо рядок у Таблиці 7 на застраховану особу з КТН «6»:
— у графі 10 зазначають місяць і рік, в якому помилково нарахували зарплату за дні хвороби;
— у графі 11 — КТН «6»;
— у графах 12 і 13 — суму зайво нарахованої зарплати за дні хвороби;
— у графі 14 — суму утриманого внеску з суми зайво нарахованої зарплати за дні хвороби

При заповненні рядків Таблиці 1 слід ураховувати відповідність даних Таблиці 1 і 7:


1.
Рядок 1.1 має дорівнювати: підсумок гр. 10 Таблиці 6 (крім Коду застрахованої особи «4») + підсумок гр. 12 Таблиці 7 (крім коду застрахованої особи «4» з КТН 1, 2, 3) - підсумок гр. 12 Таблиці 7 (крім коду застрахованої особи «4») з КТН 6;
2. Рядок 1.1.1 має дорівнювати підсумку гр. 12 Таблиці 7 з КТН 1;
3
. Рядок 1.1.2 має дорівнювати підсумку гр. 12 Таблиці 7 з КТН 2;
4
. Рядок 1.2 має дорівнювати: підсумок гр. 10 Таблиці 6 за кодом застрахованої особи «4» + підсумок гр. 12 Таблиці 7 за кодом застрахованої особи «4» з КТН 1, 2, 3 - підсумок гр. 12 Таблиці 7 за кодом застрахованої особи «4» з КТН 6;
5. Рядок 2.1 має дорівнювати: підсумок гр. 11 Т. 6 за КЗЛ «1, 4, 10, 11, 12, 19» + підсумок гр. 13 Т. 7 за КЗЛ «1, 4, 10, 11, 12»,19 з КТН 1, 2, 3 - підсумок гр. 13 Т. 7 за КЗЛ «1, 4, 10, 11, 12»,19 з КТН 6;
6. Рядок 2.2 має дорівнювати: підсумок гр. 11 Таблиці 6 за кодом застрахованої особи «2» + підсумок гр. 13 Таблиці 7 за кодом застрахованої особи «2» з КТН 1, 2, 3 - підсумок гр. 13 Таблиці 7 за кодом застрахованої особи «2» з КТН 6;
7. Рядок 4 має дорівнювати: підсумок гр. 11 Таблиці 6 + підсумок гр. 13 Таблиці 7 з КТН 1, 2, 3 - підсумок гр. 13 Таблиці 7 з КТН 6;
8. Рядок 5 має дорівнювати: підсумок гр. 12 Таблиці 6 - підсумок гр. 14 Таблиці 7 з КТН 1, 2, 3 - підсумок гр. 14 Таблиці 7 з КТН 6

2. Заповнюємо рядки в Таблиці 7

на застраховану особу з КТН «1» і «2» на суму нарахованих працівнику лікарняних у загальному порядку для відображення лікарняних:
— у графі 10 зазначаємо місяць і рік, на який припадають лікарняні (кількість рядків дорівнює кількості місяців, на які припадають дні хвороби);
— у графі 11 — КТН «1» (для лікарняних за рахунок роботодавця) і «2» (для лікарняних за рахунок ФСС ТВП);
— у графах 12 і 13 — сума лікарняних;
— у графі 14 — нічого не зазначаємо (утримані внески із сум лікарняних відображаємо у графі 12 Таблиці 6)

 

Приклад 2. Коригування зарплати за дні хвороби

У травні 2010 року працівнику нарахували зарплату в сумі 2000 грн. за повністю відпрацьований місяць. У Таблиці 6 за травень 2010 року за працівником у графах 10 і 11 відображено зарплату в сумі 2000 грн., а у графі 12 — утриманий внесок у розмірі 40 грн.

Проте в червні з’ясувалося, що працівник хворів із 26 травня по 4 червня, що підтверджує принесений ним листок непрацездатності. Усього працівник хворів 7 робочих днів: 3 дні у травні (оплачує роботодавець) і 4 дні в червні (оплачуються за рахунок коштів ФСС ТВП).

Сума нарахованих лікарняних склала 350 грн. (150 грн. за 3 дні хвороби у травні та 200 грн. — за 4 дні хвороби в червні). Отже, помилково було нараховано зарплату за 3 робочі дні травня 2010 року в сумі 352,94 грн. (2000,00 : 17 роб. дн.

х 3 роб. дн.), сума утриманих з неї внесків — 7,06 грн. (352,94 х 2 %).

Помилку виправляють у Звіті за червень 2010 року.

Виключення помилково нарахованої зарплати за 3 робочі дні травня показують у

Таблиці 7 з КТН «6» у графі 11 таким чином (див. рис. 2):

— у

графі 10 зазначаємо місяць і рік, за який зайво нараховано зарплату за дні хвороби — травень 2010 року;

— у

графах 12 і 13 — сума зайво нарахованої зарплати за дні хвороби (352,94 грн.);

— у

графі 14 — сума утриманого внеску із зайво нарахованої зарплати за дні хвороби (7,06 грн.).

Перехідні лікарняні відображаємо в

Таблиці 7 у загальному порядку (див. рядки 2 і 3 Таблиці 7 на рис. 2) і в Таблиці 1 в рядках 1.1.1, 1.2.1, 2, 2.1 і 4 і в Розділі III (лікарняні за травень — 150 грн.).

 

img 1

Рис. 1. Витяг з Таблиці 6 за травень 2010 року

 

img 2

Рис. 2.

Витяг з Таблиці 7 за травень 2010 року

 

ХВОРОБА В ПЕРІОД ВІДПУСТКИ

Зрідка трапляються випадки, коли працівник, який пішов у щорічну відпустку, захворів у відпустці. У такому разі на дні хвороби йому подовжують відпустку (або переносять на інший період) і за дні хвороби нараховують лікарняні.

Якщо про хворобу працівника стало відомо до складання та подання Звіту за такий місяць, то проблем із заповненням не виникне (нараховані за дні відпустки відпускні буде відображено в

Таблиці 7 з КТН «3», а за дні хвороби — у Таблиці 7 з КТН «1» і «2»).

Якщо ж Звіт за такий місяць уже було подано і в ньому відображено тільки відпускні (у

Таблиці 7 з КТН «3»), то в місяці отримання від працівника листка непрацездатності необхідно відкоригувати дохід за минулий період. Роблять це в поточному Звіті.

Послідовність коригування нарахованих відпускних за дні хвороби така.

1. Заповнюємо рядок у

Таблиці 7 на застраховану особу, якому зайво нарахували відпускні за дні хвороби, з КТН «3»:

— у

графі 10 зазначають місяць і рік, в якому помилково нарахували відпускні за дні хвороби;

— у

графі 11 — КТН «3»;

— у

графах 12 і 13 — суму зайво нарахованих відпускних за дні хвороби з від’ємним значенням «-»;

— у

графі 14 — суму утриманого внеску (2 %) із суми зайво нарахованих відпускних за дні хвороби з від’ємним значенням «-».

2. Заповнюємо рядки в

Таблиці 7 на застраховану особу з КТН «1» і «2» на суму нарахованих працівнику лікарняних у період відпустки в загальному порядку для відображення лікарняних.

3. Заповнюємо

Таблицю 1 та інші таблиці Звіту за звітний місяць. У Розділі III Таблиці 1 слід відобразити виключення відпускних, нарахованих за минулий місяць у графі «Сума за минулий період» з від’ємним значенням «-», а суму лікарняних, що припадає на ці дні, показують в окремому рядку в цій самій графі.

 

Приклад 3

. Коригування нарахованих відпускних за дні хвороби

У

травні 2010 року працівнику нарахували:

— зарплату за фактично відпрацьований до17.05.2010 р. час (7 роб.дн.) в сумі 988,00 грн., яку показано в Таблиці 6 Звіту за травень 2010 року, у графі 12 показано утриманий внесок (2 %), у тому числі з суми відпускних (42,42 грн. = (988,00 + 1133,00)

х 2 %);

— відпускні в сумі 1133,00 грн. за 14 календарних днів відпустки (17.05.2010 — 31.05.2010) — відображено в Таблиці 7 Звіту за травень 2010 року з КТН «3» у графі 11. У графі 10 зазначено травень 2010 року, а графу 14 не заповнили, оскільки утриманий внесок показано у графі 12 Таблиці 6.

У

червні 2010 року після виходу з відпустки працівник приніс листок непрацездатності, що підтверджує його хворобу в період з 18 по 26 травня. При цьому відпустка працівника за цей період перенесена на інший період.

Отже, за фактичними даними за травень 2010 року працівнику слід було нарахувати:

— зарплату в сумі 988,00 грн.;

— відпускні в сумі 485,57 грн. за 6 календарних днів відпустки (17.05.2010, 27.05.2010 — 31.05.2010);

— лікарняні за рахунок роботодавця в сумі 560,00 грн. за 4 робочі дні хвороби (18-21 травня);

— лікарняні за рахунок коштів ФСС ТВП в сумі 280 грн. за 2 робочі дні хвороби (25, 26 травня).

Отже, у Таблиці 7 за травень 2010 року помилково показані відпускні з КТН «3» у сумі 647,43 грн. (1133,00 – 485,57), а у графі 12 Таблиці 6 — сума утриманого внеску, що припадає на них, — 12,95 грн. (647,43

х 2 %).

Замість цих відпускних за працівником за травень 2010 року слід відобразити суму нарахованих йому лікарняних. Коригування таких даних здійснюють у Таблиці 7 Звіту за червень 2010 року так:

— заповнюємо рядок на зайво нараховану суму відпускних у травні 2010 року (647,43 грн.) з КТН «3» зі знаком «-», показавши також з від’ємним значенням у графі 14 утриманий із цієї суми внесок у розмірі 2 % (12,95 грн.);

— дані про травневі лікарняні вносимо в загальному порядку: з КТН «1» — суму 560,00 грн., з КТН «2» — суму 280 грн. Утриманий з лікарняних внесок у сумі 16,80 грн. ((560 + 280)

х 2 %) відображаємо у графі 12 Таблиці 6 разом з внеском, утриманим з доходу за травень 2010 року. Причому зменшувати показник графи 12 Таблиці 6 на суму внеску (12,95 грн.) із зайво нарахованих у травні відпускних, не треба.

Заповнення Таблиці 7 за червень 2010 року щодо здійснених коригувань показано на рис. 3.

 

img 3

Рис. 3. Витяг з Таблиці 7 за червень 2010 року

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі